Vigor2930, Vigor2950 và VigorPro5500/5510 là những router có hỗ trợ tính năng SSL cho phép người dùng có thể trồuy cập được các máy chủ được bảo mật cao thông qua môi trường Internet. Chúng tôi cung cấp 1 ứng dụng dùng chung như một tài liệu tham khảo bao gồm mô tả các trường hợp và cấu hình trên giao diện Web.

SSL bao gồm SSL Web ProxySSL VPN .

1. SSL Web Proxy:

Giới thiệu:

Để có thể truy cập vào máy chủ Web đứng phía sau 1 NAT Router, bạn có 2 cách sau:
  • Cách 1: Mở các Port liên quan (thường là Port 80) trên router.
  • Cách 2: Kết nối VPN truyền thống (PPTP, L2TP hoặc IPSec) đến router.

Nhược điểm của 2 cách làm trên:

1/ Nếu máy chủ Web mang tính riêng tư hoặc có các thông tin được giới hạn và chỉ có thẩm quyền mới được phép truy cập, mở Port là lổ hổng cho những Hackers khai thác tấn công hoặc truyền dữ liệu. Trong trường hợp này, hầu hết các Admin đều không chọn cách mở Port.
2/ Nếu nhân viên của bạn phải đi công tác xa, và muốn VPN về công ty để lấy thông tin. Thông thường trong trường hợp này nhân viên của bạn sẽ không thể thực hiện được vì có thể bị ngăn chặn bởi tường lửa hoặc bởi các chính sách bảo mật (ví dụ như tại sân bay hoặc khách sạn,…). Điều này sẽ ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của bạn.
Ở đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một giải pháp tốt hơn, có thể giúp cho bạn giải quyết được vấn đề trên. Đó là giải pháp sử dụng tính năng SSL Web Proxy.


Ưu điểm của “SSL Web Proxy”:

Có 2 chế độ hỗ trợ tính năng này là chế độ “Secured Port Redirection” và chế độ “SSL”.

  • Chế độ “Secured Port Redirection”: Hoạt động như “Open Port” nhưng router chỉ mở port ngẫu nhiên và tạm thời. Port ngẫu nhiên này chỉ được mở khi phiên kết nối được thành lập và đóng lại khi ngắt kết nối.
  • Chế độ “SSL”: Sử dụng “HTTPS” để tạo thành 1 kết nối bảo mật, có thể chặn được các port thông thường (ví dụ: port 80, 1723, 50, 51,…). Không “NAT” nếu không tương thích. Không yêu cầu phải có nhiều IP tĩnh, và 1 kết nối VPN là không cần thiết.

Mô Hình Ứng Dụng:


OTRS là 1 hệ thống làm việc, chỉ cho phép bộ phận Support được truy cập. Gforge là 1 hệ thống khác chỉ cho phép các bộ phận Support, Sales, Ramp;D .v.v…được truy cập. Cả 2 hệ thống này hoạt động dựa trên dịch vụ Web. User A thuộc bộ phận support, User B thuộc bộ phận sales. Họ là những nhân viên thường xuyên đi công tác xa và cần truy cập vào hệ thống của công ty.

Trong trường này chúng tôi sử dụng Vigor2950 để thực hiện.

Các bước cấu hình trên Router Vigor2950:

Bước 1: Mở trang cấu hình của Router chọn “SSL VPN” gt;gt; “SSL Web Proxy” và thiết lập 2 mục.


Bước 2: Nhập tên cho hệ thống OTRS. Nếu máy chủ Web đã cho phép truy cập trực tiếp thông qua địa chỉ IP, bạn có thể nhập vào theo định dạng http://ip/directory trong mục “URL”. Trường hợp này là http://172.17.1.40/login.pl


Nếu bạn nhập vào địa chỉ IP trong mục “URL” , bạn không cần thiết lập mục “Host IP Address”.Bước 3: Nhập tên cho hệ thống Gforge. Nếu như máy chủ Web bị giới hạn và phải truy bằng tên miền, bạn phải nhập vào “URL” theo định dạng http://domain_name/directory. Trong trường hợp này là http://swm.gforge.com. Nhập địa chỉ IP của máy chủ Web trong mục “Host IP Address”.Bước 4: click chọn mục “SSL VPN” gt;gt; “User Account”, tạo 2 tài khoản cho User A và User B.


Bước 5: Kích hoạt tài khoản. Nhập “user name/password” cho User A. Nếu bạn chỉ muốn user này sử dụng tính năng “SSL Web Proxy”, bạn có thể vô hiệu hóa hết tất cả dịch vụ VPN trong “Profile” này. Nếu không người dùng có thể VPN tới Router của bạn bằng user này. Kích hoạt “SSL Web Proxy”, sau đó kích hoạt các máy chủ Web (trong trường hợp này là cả 2 hệ thống OTRS và Gforge) cho User A.


Bước 6: Kích hoạt tài khoản. Nhập “username/password” cho User B. Nếu bạn chỉ muốn user này chỉ sử dụng tính năng “SSL Web Proxy”, bạn có thể vô hiệu hóa hết tất cả dịch vụ VPN trong “Profile” này. Nếu không người dùng có thể VPN tới Router của bạn bằng user này. Kích hoạt “SSL Web Proxy”, sau đó kích hoạt các máy chủ Web (trong trường hợp này là chỉ có 1 hệ thống Gforge) cho User B.


Bước 7: “System Maintenance” gt;gt; “Management”. Kích hoạt “HTTPS Server”, nếu bạn không muốn sử dụng Port mặc định “TCP 443”, bạn có thể thay đổi. Trong trường hợp này chúng tôi đổi sang “Port 44443”.


Hướng dẫn các bước User A sử dụng “Web Proxy”

Bước 1: Mở trình duyệt Web (I.E hoặc Firefox), truy cập theo địa chỉ https://210.243.151.187:4443.
Bước 2: I.E 6 sẽ hiển thị “Security alert”theo bên dưới, bạn hãy chấp nhận và chọn “Yes”.I.E7 sẽ hiển thị “Security alert” theo bên dưới, bạn hãy chấp nhận và chọn “Continue to this website (not recommended)”.Bước 3: Xuất hiện cửa sổ đăng nhập, nhập thông tin “username/password” cho User A.Bước 4: Nếu đăng nhập thành công, bạn sẽ thấy cửa sổ như hình bên dưới.Bước 5: Trang này sẽ liệt kê tất cả các site mà bạn cho phép truy cập. Trong trường hợp này là OTRS và Gforge cho User A. Nhưng bạn vẫn không có thể truy cập chúng tại thời điểm này.Bước 6: Sau khi ấn nút “Acitive”, nút này sẽ chuyển sang “Deactive”. OTRS và Gforge sẽ chuyển thành OTRS và Gforge. Bây giờ bạn có thể truy cập đến hệ thống OTRS và Gforge bằng cách Click vào đường Link OTRS và Gforge.


Hệ thống OTRSHệ thống GforgeBước 7: Sau khi truy cập, để đóng phiên làm việc và Port thì bạn phải ấn nút “Deactive” hoặc đơn giản hơn là đóng trình duyệt web.
Các bước sử dụng “Web Proxy” cho User B

Các bước tương tự như trên, chỉ thông báo rằng sau khi đăng nhập thành công, trang “SSL Web Proxy” chỉ hiển thị hệ thống Gforge cho User B. Giới hạn của “Secure Port Redirection”. Chỉ hỗ trợ cho dịch vụ Web, những máy chủ Web phải nằm cùng lớp mạng với Router Vigor. Và những máy chủ Web đó phải trỏ “Default Gateway” về Router. Trong trường hợp này Router Vigor là 1 “SSL Web Proxy”.

Mô Hình Ứng Dụng


OTRS là hệ thống làm việc được kết nối trực tiếp với phía sau Router và nằm cùng lớp mạng Vigor2950. Máy chủ Web Mail là 1 hệ thống khác đứng phía sau Router hoặc bên ngoài Internet và nằm ở 1 lớp mạng khác với Vigor2950.User A là nhân viên thường xuyên đi công tác và cần truy cập vào cả 2 hệ thống từ bên ngoài Internet.

Các bước cấu hình router

Bước 1: Từ trang cấu hình của Vigor2950, chọn “SSL VPN” gt;gt; “SSL Web Proxy” thiết lập 2 mục.Bước 2: Nhập tên cho hệ thống OTRS. Nếu máy chủ Web cho phép truy cập trực tiếp thông qua đại chỉ IP, bạn có thể nhập theo định dạng http://ip/directory trong mục “URL”.Trong trường hợp này http://172.17.1.40/login.pl. Nếu bạn nhập vào IP trong mục “URL” thì bạn không cân nhập vào mục “Host IP Address”.


Bước 3: Nhập tên cho Web Mail. Nếu máy chủ Web chỉ truy cập bằng tên miền, bạn phải nhập theo định dạnghttp://domain_name/directory trong mục “URL”. Trong trường hợp này là http://ms.mailserver.com. Nhập địa chỉ IP của Web Mail trong mục “Host IP Address”. Chọn “SSL”.


Bước 4: Vào trang cấu hình của Vigor2950, tại “SSL VPN” gt;gt; “User Account” tạo tài khoản cho User A.


Bước 5: Kích hoạt tài khoản. Nhập “username/password” cho User A. Nếu không cần thiết bạn có thể vô hiệu hóa tất cả các dịch vụ của VPN trong “Profile” này. Nếu không những người dùng đó vẫn có thể kết nối VPN đến Router của bạn bằng tài khoản này. Kích hoạt “SSL Web Proxy”, sau đó kích hoạt những máy chủ Web liên quan (trong trường hợp này là cả 2 hệ thống OTRS và WebMail) cho User A.

Bước 6: Tại “System Maintenance” gt;gt; “Management” kích hoạt “HTTPS Server”. Nếu bạn không muốn sử dụng Port mặc định, bạn có thể thay đổi sang “Port 4443”.


Hướng dẫn sử dụng cho User A

Bước 1: Mở trình duyệt Web (I.E hoặc Firefox), truy cập vào trang https://218.242.130.126: 4443.
Bước 2: Nếu là trình duyệt I.E6 sẽ hiển thị thông báo. Bạn chấp nhận và chọn nút “Yes”.Nếu là I.E7 sẽ hiển thị thông báo. Bạn chấp nhận và chọn “Continue to this website (not recommended)”.


Bước 3: Tại cửa sổ đăng nhập, nhập tài khoản và mật khẩu cho User A.Bước 4: Nếu đăng nhập thành công, bạn sẽ nhìn thấy cửa sổ như bên dưới.Bước 5: Trang này sẽ liệt kê tất cả các Web Sites mà bạn cho phép truy cập. Trong trường hợp này là OTRS và WebMail cho User A. Bây giờ bạn có thể truy cập bằng cách click chuột vào Links.Hệ thống OTRS

Hệ thống WebMailSo sánh “Secured Port Redirection” và “SSL”.
  • Cả 2 đều chỉ hỗ trợ dịch vụ Web.
  • Chế độ “Secued Port Redirection” chỉ làm việc nếu những máy chủ Web nằm cùng lớp mạng với “SSL Web Proxy”. Chế độ “SSL” thì không có giới hạn này.
  • Nếu máy chủ Web chứa trình điều khiển “AxtiveX”, tốt hơn bạn nên chọn chế độ “Secured Port Redirection” .

2. SSL Tunnel: Bạn có thể tham khảo ở đây

Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM, đại lý, phân phối,mua bán, lắp đặt giá rẻ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP DỊCH VỤ KHÁNH AN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP DỊCH VỤ KHÁNH AN

Camera quan sát, Báo trộm, Tổng đài điện thoại, wifi, Điện thông minh đại lý phân phối lắp đặt giá rẻ

50 Tân Trang, P9, Q. Tân Bình, Tp HCM, Tp Hồ chí minhViệt nam700000

50 Tân Trang, P9, Q. Tân Bình, Tp HCM

Tư vấn sản phẩm: 0987 982 782 chat zalo (Mr Bình)

Bán hàng: 0888 506060 chat zalo () 0918 028 398 chat zalo () 0948 554 993 chat zalo ()

Tư vấn kỹ thuật:

Tư vấn giải pháp: 0987 982 782 chat zalo (Mr Bình)

Hotline bán hàng: 0888 506060 chat zalo

sale01.khanhan@gmail.com

Thứ 2 - 7Thời gian từ 08:30 AM đến 17:30PM

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm nổi bật

Bộ báo trộm chống leo hàng rào bằng tia laze ABT-100V3

Bộ báo trộm chống leo hàng rào bằng tia laze ABT-100V3

Đầu beam báo trộm hàng rào 2 tia ABT-100V3 là thiết bị báo động khi có kẻ đột nhập chắn ngang tia hồng ngoại được truyền giữa 2 đầu của thiết bị, Ngoài ra hàng ..

40% OFF
894.000

Bộ máy hẹn giờ phát nhạc tự động AZ365, lựa chọn nhạc theo ý muốn

Bộ máy hẹn giờ phát nhạc tự động AZ365, lựa chọn nhạc theo ý muốn

Sản phẩm Bộ máy hẹn giờ phát nhạc tự động AZ365 theo lịch trình này được phát triển thích hợp phục vụ cho nhà hàng, quán cafe,  trường học, nhà x..

0% OFF
3.500.000

Bộ lưu điện cho 4 Camera TORA CCTV-4

Bộ lưu điện cho 4 Camera TORA CCTV-4

Bộ lưu điện cho 4 Camera TORA CCTV 4 - CCTV POWER BANK là dòng sản phẩm máy lưu điện được thiết kế chuyên dụng cho hệ thống camera giám sát an ninh cho dân dụ..

0% OFF
3.450.000

Bộ lưu điện cho 8 camera TORA CCTV-8

Bộ lưu điện cho 8 camera TORA CCTV-8

Bộ lưu điện cho 8 Camera TORA CCTV 8 - CCTV POWER BANK là dòng sản phẩm máy lưu điện được thiết kế chuyên dụng cho hệ thống camera giám sát an ninh cho dân dụ..

0% OFF
5.950.000

Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM

Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM

Khi có trộm đột nhập vào vùng kiểm soát, hệ thống Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM sẽ kích hoạt hú còi tất cả các còi có trong hệ thống, đồng thời th..

0% OFF
1.950.000

Thiết bị chống trộm AL-858PTSN dùng line điện thoại

Thiết bị chống trộm AL-858PTSN dùng line điện thoại

Tại Việt Nam sản phẩm bộ báo trộm thông minh TORA AL-858PTSN được coi là sản phẩm có tính năng cao và đặt được sự ổn định nhất trong các dòng sản phẩm báo trộm ..

0% OFF
2.750.000

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM01, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM01, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cửa điện tử quẹt thẻ - dùng cho cửa gỗ, nhôm, thép Thích hợp dùng cho chung cư văn phòng, cao ốc, nhà kho, gia đình, trường học, công cộng, v..v..Sử dụng ..

9% OFF
1.500.000

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM02, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM02, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cửa điện tử quẹt thẻ - dùng cho cửa gỗ, nhôm, thép Thích hợp dùng cho chung cư văn phòng, cao ốc, nhà kho, gia đình, trường học, công cộng, v..v..Sử dụng ..

5% OFF
1.850.000

Bộ chuông reng báo giờ làm việc tự động KST-BG28 (Linh kiện Hàn quốc, siêu bền, ổn định)

Bộ chuông reng báo giờ làm việc tự động KST-BG28 (Linh kiện Hàn quốc, siêu bền, ổn định)

Chuông báo giờ làm việc tự động cho nhà xưởng trường học văn phòng KST-BG28 đơn giản dễ sử dụng, thích hợp cho nhà xưởng, công ty, trường học. ... reo tiếng ch..

0% OFF
1.950.000

Bộ phát nhạc điệu tự động DC80A, 16 kiểu nhạc báo giờ

Bộ phát nhạc điệu tự động DC80A, 16 kiểu nhạc báo giờ

Bộ phát nhạc điệu tự động DC80A, 16 kiểu nhạc điệu là chuông báo giờ tự động chuyên dùng cho các công ty, xí nghiệp, cơ quan, trường học, bệnh viện báo giờ ra ..

0% OFF
1.200.000

Bộ chuông reng báo giờ tự động 80 lần/ngày KST-DC80AB

Bộ chuông reng báo giờ tự động 80 lần/ngày KST-DC80AB

Đây là chuông báo giờ tự động chuyên dùng cho các công ty, xí nghiệp, cơ quan, trường học, bệnh viện báo giờ ra vào của nhân viên. Cài đặt 80 lần ra vào ca. Kế..

0% OFF
1.400.000

Bộ còi cảnh báo nhắc quên chưa đóng cửa KSA-AL10

Bộ còi cảnh báo nhắc quên chưa đóng cửa KSA-AL10

Thiết bị cảnh báo nhắc quên chưa đóng cửa KSA-AL10 được sử dụng gắn ở 2 bên mép cánh cửa. Khi có người mở cửa sau thời gian cho phép tối đa 4 phút (tự cài đặt t..

0% OFF
340.000

Bộ thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11

Bộ thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11

Thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11 được sử dụng gắn ở 2 bên mép cánh cửa. Khi có người mở cửa sau thời gian cho phép từ 1 giây đến 999 giờ (tự cài đặt tùy..

0% OFF
950.000

Máy bộ đàm Lisheng LS-2000

Máy bộ đàm Lisheng LS-2000

Máy bộ đàm LISHENG Máy bộ đàm LISHENG cầm tay là thiết bị liên lạc không dây thường được sử dụng cho bảo vệ các tòa nhà, tầng hầm, công trình xây dựng, nhân viê..

0% OFF
860.000

Máy bộ đàm Lisheng LS-5500

Máy bộ đàm Lisheng LS-5500

Máy bộ đàm LISHENG Máy bộ đàm LISHENG cầm tay là thiết bị liên lạc không dây thường được sử dụng cho bảo vệ các tòa nhà, tầng hầm, công trình xây dựng, nhân viê..

0% OFF
1.150.000

Máy dò kim loại MD-3003B1

Máy dò kim loại MD-3003B1

Tính năng kêu và rung khi phát hiện ra kim loại; có báo đèn; âm thanh lớn, độ nhạy cao. Sử dụng đơn giản và An toàn cho người sử dụng. Đồng bộ gồm: Thân ..

0% OFF
550.000

Camera IMOU WIFI IPC-C22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IMOU WIFI IPC-C22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IP dùng cho gia đình IPC-C22EP-IMOU (IMOU CUE 2) thiết kế nhỏ gọn nhẹ, độ phân giải 2 megapixel. Tầm quan sát xa 10m với công nghệ hồng ng..

0% OFF
550.000

Camera IMOU WIFI IPC-A22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IMOU WIFI IPC-A22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IMOU IPC-A22EP thiết kế nhỏ gọn, độ phân giải HD 1080P. Tầm quan sát xa 10m cùng các tính năng thông minh khác. Camera IP wifi IMOU t..

1.400.000

Tin tức mới

Top 30 loại bình xịt khử trùng không khí, chai xịt khử trùng không khí, thuốc khử trùng tốt nhất hiện nay

Top 30 loại bình xịt khử trùng không khí, chai xịt khử trùng không khí, thuốc khử trùng tốt nhất hiện nay

Đứng trước tình hình dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng. Môi trường sống đang bị ô nhiễm ngày càng kinh khủng hơn. Ai cũng hoang mang không biết nên chọ..

Máy phun thuốc Makita PM7650H (4 thì)

Máy phun thuốc Makita PM7650H (4 thì)

Thông số kỹ thuậtKích thước đóng gói580mm x 580mm x 600mmTốc độ gió85 m/sĐộng cơ4 thìTốc độ vòng quayLàm việc (2.800 vòng/phút), Tối đa (7.400 vò..

Top 5 Máy phun khử khuẩn, xịt thuốc sát trùng, bình xịt điện, máy phun thuốc khử trùng mùa dịch

Top 5 Máy phun khử khuẩn, xịt thuốc sát trùng, bình xịt điện, máy phun thuốc khử trùng mùa dịch

Với lo ngại có thể mắc những dịch bệnh nguy hiểm như Corona, nhiều gia đình đã trang bị những chiếc máy phun thuốc để tiêu diệt và loại bỏ các virus, vi khuẩn c..

Giải pháp máy đo thân nhiệt kết hợp rửa tay tự động trong mùa dịch

Giải pháp máy đo thân nhiệt kết hợp rửa tay tự động trong mùa dịch

Đây là hệ thống máy đo thân nhiệt kết hợp sát khuẩn tự động không tiếp xúc, hoạt động dựa trên cảm biến khoảng cách, tự cảm ứng và điều chỉnh chiều cao người đo..

Giải pháp camera nhận diện khuôn mặt Camera TIANDY

Giải pháp camera nhận diện khuôn mặt Camera TIANDY

Công nghệ nhân diện khuôn mặt VN FACE( Việt Nam Face Recognition Technology) hiện là một công nghệ đang được sử dụng khá phổ biến tại các quốc gia phá..


Công ty Khánh An chuyên : cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan như: lắp đặt camera quan sát , lắp đặt tổng đài điện thoại , Lắp đặt hệ thống báo trộm , thi công mạng nội bộ , Sửa chữa camera quan sát , Lắp đặt điện văn phòng , máy bộ đàm , máy chấm công , Bộ lưu điện , Lắp camera quan sát tại tphcm , Lắp báo trộm , Lắp máy chấm công , Lắp kiểm soát cửa ra vào , Lắp đặt bộ phát sóng wifi , Lắp đặt chuông cửa có hình , Lắp đặt máy chấm công , Lắp đặt hệ thống âm thanh , Bảo trì hệ thống camera an ninh , Sửa chữa camera quan sát , Sửa chữa tổng đài điện thoại ... thiết bị điện tử viễn thông cho gia đình, văn phòng, nhà máy, xưởng sản xuất, khách sạn, showroom, . . . Khánh An đã có nhiều kinh nghiệm và đã thi công cho nhiều công trình cũng như những dự án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, , Cung cấp sản phẩm chính hãng, đa dạng cùng với chế độ hậu mãi tốt và lâu bền, chúng tôi hy vọng làm hài lòng với tất cả khách hàng.


DỊCH VỤ & GIẢI PHÁP
CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát