Đầu đọc kiểm soát cửa

Đầu đọc kiểm soát cửa

bảng báo giá sản phẩm (%s)


Đầu đọc kiểm soát ra vào dùng vân tay và thẻ Zkteco X7

Đầu đọc kiểm soát ra vào dùng vân tay và thẻ Zkteco X7

Thiết bị kiểm soát cửa ra vào ZKTeco X7, một trong nhận dạng vân tay tiên tiến cho các ứng dụng kiểm soát cửa truy cập, cung cấp hiệu suất tuyệt vời bằng cách s..

1.950.000

Đầu đọc kiểm soát ra vào bẳng thẻ RFID SA33

Đầu đọc kiểm soát ra vào bẳng thẻ RFID SA33

Trung tâm kiểm soát ra vào bẳng thẻ RFID - Thiết kế nhỏ gọn và thanh lịch với bàn phím cảm ứng - Dễ dàng lắp đặt, an toàn và tiện lợi - Lưu trữ 1.000 người..

810.000

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR100E

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR100E

KR100E: Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR100M: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz - Kích thước 116x75x17.3mm ..

405.000

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR100M

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR100M

KR100E: Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR100M: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz - Kích thước 116x75x17.3mm ..

540.000

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR101E

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR101E

KR101E: Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR101M: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz - Kích thước 77.5x42.8x16.5mm ..

405.000

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR101M

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR101M

KR101E: Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR101M: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz - Kích thước 77.5x42.8x16.5mm ..

540.000

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR102E

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR102E

KR102E: Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR102M: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz - Kích thước 86x86x16.3mm ..

450.000

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR102M

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR102M

KR102E: Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR102M: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz - Kích thước 86x86x16.3mm ..

585.000

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR200E

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR200E

KR200E: Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR200M: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz - Kích thước 86x86x16.8mm ..

405.000

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR200M

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR200M

KR200E: Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR200M: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz - Kích thước 86x86x16.8mm ..

540.000

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR201E

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR201E

KR201E: Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR201M: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz - Kích thước 84.5x44x16.8mm ..

405.000

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR201M

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR201M

KR201E: Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR201M: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz - Kích thước 84.5x44x16.8mm ..

540.000

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR202E

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR202E

KR202E: Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR202M: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz - Kích thước 86x86x22.4mm ..

450.000

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR202M

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR202M

KR202E: Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR202M: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz - Kích thước 86x86x22.4mm ..

585.000

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR50 KR503E

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR50 KR503E

KR503E: Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR503M: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz - Kích thước 75x116x16mm ..

405.000

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR50 KR503M

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR50 KR503M

KR503E: Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR503M: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz - Kích thước 75x116x16mm ..

540.000

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR502E

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR502E

KR502E: Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz có bàn phím KR502M: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz có bàn phím - Kích thước 86x86x22.4mm ..

450.000

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR502M

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR502M

KR502E: Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz có bàn phím KR502M: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz có bàn phím - Kích thước 86x86x22.4mm ..

585.000

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR600E

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR600E

KR600E: Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR600M: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz - Kích thước 75x116x16mm ..

405.000

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR600M

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR600M

KR600E: Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR600M: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz - Kích thước 75x116x16mm ..

540.000

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR601E

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR601E

KR601E: Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR601M: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz - Kích thước 86x86x16mm ..

405.000

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR601M

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR601M

KR601E: Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR601M: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz - Kích thước 86x86x16mm ..

540.000

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR602E

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR602E

KR602E: Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR602M: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz - Kích thước 86x86x22.4mm ..

450.000

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR602M

Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR602M

KR602E: Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz KR602M: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz - Kích thước 86x86x22.4mm ..

585.000

Đầu đọc thẻ cảm ứng kết nối USB CR10E

Đầu đọc thẻ cảm ứng kết nối USB CR10E

Đầu đọc thẻ cảm ứng kết nối USB CR10E: Đọc thẻ cảm ứng tần số 125kHZ CR10M: Đọc thẻ Mifare tần số 13.56MHZ ..

495.000

Đầu đọc thẻ cảm ứng kết nối USB CR10M

Đầu đọc thẻ cảm ứng kết nối USB CR10M

Đầu đọc thẻ cảm ứng kết nối USB CR10M CR10M: Đọc thẻ cảm ứng tần số 13,56MHZ ..

765.000

Đầu đọc thẻ Proximity 125KHz KR KR500E

Đầu đọc thẻ Proximity 125KHz KR KR500E

KR500E: Đầu đọc thẻ Proximity 125KHz KR500M: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz - Kích thước 44x78x16mm ..

405.000

Đầu đọc thẻ Proximity 125KHz KR KR500M

Đầu đọc thẻ Proximity 125KHz KR KR500M

KR500E: Đầu đọc thẻ Proximity 125KHz KR500M: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz - Kích thước 44x78x16mm ..

540.000

Đầu đọc thẻ Proximity 125KHz KR KR501E

Đầu đọc thẻ Proximity 125KHz KR KR501E

KR501E: Đầu đọc thẻ Proximity 125KHz KR501M: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz - Kích thước 86x86x16.8mm ..

405.000

Đầu đọc thẻ Proximity 125KHz KR KR501M

Đầu đọc thẻ Proximity 125KHz KR KR501M

KR501E: Đầu đọc thẻ Proximity 125KHz KR501M: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz - Kích thước 86x86x16.8mm ..

540.000

Đầu đọc thẻ Proximity 125KHz ProID30WE

Đầu đọc thẻ Proximity 125KHz ProID30WE

ProID30WE: Đầu đọc thẻ Proximity 125KHz, bàn phím cảm ứng ProID30WM: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz, bàn phím cảm ứng - Kích thước 90x90x16mm ..

Đầu đọc thẻ Proximity 125KHz ProID30WM

Đầu đọc thẻ Proximity 125KHz ProID30WM

ProID30WE: Đầu đọc thẻ Proximity 125KHz, bàn phím cảm ứng ProID30WM: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz, bàn phím cảm ứng - Kích thước 90x90x16mm ..

Hiển thị 1 đến 32 trong tổng số 32 (1 Trang)