Máy chiếu Panasonic

Máy chiếu Panasonic

Máy chiếu Panasonic PT-DW750 (Công nghệ DLP)
PANASONIC PT-DW750

Máy chiếu Panasonic PT-DW750 (Công nghệ DLP)

Máy chiếu Panasonic PT-DW750 (Công nghệ DLP) Máy chiếu sử dụng cho Hội trường, Phòng họp lớn.... - Độ sáng: 7,000 ANSI Lumens - Độ tương phản: 3,000:1 - Độ ph..

Máy chiếu Panasonic PT-DW830 (Công nghệ DLP)
PANASONIC PT-DW830

Máy chiếu Panasonic PT-DW830 (Công nghệ DLP)

Máy chiếu Panasonic PT-DW830 (Công nghệ DLP) sử dụng cho Hội trường, Phòng họp lớn.... - Độ sáng: 8,500 ANSI Lumens - Độ tương phản: 10,000:1 - Độ phân giải t..

Máy chiếu Panasonic PT-DX100 (Công nghệ DLP)
PANASONIC PT-DX100

Máy chiếu Panasonic PT-DX100 (Công nghệ DLP)

Máy chiếu Panasonic PT-DX100 (Công nghệ DLP) Máy chiếu sử dụng cho Hội trường, Phòng họp lớn..... - Độ sáng: 10,000 ANSI Lumens - Độ tương phản: 10,000:1 - Độ..

Máy chiếu Panasonic PT-DX820 (Công nghệ DLP)
PANASONIC PT-DX820

Máy chiếu Panasonic PT-DX820 (Công nghệ DLP)

Máy chiếu Panasonic PT-DX820 (Công nghệ DLP) Máy chiếu sử dụng cho Hội trường, Phòng họp lớn.... - Độ sáng: 8,200 ANSI Lumens - Độ tương phản: 2,400:1 - Độ ph..

Máy chiếu Panasonic PT-DZ680 (Công nghệ DLP)
PANASONIC PT-DZ680

Máy chiếu Panasonic PT-DZ680 (Công nghệ DLP)

Máy chiếu Panasonic PT-DZ680 (Công nghệ DLP) Máy chiếu sử dụng Hội trường, Phòng họp lớn…Full HD - Độ sáng: 6,000 ANSI Lumens - Độ tương phản: 2,000:1 - Độ ph..

Máy chiếu Panasonic PT-DZ780 (Công nghệ DLP)
PANASONIC PT-DZ780

Máy chiếu Panasonic PT-DZ780 (Công nghệ DLP)

Máy chiếu Panasonic PT-DZ780 (Công nghệ DLP) Máy chiếu sử dụng Hội trường, Phòng họp lớn… Full HD - Độ sáng: 7,000 ANSI Lumens - Độ tương phản: 3,000:1 - Độ p..

Máy chiếu Panasonic PT-DZ870EK (Công nghệ DLP)
PANASONIC PT-DZ870EK

Máy chiếu Panasonic PT-DZ870EK (Công nghệ DLP)

Máy chiếu Panasonic PT-DZ870EK (Công nghệ DLP) Máy chiếu sử dụng cho Hội trường, Phòng họp lớn.... - Độ sáng: 8,500 ANSI Lumens - Độ tương phản: 10,000:1 - Độ..

Máy chiếu Panasonic PT-EX620 (Công nghệ LCD)
PANASONIC PT-EX620

Máy chiếu Panasonic PT-EX620 (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-EX620 (Công nghệ LCD) Máy chiếu sử dụng cho Hội trường, Phòng họp lớn.... - Độ sáng: 5,400 ANSI Lumens - Độ tương phản: 10,000:1 - Độ p..

Máy chiếu Panasonic PT-LB303 (Công nghệ LCD)
PANASONIC PT-LB303

Máy chiếu Panasonic PT-LB303 (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-LB303 (Công nghệ LCD) - Độ sáng: 3,100 ANSI Lumens. - Độ phân giải: XGA (1,024 x 768) - Độ tương phản: 16,000:1. - Kích thước chiếu..

Máy chiếu Panasonic PT-LB353 (Công nghệ LCD)
PANASONIC PT-LB353

Máy chiếu Panasonic PT-LB353 (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-LB353 (Công nghệ LCD) - Độ sáng: 3,300 ANSI Lumens. - Độ phân giải: XGA (1,024 x 768) - Độ tương phản: 16,000:1. - Kích thước chiếu: 30..

Máy chiếu Panasonic PT-LB382A (LCD)
PANASONIC PT-LB382A

Máy chiếu Panasonic PT-LB382A (LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-LB382A (LCD) - Độ sáng: 3,800 ANSI Lumens. - Độ phân giải: XGA ( 1,024 x 768 ) - Độ tương phản: 12,000:1. - Kích thước chiếu: 30” – 300..

Máy chiếu Panasonic PT-LB383 (Công nghệ LCD)
PANASONIC PT-LB383

Máy chiếu Panasonic PT-LB383 (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-LB383 (Công nghệ LCD) - Độ sáng: 3,800 ANSI Lumens. - Độ phân giải: XGA (1,024 x 768) - Độ tương phản: 16,000:1. - Kích thước chiếu: 30..

Máy chiếu Panasonic PT-LB423 (Công nghệ LCD)
PANASONIC PT-LB423

Máy chiếu Panasonic PT-LB423 (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-LB423 (Công nghệ LCD) - Độ sáng: 4,100 ANSI Lumens. - Độ phân giải: XGA (1,024 x 768) - Độ tương phản: 16,000:1. - Kích thước chiếu..

Máy chiếu Panasonic PT-TW250A (Công nghệ LCD)
PANASONIC PT-TW250A

Máy chiếu Panasonic PT-TW250A (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-TW250A (Công nghệ LCD) SỬ DỤNG CHO BẢNG TƯƠNG TÁC - Độ sáng: 2,800 ANSI Lumens. - Độ tương phản: 10,000:1 - Độ phân giải: WXGA (1,280..

Máy chiếu Panasonic PT-TW351R (Công nghệ LCD)
PANASONIC PT-TW351R

Máy chiếu Panasonic PT-TW351R (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-TW351R (Công nghệ LCD) SỬ DỤNG CHO BẢNG TƯƠNG TÁC - Độ sáng: 3,300 ANSI Lumens. - Độ tương phản: 16,000:1 - Độ phân giải: WXGA (1,280..

Máy chiếu Panasonic PT-TX320 (Công nghệ LCD)
PANASONIC PT-TX320

Máy chiếu Panasonic PT-TX320 (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-TX320 (Công nghệ LCD) SỬ DỤNG CHO BẢNG TƯƠNG TÁC - Độ sáng: 3,200 ANSI Lumens. - Độ tương phản: 10,000:1 - Độ phân giải: XGA (1,280 x..

Máy chiếu Panasonic PT-VW530 (Công nghệ LCD)
PANASONIC PT-VW530

Máy chiếu Panasonic PT-VW530 (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-VW530 (Công nghệ LCD) Máy chiếu sử dụng cho Hội trường, Phòng họp lớn.... - Độ sáng: 5,000 ANSI Lumens - Độ tương phản: 10,000:1 - Độ p..

Máy chiếu Panasonic PT-VX420A (Công nghệ LCD)
PANASONIC PT-VX420A

Máy chiếu Panasonic PT-VX420A (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-VX420A (Công nghệ LCD) - Độ sáng: 4,500 ANSI Lumens. - Độ phân giải: XGA (1,024 x 768). - Độ tương phản: 12,000:1. - Kích thước chiếu: ..

Máy chiếu Panasonic PT-VX425N (Công nghệ LCD)
PANASONIC PT-VX425N

Máy chiếu Panasonic PT-VX425N (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-VX425N (Công nghệ LCD) - TRÌNH CHIẾU WIRELESS KHÔNG DÂY - Độ sáng: 4,500 ANSI Lumens. - Độ phân giải: XGA (1,024 x 768). - Độ tương phả..

Máy chiếu Panasonic PT-VX600A (Công nghệ LCD)
PANASONIC PT-VX600A

Máy chiếu Panasonic PT-VX600A (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-VX600A (Công nghệ LCD) Máy chiếu sử dụng cho Hội trường, Phòng họp lớn.... - Độ sáng: 5,500 ANSI Lumens - Độ phân giải: XGA ( 1,024 x 7..

Máy chiếu Panasonic PT-VX605N (Công nghệ LCD)
PANASONIC PT-VX605N

Máy chiếu Panasonic PT-VX605N (Công nghệ LCD)

Máy chiếu Panasonic PT-VX605N (Công nghệ LCD) Máy chiếu sử dụng cho Hội trường, Phòng họp lớn... - Độ sáng: 5,500 ANSI Lumens - Độ phân giải: XGA ( 1,024 x 76..

Hiển thị 1 đến 21 trong tổng số 21 (1 Trang)

Cảm ơn quý khách đang xem sản phẩm trong danh mục Máy chiếu Panasonic


PT-TW340 , PT-TW341R , PT-TX400 , PT-AE8000 , PT-DW530 , PT-DX500 , PT-DX610 , PT-DX820B , PT-DZ870EK , PT-EW640E , PT-EX610E , PT-EZ580E , PT-EZ770E , PT-FW430E , PT-FX400E , PT-LB280 , PT-LB300 , PT-LB330 , PT-LB360 , PT-LW280 , PT-RW330E , PT-RW430EAK , PT-RZ370E , PT-RZ470EAK , PT-TX210 , PT-VW340Z , PT-VW345NZ , PT-VW350Z , PT-VW530 , PT-VX355NZ , PT-VX420Z , PT-VX425NZ , PT-VX42Z , PT-VX535N , PT-VX600 , PT-VX605N ,

MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LS26EA Mã số: 8801 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LS26EA Cường độ chiếu sáng: 2.600 ANSI Lumens. Độ phân giải: SVGA 800 x... Chi tiết >> Giá: 9.560.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-LS26EA Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX26HEA Mã số: 8802 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX26HEA Cường độ chiếu sáng: 2600 ANSI Lumens. Độ phân giải: XGA (1024 x... Chi tiết >> Giá: 10.090.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX26HEA Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB280A Mã số: 8803 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB280A Cường độ chiếu sáng: 2.800 Ansi Lumens. Độ phân giải: 1.024x768 (XGA)... Chi tiết >> Giá: 10.180.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB280A Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX30HEA Mã số: 8805 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX30HEA Độ sáng: 3000 ANSI Lumens. Độ phân giải: XGA ( 1024 x 768... Chi tiết >> Giá: 11.360.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX30HEA Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX321EA Mã số: 8806 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX321EA Độ sáng: 3200 ANSI Lumens. Độ phân giải: XGA (1024 x 768)... Chi tiết >> Giá: 11.480.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX321EA Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX351EA Mã số: 8807 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX351EA Cường độ chiếu sáng: 3500 Ansi Lumens Độ phân giải: 1024x768 (XGA)... Chi tiết >> Giá: 12.480.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-LX351EA Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB300A Mã số: 8808 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB300A Độ sáng: 3000 ANSI Lumens. Độ phân giải thực: XGA (1024x768)... Chi tiết >> Giá: 11.090.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB300A Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB330A Mã số: 8809 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB330A Độ sáng: 3300 ANSI Lumens. Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN... Chi tiết >> Giá: 11.980.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB330A Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB3EA Mã số: 8810 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB3EA Cường độ chiếu sáng: 3.200 Ansi Lumens Độ tương phản 600:1 ... Chi tiết >> Giá: 13.280.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB3EA Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB360A Mã số: 8811 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB360A Độ sáng: 3700 ANSI Lumens. Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN... Chi tiết >> Giá: 13.660.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB360A Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LW280A Mã số: 8812 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LW280A Cường độ chiếu sáng: 2800 Ansi Lumens. Độ phân giải: 1280x800 (WXGA)... Chi tiết >> Giá: 13.380.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LW330A Mã số: 8813 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LW330A Độ sáng: 3300 ANSI Lumens. Độ phân giải thực: WXGA (1280x800)... Chi tiết >> Giá: 14.480.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LW321EA Mã số: 8814 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LW321EA Độ sáng: 3200 ANSI Lumens. Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)... Chi tiết >> Giá: 14.280.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-LW321EA Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX41EA Mã số: 8815 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX41EA Độ sáng: 4000 ANSI Lumens Độ phân giải thực: XGA (1024x768) Chi tiết >> Giá: 17.690.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX41EA Tặng ngay 200.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX42Z Mã số: 8817 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX42Z Cường độ chiếu sáng: 4.000 Ansi Lumens. Độ phân giải: 1.024x768(XGA) Chi tiết >> Giá: 17.780.000 VNDMÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX42Z Tặng ngay 200.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VW340ZA Mã số: 8818 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VW340ZA Độ sáng: 3700 ANSI Lumens. Độ phân giải:WXGA (1280 x 800)... Chi tiết >> Giá: 22.490.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX410ZA Mã số: 8819 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX410ZA Độ sáng: 4200 ANSI Lumens. Độ phân giải: XGA (1024 x 768)... Chi tiết >> Giá: 22.880.000 VND MÁY CHIẾU KHÔNG DÂY PANASONIC PT-VX415NZ Mã số: 8820 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU KHÔNG DÂY PANASONIC PT-VX415NZ Độ sáng: 4200 ANSI Lumens. Trình chiếu bằng máy tính, iPad, iPhone...qua Wireless... Chi tiết >> Giá: 21.680.000 VNDMÁY CHIẾU KHÔNG DÂY PANASONIC PT-VX415NZ Tặng ngay 200.000 đồng MÁY CHIẾU KHÔNG DÂY PANASONIC PT-VW345NZA Mã số: 8821 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU KHÔNG DÂY PANASONIC PT-VW345NZA Độ sáng: 3700 ANSI Lumens. Trình chiếu bằng máy tính, iPad, iPhone...qua Wireless... Chi tiết >> Giá: 28.580.000 VNDMÁY CHIẾU KHÔNG DÂY PANASONIC PT-VW345NZA Tặng ngay 200.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VW435NEA Mã số: 8822 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VW435NEA Cường độ chiếu sáng: 4300 ANSI Lumens. Độ phân giải thực: SXGA (1280x800)... Chi tiết >> Giá: 39.580.000 VND MÁY CHIẾU KHÔNG DÂY PANASONIC PT-VX605N Mã số: 8823 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU KHÔNG DÂY PANASONIC PT-VX605N Cường độ chiếu sáng: 5500 Ansi Lumens. Độ phân giải: 1024x768 (XGA)... Chi tiết >> Giá: 39.280.000 VND Máy chiếu PANASONIC PT-VX501EA Mã số: 8824 Máy chiếu Panasonic | Máy chiếu PANASONIC PT-VX501EA Cường độ chiếu sáng 5000 Ansi Lumens Điều khiên máy qua mạng LAN... Chi tiết >> Giá: 26.780.000 VNDMáy chiếu PANASONIC PT-VX501EA Tặng ngay 200.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX510EA Mã số: 8825 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX510EA Độ sáng: 5500 ANSI Lumens. Độ phân giải: XGA (1024 x 768)... Chi tiết >> Giá: 35.490.000 VND MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TX210A Mã số: 8826 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TX210A Cường độ chiếu sáng: 2800 Ansi Lumens. Độ phân giải: 1024x768 (XGA)... Chi tiết >> Giá: 18.380.000 VNDMÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TX210A Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TX310A Mã số: 8827 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TX310A Kích thước chiếu 80 inches ở khoảng cách 75cm. Độ sáng: 3200 ANSI... Chi tiết >> Giá: 16.790.000 VNDMÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TX310A Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TW250A Mã số: 8828 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TW250A Kích thước chiếu 80 inches ở khoảng cách 80cm. Độ phân giải thực:... Chi tiết >> Giá: 16.790.000 VNDMÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TW250A Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TX400A Mã số: 8829 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TX400A Kích thước chiếu 80 inches ở khoảng cách 75cm. Độ sáng: 3500 ANSI... Chi tiết >> Giá: 18.760.000 VND MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TW340A Mã số: 8831 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TW340A Cường độ chiếu sáng: 3200 Ansi Lumens. Độ phân giải: 1280x800 (WXGA)... Chi tiết >> Giá: 22.280.000 VND MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TW341R Mã số: 8832 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TW341R Chức năng tương tác. Cường độ chiếu sáng: 3200 Ansi Lumens. Độ phân... Chi tiết >> Giá: 28.280.000 VND MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-CX300EA Mã số: 8833 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-CX300EA Độ sáng: 3100 ANSI Lumens Độ phân giải thực: XGA (1024x768) Chi tiết >> Giá: 23.780.000 VND Máy chiếu gần PANASONIC PT-CW240EA Mã số: 8834 Máy chiếu Panasonic | Máy chiếu gần PANASONIC PT-CW240EA ULTRA SHORT THROW-Chiếu hình ảnh 80 inches ở khoảng cách 60cm... Chi tiết >> Giá: 25.080.000 VND MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-CW330EA Mã số: 8835 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-CW330EA Độ sáng: 3.100 ANSI Lumens Độ phân giải thực: WXGA (1280x800) Chi tiết >> Giá: 27.360.000 VND MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-CX301REA Mã số: 8836 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-CX301REA Độ sáng: 3100 ANSI Lumens Độ phân giải thực: XGA (1024x768) ... Chi tiết >> Giá: 34.280.000 VNDMÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-CX301REA Tặng ngay 400.000 đồng MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-CW241REA Mã số: 8837 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-CW241REA Độ sáng: 2600 ANSI Lumens Độ phân giải thực: WXGA (1280x800) Chi tiết >> Giá: 35.580.000 VND MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-CW331REA Mã số: 8838 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-CW331REA Độ sáng: 3100 ANSI Lumens Độ tương phản: 8000:1 Chi tiết >> Giá: 37.660.000 VND MÁY CHIẾU FULL HD PANASONIC PT-AR100EA Mã số: 8839 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU FULL HD PANASONIC PT-AR100EA Độ phân giải: Full HD (1920x1080). Độ tương phản: 50.000:1 Chi tiết >> Giá: 39.680.000 VNDMÁY CHIẾU FULL HD PANASONIC PT-AR100EA Tặng ngay 400.000 đồng MÁY CHIẾU PANASONIC PT-RW330EA Mã số: 8841 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-RW330EA Độ sáng: 3500 ANSI Lumens Độ phân giải thực: WXGA (1280x800) Chi tiết >> Giá: 67.680.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-EX600E Mã số: 8842 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-EX600E Độ sáng: 6000 ANSI Lumens Độ phân giải thực: XGA (1024x768) Chi tiết >> Giá: 67.850.000 VND MÁY CHIẾU PANSONIC PT-AE8000 Mã số: 8843 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANSONIC PT-AE8000 Độ sáng: 2400 ANSI Lumens Độ phân giải thực: Full HD 1080p... Chi tiết >> Giá: 70.960.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-RW430EAK Mã số: 8844 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-RW430EAK Độ sáng: 3500 ANSI Lumens Độ phân giải thực: WXGA (1280x800) Chi tiết >> Giá: 79.860.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-RZ370EA Mã số: 8846 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-RZ370EA Độ sáng: 3500 ANSI Lumens Độ phân giải thực: Full HD... Chi tiết >> Giá: 85.560.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-RZ470EAK Mã số: 8847 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-RZ470EAK Độ sáng: 3500 ANSI Lumens Độ phân giải thực: Full HD... Chi tiết >> Giá: 97.880.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-DX610ELS Mã số: 8848 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-DX610ELS Độ sáng: 6500 ANSI Lumens Độ phân giải thực: XGA (1024x768) Chi tiết >> Giá: 112.980.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-D5000ES Mã số: 8850 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-D5000ES Độ sáng: 5000 ANSI Lumens Độ phân giải thực: XGA (1024x768) Chi tiết >> Giá: 115.900.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-DW740ES Mã số: 8851 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-DW740ES Độ sáng: 7000 ANSI Lumens Độ phân giải thực: (1280 x 800)... Chi tiết >> Giá: 122.880.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-D6000ES Mã số: 8852 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-D6000ES Độ sáng: 6.500 ANSI lumens Độ phân giải: XGA (1024 x 768), nén... Chi tiết >> Giá: 142.500.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-DW740ELS Mã số: 8853 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-DW740ELS Độ sáng: 7000 ANSI Lumens Độ phân giải thực: WXGA (1280 x... Chi tiết >> Giá: 179.980.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-DW730ES Mã số: 8854 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-DW730ES Độ sáng: 7000 ANSI Lumens, Dual Lamp. Độ phân giải thực: WXGA (1280... Chi tiết >> Giá: 182.500.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-DX800ES Mã số: 8855 Máy chiếu Panasonic | MÁY CHIẾU PANASONIC PT-DX800ES Độ sáng: 8000 ANSI Lumens, Dual Lamp Độ phân giải thực: XGA... Chi tiết >> Giá: 182.500.000 VND MÁY CHIẾU PANASONIC PT-EX16KE


Cần tư vấn sản phẩm Máy chiếu Panasonic

➥➥ Kinh doanh: 0918 028 398 0948 554 993 0888 506060
➥➥ Tư vấn / Kỹ thuật:0987 982 782 (Mr Bình)
Hotline:0987 982 782 (Mr Bình)

Đến với Công ty Khánh An, bạn sẽ được tư vấn, cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm cũng như báo giá Máy chiếu Panasonic chính xác, định hướng để bạn mua sản phẩm đúng với nhu cầu thực tiễn.


 • CAM KẾT BÁN HÀNG VÀ BẢO HÀNH
 • Hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng
 • Sản phẩm chính hãng mới 100%.
 • Không bán hàng kém chất lượng
 • Bảo hành bằng tem theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
 • Đầy đủ phụ kiện đi kèm, tài liệu hướng dẫn sử dụng
 • Luôn có giá tốt cho thương mại và kỹ thuật
 • QUYỀN LỢI KHI MUA HÀNG
 • Có ship COD toàn quốc
 • Kiểm tra sản phẩm tại nhà
 • Nhận hàng thanh toán tại nhà
 • Có lắp đặt tận nơi với chi phí thỏa thuận (chính sách lắp đặt )
 • Miễn phí giao hàng nội thành với đơn hàng > 3tr.
 • Đăng ký thành viên để có cơ hội trở thành đại lý thân thiết.

Cách lắp đặt Máy chiếu Panasonic như thế nào, có dễ không ???

Cách lắp đặt Máy chiếu Panasonic rất đơn giản, mỗi sản phẩm đều có tài liệu hướng dẫn đi kèm, đồng thời khi đặt mua Máy chiếu Panasonic của công ty thì bộ phận kỹ thuật của công ty sẽ hướng dẫn lắp đặt hoàn chỉnh và sử dụng thành thạo.
Công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, lắp đặt Máy chiếu Panasonic, hệ thống camera wifi, camera ip, mạng internet không dây WIFI Bảo mật cho Công ty, Doanh nghiệp, Shop thời trang, Khu phố, Tiệm vàng - Kim cương, Nhà xưởng, Khu công nghiệp, Công trình công cộng.
Tư vấn thi công, khảo sát lắp đặt tận nơi trong nhà, ngoài trời, tính toán chi phí và bảng giá thi công lắp đặt theo phương án tối ưu nhất, tiết kiệm chi phí tối đa.
Quý khách cần tìm công ty lắp đặt Máy chiếu Panasonic tại nhà giá rẻ, liên hệ:

➥➥ Kinh doanh: 0918 028 398 0948 554 993 0888 506060
➥➥ Tư vấn / Kỹ thuật:0987 982 782 (Mr Bình)
Hotline:0987 982 782 (Mr Bình)
( Xem Chính sách lắp đặt )

HDSD Máy chiếu Panasonic - Cài đặt cấu hình, chia sẻ Máy chiếu Panasonic chính hãng

Hướng dẫn cài đặt Máy chiếu Panasonic , cấu hình và chia sẻ Máy chiếu Panasonic , Hướng dẫn sử dụng Máy chiếu Panasonic: Phần mềm trên máy tính, Apps điện thoại từ xa qua Zalo, Facebook, Teamviewer, Ultraview.
Quý khách cần tìm hướng dẫn cài đặt sử dụng Máy chiếu Panasonic vui lòng download tại: Hướng dẫn sử dụng
Lưu ý: Chỉ nhận hỗ trợ các sản phẩm do Công ty Khánh An bán ra nhằm đảm bảo quyền lợi và chăm sóc khách hàng tốt nhất
Hướng dẫn sử dụng: Hướng dẫn sử dụng

➥➥ Kinh doanh: 0918 028 398 0948 554 993 0888 506060
➥➥ Tư vấn / Kỹ thuật:0987 982 782 (Mr Bình)
Hotline:0987 982 782 (Mr Bình)

Hướng dẫn cài đặt Máy chiếu Panasonic , cấu hình và chia sẻ Máy chiếu Panasonic , Hướng dẫn sử dụng Máy chiếu Panasonic: Phần mềm trên máy tính, Apps điện thoại từ xa qua Zalo, Facebook, Teamviewer, Ultraview, Quý khách cần tìm hướng dẫn cài đặt sử dụng Máy chiếu Panasonic vui lòng download tại:Bảo hành Máy chiếu Panasonic chính hãng - Sửa chữa Máy chiếu Panasonic

TRUNG TÂM BẢO HÀNH Máy chiếu Panasonic tại TP.HCM
- Địa chỉ nhận bảo hành Máy chiếu Panasonic: 50 Tân Trang, P9, Q. Tân Bình, Tp HCM
ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC BẢO HÀNH
- Bảo hành sản phẩm còn nguyên tem, hoá đơn, chứng từ đi kèm.
- Khách hàng được đổi, trả với điều kiện Sản phẩm còn mới 100%, nguyên tem và đầy đủ phụ kiện, vỏ hộp đi kèm.
- Không bao gồm trường hợp do cháy nổ,sét đánh, vào nước, rơi bể vỡ, lắp đặt sai kỹ thuật.
- Sản phẩm bảo hành thay thế, sửa chữa linh phụ kiện sẽ báo giá tuỳ trường hợp cụ thể.
Chỉ nhận bảo hành các sản phẩm được phân phối bởi Công ty Khánh An.
Quý khách hàng vui lòng cung cấp số điện thoại mua hàng (hoặc hoá đơn) để nhân viên bảo hành kiểm tra.


Liên hệ mua Máy chiếu Panasonic

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP DỊCH VỤ KHÁNH AN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP DỊCH VỤ KHÁNH AN

Camera quan sát, Báo trộm, Tổng đài điện thoại, wifi, Điện thông minh đại lý phân phối lắp đặt giá rẻ

50 Tân Trang, P9, Q. Tân Bình, Tp HCM, Tp Hồ chí minhViệt nam700000

50 Tân Trang, P9, Q. Tân Bình, Tp HCM

➥➥ Kinh doanh: 0918 028 398 0948 554 993 0888 506060

➥➥ Tư vấn / Kỹ thuật:0987 982 782 (Mr Bình)
Hotline:0987 982 782 (Mr Bình)

sale01.khanhan@gmail.com

Thứ 2 - 7 Thời gian từ 08:30 AM đến 17:30PMSản phẩm nổi bật

Bộ báo trộm chống leo hàng rào bằng tia laze ABT-100V3

Bộ báo trộm chống leo hàng rào bằng tia laze ABT-100V3

Đầu beam báo trộm hàng rào 2 tia ABT-100V3 là thiết bị báo động khi có kẻ đột nhập chắn ngang tia hồng ngoại được truyền giữa 2 đầu của thiết bị, Ngoài ra hàng ..

40% OFF
894.000

Bộ máy hẹn giờ phát nhạc tự động AZ365, lựa chọn nhạc theo ý muốn

Bộ máy hẹn giờ phát nhạc tự động AZ365, lựa chọn nhạc theo ý muốn

Sản phẩm Bộ máy hẹn giờ phát nhạc tự động AZ365 theo lịch trình này được phát triển thích hợp phục vụ cho nhà hàng, quán cafe,  trường học, nhà x..

0% OFF
3.500.000

Bộ lưu điện cho 4 Camera TORA CCTV-4

Bộ lưu điện cho 4 Camera TORA CCTV-4

Bộ lưu điện cho 4 Camera TORA CCTV 4 - CCTV POWER BANK là dòng sản phẩm máy lưu điện được thiết kế chuyên dụng cho hệ thống camera giám sát an ninh cho dân dụ..

0% OFF
3.450.000

Bộ lưu điện cho 8 camera TORA CCTV-8

Bộ lưu điện cho 8 camera TORA CCTV-8

Bộ lưu điện cho 8 Camera TORA CCTV 8 - CCTV POWER BANK là dòng sản phẩm máy lưu điện được thiết kế chuyên dụng cho hệ thống camera giám sát an ninh cho dân dụ..

0% OFF
5.950.000

Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM

Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM

Khi có trộm đột nhập vào vùng kiểm soát, hệ thống Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM sẽ kích hoạt hú còi tất cả các còi có trong hệ thống, đồng thời th..

0% OFF
1.950.000

Thiết bị chống trộm AL-858PTSN dùng line điện thoại

Thiết bị chống trộm AL-858PTSN dùng line điện thoại

Tại Việt Nam sản phẩm bộ báo trộm thông minh TORA AL-858PTSN được coi là sản phẩm có tính năng cao và đặt được sự ổn định nhất trong các dòng sản phẩm báo trộm ..

0% OFF
2.750.000

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM01, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM01, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cửa điện tử quẹt thẻ - dùng cho cửa gỗ, nhôm, thép Thích hợp dùng cho chung cư văn phòng, cao ốc, nhà kho, gia đình, trường học, công cộng, v..v..Sử dụng ..

9% OFF
1.500.000

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM02, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM02, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cửa điện tử quẹt thẻ - dùng cho cửa gỗ, nhôm, thép Thích hợp dùng cho chung cư văn phòng, cao ốc, nhà kho, gia đình, trường học, công cộng, v..v..Sử dụng ..

5% OFF
1.850.000

Bộ chuông reng báo giờ làm việc tự động KST-BG28 (Linh kiện Hàn quốc, siêu bền, ổn định)

Bộ chuông reng báo giờ làm việc tự động KST-BG28 (Linh kiện Hàn quốc, siêu bền, ổn định)

Chuông báo giờ làm việc tự động cho nhà xưởng trường học văn phòng KST-BG28 đơn giản dễ sử dụng, thích hợp cho nhà xưởng, công ty, trường học. ... reo tiếng ch..

0% OFF
1.950.000

Bộ phát nhạc điệu tự động DC80A, 16 kiểu nhạc báo giờ

Bộ phát nhạc điệu tự động DC80A, 16 kiểu nhạc báo giờ

Bộ phát nhạc điệu tự động DC80A, 16 kiểu nhạc điệu là chuông báo giờ tự động chuyên dùng cho các công ty, xí nghiệp, cơ quan, trường học, bệnh viện báo giờ ra ..

0% OFF
1.200.000

Bộ chuông reng báo giờ tự động 80 lần/ngày KST-DC80AB

Bộ chuông reng báo giờ tự động 80 lần/ngày KST-DC80AB

Đây là chuông báo giờ tự động chuyên dùng cho các công ty, xí nghiệp, cơ quan, trường học, bệnh viện báo giờ ra vào của nhân viên. Cài đặt 80 lần ra vào ca. Kế..

0% OFF
1.400.000

Bộ còi cảnh báo nhắc quên chưa đóng cửa KSA-AL10

Bộ còi cảnh báo nhắc quên chưa đóng cửa KSA-AL10

Thiết bị cảnh báo nhắc quên chưa đóng cửa KSA-AL10 được sử dụng gắn ở 2 bên mép cánh cửa. Khi có người mở cửa sau thời gian cho phép tối đa 4 phút (tự cài đặt t..

0% OFF
340.000

Bộ thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11

Bộ thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11

Thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11 được sử dụng gắn ở 2 bên mép cánh cửa. Khi có người mở cửa sau thời gian cho phép từ 1 giây đến 999 giờ (tự cài đặt tùy..

0% OFF
950.000

Máy bộ đàm Lisheng LS-2000

Máy bộ đàm Lisheng LS-2000

Máy bộ đàm LISHENG Máy bộ đàm LISHENG cầm tay là thiết bị liên lạc không dây thường được sử dụng cho bảo vệ các tòa nhà, tầng hầm, công trình xây dựng, nhân viê..

0% OFF
860.000

Máy bộ đàm Lisheng LS-5500

Máy bộ đàm Lisheng LS-5500

Máy bộ đàm LISHENG Máy bộ đàm LISHENG cầm tay là thiết bị liên lạc không dây thường được sử dụng cho bảo vệ các tòa nhà, tầng hầm, công trình xây dựng, nhân viê..

0% OFF
1.150.000

Máy dò kim loại MD-3003B1

Máy dò kim loại MD-3003B1

Tính năng kêu và rung khi phát hiện ra kim loại; có báo đèn; âm thanh lớn, độ nhạy cao. Sử dụng đơn giản và An toàn cho người sử dụng. Đồng bộ gồm: Thân ..

0% OFF
550.000

Camera IMOU WIFI IPC-C22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IMOU WIFI IPC-C22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IP dùng cho gia đình IPC-C22EP-IMOU (IMOU CUE 2) thiết kế nhỏ gọn nhẹ, độ phân giải 2 megapixel. Tầm quan sát xa 10m với công nghệ hồng ng..

0% OFF
550.000

Camera IMOU WIFI IPC-A22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IMOU WIFI IPC-A22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IMOU IPC-A22EP thiết kế nhỏ gọn, độ phân giải HD 1080P. Tầm quan sát xa 10m cùng các tính năng thông minh khác. Camera IP wifi IMOU t..

1.400.000

Tư vấn / Kỹ thuật:0987 982 782 (Mr Bình)
Kinh doanh: 0918 028 398 0948 554 993 0888 506060
0987 982 782

Công ty Khánh An chuyên : cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan như: lắp đặt camera quan sát , lắp đặt tổng đài điện thoại , Lắp đặt hệ thống báo trộm , thi công mạng nội bộ , Sửa chữa camera quan sát , Lắp đặt điện văn phòng , máy bộ đàm , máy chấm công , Bộ lưu điện , Lắp camera quan sát tại tphcm , Lắp báo trộm , Lắp máy chấm công , Lắp kiểm soát cửa ra vào , Lắp đặt bộ phát sóng wifi , Lắp đặt chuông cửa có hình , Lắp đặt máy chấm công , Lắp đặt hệ thống âm thanh , Bảo trì hệ thống camera an ninh , Sửa chữa camera quan sát , Sửa chữa tổng đài điện thoại ... thiết bị điện tử viễn thông cho gia đình, văn phòng, nhà máy, xưởng sản xuất, khách sạn, showroom, . . . Khánh An đã có nhiều kinh nghiệm và đã thi công cho nhiều công trình cũng như những dự án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, , Cung cấp sản phẩm chính hãng, đa dạng cùng với chế độ hậu mãi tốt và lâu bền, chúng tôi hy vọng làm hài lòng với tất cả khách hàng.


DỊCH VỤ & GIẢI PHÁP
CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát