Tư vấn sản phẩm: 0987 982 782
Vui lòng chat zalo

  • Hướng dẫn sử dụng tổng đài điện thoại KX-TEB308, KX-TES824, KX-TA308, KX-TA616

Cách cài đặt hạn chế thời gian gọi ra ngoài cho máy lẻ

dùng điện thoại KX-T7730 để làm các lệnh sau

- Vào lệnh 212 để chọn thời gian cần giới hạn

- Sau đó vào lệnh 613 chọn máy nhánh cần giới hạn

Cấm không cho máy lẻ gọi ra ngoài ,chỉ được phép gọi nội bộ

dùng điện thoại KX-T7730 để lập trình

- vào lệnh 302 - 305 tạo bảng cấm .Vd vào lệnh 302 tương ứng cos 2 tạo bảng cấm gọi di động 0,quốc tế 00,các đầu số 171,178,179,......

- Sau khi tạo xong bảng cấm vào lệnh 601 đưa máy lẻ vào bảng cấm vừa tạo . (302 tương ứng cos 2)

Cướp chuông cùng nhóm và cướp chuông trực tiếp số máy nhánh

Để cướp chuông phải xem khi lập trình bạn để Plan mấy .

- Plant 1 cướp cùng nhóm ấn 40 ---gt; cướp trực tiếp máy lẻ đang đổ chuông ấn 4 + số máy nhánh

- Plant 2 cùng nhóm ấn #40 ----gt; cướp trực tiếp số máy nhánh ấn # 41 + số máy nhánh.

Gọi vào chỉ định đổ chuông 1 máy lẻ hoặc 1 nhóm máy lẻ làm như thế nào?

Trả lời .

Dùng bàn điện thoại 7730 để thực hiện.

+ Đổ chuông 1 máy lẻ.--gt; vào ệnh 408 chọn máy lẻ cần đổ chuông .

+ Đổ chuông 1 nhóm máy lẻ .

Để làm được thì ban làm các lệnh sau.

- Vào lệnh 600 chọn máy nhánh cho vào nhóm.

- Lệnh 100 kích hoạt nhóm

- Lệnh 101 chọn kiểu đổ chuông.

- Lệnh 408 chọn máy lẻ đầu tiên trong nhóm cho đổ chuông

Hướng dẫn cách gọi ra bằng account code (Cấp cho mỗi người 1 mã ai có mã mới gọi ra được)

Trả lời

a. Cấm các máy lẻ đó không cho gọi ra.

- Vào mục 5.1 có 3 cột (Day/night/lunch) bạn chọn máy lẻ nào cần cấm đưa về COS3

- Vào mục 5.2 có 4 cột Class 2-3, tại Class 3 bạn gán đầu cần cấm gọi đi, (Ví dụ: cấm gọi di động là đầu 0 thì tại cột class 3 ta đánh số 0 vào.

b. Đưa máy lẻ đó về chế độ gọi account code

- Vào mục 2.1 chọn máy lẻ muốn gọi account code tại cột account code mode chuyển từ chế độ Option -gt; Verify-Toll

c. Tạo account code cho các máy lẻ

Vào mục 1.5 tạo mã gọi account code (Tổng số account code tạo được là 50, độ dài là 4)

d. Cách gọi ra bằng account code.

Nhấc máy -gt; 9** -gt; mã account code -gt; Số điện thoại cần gọi đi

Cách ghi âm lời chào cho tổng đài.

Trả lời

Dùng điện thoại KX-T7730 để ghi âm. Bấm program -gt; 91X (X=1-8) -gt; đọc lời chào-gt;Store để lưu lại. Để nghe lại bấm Program -gt;92X (X=1-8).

Bàn lập trình liên tục phát nhạc, làm sao có thể tắt đây?.

Trả lời

Bạn bấm số 1 trên bàn phím (Chú ý: không nhấc tổ hợp)

Bác cho em hỏi chút: em muốn ghi âm các loại lời chào của 824 . Cụ thể là 2 lời chào: 1.Giờ làm việc là một lời khác ( cái này em đã chạy rồi) 2.Hết giờ làm việc là một lời khác ( cái này em chưa biết làm ạ).rất mong bác hướng dẫn cụ thể, em thấy có thể ghi nhiều bản lời chào nhưng set lời chào số 1 tương ứng với giờ ...., lời 2 tương ứng với giờ.../

Trả lời

Để làm được như bạn yêu cầu thì phải làm 3 việc như sau:

a. Ghi âm lời chào: Dùng điện thoại KX-T7730 để ghi âm. Bấm program -gt; 91X (X=1-8) -gt; đọc lời chào-gt;Store để lưu lại. Để nghe lại bấm Program -gt;92X (X=1-8).

Ví dụ: Lời chào 1 ghi âm: Program -gt; 911 -gt; đọc lời chào -gt; store =gt; được câu chào ban ngày

Lời chào 2 ghi âm: Program -gt; 912 -gt; đọc lời chào -gt; store =gt; được câu chào ban đêm

b. Đặt múi giờ làm việc lệnh 006 và 007 để thiết lập múi giờ tự động. Cái này đặt theo giờ bạn muốn làm việc ban ngày và ban đêm

c. Kích hoạt lời chào: Vào chương trình lập trình: Program -gt; *# 1234.

Lệnh 414 -gt; chọn các CO -gt; chọn lời chào là DISA1 -gt; Được lời chào cho ban ngày

Lệnh 415 -gt; Chọn các CO -gt; Chọn lời chào là DISA2 -gt; Được lời chào giờ nghỉ ban đêm

hướng dẫn cách lập trình tự động nhận,gửi fax cho tổng đài 308 và 824

Trả lời

Để sử dụng tính năng fax tự động khi fax đến thì phải sử dụng chức năng lời chào thì mới làm được, tức là khách hàng fax đến nó sẽ vào lời chào thông báo, hệ thống tự động xác định tín hiệu đó là tín hiệu fax để chuyển vào máy fax. (Cách sử dụng lời chào các bạn xem các mục trên hoặc dưới nhé có hướng dẫn cụ thể)

- Lập trình trên PC cách nhận fax tự động: Bạn vào mục 7.2, tại khung "Fax amp; Tone" chọn jack trên tổng đài được kết nối với fax (ví dụ Jack24 được kết nối máy fax). bạn chọn và apply là ok

(Thực hiện trên bàn lập trình KX-T7730 bạn vào lệnh 514 chọn jack làm máy fax và lưu lại là ok)

Xin hướng dẫn lập trình tổng đài KX-TES824 là 1 máy lẻ hoặc nhóm máy lẻ chỉ gọi ra trên 1 trung kế hoặc 1 nhóm trung kế bất kỳ.

(Ví dụ: Máy giám đốc gọi ra trên trung kế CO6, còn lại mọi người gọi ra trên CO1-5)..

Trả lơi.

- Trên PC: Bạn vào mục 3.2 chọn máy lẻ, chọn trung kế tương ứng ơ bên trên. Tại cột out going call ta tick (đánh dấu), nếu đánh dấu thì được gọi ra, bỏ đánh dấu thì không được gọi ra.

(Chú ý: Làm trên từng CO tại dòng Co line number)

- Trên bàn lập trình: Bạn vào mục 405 out going chọn máy lẻ đó enable hoặc disable là được

Cách đổi số máy lẻ trên tổng đài.

Trả lời.

a. Trên PC: Vào mục 1.3 trên phần mềm

+ Plan 1: giải số máy lẻ tư 100-199

+ Plan 2: Giải số máy lẻ từ 100 - 4990

+ Plan 3: Giải số máy lẻ từ 10-49

b. Trên bàn lập trình. Lệnh 009 -gt; chọn Plan -gt; chọn jack cần đổi -gt; đánh số máy cần đổi

Đổi đầu số gọi ra là đầu 9 chuyển thành đầu 0.

Trả lời

- Trên PC. Vào mục 1.3 tại ô -gt; Operation/ automatic line acess -gt; bạn chọn đầu số cần gọi ra

- Trên bàn lập trình -gt; Vào lệnh 121 -gt; chọn đầu số cần gọi ra -gt; store

Đổi máy Operation là máy lẻ khác không phải là máy 101 (Jack 01).

Trả lời.

Mặc định tổng đài lấy máy 101 (Jack 01) làm máy chủ để các máy lẻ khác bấm số 0 thì đổ chuông tại máy này.

Đổi sang jack máy lẻ khác bạn thao tác như sau:

- Trên PC: Vào mục 1.3 -gt; tại dòng Operation bạn chọn jack tương ứng với số máy bạn muốn làm Operation (Mặc định jack 01 là Operation)

- Trên bàn lập trình KX-T7730: Lệnh 008 -gt; chọn jack -gt; Store để lưu

Cách đổ chuông theo nhóm máy lẻ gọi đến.

Ví dụ có 3 máy lẻ 100-101-102. Mặc định máy lẻ 100 đổ chuông, nếu máy 100 bạn thì máy 101 đổ chuông, tượng tự 101 bận máy 102 đổ chuông... tương tự có nhiều mày lẻ trong nhóm

Trả lời:

a. Làm trên bàn lập trình key

- Tạo nhóm máy lẻ cần đổ chuông vào lênh 600, chọn các máy cần đổ chuông vào một nhóm riêng. (Theo ví dụ trên là số máy lẻ 100-101 và 102) đặt vào nhóm riêng tùy chọn ví dụ group 3

- Vào lệnh 100 chọn nhóm máy lẻ đó cần đổ chuông là nhóm bao nhiêu

- Vào lệnh 101 chọn chế độ nhóm đổ chuông là circular hay terminate

- Vào lệnh 414 chọn chế độ đổ chuông cho nhóm đó là DIL (mặc định nó là normail)

b. Trên PC

- Vào mục 2.6 tạo nhóm cho máy lẻ, chọn kiểu đổ chuông ở cột extension hunting

- Vào mục 3.1 chọn chế độ đổ chuông cho nhóm la DIL

Cho mình hỏi kx824 có thể setup 2 loại chuông khác nhau đc ko? 1 chuông là gọi nội bộ và 1 chuông là từ ngoài gọi vào.

Trả lời

- Trên bàn lập trình bạn vào lệnh 115 để chọn đổi kiểu chuông (có 3 kiểu chuông phân biệt)

- Trên PC: Bạn vào mục 2.3 - Ring tone pattern -gt; Chọn kiểu chuông

Mình muốn lấy thông tin các cuộc gọi ra trên Extension. Bạn có thể hướng dẫn cho mình lấy thông tin trong Tổng Đài ra qua cổng RS-232. Với Tổng Đài Pana KX-824 và Pana KX-T100D. Cảm ơn nhiều nhé.

Trả lời

Để lấy được cuộc gọi ra bạn phải có cáp kết nối từ tổng đài ra máy tính và phần mềm để đón cuộc gọi đó

1. Sơ đồ chân kết nối cáp. (2 đầu cổng COM cái 9 chân và dùng cáp mạng để kết nối)

Chân số Máy Tính Máy in

1 Bỏ qua Bỏ qua

2 2 nối 3

3 3 nối 2

4 4 nối 6

5 5 nối 5

6 6 nối 4

7 7 nối 8

8 8 nối 7

9 Bỏ qua Bỏ qua

cáp tính cước tổng đài của mình giá 300,000/ sợi dài dưới 5 mét nhé

2. Bạn phải có phần mềm tính cước thì mới đón được cước, bạn tham khảo phần mềm link bên dưới

Phần mềm tính cước điện thoại

Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM, đại lý, phân phối,mua bán, lắp đặt giá rẻ Hướng dẫn sử dụng tổng đài điện thoại KX-TEB308, KX-TES824, KX-TA308, KX-TA616
Hướng dẫn sử dụng tổng đài điện thoại KX-TEB308, KX-TES824, KX-TA308, KX-TA616

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP DỊCH VỤ KHÁNH AN


50 Tân Trang, P 9, Q. Tân Bình, Tp Hồ chí minh | xem bản đồ

Gọi mua hàng:


Viết nhận xét

Note: HTML is not translated!
    Không tốt           Tốt

Related newss

Các bước cần thiết trước khi có ý định lắp đặt tổng đài điện thoại

Các bước cần thiết trước khi có ý định lắp đặt tổng đài điện thoại

Yêu cầu tổng đài sử dụng cho mục đích gì? Bạn dùng cho khách sạn, văn phòng công ty hay trung tâm chăm sóc khách hàng. Tư vấn chọn mua loại tổng đài, chọn loạ..


0987 982 782
bottom fix Chat 0987 982 782
Tư vấn sản phẩm:
Mr Bình 0987 982 782 chat zalo

Tư vấn kỹ thuật


DỊCH VỤ & GIẢI PHÁP
CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát

Công ty Khánh An xin chân thành cảm ơn quý Công ty, Đơn vị, Cá nhân Đã - đang và sẽ ủng hộ chúng tôi... Chúng tôi luôn trân trọng và sẽ cố gắng hơn nữa để thắt chặt tình hữu nghị.....Khánh An luôn mong muốn được hợp tác với các đơn vị, cá nhân tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Sau đây là một số công trình tiêu biểu và những khách hàng thân thiết mà Công ty Khánh An đã có cơ hội được hợp tác, ngoài ra còn rất nhiều những khách hàng cá nhân đã ủng hỗ chúng tôi. xem thêm