Camera HD-TVI HD PARAGONHD PARAGON HDS-1887STVI-IRZ3E

Camera HD hồng ngoại 2 Megapixel HDS-1887STVI-IRZ3E

Camera HD hồng ngoại 2 Megapixel HDS-1887STVI-IRZ3E độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ..

4,320,000
HD PARAGON HDS-5887STVI-IRZ3E

Camera HD hồng ngoại 2 Megapixel HDS-5887STVI-IRZ3E

Camera HD hồng ngoại 2 Megapixel HDS-5887STVI-IRZ3E độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ..

4,320,000
Camera dome HD TVI HDS-5885DTVI-IR 2.0MP
HD PARAGON HDS-5885DTVI-IR

Camera dome HD TVI HDS-5885DTVI-IR 2.0MP

Camera dome HD TVI HDS-5885DTVI-IR 2.0MP nhà phân phối Camera dome HD TVI HDS-5885DTVI-IR 2.0MP, c..

924,000
Camera HD hồng ngoại 2 Megapixel HDS-1887STVI-IR
HD PARAGON HDS-1887STVI-IR

Camera HD hồng ngoại 2 Megapixel HDS-1887STVI-IR

Camera HD hồng ngoại 2 Megapixel HDS-1887STVI-IR, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín h..

2,028,000
Camera HD hồng ngoại 2 Megapixel HDS-1887STVI-IR3E
HD PARAGON HDS-1887STVI-IR3E

Camera HD hồng ngoại 2 Megapixel HDS-1887STVI-IR3E

Camera HD hồng ngoại 2 Megapixel HDS-1887STVI-IR3E, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín..

2,640,000
Camera HD hồng ngoại 2 Megapixel HDS-1887STVI-IR5E
HD PARAGON HDS-1887STVI-IR5E

Camera HD hồng ngoại 2 Megapixel HDS-1887STVI-IR5E

Camera HD hồng ngoại 2 Megapixel HDS-1887STVI-IR5E, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín..

2,904,000
Camera HD hồng ngoại 2 Megapixel HDS-1887STVI-IRE
HD PARAGON HDS-1887STVI-IRE

Camera HD hồng ngoại 2 Megapixel HDS-1887STVI-IRE

Camera HD hồng ngoại 2 Megapixel HDS-1887STVI-IRE, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín ..

2,208,000
Camera HD hồng ngoại 2 Megapixel HDS-5887STVI-IR3E
HD PARAGON HDS-5887STVI-IR3E

Camera HD hồng ngoại 2 Megapixel HDS-5887STVI-IR3E

Camera HD hồng ngoại 2 Megapixel HDS-5887STVI-IR3E 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, cam..

2,556,000
Camera HD hồng ngoại 2 Megapixel HDS-5887STVI-IRM
HD PARAGON HDS-5887STVI-IRM

Camera HD hồng ngoại 2 Megapixel HDS-5887STVI-IRM

Camera HD hồng ngoại 2 Megapixel HDS-5887STVI-IRM, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín ..

2,028,000
Camera HD hồng ngoại 2 Megapixel HDS-5887STVI-IRME
HD PARAGON HDS-5887STVI-IRME

Camera HD hồng ngoại 2 Megapixel HDS-5887STVI-IRME

Camera HD hồng ngoại 2 Megapixel HDS-5887STVI-IRME, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera ..

2,292,000
Camera HD hồng ngoại 2 Megapixel HDS-5887STVI-IRZ3
HD PARAGON HDS-5887STVI-IRZ3

Camera HD hồng ngoại 2 Megapixel HDS-5887STVI-IRZ3

Camera HD hồng ngoại 2 Megapixel HDS-5887STVI-IRZ3 hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín ..

4,056,000
Camera HD hồng ngoại 5.0 Megapixel HDS-1897TVI-IR
HD PARAGON HDS-1897TVI-IR

Camera HD hồng ngoại 5.0 Megapixel HDS-1897TVI-IR

Camera HD hồng ngoại 5.0 Megapixel HDS-1897TVI-IR, hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằn..

Camera HD hồng ngoại 5.0 Megapixel HDS-1897TVI-IR3
HD PARAGON HDS-1897TVI-IR3

Camera HD hồng ngoại 5.0 Megapixel HDS-1897TVI-IR3

Camera HD hồng ngoại 5.0 Megapixel HDS-1897TVI-IR3, hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằ..

Camera HD hồng ngoại 5.0 Megapixel HDS-1897TVI-IR5
HD PARAGON HDS-1897TVI-IR5

Camera HD hồng ngoại 5.0 Megapixel HDS-1897TVI-IR5

Camera HD hồng ngoại 5.0 Megapixel HDS-1897TVI-IR5, hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằ..

Camera HD hồng ngoại 5.0 Megapixel HDS-1897TVI-IRZ3
HD PARAGON HDS-1897TVI-IRZ3

Camera HD hồng ngoại 5.0 Megapixel HDS-1897TVI-IRZ3

Camera HD hồng ngoại 5.0 Megapixel HDS-1897TVI-IRZ3, hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu b..

Camera HD hồng ngoại 5.0 Megapixel HDS-5897TVI-360P
HD PARAGON HDS-5897TVI-360P

Camera HD hồng ngoại 5.0 Megapixel HDS-5897TVI-360P

Camera HD TVI toàn cảnh dạng mắt cá, độ phân giải 5 Megapixel, hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền ..

8,016,000
Camera HD hồng ngoại 5.0 Megapixel HDS-5897TVI-IR3
HD PARAGON HDS-5897TVI-IR3

Camera HD hồng ngoại 5.0 Megapixel HDS-5897TVI-IR3

Camera HD hồng ngoại 5.0 Megapixel HDS-5897TVI-IR3, hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằ..

Camera HD hồng ngoại 5.0 Megapixel HDS-5897TVI-IRM
HD PARAGON HDS-5897TVI-IRM

Camera HD hồng ngoại 5.0 Megapixel HDS-5897TVI-IRM

Camera HD hồng ngoại 5.0 Megapixel HDS-5897TVI-IRM, hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằ..

Camera HD hồng ngoại 5.0 Megapixel HDS-5897TVI-IRZ3
HD PARAGON HDS-5897TVI-IRZ3

Camera HD hồng ngoại 5.0 Megapixel HDS-5897TVI-IRZ3

Camera HD hồng ngoại 5.0 Megapixel HDS-5897TVI-IRZ3, hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu b..

Camera HD hồng ngoại HDS-1895DTVI-IR 3.0 Megapixel
HD PARAGON HDS-1895DTVI-IR

Camera HD hồng ngoại HDS-1895DTVI-IR 3.0 Megapixel

Camera HD hồng ngoại HDS-1895DTVI-IR 3.0 Megapixel, hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằ..

1,320,000
Camera HD hồng ngoại HDS-1895DTVI-IR3 3.0 Megapixel
HD PARAGON HDS-1895DTVI-IR3

Camera HD hồng ngoại HDS-1895DTVI-IR3 3.0 Megapixel

Camera HD hồng ngoại HDS-1895DTVI-IR3 3 Megapixel, hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằn..

Camera HD hồng ngoại HDS-1895DTVI-IR5 3.0 Megapixel
HD PARAGON HDS-1895DTVI-IR5

Camera HD hồng ngoại HDS-1895DTVI-IR5 3.0 Megapixel

Camera HD hồng ngoại HDS-1895DTVI-IR5 3.0 Megapixel, hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu b..

Camera HD hồng ngoại HDS-5895DTVI-IR3 3.0 Megapixel
HD PARAGON HDS-5895DTVI-IR3

Camera HD hồng ngoại HDS-5895DTVI-IR3 3.0 Megapixel

Camera HD hồng ngoại HDS-5895DTVI-IR3 3.0 Megapixel, hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu b..

Camera HD hồng ngoại HDS-5895DTVI-IRM 3.0 Megapixel
HD PARAGON HDS-5895DTVI-IRM

Camera HD hồng ngoại HDS-5895DTVI-IRM 3.0 Megapixel

Camera HD hồng ngoại HDS-5895DTVI-IRM 3.0 Megapixel, hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu b..

1,236,000
Camera HD TVI HD PARAGON HDS-1882TVI-IRA 1.0M
HD PARAGON HDS-1882TVI-IRA

Camera HD TVI HD PARAGON HDS-1882TVI-IRA 1.0M

Camera HD hồng ngoại HDS-1882TVI-IRA 1/3“, độ phân giải HD 720P, 1 Megapixel, hình ảnh HD cực đẹp,..

744,000
Camera HD TVI HD PARAGON HDS-1885DTVI-IR3 (2M)
HD PARAGON HDS-1885DTVI-IR3

Camera HD TVI HD PARAGON HDS-1885DTVI-IR3 (2M)

Camera HD hồng ngoại HDS-1885DTVI-IR3 thế hệ mới 1/3“, độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hì..

1,680,000
Camera HD TVI HD PARAGON HDS-1885DTVI-IR5 (2M)
HD PARAGON HDS-1885DTVI-IR5

Camera HD TVI HD PARAGON HDS-1885DTVI-IR5 (2M)

Camera HD hồng ngoại HDS-1885DTVI-IR5 thế hệ mới 1/3“, độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hì..

1,944,000
Camera HD TVI HD Paragon HDS-1887TVI-IR (2M)
HD PARAGON HDS-1887TVI-IR

Camera HD TVI HD Paragon HDS-1887TVI-IR (2M)

Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera H..

Camera HD TVI HD Paragon HDS-1887TVI-IR3 (2M)
HD PARAGON HDS-1887TVI-IR3

Camera HD TVI HD Paragon HDS-1887TVI-IR3 (2M)

Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera H..

Camera HD TVI HD Paragon HDS-1887TVI-IR5 (2M)
HD PARAGON HDS-1887TVI-IR5

Camera HD TVI HD Paragon HDS-1887TVI-IR5 (2M)

Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera H..

Camera HD TVI HD Paragon HDS-1887TVI-VFIRZ3 (2M)
HD PARAGON HDS-1887TVI-VFIRZ3

Camera HD TVI HD Paragon HDS-1887TVI-VFIRZ3 (2M)

Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera H..

Camera HD TVI HD Paragon HDS-1895TVI-IR (3M)
HD PARAGON HDS-1895TVI-IR

Camera HD TVI HD Paragon HDS-1895TVI-IR (3M)

Camera HD hồng ngoại , độ phân giải 3 Megapixel, hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng ..

Hiển thị từ 1 đến 32 trong tổng số 65 (3 trang)

DỊCH VỤ & GIẢI PHÁP

Công ty Khánh An chuyên : Lắp camera quan sát tại tphcm, Lắp báo trộm, Lắp máy chấm công, Lắp kiểm soát cửa ra vào, Lắp tổng đài điện thoại, Lắp mạng nội bộ, Lắp đặt bộ phát sóng wifi, Lắp đặt điện văn phòng, Cung cấp sản phẩm chính hãng, đa dạng cùng với chế độ hậu mãi tốt và lâu bền, chúng tôi hy vọng làm hài lòng với tất cả khách hàng.

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Công ty Khánh An xin chân thành cảm ơn quý Công ty, Đơn vị, Cá nhân Đã - đang và sẽ ủng hộ chúng tôi... Chúng tôi luôn trân trọng và sẽ cố gắng hơn nữa để thắt chặt tình hữu nghị.....Khánh An luôn mong muốn được hợp tác với các đơn vị, cá nhân tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Sau đây là một số công trình tiêu biểu và những khách hàng thân thiết mà Công ty Khánh An đã có cơ hội được hợp tác, ngoài ra còn rất nhiều những khách hàng cá nhân đã ủng hỗ chúng tôi. xem thêm

Website Security Test