Máy chiếu Panasonic

PT-TW340 , PT-TW341R , PT-TX400 , PT-AE8000 , PT-DW530 , PT-DX500 , PT-DX610 , PT-DX820B , PT-DZ870EK , PT-EW640E , PT-EX610E , PT-EZ580E , PT-EZ770E , PT-FW430E , PT-FX400E , PT-LB280 , PT-LB300 , PT-LB330 , PT-LB360 , PT-LW280 , PT-RW330E , PT-RW430EAK , PT-RZ370E , PT-RZ470EAK , PT-TX210 , PT-VW340Z , PT-VW345NZ , PT-VW350Z , PT-VW530 , PT-VX355NZ , PT-VX420Z , PT-VX425NZ , PT-VX42Z , PT-VX535N , PT-VX600 , PT-VX605N ,

MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LS26EA Mã số: 8801 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LS26EA Cường độ chiếu sáng: 2.600 ANSI Lumens. Độ phân giải: SVGA 800 x... Chi tiết >> Giá: 9.560.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-LS26EA Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX26HEA Mã số: 8802 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX26HEA Cường độ chiếu sáng: 2600 ANSI Lumens. Độ phân giải: XGA (1024 x... Chi tiết >> Giá: 10.090.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX26HEA Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB280A Mã số: 8803 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB280A Cường độ chiếu sáng: 2.800 Ansi Lumens. Độ phân giải: 1.024x768 (XGA)... Chi tiết >> Giá: 10.180.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB280A Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX30HEA Mã số: 8805 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX30HEA Độ sáng: 3000 ANSI Lumens. Độ phân giải: XGA ( 1024 x 768... Chi tiết >> Giá: 11.360.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX30HEA Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX321EA Mã số: 8806 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX321EA Độ sáng: 3200 ANSI Lumens. Độ phân giải: XGA (1024 x 768)... Chi tiết >> Giá: 11.480.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX321EA Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX351EA Mã số: 8807 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX351EA Cường độ chiếu sáng: 3500 Ansi Lumens Độ phân giải: 1024x768 (XGA)... Chi tiết >> Giá: 12.480.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX351EA Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB300A Mã số: 8808 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB300A Độ sáng: 3000 ANSI Lumens. Độ phân giải thực: XGA (1024x768)... Chi tiết >> Giá: 11.090.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB300A Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB330A Mã số: 8809 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB330A Độ sáng: 3300 ANSI Lumens. Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN... Chi tiết >> Giá: 11.980.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB330A Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB3EA Mã số: 8810 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB3EA Cường độ chiếu sáng: 3.200 Ansi Lumens Độ tương phản 600:1 ... Chi tiết >> Giá: 13.280.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB3EA Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB360A Mã số: 8811 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB360A Độ sáng: 3700 ANSI Lumens. Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN... Chi tiết >> Giá: 13.660.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB360A Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LW280A Mã số: 8812 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LW280A Cường độ chiếu sáng: 2800 Ansi Lumens. Độ phân giải: 1280x800 (WXGA)... Chi tiết >> Giá: 13.380.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LW330A Mã số: 8813 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LW330A Độ sáng: 3300 ANSI Lumens. Độ phân giải thực: WXGA (1280x800)... Chi tiết >> Giá: 14.480.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LW321EA Mã số: 8814 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LW321EA Độ sáng: 3200 ANSI Lumens. Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)... Chi tiết >> Giá: 14.280.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-LW321EA Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX41EA Mã số: 8815 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX41EA Độ sáng: 4000 ANSI Lumens Độ phân giải thực: XGA (1024x768) Chi tiết >> Giá: 17.690.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX41EA Tặng ngay 200.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX42Z Mã số: 8817 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX42Z Cường độ chiếu sáng: 4.000 Ansi Lumens. Độ phân giải: 1.024x768(XGA) Chi tiết >> Giá: 17.780.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX42Z Tặng ngay 200.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VW340ZA Mã số: 8818 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VW340ZA Độ sáng: 3700 ANSI Lumens. Độ phân giải:WXGA (1280 x 800)... Chi tiết >> Giá: 22.490.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX410ZA Mã số: 8819 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX410ZA Độ sáng: 4200 ANSI Lumens. Độ phân giải: XGA (1024 x 768)... Chi tiết >> Giá: 22.880.000 VND MÁY CHIẾU KHÔNG DÂY PANASONIC PT-VX415NZ Mã số: 8820 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU KHÔNG DÂY PANASONIC PT-VX415NZ Độ sáng: 4200 ANSI Lumens. Trình chiếu bằng máy tính, iPad, iPhone...qua Wireless... Chi tiết >> Giá: 21.680.000 VNDMÁY CHIẾU KHÔNG DÂY PANASONIC PT-VX415NZ Tặng ngay 200.000 đồng MÁY CHIẾU KHÔNG DÂY PANASONIC PT-VW345NZA Mã số: 8821 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU KHÔNG DÂY PANASONIC PT-VW345NZA Độ sáng: 3700 ANSI Lumens. Trình chiếu bằng máy tính, iPad, iPhone...qua Wireless... Chi tiết >> Giá: 28.580.000 VNDMÁY CHIẾU KHÔNG DÂY PANASONIC PT-VW345NZA Tặng ngay 200.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VW435NEA Mã số: 8822 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VW435NEA Cường độ chiếu sáng: 4300 ANSI Lumens. Độ phân giải thực: SXGA (1280x800)... Chi tiết >> Giá: 39.580.000 VND MÁY CHIẾU KHÔNG DÂY PANASONIC PT-VX605N Mã số: 8823 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU KHÔNG DÂY PANASONIC PT-VX605N Cường độ chiếu sáng: 5500 Ansi Lumens. Độ phân giải: 1024x768 (XGA)... Chi tiết >> Giá: 39.280.000 VND Máy chiếu PANASONIC PT-VX501EA Mã số: 8824 Máy chiếu Panasonic | Máy chiếu PANASONIC PT-VX501EA Cường độ chiếu sáng 5000 Ansi Lumens Điều khiên máy qua mạng LAN... Chi tiết >> Giá: 26.780.000 VNDMáy chiếu PANASONIC PT-VX501EA Tặng ngay 200.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX510EA Mã số: 8825 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX510EA Độ sáng: 5500 ANSI Lumens. Độ phân giải: XGA (1024 x 768)... Chi tiết >> Giá: 35.490.000 VND MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TX210A Mã số: 8826 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TX210A Cường độ chiếu sáng: 2800 Ansi Lumens. Độ phân giải: 1024x768 (XGA)... Chi tiết >> Giá: 18.380.000 VNDMÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TX210A Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TX310A Mã số: 8827 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TX310A Kích thước chiếu 80 inches ở khoảng cách 75cm. Độ sáng: 3200 ANSI... Chi tiết >> Giá: 16.790.000 VNDMÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TX310A Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TW250A Mã số: 8828 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TW250A Kích thước chiếu 80 inches ở khoảng cách 80cm. Độ phân giải thực:... Chi tiết >> Giá: 16.790.000 VNDMÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TW250A Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TX400A Mã số: 8829 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TX400A Kích thước chiếu 80 inches ở khoảng cách 75cm. Độ sáng: 3500 ANSI... Chi tiết >> Giá: 18.760.000 VND MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TW340A Mã số: 8831 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TW340A Cường độ chiếu sáng: 3200 Ansi Lumens. Độ phân giải: 1280x800 (WXGA)... Chi tiết >> Giá: 22.280.000 VND MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TW341R Mã số: 8832 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TW341R Chức năng tương tác. Cường độ chiếu sáng: 3200 Ansi Lumens. Độ phân... Chi tiết >> Giá: 28.280.000 VND MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-CX300EA Mã số: 8833 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-CX300EA Độ sáng: 3100 ANSI Lumens Độ phân giải thực: XGA (1024x768) Chi tiết >> Giá: 23.780.000 VND Máy chiếu gần PANASONIC PT-CW240EA Mã số: 8834 Máy chiếu Panasonic | Máy chiếu gần PANASONIC PT-CW240EA ULTRA SHORT THROW-Chiếu hình ảnh 80 inches ở khoảng cách 60cm... Chi tiết >> Giá: 25.080.000 VND MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-CW330EA Mã số: 8835 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-CW330EA Độ sáng: 3.100 ANSI Lumens Độ phân giải thực: WXGA (1280x800) Chi tiết >> Giá: 27.360.000 VND MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-CX301REA Mã số: 8836 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-CX301REA Độ sáng: 3100 ANSI Lumens Độ phân giải thực: XGA (1024x768) ... Chi tiết >> Giá: 34.280.000 VNDMÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-CX301REA Tặng ngay 400.000 đồng MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-CW241REA Mã số: 8837 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-CW241REA Độ sáng: 2600 ANSI Lumens Độ phân giải thực: WXGA (1280x800) Chi tiết >> Giá: 35.580.000 VND MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-CW331REA Mã số: 8838 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-CW331REA Độ sáng: 3100 ANSI Lumens Độ tương phản: 8000:1 Chi tiết >> Giá: 37.660.000 VND MÁY CHIẾU FULL HD PANASONIC PT-AR100EA Mã số: 8839 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU FULL HD PANASONIC PT-AR100EA Độ phân giải: Full HD (1920x1080). Độ tương phản: 50.000:1 Chi tiết >> Giá: 39.680.000 VNDMÁY CHIẾU FULL HD PANASONIC PT-AR100EA Tặng ngay 400.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-RW330EA Mã số: 8841 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-RW330EA Độ sáng: 3500 ANSI Lumens Độ phân giải thực: WXGA (1280x800) Chi tiết >> Giá: 67.680.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-EX600E Mã số: 8842 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-EX600E Độ sáng: 6000 ANSI Lumens Độ phân giải thực: XGA (1024x768) Chi tiết >> Giá: 67.850.000 VND MÁY CHIẾU PANSONIC PT-AE8000 Mã số: 8843 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANSONIC PT-AE8000 Độ sáng: 2400 ANSI Lumens Độ phân giải thực: Full HD 1080p... Chi tiết >> Giá: 70.960.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-RW430EAK Mã số: 8844 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-RW430EAK Độ sáng: 3500 ANSI Lumens Độ phân giải thực: WXGA (1280x800) Chi tiết >> Giá: 79.860.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-RZ370EA Mã số: 8846 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-RZ370EA Độ sáng: 3500 ANSI Lumens Độ phân giải thực: Full HD... Chi tiết >> Giá: 85.560.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-RZ470EAK Mã số: 8847 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-RZ470EAK Độ sáng: 3500 ANSI Lumens Độ phân giải thực: Full HD... Chi tiết >> Giá: 97.880.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-DX610ELS Mã số: 8848 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-DX610ELS Độ sáng: 6500 ANSI Lumens Độ phân giải thực: XGA (1024x768) Chi tiết >> Giá: 112.980.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-D5000ES Mã số: 8850 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-D5000ES Độ sáng: 5000 ANSI Lumens Độ phân giải thực: XGA (1024x768) Chi tiết >> Giá: 115.900.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-DW740ES Mã số: 8851 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-DW740ES Độ sáng: 7000 ANSI Lumens Độ phân giải thực: (1280 x 800)... Chi tiết >> Giá: 122.880.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-D6000ES Mã số: 8852 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-D6000ES Độ sáng: 6.500 ANSI lumens Độ phân giải: XGA (1024 x 768), nén... Chi tiết >> Giá: 142.500.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-DW740ELS Mã số: 8853 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-DW740ELS Độ sáng: 7000 ANSI Lumens Độ phân giải thực: WXGA (1280 x... Chi tiết >> Giá: 179.980.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-DW730ES Mã số: 8854 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-DW730ES Độ sáng: 7000 ANSI Lumens, Dual Lamp. Độ phân giải thực: WXGA (1280... Chi tiết >> Giá: 182.500.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-DX800ES Mã số: 8855 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-DX800ES Độ sáng: 8000 ANSI Lumens, Dual Lamp Độ phân giải thực: XGA... Chi tiết >> Giá: 182.500.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-EX16KEMáy chiếu Panasonic PT-DW750 (Công nghệ DLP)
panasonic PT-DW750

Máy chiếu Panasonic PT-DW750 (Công nghệ DLP)

Máy chiếu Panasonic PT-DW750 (Công nghệ DLP) Máy chiếu sử dụng cho Hội trường, Phòng họp lớn.... -..

Máy chiếu Panasonic PT-DW830 (Công nghệ DLP)
panasonic PT-DW830

Máy chiếu Panasonic PT-DW830 (Công nghệ DLP)

Máy chiếu Panasonic PT-DW830 (Công nghệ DLP) sử dụng cho Hội trường, Phòng họp lớn.... - Độ sáng: ..

Máy chiếu Panasonic PT-DX100 (Công nghệ DLP)
panasonic PT-DX100

Máy chiếu Panasonic PT-DX100 (Công nghệ DLP)

Máy chiếu Panasonic PT-DX100 (Công nghệ DLP) Máy chiếu sử dụng cho Hội trường, Phòng họp lớn..... ..

Máy chiếu Panasonic PT-DX820 (Công nghệ DLP)
panasonic PT-DX820

Máy chiếu Panasonic PT-DX820 (Công nghệ DLP)

Máy chiếu Panasonic PT-DX820 (Công nghệ DLP) Máy chiếu sử dụng cho Hội trường, Phòng họp lớn.... -..

Máy chiếu Panasonic PT-DZ680 (Công nghệ DLP)
panasonic PT-DZ680

Máy chiếu Panasonic PT-DZ680 (Công nghệ DLP)

Máy chiếu Panasonic PT-DZ680 (Công nghệ DLP) Máy chiếu sử dụng Hội trường, Phòng họp lớn…Full HD -..

Máy chiếu Panasonic PT-DZ780 (Công nghệ DLP)
panasonic PT-DZ780

Máy chiếu Panasonic PT-DZ780 (Công nghệ DLP)

Máy chiếu Panasonic PT-DZ780 (Công nghệ DLP) Máy chiếu sử dụng Hội trường, Phòng họp lớn… Full HD ..

Máy chiếu Panasonic PT-DZ870EK (Công nghệ DLP)
panasonic PT-DZ870EK

Máy chiếu Panasonic PT-DZ870EK (Công nghệ DLP)

Máy chiếu Panasonic PT-DZ870EK (Công nghệ DLP) Máy chiếu sử dụng cho Hội trường, Phòng họp lớn......

Máy chiếu Panasonic PT-EX620 (Công nghệ LCD)
panasonic PT-EX620

Máy chiếu Panasonic PT-EX620 (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-EX620 (Công nghệ LCD) Máy chiếu sử dụng cho Hội trường, Phòng họp lớn.... -..

Máy chiếu Panasonic PT-LB303 (Công nghệ LCD)
panasonic PT-LB303

Máy chiếu Panasonic PT-LB303 (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-LB303 (Công nghệ LCD) - Độ sáng: 3,100 ANSI Lumens. - Độ phân giải: XGA (..

Máy chiếu Panasonic PT-LB353 (Công nghệ LCD)
panasonic PT-LB353

Máy chiếu Panasonic PT-LB353 (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-LB353 (Công nghệ LCD) - Độ sáng: 3,300 ANSI Lumens. - Độ phân giải: XGA (1,..

Máy chiếu Panasonic PT-LB382A (LCD)
panasonic PT-LB382A

Máy chiếu Panasonic PT-LB382A (LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-LB382A (LCD) - Độ sáng: 3,800 ANSI Lumens. - Độ phân giải: XGA ( 1,024 x 76..

Máy chiếu Panasonic PT-LB383 (Công nghệ LCD)
panasonic PT-LB383

Máy chiếu Panasonic PT-LB383 (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-LB383 (Công nghệ LCD) - Độ sáng: 3,800 ANSI Lumens. - Độ phân giải: XGA (1,..

Máy chiếu Panasonic PT-LB423 (Công nghệ LCD)
panasonic PT-LB423

Máy chiếu Panasonic PT-LB423 (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-LB423 (Công nghệ LCD) - Độ sáng: 4,100 ANSI Lumens. - Độ phân giải: XGA (..

Máy chiếu Panasonic PT-TW250A (Công nghệ LCD)
panasonic PT-TW250A

Máy chiếu Panasonic PT-TW250A (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-TW250A (Công nghệ LCD) SỬ DỤNG CHO BẢNG TƯƠNG TÁC - Độ sáng: 2,800 ANSI L..

Máy chiếu Panasonic PT-TW351R (Công nghệ LCD)
panasonic PT-TW351R

Máy chiếu Panasonic PT-TW351R (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-TW351R (Công nghệ LCD) SỬ DỤNG CHO BẢNG TƯƠNG TÁC - Độ sáng: 3,300 ANSI L..

Máy chiếu Panasonic PT-TX320 (Công nghệ LCD)
panasonic PT-TX320

Máy chiếu Panasonic PT-TX320 (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-TX320 (Công nghệ LCD) SỬ DỤNG CHO BẢNG TƯƠNG TÁC - Độ sáng: 3,200 ANSI Lu..

Máy chiếu Panasonic PT-VW530 (Công nghệ LCD)
panasonic PT-VW530

Máy chiếu Panasonic PT-VW530 (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-VW530 (Công nghệ LCD) Máy chiếu sử dụng cho Hội trường, Phòng họp lớn.... -..

Máy chiếu Panasonic PT-VX420A (Công nghệ LCD)
panasonic PT-VX420A

Máy chiếu Panasonic PT-VX420A (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-VX420A (Công nghệ LCD) - Độ sáng: 4,500 ANSI Lumens. - Độ phân giải: XGA (1..

Máy chiếu Panasonic PT-VX425N (Công nghệ LCD)
panasonic PT-VX425N

Máy chiếu Panasonic PT-VX425N (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-VX425N (Công nghệ LCD) - TRÌNH CHIẾU WIRELESS KHÔNG DÂY - Độ sáng: 4,500 AN..

Máy chiếu Panasonic PT-VX600A (Công nghệ LCD)
panasonic PT-VX600A

Máy chiếu Panasonic PT-VX600A (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-VX600A (Công nghệ LCD) Máy chiếu sử dụng cho Hội trường, Phòng họp lớn.... ..

Máy chiếu Panasonic PT-VX605N (Công nghệ LCD)
panasonic PT-VX605N

Máy chiếu Panasonic PT-VX605N (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-VX605N (Công nghệ LCD) Máy chiếu sử dụng cho Hội trường, Phòng họp lớn... -..

Hiển thị từ 1 đến 21 trong tổng số 21 (1 trang)

DỊCH VỤ & GIẢI PHÁP

Công ty Khánh An chuyên : Lắp camera quan sát tại tphcm, Lắp báo trộm, Lắp máy chấm công, Lắp kiểm soát cửa ra vào, Lắp tổng đài điện thoại, Lắp mạng nội bộ, Lắp đặt bộ phát sóng wifi, Lắp đặt điện văn phòng, Cung cấp sản phẩm chính hãng, đa dạng cùng với chế độ hậu mãi tốt và lâu bền, chúng tôi hy vọng làm hài lòng với tất cả khách hàng.

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Công ty Khánh An xin chân thành cảm ơn quý Công ty, Đơn vị, Cá nhân Đã - đang và sẽ ủng hộ chúng tôi... Chúng tôi luôn trân trọng và sẽ cố gắng hơn nữa để thắt chặt tình hữu nghị.....Khánh An luôn mong muốn được hợp tác với các đơn vị, cá nhân tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Sau đây là một số công trình tiêu biểu và những khách hàng thân thiết mà Công ty Khánh An đã có cơ hội được hợp tác, ngoài ra còn rất nhiều những khách hàng cá nhân đã ủng hỗ chúng tôi. xem thêm

Website Security Test