Camera AHD ESCORT

BALUN-101, BALUN-101A, BALUN-101N, BALUN-404, Bộ Kit 8 VU405AR, Bộ Kit VU405AR, Escort ESC - 108H, Escort ESC - 10A, Escort ESC - 15A, Escort ESC - 15E, Escort ESC - 16EQ, Escort ESC - 20A, Escort ESC - 3.2A, Escort ESC - 30A, Escort ESC - 501, Escort ESC - 502, Escort ESC - 601, Escort ESC - 806A, Escort ESC - A898, Escort ESC - E517AR, Escort ESC - E801C, Escort ESC - E808, ESCORT ESC - EV402AR, ESCORT ESC - EV403AR, ESCORT ESC - EV405AR, ESCORT ESC - EV509AR, ESCORT ESC - EV602AR, ESCORT ESC - EV603AR, ESCORT ESC - EV801AR, ESCORT ESC - EV802AR, ESCORT ESC - EV838AR, Escort ESC - S706M, ESCORT ESC - S803AR, Escort ESC - S806H, Escort ESC - S806LIR, Escort ESC - S806NIR, Escort ESC - U135B, Escort ESC - U518, Escort ESC - U801C, Escort ESC - U808, Escort ESC - U926D, Escort ESC - V135B, Escort ESC - V518, Escort ESC - V519, Escort ESC - V801C, Escort ESC - V808, Escort ESC - V816, Escort ESC - VU518, Escort ESC - VU519, Escort ESC - VU801C, Escort ESC - VU803F, Escort ESC - VU808, Escort ESC -E806N, Escort ESC -EM 806HIR, Escort ESC- IP 201, Escort ESC -U926, Escort ESC-1002NT, Escort ESC-1003ND, Escort ESC-1004ND, Escort ESC-1005ND, Escort ESC-1006NT, Escort ESC-11L, Escort ESC-1302NT, Escort ESC-1303ND, Escort ESC-1304ND, Escort ESC-2002NT, Escort ESC-2003ND, Escort ESC-2004ND, Escort ESC-2005ND, Escort ESC-2006NT, ESCORT ESC-405AHD 1.3, ESCORT ESC-405AHD 2.0, Escort ESC-5006E, ESCORT ESC-522AHD 1.3, ESCORT ESC-522AHD 2.0, Escort ESC-601A, Escort ESC-601B, Escort ESC-6508C, Escort ESC-6608, Escort ESC-6804, Escort ESC-6808, ESCORT ESC-702AHD 1.3, ESCORT ESC-702AHD 2.0, ESCORT ESC-711AHD 1.3, ESCORT ESC-711AHD 2.0, Escort ESC-7204NVR, Escort ESC-7209NVR, Escort ESC-7216NVR, Escort ESC-7316NVR, Escort ESC-7325NVR, Escort ESC-7332NVR, ESCORT ESC-801AHD 2.0, ESCORT ESC-801AHD1.3, ESCORT ESC-802AHD 2.0, ESCORT ESC-803AHD 1.3, ESCORT ESC-803AHD 2.0, Escort ESC-8104HVR, Escort ESC-8109HVR, ESCORT ESC-8116HVR, ESCORT ESC-838AHD 1.3, ESCORT ESC-838AHD 2.0, ESCORT ESC-8704AHD, ESCORT ESC-8708AHD, Escort ESC-BIR20MG, Escort ESC-C1001NT, Escort ESC-C1009NT, Escort ESC-C1011ND, Escort ESC-C1301NT, Escort ESC-C1309NT, Escort ESC-C1311ND, Escort ESC-C521AR, Escort ESC-C522AR, Escort ESC-C702AR, Escort ESC-DIR20MG, Escort ESC-E30X, Escort ESC-E36X, Escort ESC-E509AR, Escort ESC-E512, Escort ESC-E515, Escort ESC-E621, Escort ESC-E806HIR, Escort ESC-E808HAR, Escort ESC-E926, Escort ESC-EM806HAR, Escort ESC-EMC806HAR, Escort ESC-EMC806HIR, ESCORT ESC-EV926, Escort ESC-IP203C, Escort ESC-IP206C, Escort ESC-IP806HAR, Escort ESC-KB400, Escort ESC-M521AR, Escort ESC-M522AR, Escort ESC-M702AR, Escort ESC-PTZ20HD, Escort ESC-S521AR, Escort ESC-S522AR, Escort ESC-S701AR, Escort ESC-S706AR, Escort ESC-S709AR, Escort ESC-S711AR, Escort ESC-S8816NVR, Escort ESC-S8832NVR, Escort ESC-U218, Escort ESC-U512, Escort ESC-U515, Escort ESC-U516, Escort ESC-U517, Escort ESC-U517AR, Escort ESC-U621, Escort ESC-V151E, Escort ESC-V218, Escort ESC-V305A, Escort ESC-V512, Escort ESC-V512A, Escort ESC-V515, Escort ESC-V516, Escort ESC-V517, Escort ESC-V517A, Escort ESC-V517AR, Escort ESC-V621, Escort ESC-V926, Escort ESC-VU151E, Escort ESC-VU305A, Escort ESC-VU512, Escort ESC-VU515, Escort ESC-VU516, Escort ESC-VU517AR, Escort ESC-VU621, Escort ESC-VU926, Escort ESC-W119,Camera AHD thế hệ mới cảm biến CMOS ESC-36XAHD 1.3
ESCORT ESC-36XAHD1.3

Camera AHD thế hệ mới cảm biến CMOS ESC-36XAHD 1.3

Camera AHD thế hệ mới cảm biến CMOS. Thương hiệu ESCORT, chuyên dùng gắn ngoài trời Zoom 36X. - Cả..

6,670,000
Camera AHD thế hệ mới cảm biến CMOS ESC-36XAHD 2.0
ESCORT ESC-36XAHD2.0

Camera AHD thế hệ mới cảm biến CMOS ESC-36XAHD 2.0

Camera AHD thế hệ mới cảm biến CMOS. Thương hiệu ESCORT, chuyên dùng gắn ngoài trời Zoom 36X. - Cả..

6,670,000
Camera dome AHD hồng ngoại Led ARRAY ESC-04AHD 2.4M
ESCORT ESC-04AHD2.4

Camera dome AHD hồng ngoại Led ARRAY ESC-04AHD 2.4M

Camera dome AHD hồng ngoại Led ARRAY (vỏ nhựa), ống kính Megapixel. Thương hiệu ESCORT - Cảm biến ..

Camera dome AHD hồng ngoại Led ARRAY ESC-511AHD 1.3M
ESCORT ESC-511AHD1.3

Camera dome AHD hồng ngoại Led ARRAY ESC-511AHD 1.3M

Camera dome AHD hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt - Nhựa), ống kính Megapixel. Thương hiệu ESCORT - Cảm..

Camera dome AHD hồng ngoại Led ARRAY ESC-511AHD 2.0M
ESCORT ESC-511AHD2.0

Camera dome AHD hồng ngoại Led ARRAY ESC-511AHD 2.0M

Camera dome AHD hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt - Nhựa), ống kính Megapixel. Thương hiệu ESCORT - Cảm..

Camera dome AHD hồng ngoại Led ARRAY ESC-511AHD 2.4M
ESCORT ESC-511AHD2.4

Camera dome AHD hồng ngoại Led ARRAY ESC-511AHD 2.4M

Camera dome AHD hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt - Nhựa), ống kính Megapixel. Thương hiệu ESCORT - Cảm..

Camera dome AHD hồng ngoại Led ARRAY ESC-522AHD 2.4M
ESCORT ESC-522AHD2.4

Camera dome AHD hồng ngoại Led ARRAY ESC-522AHD 2.4M

Camera dome AHD hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt), ống kính Megapixel. Thương hiệu ESCORT - Cảm biến h..

Camera Dome hồng ngoại led ARRAY ESC-S511AR
ESCORT ESC-S511AR

Camera Dome hồng ngoại led ARRAY ESC-S511AR

Camera Dome hồng ngoại led ARRAY (Vỏ Sắt - Nhựa). Thương hiệu ESCORT - 1/3 SONY CMOS 1000 TV Lines..

Camera Dome hồng ngoại led ARRAY ESC-S522AR
ESCORT ESC-S522AR

Camera Dome hồng ngoại led ARRAY ESC-S522AR

Camera Dome hồng ngoại led ARRAY (Vỏ Sắt). Thương hiệu ESCORT - 1/3 SONY CMOS 1000 TV Lines - Ống ..

Camera ESCORT ESC-04AHD 1.3
ESCORT ESC-04AHD1.3

Camera ESCORT ESC-04AHD 1.3

Camera ESCORT ESC-04AHD 1.3 AHD hồng ngoại Led ARRAY (vỏ nhựa), ống kính Megapixel. - Cảm biến h..

Camera ESCORT ESC-04AHD 2.0
ESCORT ESC-04AHD2.0

Camera ESCORT ESC-04AHD 2.0

Camera ESCORT ESC-04AHD 2.0 AHD hồng ngoại Led ARRAY (vỏ nhựa), ống kính Megapixel. - Cảm biến h..

Camera ESCORT ESC-405AHD 1.3
ESCORT ESC-405AHD1.3

Camera ESCORT ESC-405AHD 1.3

Camera thân Camera ESCORT ESC-405AHD 1.3 AHD hồng ngoại Led ARRAY cảm biến CMOS - Cảm biến hình ..

Camera ESCORT ESC-405AHD 2.0
ESCORT ESC-405AHD2.0

Camera ESCORT ESC-405AHD 2.0

Camera thân Camera ESCORT ESC-405AHD 2.0 AHD hồng ngoại Led ARRAY cảm biến CMOS - Cảm biến hình ..

Camera ESCORT ESC-522AHD 1.3
ESCORT ESC-522AHD1.3

Camera ESCORT ESC-522AHD 1.3

Camera dome Camera ESCORT ESC-522AHD 1.3 AHD hồng ngoại Led ARRAY cảm biến CMOS - Cảm biến hình ..

Camera ESCORT ESC-522AHD 2.0
ESCORT ESC-522AHD2.0

Camera ESCORT ESC-522AHD 2.0

Camera dome Camera ESCORT ESC-522AHD 2.0 AHD hồng ngoại Led ARRAY cảm biến CMOS - Cảm biến hình ..

Camera ESCORT ESC-603AHD 1.3
ESCORT ESC-603AHD1.3

Camera ESCORT ESC-603AHD 1.3

Camera ESCORT ESC-603AHD 1.3 AHD hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt), ống kính Megapixel. Thương hiệu ..

Camera ESCORT ESC-603AHD 2.0
ESCORT ESC-603AHD2.0

Camera ESCORT ESC-603AHD 2.0

Camera ESCORT ESC-603AHD 2.0 AHD hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt), ống kính Megapixel. Thương hiệu ..

Camera ESCORT ESC-702AHD 1.3
ESCORT ESC-702AHD1.3

Camera ESCORT ESC-702AHD 1.3

Camera thân Camera ESCORT ESC-702AHD 1.3 AHD hồng ngoại Led ARRAY cảm biến CMOS - Cảm biến hình ..

Camera ESCORT ESC-702AHD 2.0
ESCORT ESC-702AHD2.0

Camera ESCORT ESC-702AHD 2.0

Camera thân Camera ESCORT ESC-702AHD 2.0 AHD hồng ngoại Led ARRAY cảm biến CMOS - Cảm biến hình ..

Camera ESCORT ESC-705AHD 1.3
ESCORT ESC-705AHD1.3

Camera ESCORT ESC-705AHD 1.3

Camera ESCORT ESC-705AHD 1.3 AHD hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt), ống kính Megapixel. Thương hiệu ..

Camera ESCORT ESC-705AHD 2.0
ESCORT ESC-705AHD2.0

Camera ESCORT ESC-705AHD 2.0

Camera ESCORT ESC-705AHD 2.0 AHD hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt), ống kính Megapixel. Thương hiệu ..

Camera ESCORT ESC-706AHD 1.3
ESCORT ESC-706AHD1.3

Camera ESCORT ESC-706AHD 1.3

Camera ESCORT ESC-706AHD 1.3 AHD hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt), ống kính Megapixel. - Cảm biến h..

Camera ESCORT ESC-706AHD 2.0
ESCORT ESC-706AHD2.0

Camera ESCORT ESC-706AHD 2.0

Camera ESCORT ESC-706AHD 2.0 AHD hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt), ống kính Megapixel. - Cảm biến h..

Camera ESCORT ESC-709AHD 1.3
ESCORT ESC-709AHD1.3

Camera ESCORT ESC-709AHD 1.3

Camera ESCORT ESC-709AHD 1.3 AHD hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt), ống kính Megapixel. Thương hiệu ..

Camera ESCORT ESC-709AHD 2.0
ESCORT ESC-709AHD2.0

Camera ESCORT ESC-709AHD 2.0

Camera ESCORT ESC-709AHD 2.0 AHD hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt), ống kính Megapixel. Thương hiệu ..

Camera ESCORT ESC-711AHD 1.3
ESCORT ESC-711AHD1.3

Camera ESCORT ESC-711AHD 1.3

Camera thân Camera ESCORT ESC-711AHD 1.3 AHD hồng ngoại Led ARRAY cảm biến CMOS - Cảm biến hình ..

Camera ESCORT ESC-711AHD 2.0
ESCORT ESC-711AHD2.0

Camera ESCORT ESC-711AHD 2.0

Camera thân Camera ESCORT ESC-711AHD 2.0 AHD hồng ngoại Led ARRAY cảm biến CMOS - Cảm biến hình ..

Camera ESCORT ESC-801AHD 1.3
ESCORT ESC-801AHD1.3

Camera ESCORT ESC-801AHD 1.3

Camera thân Camera ESCORT ESC-801AHD 1.3 AHD gắn trong nhà, nhà xưởng cảm biến CMOS - Cảm biến h..

Camera ESCORT ESC-801AHD 2.0
ESCORT ESC-801AHD2.0

Camera ESCORT ESC-801AHD 2.0

Camera thân Camera ESCORT ESC-801AHD 2.0 gắn trong nhà, nhà xưởng cảm biến CMOS - Cảm biến hình ..

Camera ESCORT ESC-802AHD 1.3
ESCORT ESC-802AHD1.3

Camera ESCORT ESC-802AHD 1.3

Camera thân Camera ESCORT ESC-802AHD 1.3 AHD gắn trong nhà, nhà xưởng cảm biến CMOS - Cảm biến h..

Camera ESCORT ESC-802AHD 2.0
ESCORT ESC-802AHD2.0

Camera ESCORT ESC-802AHD 2.0

Camera thân Camera ESCORT ESC-802AHD 2.0 AHD gắn trong nhà, nhà xưởng cảm biến CMOS - Cảm biến h..

Camera ESCORT ESC-803AHD 1.3
ESCORT ESC-803AHD1.3

Camera ESCORT ESC-803AHD 1.3

Camera thân Camera ESCORT ESC-803AHD 1.3 AHD gắn trong nhà, nhà xưởng cảm biến CMOS - Cảm biến h..

Hiển thị từ 1 đến 32 trong tổng số 58 (2 trang)

DỊCH VỤ & GIẢI PHÁP

Công ty Khánh An chuyên : Lắp camera quan sát tại tphcm, Lắp báo trộm, Lắp máy chấm công, Lắp kiểm soát cửa ra vào, Lắp tổng đài điện thoại, Lắp mạng nội bộ, Lắp đặt bộ phát sóng wifi, Lắp đặt điện văn phòng, Cung cấp sản phẩm chính hãng, đa dạng cùng với chế độ hậu mãi tốt và lâu bền, chúng tôi hy vọng làm hài lòng với tất cả khách hàng.

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Công ty Khánh An xin chân thành cảm ơn quý Công ty, Đơn vị, Cá nhân Đã - đang và sẽ ủng hộ chúng tôi... Chúng tôi luôn trân trọng và sẽ cố gắng hơn nữa để thắt chặt tình hữu nghị.....Khánh An luôn mong muốn được hợp tác với các đơn vị, cá nhân tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Sau đây là một số công trình tiêu biểu và những khách hàng thân thiết mà Công ty Khánh An đã có cơ hội được hợp tác, ngoài ra còn rất nhiều những khách hàng cá nhân đã ủng hỗ chúng tôi. xem thêm

Website Security Test