Tri?n lãm di?n lu?i thông minh "Smart Grid Expo" gi?i thi?u nh?ng s?n ph?m ti?t ki?m di?n nang và công ngh? qu?n lý di?n hi?n d?i dã du?c t? ch?c t?i Tokyo hôm 27/2, v?i s? góp m?t c?a 1.900 công ty t? 30 qu?c gia trên th? gi?i.
 

nha thong minh

Công ngh? di?n thông minh c?a các công ty Nh?t


Tri?n lãm dã gi?i thi?u nh?ng công ngh? ti?t ki?m di?n nang tiên ti?n nh?t hi?n nay, cung nhu các mô hình nhà ? thông minh, thành ph? thông minh cho tuong lai, tiêu bi?u là Gi?i pháp qu?n lý nang lu?ng c?a t?p doàn Fujitsu.
 

nha thong minh

Công ngh? di?n thông minh c?a các công ty Nh?t


T?i gian hàng c?a Fujitsu, chi?m m?t v? trí quan tr?ng t?i tri?n lãm, hãng dã mô t? h? th?ng nói trên b?ng hình ?nh tr?c quan. Theo dó, trung tâm di?u khi?n c?a thành ph? có th? thu nh?n thông tin v? lu?ng di?n nang tiêu th?, c?a t?ng b?nh vi?n, nhà máy, di?m nút giao thông... và luu gi? nó trên h? th?ng di?n toán dám mây.

Trung tâm cung ki?m soát du?c lu?ng di?n nang tiêu th? ? t?ng t?ng nhà, phòng làm vi?c t?i các tòa nhà cao t?ng. Ngoài ra, h? th?ng còn d? báo du?c lu?ng di?n tiêu th?, qua dó t?o n?n t?ng d? xây d?ng các thành ph? thông minh trong tuong lai.

M?t "d?i gia" khác c?a Nh?t B?n trong linh v?c này là Toshiba cung dã gi?i thi?u vi?c phát tri?n 33 c?ng d?ng thông minh trong vi?c qu?n lý t?ng lu?ng di?n nang và nang lu?ng tiêu th?. Nh?ng c?ng d?ng này không ch? du?c phát tri?n ? Nh?t, mà còn t?i các qu?c gia khác nhu M?, EU, ?n Ð?, Vi?t Nam, Thái Lan, Malaysia và Trung Qu?c.

 

nha thong minh


Công ngh? di?n thông minh c?a các công ty Nh?t


Cung t?i tri?n lãm, t?p doàn thi?t b? y t? n?i ti?ng Omron dã gi?i thi?u công ngh? m?i mang tên AICO, vi?t t?t c?a Anti Islanding Control Technology, t?ng du?c B? Môi tru?ng Nh?t trao gi?i Công ngh? Tiên ti?n cho th? h? di?n t? nang lu?ng m?t tr?i. Công ngh? này có th? phát hi?n s? thay d?i t?n s? m?t cách nhanh chóng.
 

nha thong minh

Công ngh? di?n thông minh c?a các công ty Nh?t


Bên c?nh dó, công ngh? này có th? quan lý liên quan d?n bi?n t?n du?c s?n xu?t b?i công ty khác nhau và tránh nh?ng s? c? nguy hi?m t?i th?i di?m dóng di?n. Ngoài ra, nó còn gi?i quy?t du?c v?n d? gi?i h?n s? lu?ng cho h? th?ng nang lu?ng m?t tr?i t?o ra di?n trong khu v?c c? d?nh. AICO là m?t công ngh? quan tr?ng d? có th? nh?n r?ng h? th?ng di?n nang lu?ng m?t tr?i.

Trong khi dó, công ty Mitshubishi Electric dã gi?i thi?u công ngh? di?n nang ch?t lu?ng cao s? d?ng cho khu công nghi?p ? Indonesia, cho phép ?n d?nh di?n áp.
 

nha thong minh

Công ngh? di?n thông minh c?a các công ty Nh?t


Ð? chính xác c?a công c? do di?n áp chính là m?t trong nh?ng tr? ng?i l?n c?a các công ty Nh?t khi ho?t d?ng t?i Indonesia. Nhung công ngh? c?a Mitshubishi Electric s? gi?i quy?t du?c tr? ng?i này d?ng th?i góp ph?n d?y m?nh d?u tu t?i Indonesia. Trên co s? dó, Mitshubishi cung s? s?n xu?t bi?n t?n d?c bi?t cho các qu?c gia châu Á khác.

Nang lu?ng di?n cho xe hoi cung là m?t trong nh?ng tr?ng tâm khác c?a tri?n lãm l?n này. Hãng NEC dã gi?i thi?u các tr?m xác di?n cho xe hoi s? d?ng lo?i nang lu?ng s?ch nêu trên. Trong s? 30 di?m x?c di?n cho xe hoi có c? trung tâm mua s?m AEON Koshigaya. Trung bình 1 gi? x?c di?n có th? t?o ra lu?ng di?n nang cho 20-30km di chuy?n. Song công ngh? x?c nhanh c?a NEC cho phép x?c 30 phút có th? t?o lu?ng di?n nang d? di chuy?n quãng du?ng 100-150km, tùy theo t?c d? c?a xe./.

Công nghệ điện thông minh của các công ty nhật
  • Công ty TNHH TM Giải Pháp Dịch Vụ Khánh An
  • 50 Tân Trang, P 9, Q. Tân Bình, Tp HCM
  • sale01.khanhan@gmail.com
  • Mua Hàng :028. 3600 7845  | 0947 982 782
  • Tư vấn lắp đặt
  • 0888 309090 | 0918 329 968 | 0948 554 993 | 0947 982 782
  • Thứ 2 - 7: 8h30 - 17h30
  • Click để xem bản đồ chỉ dẫn

Bài viết liên quan

DỊCH VỤ & GIẢI PHÁP

Công ty Khánh An chuyên : Lắp camera quan sát tại tphcm, Lắp báo trộm, Lắp máy chấm công, Lắp kiểm soát cửa ra vào, Lắp tổng đài điện thoại, Lắp mạng nội bộ, Lắp đặt bộ phát sóng wifi, Lắp đặt điện văn phòng, Cung cấp sản phẩm chính hãng, đa dạng cùng với chế độ hậu mãi tốt và lâu bền, chúng tôi hy vọng làm hài lòng với tất cả khách hàng.

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Công ty Khánh An xin chân thành cảm ơn quý Công ty, Đơn vị, Cá nhân Đã - đang và sẽ ủng hộ chúng tôi... Chúng tôi luôn trân trọng và sẽ cố gắng hơn nữa để thắt chặt tình hữu nghị.....Khánh An luôn mong muốn được hợp tác với các đơn vị, cá nhân tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Sau đây là một số công trình tiêu biểu và những khách hàng thân thiết mà Công ty Khánh An đã có cơ hội được hợp tác, ngoài ra còn rất nhiều những khách hàng cá nhân đã ủng hỗ chúng tôi. xem thêm