Camera ip KBVISION

KH-N1301 , KH-N1302 , KH-VN2001 , KH-VN2002 , KH-N2006WP , KH-N2001W , KH-N2002W , KH-N3001 , KH-N3002 , KH-N3005 , KH-SN3005M , KH-SN3004M , KH-FN1204 , KH-N2006IR , KH-N2006P , KH-N2007 , KH-SN2006IR , KB-1301N , KB-1302N , KB-V1303N , KB-1001WN , KB-1002WN , KB-1302WPN , KB-3001N , KB-3002N , KB-3003N , KB-2006PN , KB-2007PNCamera IP 1.0M KBVISION KX-1011N
KBVISION KX-1011N

Camera IP 1.0M KBVISION KX-1011N

- Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel Omni Vision -V2- Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG- Độ phân g..

1,520,000
Camera IP 1.0M KBVISION KX-1012N
KBVISION KX-1012N

Camera IP 1.0M KBVISION KX-1012N

- Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel Omni Vision -V2- Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG- Độ phân g..

1,520,000
Camera IP 1.3M KBVISION KX-1311N
KBVISION KX-1311N

Camera IP 1.3M KBVISION KX-1311N

- Cảm biến hình ảnh: 1/3" 1.3 Megapixel Aptina - V2- Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG- Ghi hình..

1,980,000
Camera IP 1.3M KBVISION KX-1312N
KBVISION KX-1312N

Camera IP 1.3M KBVISION KX-1312N

- Cảm biến hình ảnh: 1/3" 1.3 Megapixel Aptina - V2- Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG- Ghi hình..

1,980,000
Camera IP 2.0M KBVISION KX-2011N
KBVISION KX-2011N

Camera IP 2.0M KBVISION KX-2011N

- Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel Aptina - V2- Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG- Ghi hì..

123
Camera IP 2.0M KBVISION KX-2012N
KBVISION KX-2012N

Camera IP 2.0M KBVISION KX-2012N

- Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel Aptina - V2- Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG- Ghi hì..

1,920,000
Camera IP 3.0M KBVISION KX-3011N
KBVISION KX-3011N

Camera IP 3.0M KBVISION KX-3011N

- Cảm biến hình ảnh: 1/3" 3.0 Megapixel Aptina - V2- Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG- Ghi hình..

2,300,000
Camera IP 3.0M KBVISION KX-3012N
KBVISION KX-3012N

Camera IP 3.0M KBVISION KX-3012N

- Cảm biến hình ảnh: 1/3" 3.0 Megapixel Aptina - V2- Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG- Ghi hình..

2,300,000
KBVISION KX-H10WN

Camera IP Không Dây KX-H10WN 1.0 Megapixel

- Cảm biến hình ảnh: 1.4" CMOS 1.0 Megapixel - Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG - Ghi hình: 25..

1,800,000
KBVISION KX-8101N

Camera KBVISION KX-8101N IPC 1.0 Megapixel

- Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel TOSHIBA - Chuẩn nén hình ảnh: H264+/H.264 và MJPEG - Độ phân ..

1,520,000
KBVISION KX-8102N

Camera KBVISION KX-8102N IPC 1.0 Megapixel

- Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel TOSHIBA - Chuẩn nén hình ảnh: H264+/H.264 và MJPEG - Độ phân ..

1,520,000
KBVISION KX-8131N

Camera KBVISION KX-8131N IPC 1.3 Megapixel

- Cảm biến hình ảnh: 1/3" 1.3 Megapixel TOSHIBA - Chuẩn nén hình ảnh: H264+/H.264 và MJPEG - Ghi..

1,980,000
KBVISION KX-8132N

Camera KBVISION KX-8132N IPC 1.3 Megapixel

- Cảm biến hình ảnh: 1/3" 1.3 Megapixel TOSHIBA - Chuẩn nén hình ảnh: H264+/H.264 và MJPEG - Ghi..

1,980,000
KBVISION KX-8201N

Camera KBVISION KX-8201N IPC 2.0 Megapixel

- Cảm biến hình ảnh: 1/2.9" 2.0 Megapixel TOSHIBA - Chuẩn nén hình ảnh: H264+/H.264 và MJPEG - Đ..

2,040,000
KBVISION KX-8202N

Camera KBVISION KX-8202N IPC 2.0 Megapixel

- Cảm biến hình ảnh: 1/2.9" 2.0 Megapixel TOSHIBA - Chuẩn nén hình ảnh: H264+/H.264 và MJPEG - Đ..

2,040,000
Camera IP HD Hồng ngoại KSC-1002N-IRP 1.0 Megapixel
KAS VISION KSC-1002N-IRP

Camera IP HD Hồng ngoại KSC-1002N-IRP 1.0 Megapixel

, Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel Omni Vision , Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG , Độ phân giải..

1,900,000
Camera IP HD Hồng ngoại KSC-1011N-IRP 1.0 Megapixel
KAS VISION KSC-1011N-IRP

Camera IP HD Hồng ngoại KSC-1011N-IRP 1.0 Megapixel

- Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel Omni Vision -V2 - Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG - Độ p..

1,520,000
Camera IP HD Hồng ngoại KSC-1012N-IRP 1.0 Megapixel
KAS VISION KSC-1012N-IRP

Camera IP HD Hồng ngoại KSC-1012N-IRP 1.0 Megapixel

- Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel Omni Vision -V2 - Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG - ..

1,520,000
Camera IP HD Hồng ngoại KSC-1301N-IR 1.3 Megapixel
KAS VISION KSC-1301N-IR

Camera IP HD Hồng ngoại KSC-1301N-IR 1.3 Megapixel

, Cảm biến hình ảnh: 1/3" 1.3 Megapixel Aptina , Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG , Ghi hình: 2..

2,380,000
Camera IP HD Hồng ngoại KSC-1302N-IR 1.3 Megapixel
KAS VISION KSC-1302N-IR

Camera IP HD Hồng ngoại KSC-1302N-IR 1.3 Megapixel

, Cảm biến hình ảnh: 1/3" 1.3 Megapixel Aptina , Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG , Ghi hình: 2..

2,380,000
Camera IP HD Hồng ngoại KSC-1311N-IR 1.3 Megapixel
KAS VISION KSC-1311N-IR

Camera IP HD Hồng ngoại KSC-1311N-IR 1.3 Megapixel

- Cảm biến hình ảnh: 1/3" 1.3 Megapixel Aptina - V2 - Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG - Ghi..

1,980,000
Camera IP HD Hồng ngoại KSC-1312N-IR 1.3 Megapixel
KAS VISION KSC-1312N-IR

Camera IP HD Hồng ngoại KSC-1312N-IR 1.3 Megapixel

- Cảm biến hình ảnh: 1/3" 1.3 Megapixel Aptina - V2 - Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG - Ghi..

1,980,000
Camera IP HD Hồng ngoại KSC-2001N-IRP 2.0 Megapixel
KAS VISION KSC-2001N-IRP

Camera IP HD Hồng ngoại KSC-2001N-IRP 2.0 Megapixel

, Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel Aptina , Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG , Ghi hình: ..

2,900,000
Camera IP HD Hồng ngoại KSC-2002N-IRP 2.0 Megapixel
KAS VISION KSC-2002N-IRP

Camera IP HD Hồng ngoại KSC-2002N-IRP 2.0 Megapixel

, Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel Aptina , Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG , Ghi hình: ..

2,900,000
Camera IP HD Hồng ngoại KSC-2011N-IR 2.0 Megapixel
KAS VISION KSC-2011N-IR

Camera IP HD Hồng ngoại KSC-2011N-IR 2.0 Megapixel

- Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel Aptina - V2 - Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG - G..

2,040,000
Camera IP HD Hồng ngoại KSC-2012N-IR 2.0 Megapixel
KAS VISION KSC-2012N-IR

Camera IP HD Hồng ngoại KSC-2012N-IR 2.0 Megapixel

- Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel Aptina - V2 - Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG - G..

2,040,000
Camera IP HD Hồng ngoại KSC-3003N-IR 3.0 Megapixel
KAS VISION KSC-3003N-IR

Camera IP HD Hồng ngoại KSC-3003N-IR 3.0 Megapixel

, Cảm biến hình ảnh: 1/3" 3.0 Megapixel Aptina , Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG , Ghi hình: 20..

6,580,000
Camera IP HD Hồng ngoại KSC-3004AN-IR 3.0 Megapixel
KAS VISION KSC-3004AN-IR

Camera IP HD Hồng ngoại KSC-3004AN-IR 3.0 Megapixel

, Cảm biến hình ảnh: 1/3" 3.0 Megapixel Aptina , Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG , Ghi hình: 20..

4,980,000
Camera IP HD Hồng ngoại KSC-3011N-IR 3.0 Megapixel
KAS VISION KSC-3011N-IR

Camera IP HD Hồng ngoại KSC-3011N-IR 3.0 Megapixel

- Cảm biến hình ảnh: 1/3" 3.0 Megapixel Aptina - V2 - Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG - Ghi..

2,420,000
Camera IP HD Hồng ngoại KSC-3012N-IR 3.0 Megapixel
KAS VISION KSC-3012N-IR

Camera IP HD Hồng ngoại KSC-3012N-IR 3.0 Megapixel

- Cảm biến hình ảnh: 1/3" 3.0 Megapixel Aptina - V2 - Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG - Ghi..

2,420,000
Camera IP HD Hồng ngoại KSC-4001N-IR 4.0 Megapixel
KAS VISION KSC-4001N-IR

Camera IP HD Hồng ngoại KSC-4001N-IR 4.0 Megapixel

Camera IP KASVISION KSC-4001N-IR hồng ngoại 4.0 Megapixel Cảm biến hình ảnh: 1/3" 4.0 Megapixel Ap..

4,400,000
Camera IP HD Hồng ngoại KSC-4002AN-IR 4.0 Megapixel
KAS VISION KSC-4002AN-IR

Camera IP HD Hồng ngoại KSC-4002AN-IR 4.0 Megapixel

Camera IP KASVISION KSC-4002AN-IR hồng ngoại 4.0 Megapixel Cảm biến hình ảnh: 1/3" 4 Megapixel Apt..

5,600,000
Hiển thị từ 1 đến 32 trong tổng số 267 (9 trang)

DỊCH VỤ & GIẢI PHÁP

Công ty Khánh An chuyên : Lắp camera quan sát tại tphcm, Lắp báo trộm, Lắp máy chấm công, Lắp kiểm soát cửa ra vào, Lắp tổng đài điện thoại, Lắp mạng nội bộ, Lắp đặt bộ phát sóng wifi, Lắp đặt điện văn phòng, Cung cấp sản phẩm chính hãng, đa dạng cùng với chế độ hậu mãi tốt và lâu bền, chúng tôi hy vọng làm hài lòng với tất cả khách hàng.

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Công ty Khánh An xin chân thành cảm ơn quý Công ty, Đơn vị, Cá nhân Đã - đang và sẽ ủng hộ chúng tôi... Chúng tôi luôn trân trọng và sẽ cố gắng hơn nữa để thắt chặt tình hữu nghị.....Khánh An luôn mong muốn được hợp tác với các đơn vị, cá nhân tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Sau đây là một số công trình tiêu biểu và những khách hàng thân thiết mà Công ty Khánh An đã có cơ hội được hợp tác, ngoài ra còn rất nhiều những khách hàng cá nhân đã ủng hỗ chúng tôi. xem thêm

Website Security Test