(028) 62.868 869 | 0947 982 782
Công ty nghỉ tết đến ngày 3/3/2020 (mồng 10 âm lịch) làm việc trở lại, Kính chúc quý khách cùng gia đình năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ NHƯ Ý

Máy chiếu Panasonic

PT-TW340 , PT-TW341R , PT-TX400 , PT-AE8000 , PT-DW530 , PT-DX500 , PT-DX610 , PT-DX820B , PT-DZ870EK , PT-EW640E , PT-EX610E , PT-EZ580E , PT-EZ770E , PT-FW430E , PT-FX400E , PT-LB280 , PT-LB300 , PT-LB330 , PT-LB360 , PT-LW280 , PT-RW330E , PT-RW430EAK , PT-RZ370E , PT-RZ470EAK , PT-TX210 , PT-VW340Z , PT-VW345NZ , PT-VW350Z , PT-VW530 , PT-VX355NZ , PT-VX420Z , PT-VX425NZ , PT-VX42Z , PT-VX535N , PT-VX600 , PT-VX605N ,

MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LS26EA Mã số: 8801 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LS26EA Cường độ chiếu sáng: 2.600 ANSI Lumens. Độ phân giải: SVGA 800 x... Chi tiết >> Giá: 9.560.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-LS26EA Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX26HEA Mã số: 8802 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX26HEA Cường độ chiếu sáng: 2600 ANSI Lumens. Độ phân giải: XGA (1024 x... Chi tiết >> Giá: 10.090.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX26HEA Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB280A Mã số: 8803 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB280A Cường độ chiếu sáng: 2.800 Ansi Lumens. Độ phân giải: 1.024x768 (XGA)... Chi tiết >> Giá: 10.180.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB280A Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX30HEA Mã số: 8805 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX30HEA Độ sáng: 3000 ANSI Lumens. Độ phân giải: XGA ( 1024 x 768... Chi tiết >> Giá: 11.360.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX30HEA Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX321EA Mã số: 8806 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX321EA Độ sáng: 3200 ANSI Lumens. Độ phân giải: XGA (1024 x 768)... Chi tiết >> Giá: 11.480.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX321EA Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX351EA Mã số: 8807 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX351EA Cường độ chiếu sáng: 3500 Ansi Lumens Độ phân giải: 1024x768 (XGA)... Chi tiết >> Giá: 12.480.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX351EA Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB300A Mã số: 8808 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB300A Độ sáng: 3000 ANSI Lumens. Độ phân giải thực: XGA (1024x768)... Chi tiết >> Giá: 11.090.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB300A Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB330A Mã số: 8809 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB330A Độ sáng: 3300 ANSI Lumens. Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN... Chi tiết >> Giá: 11.980.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB330A Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB3EA Mã số: 8810 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB3EA Cường độ chiếu sáng: 3.200 Ansi Lumens Độ tương phản 600:1 ... Chi tiết >> Giá: 13.280.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB3EA Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB360A Mã số: 8811 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB360A Độ sáng: 3700 ANSI Lumens. Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN... Chi tiết >> Giá: 13.660.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB360A Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LW280A Mã số: 8812 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LW280A Cường độ chiếu sáng: 2800 Ansi Lumens. Độ phân giải: 1280x800 (WXGA)... Chi tiết >> Giá: 13.380.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LW330A Mã số: 8813 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LW330A Độ sáng: 3300 ANSI Lumens. Độ phân giải thực: WXGA (1280x800)... Chi tiết >> Giá: 14.480.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LW321EA Mã số: 8814 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LW321EA Độ sáng: 3200 ANSI Lumens. Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)... Chi tiết >> Giá: 14.280.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-LW321EA Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX41EA Mã số: 8815 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX41EA Độ sáng: 4000 ANSI Lumens Độ phân giải thực: XGA (1024x768) Chi tiết >> Giá: 17.690.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX41EA Tặng ngay 200.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX42Z Mã số: 8817 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX42Z Cường độ chiếu sáng: 4.000 Ansi Lumens. Độ phân giải: 1.024x768(XGA) Chi tiết >> Giá: 17.780.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX42Z Tặng ngay 200.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VW340ZA Mã số: 8818 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VW340ZA Độ sáng: 3700 ANSI Lumens. Độ phân giải:WXGA (1280 x 800)... Chi tiết >> Giá: 22.490.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX410ZA Mã số: 8819 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX410ZA Độ sáng: 4200 ANSI Lumens. Độ phân giải: XGA (1024 x 768)... Chi tiết >> Giá: 22.880.000 VND MÁY CHIẾU KHÔNG DÂY PANASONIC PT-VX415NZ Mã số: 8820 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU KHÔNG DÂY PANASONIC PT-VX415NZ Độ sáng: 4200 ANSI Lumens. Trình chiếu bằng máy tính, iPad, iPhone...qua Wireless... Chi tiết >> Giá: 21.680.000 VNDMÁY CHIẾU KHÔNG DÂY PANASONIC PT-VX415NZ Tặng ngay 200.000 đồng MÁY CHIẾU KHÔNG DÂY PANASONIC PT-VW345NZA Mã số: 8821 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU KHÔNG DÂY PANASONIC PT-VW345NZA Độ sáng: 3700 ANSI Lumens. Trình chiếu bằng máy tính, iPad, iPhone...qua Wireless... Chi tiết >> Giá: 28.580.000 VNDMÁY CHIẾU KHÔNG DÂY PANASONIC PT-VW345NZA Tặng ngay 200.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VW435NEA Mã số: 8822 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VW435NEA Cường độ chiếu sáng: 4300 ANSI Lumens. Độ phân giải thực: SXGA (1280x800)... Chi tiết >> Giá: 39.580.000 VND MÁY CHIẾU KHÔNG DÂY PANASONIC PT-VX605N Mã số: 8823 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU KHÔNG DÂY PANASONIC PT-VX605N Cường độ chiếu sáng: 5500 Ansi Lumens. Độ phân giải: 1024x768 (XGA)... Chi tiết >> Giá: 39.280.000 VND Máy chiếu PANASONIC PT-VX501EA Mã số: 8824 Máy chiếu Panasonic | Máy chiếu PANASONIC PT-VX501EA Cường độ chiếu sáng 5000 Ansi Lumens Điều khiên máy qua mạng LAN... Chi tiết >> Giá: 26.780.000 VNDMáy chiếu PANASONIC PT-VX501EA Tặng ngay 200.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX510EA Mã số: 8825 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX510EA Độ sáng: 5500 ANSI Lumens. Độ phân giải: XGA (1024 x 768)... Chi tiết >> Giá: 35.490.000 VND MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TX210A Mã số: 8826 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TX210A Cường độ chiếu sáng: 2800 Ansi Lumens. Độ phân giải: 1024x768 (XGA)... Chi tiết >> Giá: 18.380.000 VNDMÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TX210A Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TX310A Mã số: 8827 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TX310A Kích thước chiếu 80 inches ở khoảng cách 75cm. Độ sáng: 3200 ANSI... Chi tiết >> Giá: 16.790.000 VNDMÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TX310A Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TW250A Mã số: 8828 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TW250A Kích thước chiếu 80 inches ở khoảng cách 80cm. Độ phân giải thực:... Chi tiết >> Giá: 16.790.000 VNDMÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TW250A Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TX400A Mã số: 8829 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TX400A Kích thước chiếu 80 inches ở khoảng cách 75cm. Độ sáng: 3500 ANSI... Chi tiết >> Giá: 18.760.000 VND MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TW340A Mã số: 8831 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TW340A Cường độ chiếu sáng: 3200 Ansi Lumens. Độ phân giải: 1280x800 (WXGA)... Chi tiết >> Giá: 22.280.000 VND MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TW341R Mã số: 8832 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TW341R Chức năng tương tác. Cường độ chiếu sáng: 3200 Ansi Lumens. Độ phân... Chi tiết >> Giá: 28.280.000 VND MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-CX300EA Mã số: 8833 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-CX300EA Độ sáng: 3100 ANSI Lumens Độ phân giải thực: XGA (1024x768) Chi tiết >> Giá: 23.780.000 VND Máy chiếu gần PANASONIC PT-CW240EA Mã số: 8834 Máy chiếu Panasonic | Máy chiếu gần PANASONIC PT-CW240EA ULTRA SHORT THROW-Chiếu hình ảnh 80 inches ở khoảng cách 60cm... Chi tiết >> Giá: 25.080.000 VND MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-CW330EA Mã số: 8835 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-CW330EA Độ sáng: 3.100 ANSI Lumens Độ phân giải thực: WXGA (1280x800) Chi tiết >> Giá: 27.360.000 VND MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-CX301REA Mã số: 8836 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-CX301REA Độ sáng: 3100 ANSI Lumens Độ phân giải thực: XGA (1024x768) ... Chi tiết >> Giá: 34.280.000 VNDMÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-CX301REA Tặng ngay 400.000 đồng MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-CW241REA Mã số: 8837 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-CW241REA Độ sáng: 2600 ANSI Lumens Độ phân giải thực: WXGA (1280x800) Chi tiết >> Giá: 35.580.000 VND MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-CW331REA Mã số: 8838 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-CW331REA Độ sáng: 3100 ANSI Lumens Độ tương phản: 8000:1 Chi tiết >> Giá: 37.660.000 VND MÁY CHIẾU FULL HD PANASONIC PT-AR100EA Mã số: 8839 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU FULL HD PANASONIC PT-AR100EA Độ phân giải: Full HD (1920x1080). Độ tương phản: 50.000:1 Chi tiết >> Giá: 39.680.000 VNDMÁY CHIẾU FULL HD PANASONIC PT-AR100EA Tặng ngay 400.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-RW330EA Mã số: 8841 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-RW330EA Độ sáng: 3500 ANSI Lumens Độ phân giải thực: WXGA (1280x800) Chi tiết >> Giá: 67.680.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-EX600E Mã số: 8842 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-EX600E Độ sáng: 6000 ANSI Lumens Độ phân giải thực: XGA (1024x768) Chi tiết >> Giá: 67.850.000 VND MÁY CHIẾU PANSONIC PT-AE8000 Mã số: 8843 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANSONIC PT-AE8000 Độ sáng: 2400 ANSI Lumens Độ phân giải thực: Full HD 1080p... Chi tiết >> Giá: 70.960.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-RW430EAK Mã số: 8844 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-RW430EAK Độ sáng: 3500 ANSI Lumens Độ phân giải thực: WXGA (1280x800) Chi tiết >> Giá: 79.860.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-RZ370EA Mã số: 8846 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-RZ370EA Độ sáng: 3500 ANSI Lumens Độ phân giải thực: Full HD... Chi tiết >> Giá: 85.560.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-RZ470EAK Mã số: 8847 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-RZ470EAK Độ sáng: 3500 ANSI Lumens Độ phân giải thực: Full HD... Chi tiết >> Giá: 97.880.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-DX610ELS Mã số: 8848 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-DX610ELS Độ sáng: 6500 ANSI Lumens Độ phân giải thực: XGA (1024x768) Chi tiết >> Giá: 112.980.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-D5000ES Mã số: 8850 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-D5000ES Độ sáng: 5000 ANSI Lumens Độ phân giải thực: XGA (1024x768) Chi tiết >> Giá: 115.900.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-DW740ES Mã số: 8851 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-DW740ES Độ sáng: 7000 ANSI Lumens Độ phân giải thực: (1280 x 800)... Chi tiết >> Giá: 122.880.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-D6000ES Mã số: 8852 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-D6000ES Độ sáng: 6.500 ANSI lumens Độ phân giải: XGA (1024 x 768), nén... Chi tiết >> Giá: 142.500.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-DW740ELS Mã số: 8853 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-DW740ELS Độ sáng: 7000 ANSI Lumens Độ phân giải thực: WXGA (1280 x... Chi tiết >> Giá: 179.980.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-DW730ES Mã số: 8854 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-DW730ES Độ sáng: 7000 ANSI Lumens, Dual Lamp. Độ phân giải thực: WXGA (1280... Chi tiết >> Giá: 182.500.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-DX800ES Mã số: 8855 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-DX800ES Độ sáng: 8000 ANSI Lumens, Dual Lamp Độ phân giải thực: XGA... Chi tiết >> Giá: 182.500.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-EX16KE


So sánh sản phẩm (%s)


Máy chiếu Panasonic PT-DW750 (Công nghệ DLP)

Máy chiếu Panasonic PT-DW750 (Công nghệ DLP)

Máy chiếu Panasonic PT-DW750 (Công nghệ DLP) Máy chiếu sử dụng cho Hội trường, Phòng họp lớn.... - Độ sáng: 7,000 ANSI Lumens - Độ tương phản: 3,000:1 - Độ ph..

Máy chiếu Panasonic PT-DW830 (Công nghệ DLP)

Máy chiếu Panasonic PT-DW830 (Công nghệ DLP)

Máy chiếu Panasonic PT-DW830 (Công nghệ DLP) sử dụng cho Hội trường, Phòng họp lớn.... - Độ sáng: 8,500 ANSI Lumens - Độ tương phản: 10,000:1 - Độ phân giải t..

Máy chiếu Panasonic PT-DX100 (Công nghệ DLP)

Máy chiếu Panasonic PT-DX100 (Công nghệ DLP)

Máy chiếu Panasonic PT-DX100 (Công nghệ DLP) Máy chiếu sử dụng cho Hội trường, Phòng họp lớn..... - Độ sáng: 10,000 ANSI Lumens - Độ tương phản: 10,000:1 - Độ..

Máy chiếu Panasonic PT-DX820 (Công nghệ DLP)

Máy chiếu Panasonic PT-DX820 (Công nghệ DLP)

Máy chiếu Panasonic PT-DX820 (Công nghệ DLP) Máy chiếu sử dụng cho Hội trường, Phòng họp lớn.... - Độ sáng: 8,200 ANSI Lumens - Độ tương phản: 2,400:1 - Độ ph..

Máy chiếu Panasonic PT-DZ680 (Công nghệ DLP)

Máy chiếu Panasonic PT-DZ680 (Công nghệ DLP)

Máy chiếu Panasonic PT-DZ680 (Công nghệ DLP) Máy chiếu sử dụng Hội trường, Phòng họp lớn…Full HD - Độ sáng: 6,000 ANSI Lumens - Độ tương phản: 2,000:1 - Độ ph..

Máy chiếu Panasonic PT-DZ780 (Công nghệ DLP)

Máy chiếu Panasonic PT-DZ780 (Công nghệ DLP)

Máy chiếu Panasonic PT-DZ780 (Công nghệ DLP) Máy chiếu sử dụng Hội trường, Phòng họp lớn… Full HD - Độ sáng: 7,000 ANSI Lumens - Độ tương phản: 3,000:1 - Độ p..

Máy chiếu Panasonic PT-DZ870EK (Công nghệ DLP)

Máy chiếu Panasonic PT-DZ870EK (Công nghệ DLP)

Máy chiếu Panasonic PT-DZ870EK (Công nghệ DLP) Máy chiếu sử dụng cho Hội trường, Phòng họp lớn.... - Độ sáng: 8,500 ANSI Lumens - Độ tương phản: 10,000:1 - Độ..

Máy chiếu Panasonic PT-EX620 (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-EX620 (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-EX620 (Công nghệ LCD) Máy chiếu sử dụng cho Hội trường, Phòng họp lớn.... - Độ sáng: 5,400 ANSI Lumens - Độ tương phản: 10,000:1 - Độ p..

Máy chiếu Panasonic PT-LB303 (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-LB303 (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-LB303 (Công nghệ LCD) - Độ sáng: 3,100 ANSI Lumens. - Độ phân giải: XGA (1,024 x 768) - Độ tương phản: 16,000:1. - Kích thước chiếu..

Máy chiếu Panasonic PT-LB353 (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-LB353 (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-LB353 (Công nghệ LCD) - Độ sáng: 3,300 ANSI Lumens. - Độ phân giải: XGA (1,024 x 768) - Độ tương phản: 16,000:1. - Kích thước chiếu: 30..

Máy chiếu Panasonic PT-LB382A (LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-LB382A (LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-LB382A (LCD) - Độ sáng: 3,800 ANSI Lumens. - Độ phân giải: XGA ( 1,024 x 768 ) - Độ tương phản: 12,000:1. - Kích thước chiếu: 30” – 300..

Máy chiếu Panasonic PT-LB383 (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-LB383 (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-LB383 (Công nghệ LCD) - Độ sáng: 3,800 ANSI Lumens. - Độ phân giải: XGA (1,024 x 768) - Độ tương phản: 16,000:1. - Kích thước chiếu: 30..

Máy chiếu Panasonic PT-LB423 (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-LB423 (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-LB423 (Công nghệ LCD) - Độ sáng: 4,100 ANSI Lumens. - Độ phân giải: XGA (1,024 x 768) - Độ tương phản: 16,000:1. - Kích thước chiếu..

Máy chiếu Panasonic PT-TW250A (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-TW250A (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-TW250A (Công nghệ LCD) SỬ DỤNG CHO BẢNG TƯƠNG TÁC - Độ sáng: 2,800 ANSI Lumens. - Độ tương phản: 10,000:1 - Độ phân giải: WXGA (1,280..

Máy chiếu Panasonic PT-TW351R (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-TW351R (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-TW351R (Công nghệ LCD) SỬ DỤNG CHO BẢNG TƯƠNG TÁC - Độ sáng: 3,300 ANSI Lumens. - Độ tương phản: 16,000:1 - Độ phân giải: WXGA (1,280..

Máy chiếu Panasonic PT-TX320 (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-TX320 (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-TX320 (Công nghệ LCD) SỬ DỤNG CHO BẢNG TƯƠNG TÁC - Độ sáng: 3,200 ANSI Lumens. - Độ tương phản: 10,000:1 - Độ phân giải: XGA (1,280 x..

Máy chiếu Panasonic PT-VW530 (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-VW530 (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-VW530 (Công nghệ LCD) Máy chiếu sử dụng cho Hội trường, Phòng họp lớn.... - Độ sáng: 5,000 ANSI Lumens - Độ tương phản: 10,000:1 - Độ p..

Máy chiếu Panasonic PT-VX420A (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-VX420A (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-VX420A (Công nghệ LCD) - Độ sáng: 4,500 ANSI Lumens. - Độ phân giải: XGA (1,024 x 768). - Độ tương phản: 12,000:1. - Kích thước chiếu: ..

Máy chiếu Panasonic PT-VX425N (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-VX425N (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-VX425N (Công nghệ LCD) - TRÌNH CHIẾU WIRELESS KHÔNG DÂY - Độ sáng: 4,500 ANSI Lumens. - Độ phân giải: XGA (1,024 x 768). - Độ tương phả..

Máy chiếu Panasonic PT-VX600A (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-VX600A (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-VX600A (Công nghệ LCD) Máy chiếu sử dụng cho Hội trường, Phòng họp lớn.... - Độ sáng: 5,500 ANSI Lumens - Độ phân giải: XGA ( 1,024 x 7..

Máy chiếu Panasonic PT-VX605N (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-VX605N (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-VX605N (Công nghệ LCD) Máy chiếu sử dụng cho Hội trường, Phòng họp lớn... - Độ sáng: 5,500 ANSI Lumens - Độ phân giải: XGA ( 1,024 x 76..

Hiển thị 1 đến 21 trong tổng số 21 (1 Trang)