Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
Đầu ghi 16 kênh DS-7616HUHI-F2/N
HIKVISION DS-7616HUHI-F2/N

Đầu ghi 16 kênh DS-7616HUHI-F2/N

Đầu ghi 16 kênh tương thích TVI-HD/AHD/Analog/IPC...
15,600,000
Đầu ghi 4 kênh DS-7604HUHI-F1/N
HIKVISION DS-7604HUHI-F1/N

Đầu ghi 4 kênh DS-7604HUHI-F1/N

Đầu ghi 4 kênh tương thích TVI-HD/AHD/Analog/IPC ...
5,410,000
Đầu ghi 4 kênh IP DS-7604NI-E1
HIKVISION DS-7604NI-E1

Đầu ghi 4 kênh IP DS-7604NI-E1

- Đầu ghi hình camera IP 4 kênh. - Giao diện th...
3,530,000
Đầu ghi 8 kênh DS-7608HUHI-F2/N
HIKVISION DS-7608HUHI-F2/N

Đầu ghi 8 kênh DS-7608HUHI-F2/N

Đầu ghi 8 kênh tương thích TVI-HD/AHD/Analog/IPC ...
9,800,000
Đầu ghi 8 kênh IP DS-7608NI-E1 1 sata up to 12TB
HIKVISION DS-7608NI-E1

Đầu ghi 8 kênh IP DS-7608NI-E1 1 sata up to 12TB

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh - Chuẩn nén vide...
3,760,000
Đầu ghi 8 kênh IP DS-7608NI-E2 2 sata up to 12TB
HIKVISION DS-7608NI-E2

Đầu ghi 8 kênh IP DS-7608NI-E2 2 sata up to 12TB

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh - Chuẩn nén vide...
4,780,000
Đầu ghi hình 16 kênh DS-7116HGHI-F1 Turbo HD 3.0 DVR
HIKVISION DS-7116HGHI-F1

Đầu ghi hình 16 kênh DS-7116HGHI-F1 Turbo HD 3.0 DVR

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0 DVR DS-7116HGHI-F...
5,180,000
Đầu ghi hình 16 kênh DS-7116HQHI-F1/N Turbo HD 3.0 DVR
HIKVISION DS-7116HQHI-F1/N

Đầu ghi hình 16 kênh DS-7116HQHI-F1/N Turbo HD 3.0 DVR

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0 DVR DS-7116HQHI-F...
7,140,000
Đầu ghi hình 16 kênh DS-7216HQHI-F1/N Turbo HD 3.0 DVR
HIKVISION DS-7216HQHI-F1/N

Đầu ghi hình 16 kênh DS-7216HQHI-F1/N Turbo HD 3.0 DVR

Đầu ghi 16 kênh DS-7216HQHI-F1/N Turbo HD 3.0 DVR ...
8,230,000
Đầu ghi hình 16 kênh DS-7216HQHI-F2/N Turbo HD 3.0 DVR
HIKVISION DS-7216HQHI-F2/N

Đầu ghi hình 16 kênh DS-7216HQHI-F2/N Turbo HD 3.0 DVR

Đầu ghi ghi hình 16 kênh DS-7216HQHI-F2/N Turbo HD ...
9,410,000
Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0 DS-7216HUHI-F2/S
HIKVISION DS-7216HUHI-F2/S

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0 DS-7216HUHI-F2/S

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0 DVR. Hỗ trợ c...
15,600,000
Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DVR DS-7216HQHI-K1
HIKVISION DS-7216HQHI-K1

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DVR DS-7216HQHI-K1

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DVR DS-7216HQHI-K...
8,230,000
Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DVR DS-7216HQHI-K2
HIKVISION DS-7216HQHI-K2

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DVR DS-7216HQHI-K2

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DVR DS-7216HQHI-K...
9,410,000
Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DVR DS-7216HUHI-K2
HIKVISION DS-7216HUHI-K2

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DVR DS-7216HUHI-K2

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DVR DS-7216HUHI-K...
12,470,000
Đầu ghi hình 4 kênh DS-7104HGHI-F1 Turbo HD 3.0 DVR
HIKVISION DS-7104HGHI-F1

Đầu ghi hình 4 kênh DS-7104HGHI-F1 Turbo HD 3.0 DVR

Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 3.0 DVR DS-7104HGHI-F1...
1,730,000
Đầu ghi hình 4 kênh DS-7104HQHI-F1/N Turbo HD 3.0 DVR
HIKVISION DS-7104HQHI-F1/N

Đầu ghi hình 4 kênh DS-7104HQHI-F1/N Turbo HD 3.0 DVR

Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 3.0 DVR DS-7104HQHI-F1...
2,740,000
Đầu ghi hình 4 kênh DS-7204HQHI-F1/N Turbo HD 3.0 DVR
HIKVISION DS-7204HQHI-F1/N

Đầu ghi hình 4 kênh DS-7204HQHI-F1/N Turbo HD 3.0 DVR

Đầu ghi 4 kênh DS-7204HQHI-F1/N Turbo HD 3.0 DVR +...
3,180,000
Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 3.0 DVR DS-7204HUHI-F1/S
HIKVISION DS-7204HUHI-F1/S

Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 3.0 DVR DS-7204HUHI-F1/S

Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 3.0 DVR DS-7204HUHI-F1...
4,860,000
Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 4.0 DVR DS-7204HQHI-K1
HIKVISION DS-7204HQHI-K1

Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 4.0 DVR DS-7204HQHI-K1

Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 4.0 DVR DS-7204HQHI-K1...
3,530,000
Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 4.0 DVR DS-7204HUHI-K1
HIKVISION DS-7204HUHI-K1

Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 4.0 DVR DS-7204HUHI-K1

Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 4.0 DVR DS-7204HUHI-K1...
3,760,000
Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 4.0 DVR DS-7204HUHI-K2
HIKVISION DS-7204HUHI-K2

Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 4.0 DVR DS-7204HUHI-K2

Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 4.0 DVR DS-7204HUHI-K2...
4,470,000
Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 4.0 DVR tích hợp PoC DS-7204HQHI-K1/P
HIKVISION DS-7204HQHI-K1/P
Đầu ghi hình 8 kênh DS-7108HGHI-F1 Turbo HD 3.0 DVR
HIKVISION DS-7108HGHI-F1

Đầu ghi hình 8 kênh DS-7108HGHI-F1 Turbo HD 3.0 DVR

Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 3.0 DVR DS-7108HGHI-F1...
3,180,000
Đầu ghi hình 8 kênh DS-7108HQHI-F1/N Turbo HD 3.0 DVR
HIKVISION DS-7108HQHI-F1/N

Đầu ghi hình 8 kênh DS-7108HQHI-F1/N Turbo HD 3.0 DVR

Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 3.0 DVR DS-7108HQHI-F1...
4,390,000
Đầu ghi hình 8 kênh DS-7208HQHI-F1/N Turbo HD 3.0 DVR
HIKVISION DS-7208HQHI-F1/N

Đầu ghi hình 8 kênh DS-7208HQHI-F1/N Turbo HD 3.0 DVR

Đầu ghi 8 kênh DS-7208HQHI-F1/N Turbo HD 3.0 DVR +...
4,860,000
Đầu ghi hình 8 kênh HD 3.0 DS-7208HUHI-F1/S
HIKVISION DS-7208HUHI-F1/S

Đầu ghi hình 8 kênh HD 3.0 DS-7208HUHI-F1/S

Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 3.0 DVR DS-7208HUHI-F1...
7,680,000
Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0 DVR DS-7208HQHI-K1
HIKVISION DS-7208HQHI-K1

Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0 DVR DS-7208HQHI-K1

Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0 DVR DS-7208HQHI-K1...
4,860,000
Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0 DVR DS-7208HQHI-K2
HIKVISION DS-7208HQHI-K2

Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0 DVR DS-7208HQHI-K2

Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0 DVR DS-7208HQHI-K2...
5,570,000
Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0 DVR DS-7208HUHI-K1
HIKVISION DS-7208HUHI-K1

Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0 DVR DS-7208HUHI-K1

Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0 DVR DS-7208HUHI-K1...
6,190,000
Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0 DVR DS-7208HUHI-K2
HIKVISION DS-7208HUHI-K2

Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0 DVR DS-7208HUHI-K2

Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0 DVR DS-7208HUHI-K2...
6,980,000
Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0 DVR DS-7208HUHI-K2/P
HIKVISION DS-7208HUHI-K2/P

Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0 DVR DS-7208HUHI-K2/P

Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0 DVR DS-7208HUHI-K2...
10,270,000
Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0 DVR tích hợp PoC DS-7208HQHI-K2/P
HIKVISION DS-7208HQHI-K2/P

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Công ty Khánh An xin chân thành cảm ơn quý Công ty, Đơn vị, Cá nhân Đã - đang và sẽ ủng hộ chúng tôi... Chúng tôi luôn trân trọng và sẽ cố gắng hơn nữa để thắt chặt tình hữu nghị.....Khánh An luôn mong muốn được hợp tác với các đơn vị, cá nhân tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Sau đây là một số công trình tiêu biểu và những khách hàng thân thiết mà Công ty Khánh An đã có cơ hội được hợp tác, ngoài ra còn rất nhiều những khách hàng cá nhân đã ủng hỗ chúng tôi. xem thêm

Bản quyền thuộc Khánh An © 2015. All rights reserved. Phát triển bởi Thanh Bình.
Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ tư vấn
Kinh doanh : 0888 30 90 90 - 0947 982 782
Lắp đặt : 0918 329 968 - 0947 982 782 - 0948 554 993