Camera HD - SDI

HD-SDI viết tắt của "High Definition - Serial Digital Interface" được phát triển dựa trên tiêu chuẩn SMPTE 292M tốc độ tối đa của Bit-rate lên đến 1.485G-bit/s, nên tín hiệu định dạng HD 720P và full HD 1080P có thể được truyền đi mà không bị delay (độ trễ).

Công nghệ HD-SDI sử dụng cáp đồng trục và kết nối bằng Jack BNC đường truyền có thể kéo dài không quá 300m, còn đối với cáp quang tín hiệu đi bao xa tùy thích chỉ phụ thuộc vào độ dài của cáp và các bộ Repeater (bộ khuyếch đại tín hiệu)

Chuẩn HD-SDI được sử dụng để truyền tín hiệu video không nén, không mã hóa tín hiệu (có thể bao gồm cả nhúng âm thanh và mã thời gian) ở các đài truyền hình.

VP-5701, VP-5702A, VP-5702B, VP-6202A, VP-5601, QTX-3003FHD, QTX-3006FHD, VP-6101, VP-6102A, VP-6102B, VP-5202, VP-5302, VP-6201, QTX-3002FHD, QTX-3005FHD, QTX-3001FHD, QTX-3001FHD-1, VP-5801, VP-5802A, VP-5802B, VP-5901, VP-5902A, VP-5902B, VP-5402, VP-5501, VP-110HD, QTX-3002FHD, QTX-3003FHD, QTX-3004sFHD, QTX-3005FHD, QTX-3006FHD, QTX-3001FHD, QTX-3001FHD-1, VP-5701, VP-5702A, VP-5702B, VP-5801, VP-5802A, VP-5802B, VP-5901, VP-5902A, VP-5902B, VP-6202A, VP-6202B, VP-110HD, VP-5202, VP-5302, VP-5402, VP-5501, VP-5601, VP-6101, VP-6102A, VP-6102B, VP-6201I, DS-2CC12C2S-IT3, DS-2CC12C2S-IT5, DS-2CC52C2S-IT3P, DS-7204HFHI-SL, DS-7208HFHI-SL, DS-7316HFHI-SL