Camera HD - TVI

Công nghệ HDTVI không giống như công nghệ xử lý hình ảnh tương tự, công nghệ kỹ thuật số HD, hoặc công nghệ IP megapixel. Sự khác biệt lớn nhất giữa công nghệ này và những người khác nằm trong HDTVI kết hợp các công nghệ điều chế giải điều chế tương tự (truyền) xử lý hình ảnh tương tự với hình ảnh quang học có độ phân giải cao của công nghệ kỹ thuật số HD và công nghệ IP megapixel. Điều này cung cấp HDTVI với sự tốt nhất của cả hai thế giới - màn hình hiển thị độ phân giải cao và truyền dẫn tương tự nhanh chóng. Kết quả là truyền dẫn tương tự nhanh chóng trong một hệ thống cung cấp nhanh chóng đó là dễ dàng để thiết lập, nhưng đồng thời tránh được những sự cố thường gặp với hệ thống mạng video, chẳng hạn như sự bất ổn định băng thông, mất gói dữ liệu, và độ trễ.

Công nghệ HDTVI, camera hd tvi, lắp camera hdtvi,
Công nghệ lắp đặt CAMERA HDTVI

DS-2AE5123TI- A, DS-2AE7123TI, DS-2AE7230TI, DS-2CC12D9T, DS-2CE16C0T-IR, DS-2CE16C0T-IR, DS-2CE16C0T-IRP, DS-2CE16C0T-IT3, DS-2CE16C0T-IT5, DS-2CE16C2T-IR, DS-2CE16C2T-IT3, DS-2CE16C2T-IT5, DS-2CE16C2T-VFIR3, DS-2CE16D1T-IR, DS-2CE16D1T-IT3, DS-2CE16D1T-IT5, DS-2CE16D1T-VFIR3, DS-2CE56C0T-IR, DS-2CE56C0T-IRM, DS-2CE56C0T-IRP, DS-2CE56C0T-IT3, DS-2CE56C0T-IT3, DS-2CE56C2T-IR, DS-2CE56C2T-IT3, DS-2CE56C5T-VFIT3, DS-2CE56D1T-IR, DS-2CE56D1T-IRM, DS-2CE56D1T-IT3, DS-2CE56D1T-VFIR3, DS-7104HGHI-E1, DS-7104HGHI-E1, DS-7108HGHI -E1, DS-7204HGHI-E1, DS-7204HQHI-SH, DS-7208HGHI-E1, DS-7208HQHI-SH, DS-7216HGHI-E1, DS-7216HGHI-SH, DS-7304HGHI-SH, DS-7308HGHI-SH, DS-7316HGHI-SH, DS-7324HGHI-SH, DS-7332HGHI-SH, DS-8104HGHI-SH, DS-8108HGHI-SH, DS-8116HGHI-SH, DS-8124HGHI-SH, DS-8132HGHI-SH, TVI-720, NTA-100W TVI , NOB-100W TVI, NOB-200W TVI, NPS - 100W TVI, NOS - 100W TVI, NOS - 200W TVI, , TVI-9304, TVI-9308, TVI-9404, TVI-9408, TVI-9416, HDS-1885TVI-IR, HDS-5885TVI-IRM, HDS-5885TVI-IRD, HDS-1885TVI-IR3, HDS-5885TVI-IR3, HDS-1885TVI-IR5, HDS-1885TVI-VFIR3, HDS-5885TVI-VFIR3, HDS-PT7123TVI-IR, HDS-PT7230TVI-IR, HDS-7204TVI-HDMI, 4 kênh, 1 SATA, HDS-7208TVI-HDMI, 8 kênh, 1 SATA, HDS-7208FTVI-HDMI, 8 kênh, 2 SATA, HDS-7216TVI-HDMI, 16 kênh, 2 SATA, HDS-7304TVI-HDMI, 4 kênh, 4 SATA, HDS-7308TVI-HDMI, 8 kênh, 4 SATA, HDS-7316TVI-HDMI, 16 kênh, 4 SATA, HDS-7304FTVI-HDMI, 4 kênh, 4 SATA, HDS-7308FTVI-HDMI, 8 kênh, 4 SATA, HDS-7316FTVI-HDMI, 16 kênh, 4 SATA, HDS-8104TVI-HDMI, 4 kênh, 8 SATA, HDS-8108TVI-HDMI, 8 kênh, 8SATA, HDS-8116TVI-HDMI, 16 kênh, 8 SATA, HDS-8104FTVI-HDMI, 4 kênh, 8 SATA, HDS-8108FTVI-HDMI, 8 kênh, 8SATA, HDS-8116FTVI-HDMI, 16 kênh, 8 SATA, , hikvision, camera hikvision, DS-2CE56C0T-IRP, DS-2CE56C0T-IR, DS-2CE16C0T-IRP, DS-2CE16C0T-IR, DS-2CE16C0T-IT3, DS-2CE16C0T-IT5, DS-2CE56C0T-IT3, DS-2CE16C2T-IT3, DS-2CE16C2T-IT5, DS-2CE56C2T-IT3, DS-2CE16C2T-VFIR3, DS-2CE56D1T-IR, DS-2CE56D1T-IRM,  DS-2CE16D1T-IR, DS-2CE16D1T-IT3, DS-2CE16D1T-IT5, DS-2CE56D1T-IT3, DS-2CE56D1T-VFIR3, DS-2CC12D9T, DS-2CE16D1T-VFIR3, DS-2AE5123TI- A, DS-2AE5223TI -A, DS-2AE7123TI, DS-2AE7230TI, DS-7104HGHI-E1, DS-7108HGHI -E1, DS-7116HG HI E1, DS-7216HGHI-E1, DS-7216HGHI-E2, DS-7204HGHI-SH, DS-7208HGHI-SH, DS-7216HGHI-SH, DS-7304HGHI-SH, DS-7308HGHI-SH, DS-7316HGHI-SH, DS-7324HGHI-SH, DS-7332HGHI-SH, DS-7304HQHI-SH, DS-7308HQHI-SH, DS-7316HQHI-SH, DS-8104HGHI-SH, DS-8108HGHI-SH, DS-8116HGHI-SH, DS-8124HGHI-SH, DS-8132HGHI-SH, DS 1602 ZJ, DS 1663 ZJ, DS 1663 ZJ, DS-1003KI, QN-4182TVI, QN-4183TVI, QN-4192TVI, QN-4193TVI, QN-2122TVI, QN-2123TVI, QN-3702TVI, QN-3703TVI, QN-3602TVI, QN-3603TVI, Win-8404TVI, Win-8408TVI, Win-8416TVI, Win-8432TVI, HDS-1882TVI-IRA, (HD-TVI 1M), HDS-5882TVI-IRA, (HD-TVI 1M), , HDS-1885TVI-IR, (HD-TVI 2M), HDS-5885TVI-IRM, (HD-TVI 2M), HDS-5885TVI-IRD, HDS-1885TVI-IR3, (HD-TVI 2M), HDS-5885TVI-IR3, (HD-TVI 2M), HDS-1885TVI-IR5, (HD-TVI 2M), HDS-1885TVI-VFIR3, (HD-TVI 2M), HDS-5885TVI-VFIR3, (HD-TVI 2M), HDS-PT5223TVI-DN, 23X, 4-92mm, HDS-PT5230TVI-DN, 30X, 4-120mm, HDS-PT7223TVI-IR, 23X, 4-92mm, HDS-PT7230TVI-IR, 30X, 4-120mm, HDS-7204TVI-HDMI, 4 kênh, 1 SATA, HDS-7204FTVI-HDMI, 4 kênh, 1 SATA, (4 audio), HDS-7208TVI-HDMI, 8 kênh, 1 SATA, HDS-7208FTVI-HDMI, 8 kênh, 2 SATA, (4 audio), HDS-7216TVI-HDMI, 16 kênh, 2 SATA, HDS-7304TVI-HDMI, 4 kênh, 4 SATA, HDS-7308TVI-HDMI, 8 kênh, 4 SATA, HDS-7316TVI-HDMI, 16 kênh, 4 SATA, HDS-7324TVI-HDMI, 24 kênh, 4 SATA, HDS-7332TVI-HDMI, 32 kênh, 4 SATA, HDS-7304FTVI-HDMI, 4 kênh, 4 SATA, HDS-7308FTVI-HDMI, 8 kênh, 4 SATA, HDS-7316FTVI-HDMI, 16 kênh, 4 SATA, HDS-8104TVI-HDMI, 4 kênh, 8 SATA, HDS-8108TVI-HDMI, 8 kênh, 8SATA, HDS-8116TVI-HDMI, 16 kênh, 8 SATA, HDS-8124TVI-HDMI, 24 kênh, 8 SATA, HDS-8132TVI-HDMI, 32 kênh, 8 SATA, HDS-8104FTVI-HDMI, 4 kênh, 8 SATA, HDS-8108FTVI-HDMI, 8 kênh, 8SATA, HDS-8116FTVI-HDMI, 16 kênh, 8 SATA, ADAPTER , 12V DC, 1A,

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
Camera HD-TVI HIKVISION Full HD1080P DS-2CE16D8T-IT

Camera HD-TVI HIKVISION Full HD1080P DS-2CE16D8T-IT

Camera HD-TVI HIKVISION Full HD1080P DS-2CE16D8T-IT Cả...
1,740,000
Camera HD-TVI HIKVISION Full HD1080P DS-2CE56D8T-ITM

Camera HD-TVI HIKVISION Full HD1080P DS-2CE56D8T-ITM

Camera HD-TVI HIKVISION Full HD1080P DS-2CE56D8T-ITM C...
1,740,000
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DS-2CE16D7T-IT

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DS-2CE16D7T-IT

Camera EXIR HD-TVI hình trụ hồng ngoại 20m trong...
1,670,000
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DS-2CE56D7T-ITM

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DS-2CE56D7T-ITM

Camera EXIR HD-TVI bán cầu hồng ngoại 20m trong ...
1,670,000
Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel DS-2CE16F7T-IT

Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel DS-2CE16F7T-IT

Camera DS-2CE16F7T-IT HD-TVI hình trụ hồng ngoại ...
2,120,000
Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel DS-2CE56F7T-ITM

Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel DS-2CE56F7T-ITM

Camera DS-2CE56F7T-ITM HD-TVI hình bán cầu hồng ng...
2,120,000
Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DS-2CE56H1T-ITM

Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DS-2CE56H1T-ITM

Camera HD-TVI bán cầu hồng ngoại 20m ngoài tr...
1,740,000
Camera HD-TVI Trụ hồng ngoại 5.0 Megapixel DS-2CE16H1T-IT

Camera HD-TVI Trụ hồng ngoại 5.0 Megapixel DS-2CE16H1T-IT

Camera HD-TVI Trụ hồng ngoại 20m DS-2CE16H1T-IT n...
1,740,000
Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16C0T-IRP 1MP

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16C0T-IRP 1MP

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16C0T-IRP 1MP 720p hình ...
580,000
Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D0T-IRP 2M

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D0T-IRP 2M

Camera DS-2CE16D0T-IRP HD-TVI hình trụ hồng ngoại...
960,000
Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56C0T-IRP 1MP

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56C0T-IRP 1MP

Camera HD-TVI DS-2CE56C0T-IRP bán cầu ngoài trời h...
550,000
Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56D0T-IRP 2M

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56D0T-IRP 2M

Camera DS-2CE56D0T-IRP HD-TVI bán cầu hồng ngoại ...
960,000

Camera HD-TVI 5MP DS-2CE56H1T-IT1 bán cầu hồng ngoại 20m

Camera HD-TVI 5MP DS-2CE56H1T-IT1 bán cầu hồng ngo...
1,930,000
Camera HD-TVI HIKVISION Full HD1080P DS-2CE16D8T-IT3

Camera HD-TVI HIKVISION Full HD1080P DS-2CE16D8T-IT3

Camera HD-TVI HIKVISION Full HD1080P DS-2CE16D8T-IT3 C...
2,060,000
Camera HD-TVI HIKVISION Full HD1080P DS-2CE16D8T-IT5

Camera HD-TVI HIKVISION Full HD1080P DS-2CE16D8T-IT5

Camera HD-TVI HIKVISION Full HD1080P DS-2CE16D8T-IT5 C...
2,260,000
Camera HD-TVI HIKVISION Full HD1080P DS-2CE16D8T-IT5E

Camera HD-TVI HIKVISION Full HD1080P DS-2CE16D8T-IT5E

Camera HD-TVI HIKVISION Full HD1080P DS-2CE16D8T-IT5E C...
2,350,000
Camera HD-TVI HIKVISION Full HD1080P DS-2CE16D8T-ITP

Camera HD-TVI HIKVISION Full HD1080P DS-2CE16D8T-ITP

Camera HD-TVI HIKVISION Full HD1080P DS-2CE16D8T-ITP C...
1,670,000
Camera HD-TVI HIKVISION Full HD1080P DS-2CE56D8T-IT3

Camera HD-TVI HIKVISION Full HD1080P DS-2CE56D8T-IT3

Camera HD-TVI HIKVISION Full HD1080P DS-2CE56D8T-IT3 C...
2,000,000
Camera HD-TVI HIKVISION Full HD1080P DS-2CE56D8T-IT3E

Camera HD-TVI HIKVISION Full HD1080P DS-2CE56D8T-IT3E

Camera HD-TVI HIKVISION Full HD1080P DS-2CE56D8T-IT3E C...
2,100,000
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DS-2CE16D7T-IT3

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DS-2CE16D7T-IT3

Camera EXIR HD-TVI hình trụ hồng ngoại 40m trong...
2,000,000
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DS-2CE16D7T-IT3Z

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DS-2CE16D7T-IT3Z

Camera EXIR HD-TVI hình trụ hồng ngoại 40m trong...
3,350,000
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DS-2CE16D7T-IT5

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DS-2CE16D7T-IT5

Camera EXIR HD-TVI hình trụ hồng ngoại 80m trong...
2,190,000
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DS-2CE56D7T-IT3

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DS-2CE56D7T-IT3

Camera EXIR HD-TVI bán cầu hồng ngoại 40m trong ...
1,940,000
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DS-2CE56D7T-IT3Z

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DS-2CE56D7T-IT3Z

DS-2CE56D7T-IT3Z, Camera dome HD-TVI DS-2CE56D7T-IT3Z đ...
3,220,000
Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel DS-2CE16F7T-IT3

Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel DS-2CE16F7T-IT3

Camera DS-2CE16F7T-IT3 HD-TVI hình trụ hồng ngoại...
2,390,000
Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel DS-2CE16F7T-IT3Z

Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel DS-2CE16F7T-IT3Z

Camera DS-2CE16F7T-IT3Z HD-TVI hình trụ hồng ngoạ...
3,670,000
Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel DS-2CE16F7T-IT5

Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel DS-2CE16F7T-IT5

Camera DS-2CE16F7T-IT5 HD-TVI hình trụ hồng ngoại...
2,570,000
Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel DS-2CE56F7T-IT3

Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel DS-2CE56F7T-IT3

Camera DS-2CE56F7T-IT3 HD-TVI hình bán cầu hồng ng...
2,190,000
Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel DS-2CE56F7T-IT3Z

Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel DS-2CE56F7T-IT3Z

Camera DS-2CE56F7T-IT3Z HD-TVI hình Bán cầu hồng n...
3,740,000
Camera HD-TVI Trụ hồng ngoại 5.0 Megapixel DS-2CE16H1T-IT3Z

Camera HD-TVI Trụ hồng ngoại 5.0 Megapixel DS-2CE16H1T-IT3Z

Camera HD-TVI Trụ hồng ngoại 40m ngoài trời 5M...
3,550,000
Camera HD-TVI Trụ hồng ngoại 5.0 Megapixel DS-2CE16H1T-IT5

Camera HD-TVI Trụ hồng ngoại 5.0 Megapixel DS-2CE16H1T-IT5

Camera HD-TVI Bán cầu hồng ngoại 40m ngoài tr...
2,390,000
Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16C0T-IR 1MP

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16C0T-IR 1MP

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16C0T-IR 1MP 720p hình t...
650,000
Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16C0T-IT3 1MP

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16C0T-IT3 1MP

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16C0T-IT31MP 720p trụ h...
1,060,000
Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16C0T-IT5 1MP

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16C0T-IT5 1MP

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16C0T-IT5 1MP 720p trụ h...
1,160,000
Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16C2T-IR 1MP

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16C2T-IR 1MP

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16C2T-IR 1MP 720p hình t...
Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16C2T-IT3 1MP

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16C2T-IT3 1MP

Camera HD-TVI hình trụ hồng ngoại DS-2CE16C2T-I...
Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16C2T-IT5 1MP

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16C2T-IT5 1MP

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16C2T-IT5 1MP 720p trụ h...
Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16C2T-VFIR3 1MP

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16C2T-VFIR3 1MP

Camera HIKVISION DS-2CE16C2T-VFIR3 thân hồng ngoại ...
1,740,000
Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D0T-IR 2M

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D0T-IR 2M

Camera DS-2CE16D0T-IR HD-TVI hình trụ hồng ngoại ...
1,060,000
Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D0T-IT3 2M

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D0T-IT3 2M

Camera DS-2CE16D0T-IT3 HD-TVI hình trụ hồng ngoại...
1,420,000
Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D0T-IT5 2M

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D0T-IT5 2M

Camera DS-2CE16D0T-IT5 HD-TVI hình trụ hồng ngoại...
1,610,000
Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D1T-IR 2 MP

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D1T-IR 2 MP

Camera DS-2CE16D1T-IR HD-TVI 1080p hình trụ hồng ...
1,490,000
Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D1T-IRP 2 MP

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D1T-IRP 2 MP

Camera DS-2CE16D1T-IRP HD-TVI 1080p hình trụ hồng...
1,350,000
Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D1T-IT3 2MP

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D1T-IT3 2MP

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D1T-IT3 2MP Camera HD-...
1,800,000
Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D1T-IT5 2 MP

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D1T-IT5 2 MP

Camera DS-2CE16D1T-IT5 HD-TVI 1080p hình trụ hồng...
2,000,000
Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D1T-VFIR3 2 MP

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D1T-VFIR3 2 MP

Camera DS-2CE16D1T-VFIR3 HD-TVI bán cầu hồng ngo...
2,900,000
Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D9T- AIRAZH 3.0 M

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE16D9T- AIRAZH 3.0 M

Camera DS-2CE16D9T- AIRAZH Hình trụ EXIR WDR Thay đ...
6,770,000
Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56C0T-IR 1MP

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56C0T-IR 1MP

Camera hồng ngoại HD-TVI HIKVISION DS-2CE56C0T-IR ...
650,000
Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56C0T-IRM 1MP

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56C0T-IRM 1MP

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56C0T-IRM 1MP 720p bán c...
740,000
Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56C0T-IT3 1MP

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56C0T-IT3 1MP

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56C0T-IT3 1MP 720p bán c...
1,060,000
Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56C2T-IR 1MP

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56C2T-IR 1MP

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56C2T-IR 1MP 720p bán c...
Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56C2T-IT3 1MP

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56C2T-IT3 1MP

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56C2T-IT3 1MP 720p bán c...
Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56C5T-VFIT3

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56C5T-VFIT3

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56C5T-VFIT3 + Cảm biê...
Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56D0T-IR 2M

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56D0T-IR 2M

Camera DS-2CE56D0T-IR HD-TVI bán cầu hồng ngoại 2...
1,060,000
Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56D0T-IRM 2M

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56D0T-IRM 2M

Camera DS-2CE56D0T-IRM HD-TVI hình bán cầu hồng ng...
1,160,000
Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56D0T-IT3 2M

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56D0T-IT3 2M

Camera DS-2CE56D0T-IT3 HD-TVI bán cầu hồng ngoại ...
1,350,000
Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56D1T-IR 2M

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56D1T-IR 2M

Camera DS-2CE56D1T-IR HD-TVI bán cầu hồng ngoạ...
1,350,000
Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56D1T-IRM 2 MP

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56D1T-IRM 2 MP

Camera DS-2CE56D1T-IRM HD-TVI bán cầu hồng ngoa...
1,490,000
Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56D1T-IT3 2 MP

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56D1T-IT3 2 MP

Camera DS-2CE56D1T-IT3 HD-TVI 1080p bán cầu hồng...
1,740,000
Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56D1T-VFIR3 2 MP

Camera HIKVISION HD-TVI DS-2CE56D1T-VFIR3 2 MP

Camera DS-2CE56D1T-VFIR3 HD-TVI bán cầu hồng ng...
2,840,000
Camera hình trụ hồng ngoại 1.3MP DS-2CE15C2P-VFIR3

Camera hình trụ hồng ngoại 1.3MP DS-2CE15C2P-VFIR3

Camera hình trụ hồng ngoại, cảm biến 1.3MP -...
2,120,000
Camera IR Fisheye 360 độ DS-2CC52H1T-FITS 5 Megapixel

Camera IR Fisheye 360 độ DS-2CC52H1T-FITS 5 Megapixel

Camera HD TVI DS-2CC52H1T-FITS toàn cảnh 360, độ p...
5,480,000
Đầu ghi 8 kênh HD-TVI DS-7308HQHI-F4/N

Đầu ghi 8 kênh HD-TVI DS-7308HQHI-F4/N

DS-7308HQHI-F4/N, Đầu ghi 8 kênh HD-TVI DS-7308HQHI-...
14,610,000
Camera dome TVI hồng ngoại Led ARRAY ESC-517TVI 1.0M

Camera dome TVI hồng ngoại Led ARRAY ESC-517TVI 1.0M

Camera dome TVI hồng ngoại Led ARRAY ESC-517TVI 1.0M...
680,000
Camera dome TVI hồng ngoại Led ARRAY ESC-517TVI 1.3M

Camera dome TVI hồng ngoại Led ARRAY ESC-517TVI 1.3M

Camera dome TVI hồng ngoại Led ARRAY ESC-517TVI 1.3M...
910,000
Camera dome TVI hồng ngoại Led ARRAY ESC-517TVI 2.0M

Camera dome TVI hồng ngoại Led ARRAY ESC-517TVI 2.0M

Camera dome TVI hồng ngoại Led ARRAY ESC-517TVI 2.0T...
1,030,000
Camera escort ESC-04TVI 1.0MP

Camera escort ESC-04TVI 1.0MP

Camera escort ESC-04TVI 1.0MP Camera dome TVI hồng ngo...
540,000
Camera escort ESC-04TVI 1.3MP

Camera escort ESC-04TVI 1.3MP

Camera escort ESC-04TVI 1.3MP Camera dome TVI hồng ngo...
830,000
Camera escort ESC-04TVI 2.0MP

Camera escort ESC-04TVI 2.0MP

Camera escort ESC-04TVI 2.0MP Camera dome TVI hồng ngo...
1,000,000
Camera escort ESC-405TVI 1.0MP

Camera escort ESC-405TVI 1.0MP

Camera escort ESC-405TVI 1.0MP Camera thân TVI hồng n...
700,000
Camera escort ESC-405TVI 1.3MP

Camera escort ESC-405TVI 1.3MP

Camera escort ESC-405TVI 1.3MP Camera thân TVI hồng n...
990,000
By: at
Camera HD - TVI | 982782 người xem | | Rating: 4.5
Bản quyền thuộc Khánh An © 2015. All rights reserved. Phát triển bởi Thanh Bình.