Ở bài viết này công ty chúng tôi sẽ Hướng dẫn sử dụng nhanh tổng đài điện thoại ADSUN đến với quý khách hàng, nhằm giúp quý khách hàng có thể năm bắt được nhanh về hệ thống tổng đài điện thoại Adsun

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH TỔNG ĐÀI ADSUN FX 106/FX208PC, FX 312PC/FX416PC/FX832PC/FX864PC


Gọi nội bộ:
• Nhấc máy -gt; nhấn số nội bộ
Gọi ra ngoài:
• Nhấc máy -gt; nhấn số 0 (hoặc 9) -gt; quay số điện thoại cần gọi.
Chuyển máy:
• Nhấn ## -gt; nhấn số nội bộ cần chuyển.
Lấy lại cuộc gọi đã chuyển:
• Nếu chưa gác máy : nhấn ##
• Nếuđã gác máy : nhấc máy -gt; nhấn **
Rước cuộc gọi:
• Nhấc máy -gt; nhấn **
Tự chọn trung kế để gọi ra ngoài:
• Nhấn *# 8 + trung kế cần chọn (từ 1 đến 8) -gt; quay số điện thoại cần gọi.
• VD: chiếm trung kế 2: nhấn *# 82 -gt; quay số ñiện thại cần gọi.
Gọi ra ngoài bằng Account code:
• Nhấn *#1 + mã số -gt; quay số ñiện thoại cần gọi.
ðổ chuông nhờ ( Call Forward):
• Nhấc máy -gt; nhấn #5 + số nội bộ nhờ đổ chuông -gt; nghe báo bận -gt; gác máy.
• Hủy bỏ: Nhấc máy -gt; nhấn #4 -gt; nghe báo bận -gt; gác máy.
Thu âm bản tin DISA:
• Nhấc máy ở Jack01 -gt; nhấn *#*# -gt; nghe tút tút nhấn 80# -gt; chờ 2 giây -gt; đọc bản
tin gác máy.
Nghe lại bản tin DISA:
• Nhấc máy ở Jack01 -gt; nhấn *#*# -gt; nghe tút tút -gt; nhấn 81#.

1. THIẾT LẬP CUỘC GỌI
a. Gọi nội bộ
Là cuộc gọi được thực hiện giữa các máy nhánh với nhau. Khi gọi nội bộ tổng đài
Bưu điện sẽ không tính cước cuộc gọi.
Thao tác: Nhấc máy -gt; Nghe tín hiệu mời quay số nội bộ -gt; Nhấn số điện thoại nội bộ -gt; Chờ máy được gọi trả lời
Lưu ý: Nếu nghe tín hiệu báo bận thì máy được gọi đang bận.Hãy gác máy và gọi lại vào lúc khác.
b. Gọi ra ngoài trung kế
Thao tác: Nhấc máy -gt; Nghe tín hiệu mời quay số nội bộ -gt; Nhấn số 0 (hoặc số 9) -gt; Nghe tín hiệu mời quay sốtừ trung kế -gt; Nhấn số cần gọi
Lưu ý :
- Nếu nghe tín hiệu báo bận khi nhấn số 0 (hoặc số 9) tức là trung kế đang bị chiếm. Hãy gác máy và gọi lại vào lúc khác.
- Nếu nghe tín hiệu báo bận khi đã nhấn đúng số cần gọi tức là máy được gọi đang bận. Hãy gác máy và gọi lại vào lúc khác.
c. Chọn trung kế gọi ra ngoài (chỉ có ở tổng đài FX208PC)
Tính năng này chỉ có ở tổng đài FX208PC cho phép người sử dụng có thể chọn đường LINE muốn gọi ra ngoài.: Nhấc máy -gt; Nghe tín hiệu mời quay số nội bộ -gt; Nhấn * # m -gt; Nghe tín hiệu mời quay số từ trung kế -gt; Nhấn số cần gọi
Trong đó :
m = 1 : chọn trung kế 1 gọi ra ngoài
m = 2 : chọn trung kế 2 gọi ra ngoài
Lưu ý :
- Sau khi chọn đường line gọi ra ngoài mà nghe báo bận tức là đường line đó đang bận. Hãy chọn lại đường line khác hay gác máy và gọi lại vào lúc khác.
- Các máy nhánh bị cấm gọi ra ngoài không thực hiện được chức năng này.
2. NHẬN CUỘC GỌI
a. Nhận cuộc gọi nội bộ
Khi nghe tín hiệu chuông nội bộ (từng hồi chuông ngắn), chúng ta ngầm hiểu là có máy nhánh khác gọi tới.
Thao tác: Nghe tín hiệu chuông nội bộ -gt; Nhấc máy và đàm thoại
b. Nhận cuộc gọi từ trung kế
Khi nghe tín hiệu chuông từ trung kế(hồi chuông dài hơn), ta ngầm hiểu là có cuộc gọi từ trung kế vào.
Thao tác: Nghe tín hiệu chuông Trung kế -gt; Nhấc máy và đàm thoại
3. CHUYỂN CUỘC GỌI
Khi một máy nhánh đang đàm thoại với máy bên b. Nhận cuộc gọi từ trung kế
Khi nghe tín hiệu chuông từ trung kế(hồi chuông dài hơn), ta ngầm hiểu là có cuộc gọi từ trung kế vào.
Thao tác: ngoài, nếu muốn chuyển cuộc gọi này cho một máy nhánh khác ta thực hiện như sau:
Thao tác: Nhấn # # -gt; Nghe tín hiệu mời quay số nội bộ -gt; Nhấn số nội bộ cần chuyển
Lưu ý:
- Sau khi nhấn số máy nội bộ cần chuyển, bạn có thể gác máy ngay hoặc chờ máy nội bộ bên kia nhấc máy, hãy thông báo về cuộc gọi sẽ được chuyển đến rồi gác máy.
- Nếu bạn gác máy ngay thì khi máy nội bộ bên kia nhấc máy, cuộc gọi sẽ
được kết nối với máy bên ngoài.
- Nếu bạn chờ máy nội bộ bên kia nhấc máy và thông báo về cuộc gọi sẽ được chuyển đến thì chỉ khi nào bạn gác máy cuộc gọi mới được kết nối. Trong lúc bạn thực hiện chuyển cuộc gọi thì người bên ngoài sẽ nghe nhạc chờ.
- Khi nhấn số máy nhánh cần chuyển mà nghe tín hiệu báo bận hoặc nhấn sai số thì thực hiện lấy lại cuộc gọi (xem phần 4).
4. LẤY LẠI CUỘC GỌI ĐÃ CHUYỂN
Khi chuyển cuộc gọi đến một máy nhánh mà không có người nhấc máy, hoặc nhấn sai số máy cần chuyển, có thể lấy lại cuộc gọi đã chuyển .
- Nếu chưa gác máy xuống:
Thao tác: Nhấn # # -gt; Thông báo với máy bên ngoài
- Nếu đã gác máy xuống:
Thao tác: Nhấc máy -gt; Nhấn * * để lấy cuộc gọi
5. RƯỚC CUỘC GỌI
Là tính năng cho phép một máy nhánh bất kỳ có thể nhận cuộc gọi vào từ trung kế đang đổ chuông ở một máy nhánh khác.
Ví dụ: Giả sử bạn làm việc ở phòng kinh doanh (máy số 1), trong lúc bạn sang phòng kế toán (máy số 2) thì có cuộc gọi từ bên ngoài vào và máy số 1 đang đổ chuông nhưng không có ai nhấc máy. Bạn có thể mượn máy số 2 (nơi bạn đang có mặt) để nhận cuộc gọi ở máy số 1.
Thao tác: Nhấc máy nhánh bất kỳ -gt; Nhấn * *
6. THÔNG BÁO CÓ CUỘC GỌI TỪ TRUNG KẾ VÀO
Khi có cuộc gọi từ trung kế vào, nếu máy nhánh được chỉ định đổ chuông đang bận đàm thoại nội bộ với một máy nhánh khác thì sẽ nghe tín hiệu nhắc tút tút, tút tút…, thông báo có cuộc gọi từ ngoài vào .
Thao tác: Đang đàm thoại nội bộ, nghe âm thanh tut tut… -gt; Thông báo với người đang đàm thoại và gác máy -gt; Nghe đổ chuông từ trung kế -gt; Nhấc máy đàm thoại
Lưu ý: máy nhánh được chỉ định nhận chuông bên ngoài, khi đang đàm thoại nội bộ mà nghe âm thanh tút tút hãy nhanh chóng kết thúc đàm thoại nội bộ, gác máy xuống để nhận cuộc gọi từ bên ngoài vào.
7. KIỂM TRA CHUÔNG
Khi gọi đến một máy nội bộ nào đó mà không nghe đổ chuông, có thể xảy ra các trường hợp sau:
- Phần chuông của máy điện thoại bị hư hoặc công tắc chuông (Ringer) đang ở vị
trí “OFF”, tiến hành chuyển về “ON”.
- Phần chuông của tổng đài bị hư.
Để xác định phần nào hư ta thực hiện việc kiểm tra chuông như sau:
Thao tác: Nhấc máy -gt; Nghe tín hiệu mời quay số nội bộ -gt; Nhấn # 3 -gt; Nghe tín hiệu báo bận -gt; Gác máy, nghe đổ chuông 2
Lưu ý: Nếu gác máy mà điện thoại không đổ chuông thì nên thay thế bằng một điện thoại tốt khác.Nếu sau khi thay máy điện thoại mà nghe đổ chuông thì do điện thoại hư, còn không đổ chuông thì do phần chuông của tổng đài đang gặp sự cố.
8. ĐÀM THOẠI BA NGƯỜI :
Tổng đài cho phép đàm thoại tay ba giữa hai máy nhánh và một máy ngoài trung kế.
Thao tác: Đang đàm thoại với máy ngoài, muốn đàm thoại tay ba -gt; Nhấn # # -gt; Nghe tín hiệu mời quay số nội bộ -gt; Nhấn số máy nhánh muốn đàm thoại tay ba -gt; Nhấn # # để đàm thoại tay ba
Lưu ý:
Khi nhấn số máy nội bộ, nếu nghe tín hiệu báo bận máy nội bộ bên kia đang bận nhấn # # lần nữa để lấy lại cuộc gọi và thông báo cho người ngoài trung kế biết.
Nếu máy nội bộ được gọi không muốn đàm thoại hội nghị tay ba thì nhấn # # để lấy lại cuộc gọi và thông báo tình hình.
Khi đang đàm thoại hội nghị tay ba, nếu một trong hai máy nhánh gác máy thì cuộc đàm thoại vẫn được tiến hành giữa máy ngoài trung kế và máy nhánh còn lại.
9. DỊCH VỤ ĐỔ CHUÔNG NHỜ (CALL FORWARD)
Người sử dụng có thể dùng dịch vụ này để nhờ một máy nhánh khác nhận tất cả các cuộc gọi đến máy của mình trong lúc đi vắng.
Ví dụ: Bạn là người trực tổng đài ( ví dụ máy nhánh số 1) có nhiệm vụ tiếp nhận tất cả các cuộc gọi vào của khách hàng, nhưng vì lý do đột xuất bạn phải đi vắng. Bạn có thể nhờ phòng bảo vệ (ví dụ máy nhánh số 3) tiếp nhận các cuộc gọi đến máy của bạn trong lúc đi vắng.
a/ Thiết lập dịch vụ
Thao tác: Nhấc máy -gt; Nhấn # 5 và số máy nội bộ muốn Forward -gt; Nghe tín hiệu báo bận -gt; Gác máy
Lưu ý:
Tổng đài chỉ cho phép Forward 1 cấp. Chẳng hạn máy 1Forward cho máy 2 , nếu máy 2 lại tiếp tục Forward cho máy 3 thì khi có cuộc gọi tới máy 1 thì tổng đài sẽ tiến hành đổ chuông máy 2 chứ không phải máy 3; còn khi có cuộc gọi tới máy 2 thì tổng đài tiến hành đổ chuông máy 3.
Fordward có tác dụng cho cả cuộc gọi nội bộ và gọi từ bên ngoài vào
Dịch vụ này không còn tác dụng khi mất điện.
b/ Huỷ bỏ dịch vụ
Thao tác: Nhấc máy -gt; Nhấn # 4 -gt; Nghe tín hiệu báo bận -gt; Gác máy
Ví dụ: trong ví dụ trên máy nhánh số 1 Forward cho máy nhánh số 2. Để khôi phục lại như cũ thao tác như sau
Nhấc máy số1 , nhấn # 4, nghe âm báo bận nội bộ
Lưu ý: thao tác này là rất cần thiết nếu bạn có sử dụng dịch vụ này vì nếu quên thì bạn sẽ không nhận được tất cả các cuộc gọi đến máy của mình.
10. TÍNH NĂNG DISA (chỉ có ở tổng đài FX208PC)
Cho phép người bên ngoài khi gọi vào tổng đài sẽ nghe được câu chào và lời hướng dẫn, nhấn tiếp số máy nhánh của các phòng ban muốn liên hệ.
Khi tổng đài hoạt động ở chế độ DISA thì không nhất thiết phải có nhân viên trực điện thoại, rất thích hợp cho các văn phòng, công ty, xí nghiệp không có người trực điện thoại.
Ví dụ: nguời bên ngoài khi gọi vào tổng đài sẽ nghe được lời chào “Xin cảm ơn quý khách đã gọi vào công ty ABC , xin vui lòng nhấn số 1 để gặp giám đốc, nhấn số 2 để gặp phòng kinh doanh, nhấn số 3 để gặp phòng tổng hợp, …, để được hướng dẫn xin nhấn số 8”
Lưu ý:
- Đây là dịch vụ mở rộng không có sẵn trong tổng đài, nếu quý khách hàng có nhu cầu cần gắn thêm card DISA để ghi âm lời chào.
- Tiến hành ghi âm lời chào : lựa người có chất giọng tốt, sử dụng máy điện thoại loại tốt âm thanh to rõ trung thực, việc ghi âm tiến hành trong phòng kín tránh tạp âm.Thời gian ghi âm tối đa 20 giây.
- Sau khoản thời gian tối đa 20 giây người gọi vào không nhấn tiếp số máy nhánh thì tổng đài tự động đổ chuông máy nhánh được chỉ định nhận chuông.
- Người gọi bên ngoài vào có thể nhấn số máy nhánh cần gọi ngay khi đang có lời hướng dẫn mà không cần phải nghe hết câu.
- Khi người bên ngoài nhấn số máy nhánh không hợp lệ (số máy nhánh không tồn tại) hoặc nhấn đúng số máy nhánh nhưng máy nhánh này đang bận thì sẽ nghe tín hiệu báo bận.
- Nếu người gọi vào đã nhấn đúng số máy nhánh nhưng không có người nhấc máy thì máy nhánh đó sẽ đổ 10 hồi chuông rồi ngắt .
11. QUẢN LÝ CUỘC GỌI (chỉ có ở tổng đài FX208PC)
Phần mềm quản cước cuộc gọi được viết trong môi trong môi trường Windows tương thích với mọi hệ điều hành (win 98, win 2000, win xp) ngôn ngữ tiếng Việt giao diện đẹp rất dễ sử dụng.
Phần mềm giúp thống kê in ấn cước phí, in báo cáo , lưu trữ đầy đủ thông tin cuộc gọi của tất cả các máy nhánh khi gọi ra bên ngoài, các thông tin gồm có: số điện thoại gọi đi, thời gian đàm thoại, cước phí.
Đây là dịch vụ mở rộng không có sẵn trong tổng đài, nếu quý khách hàng có nhu cầu xin hãy liên hệ với đại lý gần nhất để được tư vấn thêm.

**** Quý khách ở thành phố hồ chí minh, bao gồm các quận 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, Tân Bình Tân Phú, Phú Nhuận, Bình tân, Gò Vấp, Hóc môn, Bình chánh, và các tỉnh lân cận như: Long an, đồng nai, biên hòa, long thành, bà rịa vũng tàu, phú mỹ, mỹ xuân... có nhu cầu lắp đặt tổng đài điện thoại để liên lạc nội bộ hay muốn tìm hiểu về cách lắp đặt tổng đài điện thoại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi chuyên cung cấp tổng đài điện thoại giá hot nhất và tốt nhất thị trường

Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM, đại lý, phân phối,mua bán, lắp đặt giá rẻ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP DỊCH VỤ KHÁNH AN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP DỊCH VỤ KHÁNH AN

Camera quan sát, Báo trộm, Tổng đài điện thoại, wifi, Điện thông minh đại lý phân phối lắp đặt giá rẻ

50 Tân Trang, P9, Q. Tân Bình, Tp HCM, Tp Hồ chí minhViệt nam700000

50 Tân Trang, P9, Q. Tân Bình, Tp HCM

Tư vấn sản phẩm: 0987 982 782 chat zalo (Mr Bình)

Bán hàng: 0888 506060 chat zalo () 0918 028 398 chat zalo () 0948 554 993 chat zalo ()

Tư vấn kỹ thuật:

Tư vấn giải pháp: 0987 982 782 chat zalo (Mr Bình)

Hotline bán hàng: 0888 506060 chat zalo

sale01.khanhan@gmail.com

Thứ 2 - 7Thời gian từ 08:30 AM đến 17:30PM

Có thể bạn quan tâm

Bài viết tương tự

Các bước cần thiết trước khi có ý định lắp đặt tổng đài điện thoại

Các bước cần thiết trước khi có ý định lắp đặt tổng đài điện thoại

Yêu cầu tổng đài sử dụng cho mục đích gì? Bạn dùng cho khách sạn, văn phòng công ty hay trung tâm chăm sóc khách hàng. Tư vấn chọn mua loại tổng đài, chọn loạ..

Hướng dẫn lập trình tổng đài PABX MS108

Hướng dẫn lập trình tổng đài PABX MS108

Hướng dẫn lập trình tổng đài PABX MS108 Lập trình thực hiện tại máy 801 của tổng đài Các số máy lẻ từ 801 đến 808 n:là các số sau của số máy lẻ từ 1 đến ..

Sản phẩm nổi bật

Bộ báo trộm chống leo hàng rào bằng tia laze ABT-100V3

Bộ báo trộm chống leo hàng rào bằng tia laze ABT-100V3

Đầu beam báo trộm hàng rào 2 tia ABT-100V3 là thiết bị báo động khi có kẻ đột nhập chắn ngang tia hồng ngoại được truyền giữa 2 đầu của thiết bị, Ngoài ra hàng ..

40% OFF
894.000

Bộ máy hẹn giờ phát nhạc tự động AZ365, lựa chọn nhạc theo ý muốn

Bộ máy hẹn giờ phát nhạc tự động AZ365, lựa chọn nhạc theo ý muốn

Sản phẩm Bộ máy hẹn giờ phát nhạc tự động AZ365 theo lịch trình này được phát triển thích hợp phục vụ cho nhà hàng, quán cafe,  trường học, nhà x..

0% OFF
3.500.000

Bộ lưu điện cho 4 Camera TORA CCTV-4

Bộ lưu điện cho 4 Camera TORA CCTV-4

Bộ lưu điện cho 4 Camera TORA CCTV 4 - CCTV POWER BANK là dòng sản phẩm máy lưu điện được thiết kế chuyên dụng cho hệ thống camera giám sát an ninh cho dân dụ..

0% OFF
3.450.000

Bộ lưu điện cho 8 camera TORA CCTV-8

Bộ lưu điện cho 8 camera TORA CCTV-8

Bộ lưu điện cho 8 Camera TORA CCTV 8 - CCTV POWER BANK là dòng sản phẩm máy lưu điện được thiết kế chuyên dụng cho hệ thống camera giám sát an ninh cho dân dụ..

0% OFF
5.950.000

Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM

Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM

Khi có trộm đột nhập vào vùng kiểm soát, hệ thống Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM sẽ kích hoạt hú còi tất cả các còi có trong hệ thống, đồng thời th..

0% OFF
1.950.000

Thiết bị chống trộm AL-858PTSN dùng line điện thoại

Thiết bị chống trộm AL-858PTSN dùng line điện thoại

Tại Việt Nam sản phẩm bộ báo trộm thông minh TORA AL-858PTSN được coi là sản phẩm có tính năng cao và đặt được sự ổn định nhất trong các dòng sản phẩm báo trộm ..

0% OFF
2.750.000

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM01, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM01, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cửa điện tử quẹt thẻ - dùng cho cửa gỗ, nhôm, thép Thích hợp dùng cho chung cư văn phòng, cao ốc, nhà kho, gia đình, trường học, công cộng, v..v..Sử dụng ..

9% OFF
1.500.000

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM02, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM02, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cửa điện tử quẹt thẻ - dùng cho cửa gỗ, nhôm, thép Thích hợp dùng cho chung cư văn phòng, cao ốc, nhà kho, gia đình, trường học, công cộng, v..v..Sử dụng ..

5% OFF
1.850.000

Bộ chuông reng báo giờ làm việc tự động KST-BG28 (Linh kiện Hàn quốc, siêu bền, ổn định)

Bộ chuông reng báo giờ làm việc tự động KST-BG28 (Linh kiện Hàn quốc, siêu bền, ổn định)

Chuông báo giờ làm việc tự động cho nhà xưởng trường học văn phòng KST-BG28 đơn giản dễ sử dụng, thích hợp cho nhà xưởng, công ty, trường học. ... reo tiếng ch..

0% OFF
1.950.000

Bộ phát nhạc điệu tự động DC80A, 16 kiểu nhạc báo giờ

Bộ phát nhạc điệu tự động DC80A, 16 kiểu nhạc báo giờ

Bộ phát nhạc điệu tự động DC80A, 16 kiểu nhạc điệu là chuông báo giờ tự động chuyên dùng cho các công ty, xí nghiệp, cơ quan, trường học, bệnh viện báo giờ ra ..

0% OFF
1.200.000

Bộ chuông reng báo giờ tự động 80 lần/ngày KST-DC80AB

Bộ chuông reng báo giờ tự động 80 lần/ngày KST-DC80AB

Đây là chuông báo giờ tự động chuyên dùng cho các công ty, xí nghiệp, cơ quan, trường học, bệnh viện báo giờ ra vào của nhân viên. Cài đặt 80 lần ra vào ca. Kế..

0% OFF
1.400.000

Bộ còi cảnh báo nhắc quên chưa đóng cửa KSA-AL10

Bộ còi cảnh báo nhắc quên chưa đóng cửa KSA-AL10

Thiết bị cảnh báo nhắc quên chưa đóng cửa KSA-AL10 được sử dụng gắn ở 2 bên mép cánh cửa. Khi có người mở cửa sau thời gian cho phép tối đa 4 phút (tự cài đặt t..

0% OFF
340.000

Bộ thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11

Bộ thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11

Thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11 được sử dụng gắn ở 2 bên mép cánh cửa. Khi có người mở cửa sau thời gian cho phép từ 1 giây đến 999 giờ (tự cài đặt tùy..

0% OFF
950.000

Máy bộ đàm Lisheng LS-2000

Máy bộ đàm Lisheng LS-2000

Máy bộ đàm LISHENG Máy bộ đàm LISHENG cầm tay là thiết bị liên lạc không dây thường được sử dụng cho bảo vệ các tòa nhà, tầng hầm, công trình xây dựng, nhân viê..

0% OFF
860.000

Máy bộ đàm Lisheng LS-5500

Máy bộ đàm Lisheng LS-5500

Máy bộ đàm LISHENG Máy bộ đàm LISHENG cầm tay là thiết bị liên lạc không dây thường được sử dụng cho bảo vệ các tòa nhà, tầng hầm, công trình xây dựng, nhân viê..

0% OFF
1.150.000

Máy dò kim loại MD-3003B1

Máy dò kim loại MD-3003B1

Tính năng kêu và rung khi phát hiện ra kim loại; có báo đèn; âm thanh lớn, độ nhạy cao. Sử dụng đơn giản và An toàn cho người sử dụng. Đồng bộ gồm: Thân ..

0% OFF
550.000

Camera IMOU WIFI IPC-C22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IMOU WIFI IPC-C22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IP dùng cho gia đình IPC-C22EP-IMOU (IMOU CUE 2) thiết kế nhỏ gọn nhẹ, độ phân giải 2 megapixel. Tầm quan sát xa 10m với công nghệ hồng ng..

0% OFF
550.000

Camera IMOU WIFI IPC-A22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IMOU WIFI IPC-A22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IMOU IPC-A22EP thiết kế nhỏ gọn, độ phân giải HD 1080P. Tầm quan sát xa 10m cùng các tính năng thông minh khác. Camera IP wifi IMOU t..

1.400.000

Tin tức mới

Top 30 loại bình xịt khử trùng không khí, chai xịt khử trùng không khí, thuốc khử trùng tốt nhất hiện nay

Top 30 loại bình xịt khử trùng không khí, chai xịt khử trùng không khí, thuốc khử trùng tốt nhất hiện nay

Đứng trước tình hình dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng. Môi trường sống đang bị ô nhiễm ngày càng kinh khủng hơn. Ai cũng hoang mang không biết nên chọ..

Máy phun thuốc Makita PM7650H (4 thì)

Máy phun thuốc Makita PM7650H (4 thì)

Thông số kỹ thuậtKích thước đóng gói580mm x 580mm x 600mmTốc độ gió85 m/sĐộng cơ4 thìTốc độ vòng quayLàm việc (2.800 vòng/phút), Tối đa (7.400 vò..

Top 5 Máy phun khử khuẩn, xịt thuốc sát trùng, bình xịt điện, máy phun thuốc khử trùng mùa dịch

Top 5 Máy phun khử khuẩn, xịt thuốc sát trùng, bình xịt điện, máy phun thuốc khử trùng mùa dịch

Với lo ngại có thể mắc những dịch bệnh nguy hiểm như Corona, nhiều gia đình đã trang bị những chiếc máy phun thuốc để tiêu diệt và loại bỏ các virus, vi khuẩn c..

Giải pháp máy đo thân nhiệt kết hợp rửa tay tự động trong mùa dịch

Giải pháp máy đo thân nhiệt kết hợp rửa tay tự động trong mùa dịch

Đây là hệ thống máy đo thân nhiệt kết hợp sát khuẩn tự động không tiếp xúc, hoạt động dựa trên cảm biến khoảng cách, tự cảm ứng và điều chỉnh chiều cao người đo..

Giải pháp camera nhận diện khuôn mặt Camera TIANDY

Giải pháp camera nhận diện khuôn mặt Camera TIANDY

Công nghệ nhân diện khuôn mặt VN FACE( Việt Nam Face Recognition Technology) hiện là một công nghệ đang được sử dụng khá phổ biến tại các quốc gia phá..


Công ty Khánh An chuyên : cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan như: lắp đặt camera quan sát , lắp đặt tổng đài điện thoại , Lắp đặt hệ thống báo trộm , thi công mạng nội bộ , Sửa chữa camera quan sát , Lắp đặt điện văn phòng , máy bộ đàm , máy chấm công , Bộ lưu điện , Lắp camera quan sát tại tphcm , Lắp báo trộm , Lắp máy chấm công , Lắp kiểm soát cửa ra vào , Lắp đặt bộ phát sóng wifi , Lắp đặt chuông cửa có hình , Lắp đặt máy chấm công , Lắp đặt hệ thống âm thanh , Bảo trì hệ thống camera an ninh , Sửa chữa camera quan sát , Sửa chữa tổng đài điện thoại ... thiết bị điện tử viễn thông cho gia đình, văn phòng, nhà máy, xưởng sản xuất, khách sạn, showroom, . . . Khánh An đã có nhiều kinh nghiệm và đã thi công cho nhiều công trình cũng như những dự án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, , Cung cấp sản phẩm chính hãng, đa dạng cùng với chế độ hậu mãi tốt và lâu bền, chúng tôi hy vọng làm hài lòng với tất cả khách hàng.


DỊCH VỤ & GIẢI PHÁP
CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát