Máy chiếu Sony

MÁY CHIẾU SONY VPL-DX102 Mã số: 8701 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU SONY VPL-DX102 Cường độ chiếu sáng 2300 Ansi Lumens. Độ phân giải: 1024x768 (XGA) ... Chi tiết >> Giá: 9.390.000 VNDMÁY CHIẾU SONY VPL-DX102 Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU SONY VPL-DX120 Mã số: 8702 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU SONY VPL-DX120 Cường độ sáng: 2.600 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA (1024x768 Pixels) ... Chi tiết >> Giá: 10.680.000 VNDMÁY CHIẾU SONY VPL-DX120 Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU SONY VPL-DX122 Mã số: 8703 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU SONY VPL-DX122 Cường độ sáng: 2.600 Ansi Lumens. Độ phân giải: XGA (1024x768 Pixels) ... Chi tiết >> Giá: 12.190.000 VNDMÁY CHIẾU SONY VPL-DX122 Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU SONY VPL-EX222 Mã số: 8705 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU SONY VPL-EX222 Cường độ chiếu sáng: 2700 Ansi Lumens Độ phân giải: 1024x768 (XGA) ... Chi tiết >> Giá: 11.260.000 VNDMÁY CHIẾU SONY VPL-EX222 Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU SONY VPL-EX230 Mã số: 8706 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU SONY VPL-EX230 Cường độ chiếu sáng: 2.800 Ansi Lumens. Độ phân giải: 1024x768 (XGA)... Chi tiết >> Giá: 12.480.000 VNDMÁY CHIẾU SONY VPL-EX230 Tặng ngay 100.000 đồng Máy chiếu SONY VPL-EX235 Mã số: 8707 Máy chiếu SONY | Máy chiếu SONY VPL-EX235 Độ sáng: 2.800 Ansi Lumens Độ phân giải: 1024 x... Chi tiết >> Giá: 12.950.000 VNDMáy chiếu SONY VPL-EX235 Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU SONY VPL-DX140 Mã số: 8709 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU SONY VPL-DX140 Cường độ sáng: 3.200 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA (1024x768 Pixels) ... Chi tiết >> Giá: 13.980.000 VNDMÁY CHIẾU SONY VPL-DX140 Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU SONY VPL-DX142 Mã số: 8710 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU SONY VPL-DX142 Cường độ sáng: 3.200 Ansi Lumens. Độ phân giải: XGA (1024x768 Pixels)... Chi tiết >> Giá: 14.980.000 VNDMÁY CHIẾU SONY VPL-DX142 Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU KHÔNG DÂY SONY VPL-DX126 Mã số: 8714 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU KHÔNG DÂY SONY VPL-DX126 Độ sáng: 2.600 Ansi Lumens Tính năng trình chiếu qua điện thoại và... Chi tiết >> Giá: 15.090.000 VNDMÁY CHIẾU KHÔNG DÂY SONY VPL-DX126 Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU KHÔNG DÂY SONY VPL-DX127 Mã số: 8715 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU KHÔNG DÂY SONY VPL-DX127 Độ phân giải: 1.024x768 (XGA). Tín hiệu vào: HDMI, VGA, VIDEO, USB Type... Chi tiết >> Giá: 15.580.000 VNDMÁY CHIẾU KHÔNG DÂY SONY VPL-DX127 Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU KHÔNG DÂY SONY VPL-DX147 Mã số: 8716 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU KHÔNG DÂY SONY VPL-DX147 Cường độ sáng: 3.200 Ansi Lumens. Độ phân giải: 1.024x768(XGA) Chi tiết >> Giá: 18.780.000 VNDMÁY CHIẾU KHÔNG DÂY SONY VPL-DX147 Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU SONY VPL-DW120 Mã số: 8718 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU SONY VPL-DW120 Cường độ chiếu sáng 2600 Ansi Lumens Độ phân giải: 1280x800 (WXGA). ... Chi tiết >> Giá: 16.680.000 VNDMÁY CHIẾU SONY VPL-DW120 Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU KHÔNG DÂY SONY VPL-DW125 Mã số: 8720 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU KHÔNG DÂY SONY VPL-DW125 Máy chiếu hỗ trợ trình chiếu Video với độ phân giải cao. ... Chi tiết >> Giá: 22.380.000 VND MÁY CHIẾU KHÔNG DÂY SONY VPL-DW126 Mã số: 8721 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU KHÔNG DÂY SONY VPL-DW126 Độ sáng: 2.600 Ansi Lumens Tính năng trình chiếu qua điện thoại và... Chi tiết >> Giá: 23.390.000 VND MÁY CHIẾU SONY VPL-EX246 Mã số: 8730 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU SONY VPL-EX246 Cường độ chiếu sáng: 3200 Ansi Lumens Kết nối máy tính bảng và... Chi tiết >> Giá: Vui lòng gọi MÁY CHIẾU SONY VPL-EX250 Mã số: 8734 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU SONY VPL-EX250 Cường độ chiếu sáng 3.300 Ansi Lumens. Kết nối máy tính bảng và... Chi tiết >> Giá: Vui lòng gọi Máy chiếu SONY VPL-EX255 Mã số: 8735 Máy chiếu SONY | Máy chiếu SONY VPL-EX255 Độ sáng: 3.300 Ansi Lumens Độ phân giải: 1024 x 768 (XGA) ... Chi tiết >> Giá: 16.250.000 VNDMáy chiếu SONY VPL-EX255 Tặng ngay 100.000 đồng MÁY CHIẾU SONY VPL-EX276 Mã số: 8736 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU SONY VPL-EX276 Cường độ chiếu sáng: 3700 Ansi Lumens Độ phân giải: 1024x768 (XGA) ... Chi tiết >> Giá: 21.690.000 VND MÁY CHIẾU SONY VPL-EX290 Mã số: 8738 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU SONY VPL-EX290 Cường độ sáng : 3.800 Ansi Lumens. Độ phân giải: XGA (1024x768 Pixels)... Chi tiết >> Giá: 20.390.000 VNDMÁY CHIẾU SONY VPL-EX290 Tặng ngay 200.000 đồng MÁY CHIẾU SONY VPL-EX295 Mã số: 8739 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU SONY VPL-EX295 Cường độ chiếu sáng 3.800 Ansi Lumens. Công suất Loa: 16W... Chi tiết >> Giá: 20.980.000 VND MÁY CHIẾU SONY VPL-EW130 Mã số: 8740 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU SONY VPL-EW130 Cường độ chiếu sáng 3000 Ansi Lumens Độ phân giải (WXGA) 1280x800 ... Chi tiết >> Giá: 19.090.000 VND MÁY CHIẾU SONY VPL-EW226 Mã số: 8742 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU SONY VPL-EW226 Cường độ chiếu sáng: 2600 Ansi Lumens Kết nối máy tính bảng và... Chi tiết >> Giá: 25.980.000 VNDMÁY CHIẾU SONY VPL-EW226 Tặng ngay 200.000 đồng MÁY CHIẾU SONY VPL-EW246 Mã số: 8743 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU SONY VPL-EW246 Cường độ chiếu sáng: 3100 Ansi Lumens Kết nối máy tính bảng và... Chi tiết >> Giá: 27.190.000 VNDMÁY CHIẾU SONY VPL-EW246 Tặng ngay 200.000 đồng MÁY CHIẾU SONY VPL-EW235 Mã số: 8744 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU SONY VPL-EW235 Độ phân giải cao: 1280x800 (WXGA). Công nghệ BrightEraTM giúp tăng cường ánh... Chi tiết >> Giá: 31.580.000 VND MÁY CHIẾU SONY VPL-EW255 Mã số: 8745 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU SONY VPL-EW255 Độ phân giải cao: 1280x800 (WXGA). Công suất Loa: 16W, có jack cắm... Chi tiết >> Giá: 31.580.000 VND MÁY CHIẾU SONY VPL-EW295 Mã số: 8746 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU SONY VPL-EW295 Độ phân giải cao: 1280x800 (WXGA). Cổng kết nối: HDMI x1, 3-RGB (2-In,... Chi tiết >> Giá: 36.980.000 VND MÁY CHIẾU SONY VPL-CX235 Mã số: 8748 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU SONY VPL-CX235 ường độ chiếu sáng 4100 Ansi Lumens Độ phân giải 1024x768 (XGA) Max... Chi tiết >> Giá: 28.290.000 VNDMÁY CHIẾU SONY VPL-CX235 Tặng ngay 200.000 đồng MÁY CHIẾU SONY VPL-CX275 Mã số: 8749 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU SONY VPL-CX275 Độ sáng: 5.200 Ansi Lumens Độ phân giải: XGA (1024 x 768 pixels) ... Chi tiết >> Giá: 32.390.000 VND MÁY CHIẾU SONY VPL-CW255 Mã số: 8750 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU SONY VPL-CW255 Cường độ chiếu sáng 4500 Ansi Lumens Độ phân giải 1024x768 (XGA) Max... Chi tiết >> Giá: 30.690.000 VNDMÁY CHIẾU SONY VPL-CW255 Tặng ngay 200.000 đồng MÁY CHIẾU SONY VPL-CW275 Mã số: 8751 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU SONY VPL-CW275 Độ sáng: 5.100 Ansi Lumens Độ phân giải: UXGA (1600 x 1200pixels)... Chi tiết >> Giá: 33.980.000 VNDMÁY CHIẾU SONY VPL-CW275 Tặng ngay 200.000 đồng Máy chiếu siêu gần SONY VPL-SX125 Mã số: 8754 Máy chiếu SONY | Máy chiếu siêu gần SONY VPL-SX125 Máy chiếu siêu gần (Short Throw) Chiếu 80” với khoảng cách 1.06m. ... Chi tiết >> Giá: 23.980.000 VND Máy chiếu siêu gần SONY VPL-SW125 Mã số: 8755 Máy chiếu SONY | Máy chiếu siêu gần SONY VPL-SW125 Máy chiếu siêu gần (Short Throw) Chiếu 80” với khoảng cách 1.06m. ... Chi tiết >> Giá: 25.490.000 VND MÁY CHIẾU GẦN SONY VPL-SX535 Mã số: 8758 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU GẦN SONY VPL-SX535 Cường độ chiếu sáng 3000 Ansi Lumens Độ phân giải 1024x768.(XGA) Max 1600x1200 ... Chi tiết >> Giá: 29.090.000 VND MÁY CHIẾU GẦN SONY VPL-SW535 Mã số: 8760 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU GẦN SONY VPL-SW535 Cường độ chiếu sáng 3000 Ansi Lumens Độ phân giải 1280X800 (WXGA). Max... Chi tiết >> Giá: 32.290.000 VND MÁY CHIẾU SONY VPL-SX536 Mã số: 8761 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU SONY VPL-SX536 Cường độ chiếu sáng: 3000 Ansi Lumens Kết nối máy tính bảng và... Chi tiết >> Giá: 28.780.000 VNDMÁY CHIẾU SONY VPL-SX536 Tặng ngay 200.000 đồng MÁY CHIẾU GẦN SONY VPL-SW225 Mã số: 8762 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU GẦN SONY VPL-SW225 Cường độ sáng: 2.600 Ansi Lumens. Độ phân giải: WXGA (1280x800 Pixels)... Chi tiết >> Giá: 18.680.000 VNDMÁY CHIẾU GẦN SONY VPL-SW225 Tặng ngay 200.000 đồng MÁY CHIẾU GẦN SONY VPL-SW235 Mã số: 8763 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU GẦN SONY VPL-SW235 Cường độ sáng: 3.000 Ansi Lumens. Độ phân giải: WXGA (1280x800 Pixels)... Chi tiết >> Giá: 20.290.000 VNDMÁY CHIẾU GẦN SONY VPL-SW235 Tặng ngay 200.000 đồng MÁY CHIẾU SONY VPL-SW526 Mã số: 8764 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU SONY VPL-SW526 Tín hiệu: VGA, HDMI ,VIDEO, SVIDEO, USB -Tybe A, USB -Tybe B, RJ45,... Chi tiết >> Giá: 27.680.000 VND MÁY CHIẾU SONY VPL-SW536 Mã số: 8765 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU SONY VPL-SW536 Cường độ chiếu sáng: 3100 Ansi Lumens Kết nối máy tính bảng và... Chi tiết >> Giá: 31.590.000 VND MÁY CHIẾU SIÊU GẦN SONY VPL-SW620 Mã số: 8766 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU SIÊU GẦN SONY VPL-SW620 Cường độ sáng: 2.600 Ansi Lumens. Độ phân giải: WXGA (1280x800 Pixels)... Chi tiết >> Giá: 26.480.000 VNDMÁY CHIẾU SIÊU GẦN SONY VPL-SW620 Tặng ngay 200.000 đồng MÁY CHIẾU TƯƠNG TÁC SIÊU GẦN SONY VPL-SW526C Mã số: 8767 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU TƯƠNG TÁC SIÊU GẦN SONY VPL-SW526C INTERACTIVE FUNCTION Kết nối máy tính bảng và điện thoại thông minh... Chi tiết >> Giá: 30.680.000 VND MÁY CHIẾU TƯƠNG TÁC SIÊU GẦN SONY VPL-SW536C Mã số: 8768 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU TƯƠNG TÁC SIÊU GẦN SONY VPL-SW536C INTERACTIVE FUNCTION Kết nối máy tính bảng và điện thoại thông minh... Chi tiết >> Giá: 37.580.000 VND MÁY CHIẾU TƯƠNG TÁC SIÊU GẦN SONY VPL-SW620C Mã số: 8769 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU TƯƠNG TÁC SIÊU GẦN SONY VPL-SW620C Trình chiếu thông qua kết nối với máy tính. Độ phân giải: WXGA... Chi tiết >> Giá: 29.280.000 VNDMÁY CHIẾU TƯƠNG TÁC SIÊU GẦN SONY VPL-SW620C Tặng ngay 200.000 đồng MÁY CHIẾU SONY VPL-FX30 Mã số: 8770 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU SONY VPL-FX30 – Độ sáng: 4.200 ANSI lumens – Độ phân gairi: XGA (1024 x 768), nén... Chi tiết >> Giá: 58.580.000 VNDMÁY CHIẾU SONY VPL-FX30 Tặng ngay 500.000 đồng MÁY CHIẾU SONY VPL-FX35 Mã số: 8771 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU SONY VPL-FX35 – Độ sáng: 5.000 ANSI lumens – Độ phân gairi: XGA (1024 x 768), nén... Chi tiết >> Giá: 69.980.000 VND MÁY CHIẾU SONY VPL-FH30 Mã số: 8772 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU SONY VPL-FH30 Độ phân giải WUXGA (1920x 1200), vượt qua công nghệ Full HD (1920... Chi tiết >> Giá: 104.590.000 VND MÁY CHIẾU SONY VPL-FX500L Mã số: 8773 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU SONY VPL-FX500L – Độ sáng: 7.000 ANSI lumens – Độ phân gairi: XGA (1024 x 768), nén... Chi tiết >> Giá: 142.880.000 VND MÁY CHIẾU SONY VPL-FH500L Mã số: 8774 Máy chiếu SONY | MÁY CHIẾU SONY VPL-FH500L Cường độ chiếu sáng 7000 Ansi Lumens Độ phân giải WUXGA (1920x 1200),... Chi tiết >> Giá: 204.880.000 VND

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
Máy chiếu Sony VPL - EX230

Máy chiếu Sony VPL - EX230

- Công nghệ 3 LCD - Cường độ chiếu sáng 28...
12,720,000
Máy chiếu Sony VPL - EX295

Máy chiếu Sony VPL - EX295

- Công nghệ 3 LCD - Cường độ chiếu sáng 38...
18,720,000
Máy Chiếu SONY VPL-DW120

Máy Chiếu SONY VPL-DW120

- Cường độ chiếu sáng 2600 Ansi Lumens - Đ...
Máy Chiếu SONY VPL-DX100

Máy Chiếu SONY VPL-DX100

Công nghệ: 3LCD Độ sáng: 2300 Ansi Lumens Đ...
Máy Chiếu SONY VPL-DX102

Máy Chiếu SONY VPL-DX102

Công nghệ hiển thị máy chiếu SONY VPL-DX102 : ...
Máy Chiếu SONY VPL-DX120

Máy Chiếu SONY VPL-DX120

MÁY CHIẾU SONY VPL-DX120 - Công nghệ: 0.63” (1...
Máy Chiếu SONY VPL-DX122

Máy Chiếu SONY VPL-DX122

Công nghệ hiển thị máy chiếu sony vpl-dx122 : ...
Máy Chiếu SONY VPL-DX140

Máy Chiếu SONY VPL-DX140

- Công nghệ: 0.63” (16 mm) x 3, BrightEra - Cư...
Máy chiếu Sony VPL-DX142

Máy chiếu Sony VPL-DX142

- Cường độ sáng: 3.200 Lument - Độ phân gi...
14,160,000
Máy chiếu Sony VPL-EX290

Máy chiếu Sony VPL-EX290

- Công nghệ 3LCD - Cường độ chiếu sáng 380...
17,400,000
Máy Chiếu SONY WIRELESS VPL-DW126

Máy Chiếu SONY WIRELESS VPL-DW126

MÁY CHIẾU WIRELESS SONY VPL-DW126 - Độ sáng: 2....
Máy Chiếu SONY WIRELESS VPL-DX126

Máy Chiếu SONY WIRELESS VPL-DX126

MÁY CHIẾU WIRELESS SONY VPL-DX126 - Độ sáng: 2....

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Công ty Khánh An xin chân thành cảm ơn quý Công ty, Đơn vị, Cá nhân Đã - đang và sẽ ủng hộ chúng tôi... Chúng tôi luôn trân trọng và sẽ cố gắng hơn nữa để thắt chặt tình hữu nghị.....Khánh An luôn mong muốn được hợp tác với các đơn vị, cá nhân tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Sau đây là một số công trình tiêu biểu và những khách hàng thân thiết mà Công ty Khánh An đã có cơ hội được hợp tác, ngoài ra còn rất nhiều những khách hàng cá nhân đã ủng hỗ chúng tôi. xem thêm

đối tác chiến lược

Bản quyền thuộc Khánh An © 2015. All rights reserved. Phát triển bởi Thanh Bình.