Camera HD TVI AFIRICamera AFIRI HD TVI HDA-B201M (vỏ sắt ) 2.0 Megapixel
AFIRI HDA-B201M

Camera AFIRI HD TVI HDA-B201M (vỏ sắt ) 2.0 Megapixel

-Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 1/3“, độ phân giải HD 1080P, 2.0 Megapixel, hìn..

Camera AFIRI HD TVI HDA-B201P (vỏ nhựa ) 2.0 Megapixel
AFIRI HDA-B201P

Camera AFIRI HD TVI HDA-B201P (vỏ nhựa ) 2.0 Megapixel

-Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 1/3“, độ phân giải HD 1080P, 2.0 Megapixel, hìn..

Camera AFIRI HD TVI HDA-B202M 2.0 Megapixel
AFIRI HDA-B202M

Camera AFIRI HD TVI HDA-B202M 2.0 Megapixel

- Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại thế hệ mới 1/3“, độ phân giải Full HD 1080P, 2.0 Megapixel, hình..

Camera AFIRI HD TVI HDA-B211P (vỏ nhựa ) 2.0 Megapixel
AFIRI HDA-B211P

Camera AFIRI HD TVI HDA-B211P (vỏ nhựa ) 2.0 Megapixel

-Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 1/3“, độ phân giải HD 1080P, 2.0 Megapixel, hìn..

Camera AFIRI HD TVI HDA-D201M (vỏ sắt ) 2.0 Megapixel
AFIRI HDA-D201M

Camera AFIRI HD TVI HDA-D201M (vỏ sắt ) 2.0 Megapixel

-Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 1/3“, độ phân giải HD 1080P, 2.0 Megapixel, hìn..

Camera AFIRI HD TVI HDA-D201P (vỏ nhựa) 2.0 Megapixel
AFIRI HDA-D201P

Camera AFIRI HD TVI HDA-D201P (vỏ nhựa) 2.0 Megapixel

-Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 1/3“, độ phân giải HD 1080P, 2.0 Megapixel, hìn..

Camera AFIRI HD TVI HDA-D202M 2.0 Megapixel
AFIRI HDA-D202M

Camera AFIRI HD TVI HDA-D202M 2.0 Megapixel

- Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại thế hệ mới 1/3“, độ phân giải Full HD 1080P, 2.0 Megapixel, hình ..

Camera AFIRI HD TVI HDA-D211P (vỏ nhựa) 2.0 Megapixel
AFIRI HDA-D211P

Camera AFIRI HD TVI HDA-D211P (vỏ nhựa) 2.0 Megapixel

-Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 1/3“, độ phân giải HD 1080P, 2.0 Megapixel, hìn..

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-B101MT 1.0 Megapixel
AFIRI HDA-B101MT

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-B101MT 1.0 Megapixel

- Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-B101MT 1.0 Megapixel. Cảm biến hình ảnh 1/3“ Aptina Sensor, đ..

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-B101PT 1.0 Megapixel
AFIRI HDA-B101PT

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-B101PT 1.0 Megapixel

- Camera HD TVI hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 1/3“ Aptina Sensor, độ phân giải HD 720P, 1 Megapixe..

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-B111MT 1.0 Megapixel
AFIRI HDA-B111MT

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-B111MT 1.0 Megapixel

- Camera HD TVI hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 1/3“ Sony Sensor, độ phân giải HD 720P, 1 Megapixel,..

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-B111PT 1.0 Megapixel
AFIRI HDA-B111PT

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-B111PT 1.0 Megapixel

- Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-B111PT 1.0 Megapixel Cảm biến hình ảnh 1/3“, Sony Sensor, độ ..

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-B201M 2.0 Megapixel
AFIRI HDA-B201M

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-B201M 2.0 Megapixel

-Camera HD TVI hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 1/3“ Aptina Sensor, độ phân giải HD 1080P, 2.0 Megapi..

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-B201MT 2.0 Megapixel
AFIRI HDA-B201MT

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-B201MT 2.0 Megapixel

- 2.0 Megapixel high-performance Aptina sensor - Độ phân giải lên tới 1080P - Ống kính 2.8 mm, ..

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-B201P 2.0 Megapixel
AFIRI HDA-B201P

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-B201P 2.0 Megapixel

- Camera HD TVI hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 1/3“ Aptina Sensor, độ phân giải HD 1080P, 2.0 Megap..

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-B202M 2.0 Megapixel
AFIRI HDA-B202M

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-B202M 2.0 Megapixel

- Camera HD TVI hồng ngoại thế hệ mới 1/3“ Aptina Sensor, độ phân giải Full HD 1080P, 2.0 Megapixe..

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-B211M 2.0 Megapixel
AFIRI HDA-B211M

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-B211M 2.0 Megapixel

-Camera HD TVI hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 1/3“ Sony sensor, độ phân giải HD 1080P, 2.0 Megapixe..

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-B211MT 2.0 Megapixel
AFIRI HDA-B211MT

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-B211MT 2.0 Megapixel

- 2.0 Megapixel high-performance Sony sensor - Độ phân giải lên tới 1080P - Ống kính 2.8 mm, 3...

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-B211P 2.0 Megapixel
AFIRI HDA-B211P

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-B211P 2.0 Megapixel

- Camera HD TVI hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 1/3“ Sony sensor, độ phân giải HD 1080P, 2.0 Megapix..

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-B212M 2.0 Megapixel
AFIRI HDA-B212M

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-B212M 2.0 Megapixel

- Camera HD TVI hồng ngoại thế hệ mới 1/3“ Sony sensor, độ phân giải Full HD 1080P, 2.0 Megapixel,..

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-B501M 5.0 Megapixel
AFIRI HDA-B501M

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-B501M 5.0 Megapixel

- 5.0 Megapixel high-performance Aptina sensor - Kích thước hình ảnh 2592(H)*1944(V) - Ống kính..

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-B511M 5.0 Megapixel
AFIRI HDA-B511M

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-B511M 5.0 Megapixel

- 5.0 Megapixel high-performance SONY sensor - Kích thước hình ảnh 2592(H)*1944(V) - Ống kính 2..

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-D101MT 1.0 Megapixel
AFIRI HDA-D101MT

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-D101MT 1.0 Megapixel

- Camera HD TVI hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 1/3“ Aptina Sensor, độ phân giải HD 720P, 1 Megapix..

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-D101PT 1.0 Megapixel
AFIRI HDA-D101PT

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-D101PT 1.0 Megapixel

- Camera HD TVI hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 1/3" Aptina Sensor, độ phân giải HD 720P, 1 Megapix..

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-D111MT 1.0 Megapixel
AFIRI HDA-D111MT

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-D111MT 1.0 Megapixel

- Camera HD TVI hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 1/3“, Sony Sensor, độ phân giải HD 720P, 1 Megapixe..

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-D111PT 1.0 Megapixel
AFIRI HDA-D111PT

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-D111PT 1.0 Megapixel

- Camera HD TVI hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 1/3“ Sony Sensor, độ phân giải HD 720P, 1 Megapixel..

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-D201M 2.0 Megapixel
AFIRI HDA-D201M

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-D201M 2.0 Megapixel

- Camera HD TVI hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 1/3“ Aptina Sensor, độ phân giải HD 1080P, 2.0 Megap..

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-D201MT 2.0 Megapixel
AFIRI HDA-D201MT

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-D201MT 2.0 Megapixel

- 2.0 Megapixel high-performance Aptina sensor - Độ phân giải lên tới 1080P - Ống kính 2.8 mm, ..

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-D201P 2.0 Megapixel
AFIRI HDA-D201P

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-D201P 2.0 Megapixel

- Camera HD TVI hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 1/3“ Aptina Sensor, độ phân giải HD 1080P, 2.0 Megap..

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-D202M 2.0 Megapixel
AFIRI HDA-D202M

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-D202M 2.0 Megapixel

- Camera HD TVI hồng ngoại thế hệ mới 1/3“ Aptina Sensor, độ phân giải Full HD 1080P, 2.0 Megapixe..

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-D211M 2.0 Megapixel
AFIRI HDA-D211M

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-D211M 2.0 Megapixel

- Camera HD TVI hồng ngoại. Cảm biến hình ảnh 1/3“ Sony sensor, độ phân giải HD 1080P, 2.0 Megapix..

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-D211MT 2.0 Megapixel
AFIRI HDA-D211MT

Camera AFIRI HD TVI hồng ngoại HDA-D211MT 2.0 Megapixel

- 2.0 Megapixel high-performance Sony sensor - Độ phân giải lên tới 1080P - Ống kính 2.8 mm, 3...

Hiển thị từ 1 đến 32 trong tổng số 55 (2 trang)

DỊCH VỤ & GIẢI PHÁP

Công ty Khánh An chuyên : Lắp camera quan sát tại tphcm, Lắp báo trộm, Lắp máy chấm công, Lắp kiểm soát cửa ra vào, Lắp tổng đài điện thoại, Lắp mạng nội bộ, Lắp đặt bộ phát sóng wifi, Lắp đặt điện văn phòng, Cung cấp sản phẩm chính hãng, đa dạng cùng với chế độ hậu mãi tốt và lâu bền, chúng tôi hy vọng làm hài lòng với tất cả khách hàng.

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Công ty Khánh An xin chân thành cảm ơn quý Công ty, Đơn vị, Cá nhân Đã - đang và sẽ ủng hộ chúng tôi... Chúng tôi luôn trân trọng và sẽ cố gắng hơn nữa để thắt chặt tình hữu nghị.....Khánh An luôn mong muốn được hợp tác với các đơn vị, cá nhân tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Sau đây là một số công trình tiêu biểu và những khách hàng thân thiết mà Công ty Khánh An đã có cơ hội được hợp tác, ngoài ra còn rất nhiều những khách hàng cá nhân đã ủng hỗ chúng tôi. xem thêm