Phụ kiện Máy chiếu

Phụ kiện Máy chiếu

Màn chiếu 3 chân Inox vuông TRS240F 135" 244x244 cm
TRS240F

Màn chiếu 3 chân Inox vuông TRS240F 135" 244x244 cm

Màn chiếu 3 chân Inox vuông TRS240F 135" 244x244 cm..

2.100.000

Màn chiếu 3 chân Inox vuông TRV240F 120" 244x182 cm
TRV240F

Màn chiếu 3 chân Inox vuông TRV240F 120" 244x182 cm

Màn chiếu 3 chân Inox vuông TRV240F 120" 244x182 cm..

2.100.000

Màn chiếu 3 chân Inox vuông TRV300F 150" 305x225 cm
TRV300F

Màn chiếu 3 chân Inox vuông TRV300F 150" 305x225 cm

Màn chiếu 3 chân Inox vuông TRV300F 150" 305x225 cm..

4.300.000

Màn chiếu 3 chân sắt tròn TRS160R 80" 152x152 cm
TRS160R

Màn chiếu 3 chân sắt tròn TRS160R 80" 152x152 cm

Màn chiếu 3 chân sắt tròn TRS160R 80" 152x152 cm..

1.080.000

Màn chiếu 3 chân sắt tròn TRS180R 100" 178x178 cm
TRS180R

Màn chiếu 3 chân sắt tròn TRS180R 100" 178x178 cm

Màn chiếu 3 chân sắt tròn TRS180R 100" 178x178 cm..

1.100.000

Màn chiếu 3 chân sắt tròn TRS220R 120" 213x213 cm
TRS220R

Màn chiếu 3 chân sắt tròn TRS220R 120" 213x213 cm

Màn chiếu 3 chân sắt tròn TRS220R 120" 213x213 cm..

1.600.000

Màn chiếu 3 chân sắt tròn TRV220R 100" 213x160 cm
TRV220R

Màn chiếu 3 chân sắt tròn TRV220R 100" 213x160 cm

Màn chiếu 3 chân sắt tròn TRV220R 100" 213x160 cm..

1.600.000

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMS160 80" 152x152 cm
DMS160

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMS160 80" 152x152 cm

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMS160 80" 152x152 cm..

860.000

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMS180 100" 178x178 cm
DMS180

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMS180 100" 178x178 cm

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMS180 100" 178x178 cm..

860.000

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMS220 120" 213x213 cm
DMS220

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMS220 120" 213x213 cm

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMS220 120" 213x213 cm..

1.200.000

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMS240 135" 244x244 cm
DMS240

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMS240 135" 244x244 cm

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMS240 135" 244x244 cm..

1.680.000

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMS300 170" 305x305 cm
DMS300

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMS300 170" 305x305 cm

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMS300 170" 305x305 cm..

3.000.000

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMV220 100" 213x160 cm
DMV220

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMV220 100" 213x160 cm

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMV220 100" 213x160 cm..

1.200.000

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMV240 120" 244x183 cm
DMV240

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMV240 120" 244x183 cm

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMV240 120" 244x183 cm..

1.680.000

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMV300 150" 305x225 cm
DMV300

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMV300 150" 305x225 cm

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMV300 150" 305x225 cm..

2.360.000

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELS360 200" 360X360 cm
ELS360

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELS360 200" 360X360 cm

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELS360 200" 360X360 cm..

10.900.000

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELS400 225" 406X406 cm
ELS400

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELS400 225" 406X406 cm

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELS400 225" 406X406 cm..

14.100.000

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELV360 180" 355x260 cm
ELV360

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELV360 180" 355x260 cm

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELV360 180" 355x260 cm..

8.700.000

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELV400 200" 400x300 cm
ELV400

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELV400 200" 400x300 cm

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELV400 200" 400x300 cm..

9.900.000

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELV500 250" 502x380 cm
ELV500

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELV500 250" 502x380 cm

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELV500 250" 502x380 cm..

33.500.000

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELV600 300" 600x450 cm
ELV600

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELV600 300" 600x450 cm

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELV600 300" 600x450 cm..

48.500.000

Màn chiếu điện Hộp 8 cạnh ELS300 170" 305x305 cm
ELS300

Màn chiếu điện Hộp 8 cạnh ELS300 170" 305x305 cm

Màn chiếu điện Hộp 8 cạnh ELS300 170" 305x305 cm..

4.100.000

Màn chiếu điện Hộp 8 cạnh ELV300 150" 305x225 cm
ELV300

Màn chiếu điện Hộp 8 cạnh ELV300 150" 305x225 cm

Màn chiếu điện Hộp 8 cạnh ELV300 150" 305x225 cm..

3.300.000

Màn chiếu điện Hộp vuông ELS180V 100" 178x178 cm
ELS180V

Màn chiếu điện Hộp vuông ELS180V 100" 178x178 cm

Màn chiếu điện Hộp vuông ELS180V 100" 178x178 cm..

1.620.000

Màn chiếu điện Hộp vuông ELS220V 120" 213x213 cm
ELS220V

Màn chiếu điện Hộp vuông ELS220V 120" 213x213 cm

Màn chiếu điện Hộp vuông ELS220V 120" 213x213 cm..

1.900.000

Màn chiếu điện Hộp vuông ELS240V 135" 244x244 cm
ELS240V

Màn chiếu điện Hộp vuông ELS240V 135" 244x244 cm

Màn chiếu điện Hộp vuông ELS240V 135" 244x244 cm..

2.360.000

Màn chiếu điện Hộp vuông ELV220V 100" 213x160 cm
ELV220V

Màn chiếu điện Hộp vuông ELV220V 100" 213x160 cm

Màn chiếu điện Hộp vuông ELV220V 100" 213x160 cm..

1.900.000

Màn chiếu điện Hộp vuông ELV240V 120" 244x183 cm
ELV240V

Màn chiếu điện Hộp vuông ELV240V 120" 244x183 cm

Màn chiếu điện Hộp vuông ELV240V 120" 244x183 cm..

2.360.000

Ống kính cho máy chiếu sony FH6 & FHZ6 VPLL-Z3010
SONY VPLL-Z3010

Ống kính cho máy chiếu sony FH6 & FHZ6 VPLL-Z3010

Ống kính cho máy chiếu sony FH6 & FHZ6 VPLL-Z3010..

44.850.000

Ống kính cho máy chiếu sony FH6 & FHZ6 VPLL-Z3024
SONY VPLL-Z3024

Ống kính cho máy chiếu sony FH6 & FHZ6 VPLL-Z3024

Ống kính cho máy chiếu sony FH6 & FHZ6 VPLL-Z3024..

40.250.000

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-4008
SONY VPLL-4008

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-4008

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-4008..

125.350.000

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-4016X
SONY VPLL-4016X

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-4016X

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-4016X..

22.425.000

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4015
SONY VPLL-Z4015

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4015

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4015..

100.625.000

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4019
SONY VPLL-Z4019

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4019

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4019..

69.230.000

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4025
SONY VPLL-Z4025

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4025

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4025..

104.650.000

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4045
SONY VPLL-Z4045

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4045

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4045..

115.000.000

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4107
SONY VPLL-Z4107

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4107

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4107..

75.900.000

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4111
SONY VPLL-Z4111

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4111

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4111..

58.305.000

Bộ chia HDMI 1 vào 2 ra
OEM HDMI1-2

Bộ chia HDMI 1 vào 2 ra

Sử dụng cho việc chia tín hiệu âm thanh, hình ảnh cho nhiều màn hình Chia tín hiệu HDMI 1080P - 2 ngõ ra HDMI 1080P với chức năng khuếch đại - Đèn báo tín hiệ..

370.000

Bộ chia HDMI 1 vào 4 ra
OEM HDMI1-4

Bộ chia HDMI 1 vào 4 ra

Sử dụng cho việc chia tín hiệu âm thanh, hình ảnh cho nhiều màn hình Chia tín hiệu HDMI 1080P - 4 ngõ ra HDMI 1080P với chức năng khuếch đại - Đèn báo tín hiệ..

560.000

Hiển thị 1 đến 40 trong tổng số 51 (2 Trang)

Phụ kiện Máy chiếu

Quý khách đang xem sản phẩm trong danh mục Phụ kiện Máy chiếu

Được sự ủy quyền làm đại lý cung cấp, lắp đặt và là công ty phân phối Phụ kiện Máy chiếu, cho nên Công ty Khánh An cam kết sẽ là nơi bán Phụ kiện Máy chiếu giá rẻ, cùng với chiều chính sách và chế độ hậu mãi tốt nhất.

Công ty Khánh Ancửa hàng bán Phụ kiện Máy chiếu giá rẻ và hỗ trợ giao tận nơi tại Tp HCM, nhanh chóng.

Quý khách cần mua Phụ kiện Máy chiếu hoặc cần tư vấn xem Phụ kiện Máy chiếu nào chất lượng tốt vui lòng liên hệ phòng Kinh Doanh

Nếu cần lắp đặt Phụ kiện Máy chiếu chúng tôi có đội ngũ lắp đặt với chi phí thỏa thuận ( Xem Chính sách lắp đặt ).

Quý khách cần tìm hướng dẫn cài đặt sử dụng Phụ kiện Máy chiếu vui lòng download tại: Hướng dẫn sử dụng

Liên hệ mua Phụ kiện Máy chiếu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP DỊCH VỤ KHÁNH AN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP DỊCH VỤ KHÁNH AN

Camera quan sát, Báo trộm, Tổng đài điện thoại, wifi, Điện thông minh đại lý phân phối lắp đặt giá rẻ

50 Tân Trang, P9, Q. Tân Bình, Tp HCM, Tp Hồ chí minhViệt nam700000

50 Tân Trang, P9, Q. Tân Bình, Tp HCM

Tư vấn sản phẩm: 0987 982 782 chat zalo (Mr Bình)

Bán hàng: 0888 506060 chat zalo (Ms Hân)

Tư vấn lắp đặt: 0947 982 782 chat zalo (Mr Bình)

Tư vấn kỹ thuật: 0918 329 968 chat zalo (Mr Hải) 0948 554 993 chat zalo (Mr Giang)

Tư vấn giải pháp: 0947 982 782 chat zalo (Mr Bình)

Hotline bán hàng: 0888 506060 chat zalo

sale01.khanhan@gmail.com

Thứ 2 - 7 Thời gian từ 08:30 AM đến 17:30PM

Tư vấn sản phẩm:0987 982 782 chat zalo
Kinh doanh: 0888 506060 chat zalo


Facebook Comments ()

Lắp đặt camera trọn gói Lắp đặt camera trọn gói giá rẻ TPHCM Lắp đặt camera trọn bộ Lắp camera gia đình giá bao nhiêu Giá lắp đặt camera Dịch vụ lắp camera tại nhà Camera trọn bộ Lắp camera tại nhà

Sản phẩm nổi bật

Bộ báo trộm chống leo hàng rào bằng tia laze ABT-100V3

Bộ báo trộm chống leo hàng rào bằng tia laze ABT-100V3

Đầu beam báo trộm hàng rào 2 tia ABT-100V3 là thiết bị báo động khi có kẻ đột nhập chắn ngang tia hồng ngoại được truyền giữa 2 đầu của thiết bị, Ngoài ra hàng ..

30% OFF
1.043.000 1.490.000

Bộ máy hẹn giờ phát nhạc tự động AZ365, lựa chọn nhạc theo ý muốn

Bộ máy hẹn giờ phát nhạc tự động AZ365, lựa chọn nhạc theo ý muốn

Sản phẩm Bộ máy hẹn giờ phát nhạc tự động AZ365 theo lịch trình này được phát triển thích hợp phục vụ cho nhà hàng, quán cafe,  trường học, nhà x..

10% OFF
3.555.000 3.950.000

Bộ lưu điện cho 4 Camera TORA CCTV-4

Bộ lưu điện cho 4 Camera TORA CCTV-4

Bộ lưu điện cho 4 Camera TORA CCTV 4 - CCTV POWER BANK là dòng sản phẩm máy lưu điện được thiết kế chuyên dụng cho hệ thống camera giám sát an ninh cho dân dụ..

5% OFF
3.277.500 3.450.000

Bộ lưu điện cho 8 camera TORA CCTV-8

Bộ lưu điện cho 8 camera TORA CCTV-8

Bộ lưu điện cho 8 Camera TORA CCTV 8 - CCTV POWER BANK là dòng sản phẩm máy lưu điện được thiết kế chuyên dụng cho hệ thống camera giám sát an ninh cho dân dụ..

5% OFF
5.652.500 5.950.000

Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM không dây

Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM không dây

Khi có trộm đột nhập vào vùng kiểm soát, hệ thống Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM sẽ kích hoạt hú còi tất cả các còi có trong hệ thống, đồng thời th..

22% OFF
1.950.000 2.500.000

Thiết bị chống trộm AL-858GSM dùng SIM điện thoại

Thiết bị chống trộm AL-858GSM dùng SIM điện thoại

Tại Việt Nam sản phẩm bộ báo trộm thông minh TORA AL-858GSM được coi là sản phẩm có tính năng cao và đặt được sự ổn định nhất trong các dòng sản phẩm báo trộm k..

20% OFF
5.296.000 6.620.000

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM01, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM01, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cửa điện tử quẹt thẻ - dùng cho cửa gỗ, nhôm, thép Thích hợp dùng cho chung cư văn phòng, cao ốc, nhà kho, gia đình, trường học, công cộng, v..v..Sử dụng ..

6% OFF
1.550.000 1.650.000

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM02, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM02, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cửa điện tử quẹt thẻ - dùng cho cửa gỗ, nhôm, thép Thích hợp dùng cho chung cư văn phòng, cao ốc, nhà kho, gia đình, trường học, công cộng, v..v..Sử dụng ..

5% OFF
1.850.000 1.950.000

Bộ chuông reng báo giờ làm việc tự động KST-BG28 (Linh kiện Hàn quốc, siêu bền, ổn định)

Bộ chuông reng báo giờ làm việc tự động KST-BG28 (Linh kiện Hàn quốc, siêu bền, ổn định)

Chuông báo giờ làm việc tự động cho nhà xưởng trường học văn phòng KST-BG28 đơn giản dễ sử dụng, thích hợp cho nhà xưởng, công ty, trường học. ... reo tiếng ch..

0% OFF
1.950.000 1.951.000

Bộ phát nhạc điệu tự động DC80A, 16 kiểu nhạc báo giờ

Bộ phát nhạc điệu tự động DC80A, 16 kiểu nhạc báo giờ

Bộ phát nhạc điệu tự động DC80A, 16 kiểu nhạc điệu là chuông báo giờ tự động chuyên dùng cho các công ty, xí nghiệp, cơ quan, trường học, bệnh viện báo giờ ra ..

1.200.000

Bộ chuông reng báo giờ tự động 80 lần/ngày KST-DC80AB

Bộ chuông reng báo giờ tự động 80 lần/ngày KST-DC80AB

Đây là chuông báo giờ tự động chuyên dùng cho các công ty, xí nghiệp, cơ quan, trường học, bệnh viện báo giờ ra vào của nhân viên. Cài đặt 80 lần ra vào ca. Kế..

1.400.000

Bộ còi cảnh báo nhắc quên chưa đóng cửa KSA-AL10

Bộ còi cảnh báo nhắc quên chưa đóng cửa KSA-AL10

Thiết bị cảnh báo nhắc quên chưa đóng cửa KSA-AL10 được sử dụng gắn ở 2 bên mép cánh cửa. Khi có người mở cửa sau thời gian cho phép tối đa 4 phút (tự cài đặt t..

340.000

Thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11

Thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11

Thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11 được sử dụng gắn ở 2 bên mép cánh cửa. Khi có người mở cửa sau thời gian cho phép từ 1 giây đến 999 giờ (tự cài đặt tùy..

950.000

Máy bộ đàm Lisheng LS-2000

Máy bộ đàm Lisheng LS-2000

Máy bộ đàm LISHENG Máy bộ đàm LISHENG cầm tay là thiết bị liên lạc không dây thường được sử dụng cho bảo vệ các tòa nhà, tầng hầm, công trình xây dựng, nhân viê..

850.000

Máy bộ đàm Lisheng LS-5500

Máy bộ đàm Lisheng LS-5500

Máy bộ đàm LISHENG Máy bộ đàm LISHENG cầm tay là thiết bị liên lạc không dây thường được sử dụng cho bảo vệ các tòa nhà, tầng hầm, công trình xây dựng, nhân viê..

1.150.000

Máy dò kim loại MD-3003B1

Máy dò kim loại MD-3003B1

Tính năng kêu và rung khi phát hiện ra kim loại; có báo đèn; âm thanh lớn, độ nhạy cao. Sử dụng đơn giản và An toàn cho người sử dụng. Đồng bộ gồm: Thân máy..

15% OFF
550.000 650.000

Camera IMOU WIFI IPC-C22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IMOU WIFI IPC-C22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IP dùng cho gia đình IPC-C22EP-IMOU (IMOU CUE 2) thiết kế nhỏ gọn nhẹ, độ phân giải 2 megapixel. Tầm quan sát xa 10m với công nghệ hồng ng..

45% OFF
640.000 1.160.000

Camera IMOU WIFI IPC-A22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IMOU WIFI IPC-A22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IMOU IPC-A22EP thiết kế nhỏ gọn, độ phân giải HD 1080P. Tầm quan sát xa 10m cùng các tính năng thông minh khác. Camera IP wifi IMOU t..

45% OFF
770.000 1.400.000


DỊCH VỤ & GIẢI PHÁP
CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát

Công ty Khánh An xin chân thành cảm ơn quý Công ty, Đơn vị, Cá nhân Đã - đang và sẽ ủng hộ chúng tôi... Chúng tôi luôn trân trọng và sẽ cố gắng hơn nữa để thắt chặt tình hữu nghị.....Khánh An luôn mong muốn được hợp tác với các đơn vị, cá nhân tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. , Sau đây là một số công trình tiêu biểu và những khách hàng thân thiết mà Công ty Khánh An đã có cơ hội được hợp tác, ngoài ra còn rất nhiều những khách hàng cá nhân đã ủng hỗ chúng tôi. xem thêm

Công ty Khánh An chuyên cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan như: lắp đặt camera quan sát , lắp đặt tổng đài điện thoại , Lắp đặt hệ thống báo trộm , thi công mạng nội bộ , Sửa chữa camera quan sát , Lắp đặt điện văn phòng , máy bộ đàm , máy chấm công , Bộ lưu điện ... thiết bị điện tử viễn thông cho gia đình, văn phòng, nhà máy, xưởng sản xuất, khách sạn, showroom, . . . Khánh An đã có nhiều kinh nghiệm và đã thi công cho nhiều công trình cũng như những dự án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. , Lắp đặt chuông cửa có hình , Lắp kiểm soát cửa ra vào , Lắp đặt máy chấm công , Lắp đặt hệ thống âm thanh , Lắp đặt bộ phát sóng wifi , Bảo trì hệ thống camera an ninh , Sửa chữa camera quan sát , Sửa chữa tổng đài điện thoại Công ty Khánh An chuyên : Lắp camera quan sát tại tphcm, Lắp báo trộm, Lắp máy chấm công, Lắp kiểm soát cửa ra vào, Lắp tổng đài điện thoại, Lắp mạng nội bộ, Lắp đặt bộ phát sóng wifi, Lắp đặt điện văn phòng, Cung cấp sản phẩm chính hãng, đa dạng cùng với chế độ hậu mãi tốt và lâu bền, chúng tôi hy vọng làm hài lòng với tất cả khách hàng.