Cách cài đặt hạn chế thời gian gọi ra ngoài cho máy lẻ

dùng điện thoại KX-T7730 để làm các lệnh sau

- Vào lệnh 212 để chọn thời gian cần giới hạn

- Sau đó vào lệnh 613 chọn máy nhánh cần giới hạn

Cấm không cho máy lẻ gọi ra ngoài ,chỉ được phép gọi nội bộ

dùng điện thoại KX-T7730 để lập trình

- vào lệnh 302 - 305 tạo bảng cấm .Vd vào lệnh 302 tương ứng cos 2 tạo bảng cấm gọi di động 0,quốc tế 00,các đầu số 171,178,179,......

- Sau khi tạo xong bảng cấm vào lệnh 601 đưa máy lẻ vào bảng cấm vừa tạo . (302 tương ứng cos 2)

Cướp chuông cùng nhóm và cướp chuông trực tiếp số máy nhánh

Để cướp chuông phải xem khi lập trình bạn để Plan mấy .

- Plant 1 cướp cùng nhóm ấn 40 ---gt; cướp trực tiếp máy lẻ đang đổ chuông ấn 4 + số máy nhánh

- Plant 2 cùng nhóm ấn #40 ----gt; cướp trực tiếp số máy nhánh ấn # 41 + số máy nhánh.

Gọi vào chỉ định đổ chuông 1 máy lẻ hoặc 1 nhóm máy lẻ làm như thế nào?

Trả lời .

Dùng bàn điện thoại 7730 để thực hiện.

+ Đổ chuông 1 máy lẻ.--gt; vào ệnh 408 chọn máy lẻ cần đổ chuông .

+ Đổ chuông 1 nhóm máy lẻ .

Để làm được thì ban làm các lệnh sau.

- Vào lệnh 600 chọn máy nhánh cho vào nhóm.

- Lệnh 100 kích hoạt nhóm

- Lệnh 101 chọn kiểu đổ chuông.

- Lệnh 408 chọn máy lẻ đầu tiên trong nhóm cho đổ chuông

Hướng dẫn cách gọi ra bằng account code (Cấp cho mỗi người 1 mã ai có mã mới gọi ra được)

Trả lời

a. Cấm các máy lẻ đó không cho gọi ra.

- Vào mục 5.1 có 3 cột (Day/night/lunch) bạn chọn máy lẻ nào cần cấm đưa về COS3

- Vào mục 5.2 có 4 cột Class 2-3, tại Class 3 bạn gán đầu cần cấm gọi đi, (Ví dụ: cấm gọi di động là đầu 0 thì tại cột class 3 ta đánh số 0 vào.

b. Đưa máy lẻ đó về chế độ gọi account code

- Vào mục 2.1 chọn máy lẻ muốn gọi account code tại cột account code mode chuyển từ chế độ Option -gt; Verify-Toll

c. Tạo account code cho các máy lẻ

Vào mục 1.5 tạo mã gọi account code (Tổng số account code tạo được là 50, độ dài là 4)

d. Cách gọi ra bằng account code.

Nhấc máy -gt; 9** -gt; mã account code -gt; Số điện thoại cần gọi đi

Cách ghi âm lời chào cho tổng đài.

Trả lời

Dùng điện thoại KX-T7730 để ghi âm. Bấm program -gt; 91X (X=1-8) -gt; đọc lời chào-gt;Store để lưu lại. Để nghe lại bấm Program -gt;92X (X=1-8).

Bàn lập trình liên tục phát nhạc, làm sao có thể tắt đây?.

Trả lời

Bạn bấm số 1 trên bàn phím (Chú ý: không nhấc tổ hợp)

Bác cho em hỏi chút: em muốn ghi âm các loại lời chào của 824 . Cụ thể là 2 lời chào: 1.Giờ làm việc là một lời khác ( cái này em đã chạy rồi) 2.Hết giờ làm việc là một lời khác ( cái này em chưa biết làm ạ).rất mong bác hướng dẫn cụ thể, em thấy có thể ghi nhiều bản lời chào nhưng set lời chào số 1 tương ứng với giờ ...., lời 2 tương ứng với giờ.../

Trả lời

Để làm được như bạn yêu cầu thì phải làm 3 việc như sau:

a. Ghi âm lời chào: Dùng điện thoại KX-T7730 để ghi âm. Bấm program -gt; 91X (X=1-8) -gt; đọc lời chào-gt;Store để lưu lại. Để nghe lại bấm Program -gt;92X (X=1-8).

Ví dụ: Lời chào 1 ghi âm: Program -gt; 911 -gt; đọc lời chào -gt; store =gt; được câu chào ban ngày

Lời chào 2 ghi âm: Program -gt; 912 -gt; đọc lời chào -gt; store =gt; được câu chào ban đêm

b. Đặt múi giờ làm việc lệnh 006 và 007 để thiết lập múi giờ tự động. Cái này đặt theo giờ bạn muốn làm việc ban ngày và ban đêm

c. Kích hoạt lời chào: Vào chương trình lập trình: Program -gt; *# 1234.

Lệnh 414 -gt; chọn các CO -gt; chọn lời chào là DISA1 -gt; Được lời chào cho ban ngày

Lệnh 415 -gt; Chọn các CO -gt; Chọn lời chào là DISA2 -gt; Được lời chào giờ nghỉ ban đêm

hướng dẫn cách lập trình tự động nhận,gửi fax cho tổng đài 308 và 824

Trả lời

Để sử dụng tính năng fax tự động khi fax đến thì phải sử dụng chức năng lời chào thì mới làm được, tức là khách hàng fax đến nó sẽ vào lời chào thông báo, hệ thống tự động xác định tín hiệu đó là tín hiệu fax để chuyển vào máy fax. (Cách sử dụng lời chào các bạn xem các mục trên hoặc dưới nhé có hướng dẫn cụ thể)

- Lập trình trên PC cách nhận fax tự động: Bạn vào mục 7.2, tại khung "Fax amp; Tone" chọn jack trên tổng đài được kết nối với fax (ví dụ Jack24 được kết nối máy fax). bạn chọn và apply là ok

(Thực hiện trên bàn lập trình KX-T7730 bạn vào lệnh 514 chọn jack làm máy fax và lưu lại là ok)

Xin hướng dẫn lập trình tổng đài KX-TES824 là 1 máy lẻ hoặc nhóm máy lẻ chỉ gọi ra trên 1 trung kế hoặc 1 nhóm trung kế bất kỳ.

(Ví dụ: Máy giám đốc gọi ra trên trung kế CO6, còn lại mọi người gọi ra trên CO1-5)..

Trả lơi.

- Trên PC: Bạn vào mục 3.2 chọn máy lẻ, chọn trung kế tương ứng ơ bên trên. Tại cột out going call ta tick (đánh dấu), nếu đánh dấu thì được gọi ra, bỏ đánh dấu thì không được gọi ra.

(Chú ý: Làm trên từng CO tại dòng Co line number)

- Trên bàn lập trình: Bạn vào mục 405 out going chọn máy lẻ đó enable hoặc disable là được

Cách đổi số máy lẻ trên tổng đài.

Trả lời.

a. Trên PC: Vào mục 1.3 trên phần mềm

+ Plan 1: giải số máy lẻ tư 100-199

+ Plan 2: Giải số máy lẻ từ 100 - 4990

+ Plan 3: Giải số máy lẻ từ 10-49

b. Trên bàn lập trình. Lệnh 009 -gt; chọn Plan -gt; chọn jack cần đổi -gt; đánh số máy cần đổi

Đổi đầu số gọi ra là đầu 9 chuyển thành đầu 0.

Trả lời

- Trên PC. Vào mục 1.3 tại ô -gt; Operation/ automatic line acess -gt; bạn chọn đầu số cần gọi ra

- Trên bàn lập trình -gt; Vào lệnh 121 -gt; chọn đầu số cần gọi ra -gt; store

Đổi máy Operation là máy lẻ khác không phải là máy 101 (Jack 01).

Trả lời.

Mặc định tổng đài lấy máy 101 (Jack 01) làm máy chủ để các máy lẻ khác bấm số 0 thì đổ chuông tại máy này.

Đổi sang jack máy lẻ khác bạn thao tác như sau:

- Trên PC: Vào mục 1.3 -gt; tại dòng Operation bạn chọn jack tương ứng với số máy bạn muốn làm Operation (Mặc định jack 01 là Operation)

- Trên bàn lập trình KX-T7730: Lệnh 008 -gt; chọn jack -gt; Store để lưu

Cách đổ chuông theo nhóm máy lẻ gọi đến.

Ví dụ có 3 máy lẻ 100-101-102. Mặc định máy lẻ 100 đổ chuông, nếu máy 100 bạn thì máy 101 đổ chuông, tượng tự 101 bận máy 102 đổ chuông... tương tự có nhiều mày lẻ trong nhóm

Trả lời:

a. Làm trên bàn lập trình key

- Tạo nhóm máy lẻ cần đổ chuông vào lênh 600, chọn các máy cần đổ chuông vào một nhóm riêng. (Theo ví dụ trên là số máy lẻ 100-101 và 102) đặt vào nhóm riêng tùy chọn ví dụ group 3

- Vào lệnh 100 chọn nhóm máy lẻ đó cần đổ chuông là nhóm bao nhiêu

- Vào lệnh 101 chọn chế độ nhóm đổ chuông là circular hay terminate

- Vào lệnh 414 chọn chế độ đổ chuông cho nhóm đó là DIL (mặc định nó là normail)

b. Trên PC

- Vào mục 2.6 tạo nhóm cho máy lẻ, chọn kiểu đổ chuông ở cột extension hunting

- Vào mục 3.1 chọn chế độ đổ chuông cho nhóm la DIL

Cho mình hỏi kx824 có thể setup 2 loại chuông khác nhau đc ko? 1 chuông là gọi nội bộ và 1 chuông là từ ngoài gọi vào.

Trả lời

- Trên bàn lập trình bạn vào lệnh 115 để chọn đổi kiểu chuông (có 3 kiểu chuông phân biệt)

- Trên PC: Bạn vào mục 2.3 - Ring tone pattern -gt; Chọn kiểu chuông

Mình muốn lấy thông tin các cuộc gọi ra trên Extension. Bạn có thể hướng dẫn cho mình lấy thông tin trong Tổng Đài ra qua cổng RS-232. Với Tổng Đài Pana KX-824 và Pana KX-T100D. Cảm ơn nhiều nhé.

Trả lời

Để lấy được cuộc gọi ra bạn phải có cáp kết nối từ tổng đài ra máy tính và phần mềm để đón cuộc gọi đó

1. Sơ đồ chân kết nối cáp. (2 đầu cổng COM cái 9 chân và dùng cáp mạng để kết nối)

Chân số Máy Tính Máy in

1 Bỏ qua Bỏ qua

2 2 nối 3

3 3 nối 2

4 4 nối 6

5 5 nối 5

6 6 nối 4

7 7 nối 8

8 8 nối 7

9 Bỏ qua Bỏ qua

cáp tính cước tổng đài của mình giá 300,000/ sợi dài dưới 5 mét nhé

2. Bạn phải có phần mềm tính cước thì mới đón được cước, bạn tham khảo phần mềm link bên dưới

Phần mềm tính cước điện thoại

Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM, đại lý, phân phối,mua bán, lắp đặt giá rẻ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP DỊCH VỤ KHÁNH AN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP DỊCH VỤ KHÁNH AN

Camera quan sát, Báo trộm, Tổng đài điện thoại, wifi, Điện thông minh đại lý phân phối lắp đặt giá rẻ

50 Tân Trang, P9, Q. Tân Bình, Tp HCM, Tp Hồ chí minhViệt nam700000

50 Tân Trang, P9, Q. Tân Bình, Tp HCM

Tư vấn sản phẩm: 0987 982 782 chat zalo (Mr Bình)

Bán hàng: 0982 539 027 chat zalo (Ms Thủy) 0888 506060 chat zalo (Ms Hân)

Tư vấn lắp đặt: 0987 982 782 chat zalo (Mr Bình)

Tư vấn kỹ thuật: 0918 329 968 chat zalo (Mr Hải) 0948 554 993 chat zalo (Mr Giang)

Tư vấn giải pháp: 0987 982 782 chat zalo (Mr Bình)

Hotline bán hàng: 0888 506060 chat zalo

sale01.khanhan@gmail.com

Thứ 2 - 7Thời gian từ 08:30 AM đến 17:30PM

Tư vấn sản phẩm:0987 982 782 chat zalo

Có thể bạn quan tâm

Facebook Comments ()

Bài viết tương tự

Các bước cần thiết trước khi có ý định lắp đặt tổng đài điện thoại

Các bước cần thiết trước khi có ý định lắp đặt tổng đài điện thoại

Yêu cầu tổng đài sử dụng cho mục đích gì? Bạn dùng cho khách sạn, văn phòng công ty hay trung tâm chăm sóc khách hàng. Tư vấn chọn mua loại tổng đài, chọn loạ..

Lắp đặt camera trọn gói Lắp đặt camera trọn gói giá rẻ TPHCM Lắp đặt camera trọn bộ Lắp camera gia đình giá bao nhiêu Giá lắp đặt camera Dịch vụ lắp camera tại nhà Camera trọn bộ Lắp camera tại nhà

Sản phẩm nổi bật

Bộ lưu điện cho 4 Camera TORA CCTV-4

Bộ lưu điện cho 4 Camera TORA CCTV-4

Bộ lưu điện cho 4 Camera TORA CCTV 4 - CCTV POWER BANK là dòng sản phẩm máy lưu điện được thiết kế chuyên dụng cho Hệ thống Camera giám sát an ninh cho dân dụ..

5% OFF
3.277.500 3.450.000

Bộ lưu điện cho 8 camera TORA CCTV-8

Bộ lưu điện cho 8 camera TORA CCTV-8

Bộ lưu điện cho 8 Camera TORA CCTV 8 - CCTV POWER BANK là dòng sản phẩm máy lưu điện được thiết kế chuyên dụng cho Hệ thống Camera giám sát an ninh cho dân dụ..

5% OFF
5.652.500 5.950.000

Camera Ezviz C3WN 1080P CS-CV310-A0-1C2WFR Wifi KHÔNG Đèn + còi

Camera Ezviz C3WN 1080P CS-CV310-A0-1C2WFR Wifi KHÔNG Đèn + còi

Camera Ezviz CS-CV310 C3WN 1080P Wifi ngoài trờilt;span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" c..

37% OFF
820.000 1.299.000

Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM không dây

Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM không dây

Khi có trộm đột nhập vào vùng kiểm soát, hệ thống Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM sẽ kích hoạt hú còi tất cả các còi có trong hệ thống, đồng thời th..

22% OFF
1.950.000 2.500.000

Thiết bị chống trộm AL-858GSM dùng SIM điện thoại

Thiết bị chống trộm AL-858GSM dùng SIM điện thoại

Tại Việt Nam sản phẩm bộ báo trộm thông minh TORA AL-858GSM được coi là sản phẩm có tính năng cao và đặt được sự ổn định nhất trong các dòng sản phẩm báo trộm k..

20% OFF
5.296.000 6.620.000

Tủ báo động dùng SIM, APP điện thoại AL-W20WIFI-GSM hỗ trợ cảm biến báo trộm không dây

Tủ báo động dùng SIM, APP điện thoại AL-W20WIFI-GSM hỗ trợ cảm biến báo trộm không dây

Hệ thống báo động W20 áp dụng các cảm biến kỹ thuật số và công nghệ chuyển đổi hiện đại, tích hợp chống trộm và chống cháy / khí cho hệ thống báo động thông mi..

20% OFF
3.840.000 4.800.000

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM01, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM01, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cửa điện tử quẹt thẻ - dùng cho cửa gỗ, nhôm, thép Thích hợp dùng cho chung cư văn phòng, cao ốc, nhà kho, gia đình, trường học, công cộng, v..v..Sử dụng ..

6% OFF
1.550.000 1.650.000

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM02, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM02, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cửa điện tử quẹt thẻ - dùng cho cửa gỗ, nhôm, thép Thích hợp dùng cho chung cư văn phòng, cao ốc, nhà kho, gia đình, trường học, công cộng, v..v..Sử dụng ..

5% OFF
1.850.000 1.950.000

Bộ chuông reng báo giờ làm việc tự động KST-BG28 (Linh kiện Hàn quốc, siêu bền, ổn định)

Bộ chuông reng báo giờ làm việc tự động KST-BG28 (Linh kiện Hàn quốc, siêu bền, ổn định)

Chuông báo giờ làm việc tự động cho nhà xưởng trường học văn phòng KST-BG28 đơn giản dễ sử dụng, thích hợp cho nhà xưởng, công ty, trường học. ... reo tiếng ch..

0% OFF
1.950.000 1.951.000

Bộ phát nhạc điệu tự động DC80A, 16 kiểu nhạc báo giờ

Bộ phát nhạc điệu tự động DC80A, 16 kiểu nhạc báo giờ

Bộ phát nhạc điệu tự động DC80A, 16 kiểu nhạc điệu là chuông báo giờ tự động chuyên dùng cho các công ty, xí nghiệp, cơ quan, trường học, bệnh viện báo giờ ra ..

17% OFF
1.000.000 1.200.000

Bộ chuông reng báo giờ tự động 80 lần/ngày KST-DC80AB

Bộ chuông reng báo giờ tự động 80 lần/ngày KST-DC80AB

Đây là chuông báo giờ tự động chuyên dùng cho các công ty, xí nghiệp, cơ quan, trường học, bệnh viện báo giờ ra vào của nhân viên. Cài đặt 80 lần ra vào ca. Kế..

15% OFF
1.150.000 1.350.000

Bộ còi cảnh báo nhắc quên chưa đóng cửa KSA-AL10

Bộ còi cảnh báo nhắc quên chưa đóng cửa KSA-AL10

Thiết bị cảnh báo nhắc quên chưa đóng cửa KSA-AL10 được sử dụng gắn ở 2 bên mép cánh cửa. Khi có người mở cửa sau thời gian cho phép tối đa 5 phút (tự cài đặt t..

31% OFF
340.000 490.000

Thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11

Thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11

Thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11 được sử dụng gắn ở 2 bên mép cánh cửa. Khi có người mở cửa sau thời gian cho phép từ 1 giây đến 999 giờ (tự cài đặt tùy..

4% OFF
950.000 990.000

Máy bộ đàm Lisheng LS-2000

Máy bộ đàm Lisheng LS-2000

Máy bộ đàm LISHENG cầm tay là thiết bị liên lạc không dây thường được sử dụng cho bảo vệ các tòa nhà, tầng hầm, công trình xây dựng, nhân viên sân bay, những ng..

4% OFF
820.000 850.000

Máy bộ đàm Lisheng LS-5500

Máy bộ đàm Lisheng LS-5500

Máy bộ đàm LISHENG cầm tay là thiết bị liên lạc không dây thường được sử dụng cho bảo vệ các tòa nhà, tầng hầm, công trình xây dựng, nhân viên sân bay, những ng..

5% OFF
1.090.000 1.150.000

Máy dò kim loại MD-3003B1

Máy dò kim loại MD-3003B1

Tính năng kêu và rung khi phát hiện ra kim loại; có báo đèn; âm thanh lớn, độ nhạy cao. Sử dụng đơn giản và An toàn cho người sử dụng. Đồng bộ gồm: Thân máy..

15% OFF
550.000 650.000

Camera IMOU WIFI IPC-C22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IMOU WIFI IPC-C22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IP dùng cho gia đình IPC-C22EP-IMOU (IMOU CUE 2) thiết kế nhỏ gọn nhẹ, độ phân giải 2 megapixel. Tầm quan sát xa 10m với công nghệ hồng ng..

45% OFF
640.000 1.160.000

Camera IMOU WIFI IPC-A22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IMOU WIFI IPC-A22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IMOU IPC-A22EP thiết kế nhỏ gọn, độ phân giải HD 1080P. Tầm quan sát xa 10m cùng các tính năng thông minh khác. Camera IP wifi IMOU t..

45% OFF
770.000 1.400.000

Categories

Bộ báo trộm chống leo hàng rào bằng tia laze ABT-100KAS, tiếng hú lớn

Bộ báo trộm chống leo hàng rào bằng tia laze ABT-100KAS, tiếng hú lớn

Đầu beam báo trộm hàng rào 2 tia ABT-100 là thiết bị báo động khi có kẻ đột nhập chắn ngang tia hồng ngoại được truyền giữa 2 đầu của thiết bị, Hàng rào được kế..

Bộ cấp nguồn lưu điện UPS-AX068 cho hệ thống kiểm soát ra vào, Camera,Khóa,Modem wifi..

Bộ cấp nguồn lưu điện UPS-AX068 cho hệ thống kiểm soát ra vào, Camera,Khóa,Modem wifi..

Bộ lưu điện TORA UPS-AX068 cấp nguồn lưu điện cho camera, báo động khóa cổng, modem internet Bộ lưu điện dự phòng UPS-AX068,cho Camera,Khóa,Modem wifi..Bộ lưu đ..

Chính sánh Bảo hành

Chính sánh Bảo hành

  1. Các sản phẩm do Công ty Khánh An cung cấp được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (xin xem thêm các điều kiện bảo hành của nhà sản xuất ..

Thiết bị chống trộm nhà vườn BEAM hàng rào hồng ngoại xa 200 mét ABT Uy tín, Giá rẻ nhất

Thiết bị chống trộm nhà vườn BEAM hàng rào hồng ngoại xa 200 mét ABT Uy tín, Giá rẻ nhất

Thiết bị chống trộm nhà vườn BEAM hàng rào ABT 100 – 150 – 200 thu phát tia hồng ngoại siêu xa GIÁ RẺ nhấtThiết bị chống trộm nhà vườn là công cụ đắc lực giúp b..

Lắp Đặt Thiết Bị Chống Trộm Vườn Cây Hiệu Quả

Lắp Đặt Thiết Bị Chống Trộm Vườn Cây Hiệu Quả

Trên thực tế, công tác bảo vệ vườn cây khỏi kẻ gian trộm cắp phá hoại là nỗi lo thường trực của bà con. Vườn cây giống, vườn hoa quả, vườn cây kiểng, v..


DỊCH VỤ & GIẢI PHÁP
CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát

Công ty Khánh An xin chân thành cảm ơn quý Công ty, Đơn vị, Cá nhân Đã - đang và sẽ ủng hộ chúng tôi... Chúng tôi luôn trân trọng và sẽ cố gắng hơn nữa để thắt chặt tình hữu nghị.....Khánh An luôn mong muốn được hợp tác với các đơn vị, cá nhân tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. , Sau đây là một số công trình tiêu biểu và những khách hàng thân thiết mà Công ty Khánh An đã có cơ hội được hợp tác, ngoài ra còn rất nhiều những khách hàng cá nhân đã ủng hỗ chúng tôi. xem thêm

Công ty Khánh An chuyên cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan như: lắp đặt camera quan sát , lắp đặt tổng đài điện thoại , Lắp đặt hệ thống báo trộm , thi công mạng nội bộ , Sửa chữa camera quan sát , Lắp đặt điện văn phòng , máy bộ đàm , máy chấm công , Bộ lưu điện ... thiết bị điện tử viễn thông cho gia đình, văn phòng, nhà máy, xưởng sản xuất, khách sạn, showroom, . . . Khánh An đã có nhiều kinh nghiệm và đã thi công cho nhiều công trình cũng như những dự án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. , Lắp đặt chuông cửa có hình , Lắp kiểm soát cửa ra vào , Lắp đặt máy chấm công , Lắp đặt hệ thống âm thanh , Lắp đặt bộ phát sóng wifi , Bảo trì hệ thống camera an ninh , Sửa chữa camera quan sát , Sửa chữa tổng đài điện thoại Công ty Khánh An chuyên : Lắp camera quan sát tại tphcm, Lắp báo trộm, Lắp máy chấm công, Lắp kiểm soát cửa ra vào, Lắp tổng đài điện thoại, Lắp mạng nội bộ, Lắp đặt bộ phát sóng wifi, Lắp đặt điện văn phòng, Cung cấp sản phẩm chính hãng, đa dạng cùng với chế độ hậu mãi tốt và lâu bền, chúng tôi hy vọng làm hài lòng với tất cả khách hàng.