CÁC BƯỚC LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI TDA 100 / 200 BẰNG PC

Phải cài đặt “KX-TDA Maintenance Console V3.0”

Nếu kết nối qua cổng USB phải cài đặt “Driver USB”

Cũng có thể lập trình bằng cổng COM RS –232C

- Mở “KX-TDA Maintenance” → Enter Program console → Nhập password INSTALLER → Chọn Connect to PABX → Enter system Password → Nhập 1234 → chọn USB ( nếu lập trình bằng USB ) chọn RS232 (Nếu lập trình bằng cổng COM RS-232C)

1. Kiểm tra các card cắm trên tổng đài:

- 1.Configuration – 1.1.Slot

2. Khai báo trung kế :

- 1.Configuration → 1.1.Slot → Đưa trỏ chuột vào vị trí card trung kế (LCOT8, LCOT16) → trọn Port Property

→Tại cột Connection kích chuột chọn INS kết nối hay sử dụng, chọn OUS không kết hay không sử → Apply → OK.

3. Thay đổi số nội bộ:

4.Extension → 4.1 Wired Extension → 4.1.1 Extension Settings Đánh số máy nhánh cần thay đổi vào các ô tương ứng ở cột Extension Number → Apply → OK.

- Chú ý :

Các số từ 501 ÷ 564 được giành để đặt cho các lời DISA. Lời DISA một có số lẻ là 501, lời hai có số lẻ là 502 … lời 64 có số lẻ 564.

Các số từ 601 601 ÷ 664 được giành để đặt cho các nhóm nhận cuộc gọi ICD. Nhóm một có số lẻ là 601, nhóm hai có số lẻ 602 … nhóm 64 có số lẻ là 664

- Nếu muốn dùng các số này đặt cho các máy lẻ thì trước hết phải xóa các số này ở mục:

5. Optional Device → 5.3 Voice Message → 5.3.2 DISA Message (501÷564) 3. Group → 3.5. Incoming Call Distribution Group → 3.5.1 Group Setting (601÷664)

4. DSS: Bàn giám sát: (Khi sử dụng bàn giám sát)

- 1. Configuration →1.1.Slot Đưa trỏ chuột vào vị trí card thuê bao (DHLC8, SLC16, SLC8 …) → chọn Port Property → Trong cột Connection chọn cổng kết nối bàn DSS → Connect (chọn OUS cho port gắn DSS) → tiếp đến tại mục DPT Type → cột Type → chọn DSS tại Port gắn DSS → Apply → trở lại mục cột Connection (chọn port gắn bàn DSS) → INS → Apply → OK .

- 4. Extension → 4.3 DSS Console →Chọn bàn DSS trong mục DSS console No. (trong trường hợp có nhiều bàn DSS) → Pair Extention nhập số máy nhánh của bàn lập trình → Apply. Muốn gán số trên DSS : Tại cột Type → chọn DSS → tại cột Ext No of Floating Ext No đánh số máy nhánh cần gán → sau khi đã gán xong tất cả các số Apply → OK .

5. Đổ chuông máy lẻ:

- 10. CO amp; Incoming Call → 10.2 DiL Table amp; Port setting → Dil → Port no (đường trung kế) → Dil Destination → (Day, lunch, Break, night) → nhập số Ext cần đổ chuông tương ứng với các buổi → Apply → Ok .

6. Đổ chuông nhóm (Nhiều máy) :

a. Nhóm các máy vào một nhóm :

- 3 .Group → 3.5 Incoming Call Distribution group → 3.5.4 Member (chọn những Extention đổ chuông, chọn thời gian trễ chuông Delay cho ICD group từ 01 → 64, có tối đa 32 máy đổ chuông trong một ICD group được khai báo ở phần Member) → Apply → Ok

b. Chọn kiểu đổ chuông cho nhóm :

- 3 .Group → 3.5 Incoming Call Distribution group → 3.5.1 Group Settings → Trong cột Distribution lựa chọn các kiểu : Ring – Đổ chuông cả nhóm / UCD – Phân bổ đồng đều / Proiority Hunting – Kiểu trượt → Apply → Ok

c. Chỉ định đổ chuông nhóm :

- 10. CO amp; Incoming Call → 10.2 DiL Table amp; Port setting → Dil → Port no (đường trung kế) → Dil Destination → ( Day , lunch , Break ,night ) → nhập số của nhóm cần đổ chuông đã đặt ở trên tương ứng với các buổi (Ví dụ : Mặc định nhóm 01 có số là 601, nhóm 02 có số là 602) → Apply → Ok.

7. Đặt nhóm trượt (Máy bận nhảy sang máy khác trong nhóm):

- 3.Group → 3.6.Extention hunting group → Trong cột Hunting type chọn kiểu nhóm tương ứng (Circular là đổ chuông xoay vòng trong nhóm / Terminated là đổ chuông từ thấp đến cao ) → Kích chuột Member List (M) → chọn nhóm tương ứng trong mục Hunting Group No (có 64 nhóm từ nhóm 1 - nhóm 64 → Number Extention (từ 1 → 16 là số máy để đánh số máy nhánh đổ chuông trong nhóm) → Apply → OK.

- 10.CO amp; Incomming Call → 10.2. Dil table amp; Port setting → DIL → Port no (đường trung kế) → Dil Destination ( Day , Lunch , Break , Night ) → chọn một số Extention dẫn đầu bắt kì từ 1→16 đã tạo trong member ở phần trên cho chế độ ngày đên trưa,nếu máy này bận sẽ đổ chuông ở máy rỗi kế tiếp trong nhóm Hunting → Apply → OK

8. DISA :

a. Thiết lập các lời DISA

- 5.Opton Device → 5.3 DISA → 5.3.1.Message Setting → để quay một số tắc cho máy nhánh tương ứng với từng số nổi cho bản tin DISA từ 501→564 tương ứng cho OGM1 → OGM 64 sử dụng cho chế cộ Disa AA tương ứng từ 0→9 là số máy nhánh nào đó như số 0 tương ứng là máy 101.

b. Chọn lời DISA cho từng đường trung kế

- 10. CO amp; Incomming Call →10.2. Dil table amp; Port setting → Dil → Port no (chọn vị trí đường trung kế cần sử dụng Disa) → Dil Destination (chọn chế độ Day , Night ,…) khai báo số của lời DISA (lời DISA 1 có số là 501, …, lời DISA64 có số là 564) → Apply → OK.

c. Chỉnh lại thông số thời gian

- 2. System → 2.3 Timer amp; Counters → Chọn thẻ DISA/Door/Reminder/U.Conf → Trong mục Delay Answer Timer (s) chọn 0s (để lời chào phát ngay khi gọi đến) → Apply → OK

9. Ghi âm DISA :

a. Có thể ghi âm bằng điện thoại thường

- Đưa số máy lẻ về COS64 (lớp dịch vụ được phép ghi âm DISA) : 4.Extention → 4.1 Wired Extention → 4.1.1 Extention setting → tìm số máy nhánh sử dụng để ghi âm DISA trong cột Ext number → Trong cột COS chọn 64 → Apply → OK.

- Để ghi âm lời DISA : Nhấc máy đó lên bấm *36 1 + số của lời DISA. ví dụ ghi âm lời 1 bấm *36 1 501, ghi lời hai là *361 502 → máy phát tiếng tút thì đọc lời DISA → đọc xong bấm Store hoặc gác máy.

- Để nghe lại lời DISA : Nhấc máy bấm *36 2 + số của lời DISA. ví dụ nghe lời 1 bấm *36 2 501, nghe lời hai là *36 2 502.

- Để xóa lời DISA : Nhấc máy bấm *36 0 + số của lời DISA.

Chú ý rằng quyền hay các hạn chế của máy nhánh đều được thể hiện thông qua COS mà máy đó được gán. (Mỗi COS sẽ mang rất nhiều thông tin ví dụ : Các mức cấm đầu số cho các buổi, có hạn chế thời gian hay không, được chiếm các trung kế nào, có được gọi Account Code hay không…)

10. Hạn chế cuộc gọi :

a. Định nghĩa các mức cấm đầu số :

- 7.TRS → 7.2.Deny Code → Chọn Level để tạo mã cấm từ level 2 → level 6 sau đó nhập mả cấm vào vị trí từ 0001 → 1000→ Apply → OK . các mức cấm này không gán trực tiếp cho máy lẻ mà gán thông qua COS.

b. Đưa các mức cấm vào trong COS :

- 2. System → 2.7 Class of Service→ 2.7.1 COS setting → TRS/CO → TRS Level → chọn COS cho chế độ ngày đêm theo mã cấm trong từng level → Apply → OK

- Mặc định thì COS1-COS7 có các level tương ứng là từ Level 1 –Level 7 cho các buổi là như nhau. Ta hoàn toàn có thể thay đổ các level này cho hợp với yêu cầu lập trình. COS là một bước trung gian khi gán đầu cấm cho máy lẻ.

c. Gán COS cho máy nhánh :

- 4.Extention → 4.1wired Extention → 4.1.1 Extention setting → Trong cột COS tương ứng với số máy lẻ trong cột Ext number chọn COS theo yêu cầu → Apply → OK

+ Một Ext được gán 1COS, COS đó sẽ quy định level tương ứng với thời gian đêm ngày. Ví dụ vào mục TRS → Deny code → level 2 tạo mã 00 để cấm gọi quốc tế, level 3 tạo mã 0, 17 để cấm gọi di động liên tỉnh, dich vụ 171,177,178,179 đường dài, vào chương trình Class of Service → TRS Level → chọn cos 64 chỉ định level 2 ở chế độ ban ngày, và chỉ định level 3 ở chế độ ban đêm. Cuối cùng ta vào chương trình Extention → Wired Extention → Extention setting → Extntion Number → chọn máy 102 gán COS 64 → Apply → OK. Vậy Ext 102 ở chế độ ban ngày không gọi được quốc tế (bị giới hạn) chỉ gọi di động liên tỉnh nội hạt,ở chế độ ban đêm Ext 102 chỉ gọi nội hạt không gọi di động, liên tỉnh, quốc tế, dịch vụ 171,177,178,179.

11. Cấm gọi ra trên trên trung kế :

* Cấm gọi ra trên đường trung kế. Hay còn gọi chiếm nhóm trung kế (Việc này cũng được quy định thông qua COS)

- 10. CO amp; Incomming Call → 10.1 CO Line Settings → Tại cột Trunk Group Number chọn nhóm cho các đường trung kế (mặc định tất cả ở nhóm 1) → Apply → OK.

- 4. Extention → 4.1 Wired Extention → 4.1.1 Extention setting → tại cột COS chọn COS tương ứng với Extention Number (cho máy nhánh vào COS cấm gọi ra trên đường CO) → Apply → OK.

- 2. System → 2.7 Class of Service → 2.7.2 External callbock → chọn Outgoing trunk group (từ group 01 → group 64) → chọn Block (khoá – Màu xanh ) or Nonblock (không khoá – Màu trắng ) cho từng COS tương ứng máy nhánh chọn ở Extention Setting ở trên → tiếp tục chọn ô ngày (Day) để thay đổi cho các thời gian khác Day, Night, Lunch ... → Apply → OK.

* Nếu máy nhánh được gắn 1 COS mà COS đó ở chế độ block tương ứng với phần Outgoing trunk group (từ group 01→group 64) → thì máy nhánh đó sẽ không chiếm được đường nhóm trung kế (CO) gọi ra ngoài.

12. Giới hạn thời gian gọi trên CO :

- Máy con chỉ có thể đàm thoại trong khoảng thời gian nhất định

- 4 .Extention → 4.1 Wired Extention → 4.1.1 Extention Setting → Main → chọn máy nhánh cho từng Cos bắt kì để giớn hạn thời gian cuộc gọi → Apply → OK.

- 3.Group → 3.1 trunk group → TRG Setting → Main → trunk group → Cos tương ứng cho từng Ext (máy nhánh) đã tạo trong mục số 4. Extention → 4.1Wired Extention → 4.1.1 Extention setting sẽ tạo ở dưới ) → Extention CO Duration time để chọn thời gian cần giới hạn → Apply → OK.

- 2.System → 2.7. Class of Service → 2.7.1 Cos Setting → Extention CO line call Duration limit để chọn Enable hoặc Disable → Apply → OK.

- 2.System → 2.9 Option → Option 2 → Extention CO call Limitation → chọn for outgoing hoặc for outgoing + incoming →Apply → OK .

13. Account Code :

Bình thường máy nhánh sẽ không thực hiện được cuộc gọi bị giới hạn trong chế độ Account, nếu có mã Account thì mới thực hiện được.

- 6.Feature → 6.3 Verifile code → Verifile code (0001 → 1000) nhập mã account tương ứng cho từng người→ trong mục user name nhập tên người sử dụng account nếu cần → verifile code PIN (0001 →1000) mã cá nhân tương ứng với mã Accuont → Apply → OK.

- 7.TRS → 7.2.Deny Code → Chọn Level để tạo mã cấm từ Level 2 → Level 6 nhập mã cấm tương ứng vị trí từ 0001 → 1000 → Apply (Khi đó muốn gọi những mã cấm trên thì phải gọi bằng Account)

- 2.System → 2.7 classof service→2.7.1 cos setting → TRS/CO → TRS Level → chọn Cos sử dụng account cho chế độ ngày đêm theo mã cấm trên từng level→ apply → OK

- 4.Extention → 4.1 wired Extention → 4.1.1 Extention setting → Ext number → Cos ( chọn cos cho từng máy nhánh sử dụng account code tương ứng với cos đã chọn trong level ở phần trên ) → Apply → OK.

Chú ý: Vị trí mã accuont trong chương trình 120 phải tương ứng với mã pin .Tức là khi sử dụng chế độ gọi bằng Accuont thì vị trí mã accuont phải giống vị trí mã pin

14. ARS :

Tự động chèn dịch vụ 171,178,177,179 khi gọi đường dài liên tỉnh quốc tế

- 8. ARS → 8.1. System setting → ARS Mode (on) → Apply → Ok

- 8.2 Leading number → No (1-20) → Leading (mã chèn hay mã tỉnh) ví dụ (TP Hà Nội : 08 , Đà Nẵng : 061)

- 8.3 Routing plan time chọn khoảng thời gian để sử dụng ARS trong ngày Time A, TimeB, Time C, Time D.

- 8.4 Routing plan Priority → Routing plan No ( 1-16 ) tuyến để ra ngoài để tạo cho phần Leading Number .chọn thời gian ngày trong tuần để sử dụng dịch vụ → Time A → Time D → Priority ( 1-6) chế độ ưu tiên → Apply → Ok.

- 8.5 Carrier → Carrier ( 01 → 10 ) → Removel number ( xoá bao nhiêu kí tư( thì sẽ chèn dịch vụ ) → Carrier Access code (chèn 171,178, 177,179) → apply → OK .

- 8. ARS → Carrier → Trunk group → Carrier → Trunk group for the Carrier : cho phép dịch vụ chèn trên đường trung kế (group trung kế nào) Enable hoặc Disable → Apply → OK.

15. Dect Phone

- Lập trình và kết nối Card máy DECT : KX-TDA 0141

- Gắn được trên Card DHLC , chỉ dùng hai dây Data và chiếm 1 port trên card DHLC

- Máy Dect có thể dùng loại KX-TCA155, KX-TCA255 hoặc các loại DECT.

Lập trình kết nối :

- 1.Configuration → 1.2 Portable Station → nhập số máy nhánh cho máy dect phone→ chọn Select → theo từng cho từng máy nhánh → Registration ( Trứơc khi đăng ký cần nhập mã Pin ) mặc định là 1234 cho từng máy con và tiến hành đăng ký máy nhánh từ máy con.

- Bấm menu→ Setting HS → Select Registration → bấm b→ Register Hs →bấm ok → Select Base → bấm ok→ Please Wait → mã Pin(mặc định 1234) → OK.

16. Set Cổng COM máy In SMDR R232C

- 10. Maintenace → 10.2 SMDR → SMDR port → chọn RC232C → outgoing call print → ( On/Off) → in coming call Print → chọn ( On/Off ) → Apply .

- 10.Maintenace → 10.2 SMDR → RS-232C: Baud rate → chọn tốc độ bit tương ứng giữa Tổng Đài và máy In → RS232C:WL code → chọn CR+LF → RS232C : Word Length → chọn 8 bit → RS 232C: Parity bit → 1 bit → RS:232C Flow control → None → Apply → OK

17. Chế độ cho phép hay không cho phép transfer cuộc gọi trên đường CO

- 4.Extention → 4.1 wired Extention → Extention Setting → Main → chọn Ext (máy nhánh) cho từng Cos để thực hiện chế độ cho phép hay không cho phép transfer cuộc gọi trên CO → Apply → OK.

- 2. System →2.7 Class of Service → Cos Setting → Transfer to CO để chọn Enable hoặc Disable → Apply → OK .

18. Chế độ cho phép hay không cho phép transfer cuộc gọi trên đường CO

- 4.Extention → 4.1 Wired Extention → Extention Setting → Main → chọn Ext(máy nhánh) cho từng Cos để thực hiện chế độ cho phép hay không cho phép Callforward trên CO → Apply → OK .

- 2.System → 2.7 Class of Service → COS Setting → Callforward to CO để chọn Enable hoặc Disable → Apply → OK.

Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM, đại lý, phân phối,mua bán, lắp đặt giá rẻ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP DỊCH VỤ KHÁNH AN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP DỊCH VỤ KHÁNH AN

Camera quan sát, Báo trộm, Tổng đài điện thoại, wifi, Điện thông minh đại lý phân phối lắp đặt giá rẻ

50 Tân Trang, P9, Q. Tân Bình, Tp HCM, Tp Hồ chí minhViệt nam700000

50 Tân Trang, P9, Q. Tân Bình, Tp HCM

Tư vấn sản phẩm: 0987 982 782 chat zalo (Mr Bình)

Bán hàng: 0888 506060 chat zalo () 0918 028 398 chat zalo () 0948 554 993 chat zalo ()

Tư vấn kỹ thuật:

Tư vấn giải pháp: 0987 982 782 chat zalo (Mr Bình)

Hotline bán hàng: 0888 506060 chat zalo

sale01.khanhan@gmail.com

Thứ 2 - 7Thời gian từ 08:30 AM đến 17:30PM

Có thể bạn quan tâm

Bài viết tương tự

Hướng dẫn lập trình tổng đài PABX MS108

Hướng dẫn lập trình tổng đài PABX MS108

Hướng dẫn lập trình tổng đài PABX MS108 Lập trình thực hiện tại máy 801 của tổng đài Các số máy lẻ từ 801 đến 808 n:là các số sau của số máy lẻ từ 1 đến ..

Sản phẩm nổi bật

Bộ báo trộm chống leo hàng rào bằng tia laze ABT-100V3

Bộ báo trộm chống leo hàng rào bằng tia laze ABT-100V3

Đầu beam báo trộm hàng rào 2 tia ABT-100V3 là thiết bị báo động khi có kẻ đột nhập chắn ngang tia hồng ngoại được truyền giữa 2 đầu của thiết bị, Ngoài ra hàng ..

40% OFF
894.000

Bộ máy hẹn giờ phát nhạc tự động AZ365, lựa chọn nhạc theo ý muốn

Bộ máy hẹn giờ phát nhạc tự động AZ365, lựa chọn nhạc theo ý muốn

Sản phẩm Bộ máy hẹn giờ phát nhạc tự động AZ365 theo lịch trình này được phát triển thích hợp phục vụ cho nhà hàng, quán cafe,  trường học, nhà x..

0% OFF
3.500.000

Bộ lưu điện cho 4 Camera TORA CCTV-4

Bộ lưu điện cho 4 Camera TORA CCTV-4

Bộ lưu điện cho 4 Camera TORA CCTV 4 - CCTV POWER BANK là dòng sản phẩm máy lưu điện được thiết kế chuyên dụng cho hệ thống camera giám sát an ninh cho dân dụ..

0% OFF
3.450.000

Bộ lưu điện cho 8 camera TORA CCTV-8

Bộ lưu điện cho 8 camera TORA CCTV-8

Bộ lưu điện cho 8 Camera TORA CCTV 8 - CCTV POWER BANK là dòng sản phẩm máy lưu điện được thiết kế chuyên dụng cho hệ thống camera giám sát an ninh cho dân dụ..

0% OFF
5.950.000

Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM

Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM

Khi có trộm đột nhập vào vùng kiểm soát, hệ thống Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM sẽ kích hoạt hú còi tất cả các còi có trong hệ thống, đồng thời th..

0% OFF
1.950.000

Thiết bị chống trộm AL-858PTSN dùng line điện thoại

Thiết bị chống trộm AL-858PTSN dùng line điện thoại

Tại Việt Nam sản phẩm bộ báo trộm thông minh TORA AL-858PTSN được coi là sản phẩm có tính năng cao và đặt được sự ổn định nhất trong các dòng sản phẩm báo trộm ..

0% OFF
2.750.000

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM01, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM01, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cửa điện tử quẹt thẻ - dùng cho cửa gỗ, nhôm, thép Thích hợp dùng cho chung cư văn phòng, cao ốc, nhà kho, gia đình, trường học, công cộng, v..v..Sử dụng ..

9% OFF
1.500.000

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM02, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM02, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cửa điện tử quẹt thẻ - dùng cho cửa gỗ, nhôm, thép Thích hợp dùng cho chung cư văn phòng, cao ốc, nhà kho, gia đình, trường học, công cộng, v..v..Sử dụng ..

5% OFF
1.850.000

Bộ chuông reng báo giờ làm việc tự động KST-BG28 (Linh kiện Hàn quốc, siêu bền, ổn định)

Bộ chuông reng báo giờ làm việc tự động KST-BG28 (Linh kiện Hàn quốc, siêu bền, ổn định)

Chuông báo giờ làm việc tự động cho nhà xưởng trường học văn phòng KST-BG28 đơn giản dễ sử dụng, thích hợp cho nhà xưởng, công ty, trường học. ... reo tiếng ch..

0% OFF
1.950.000

Bộ phát nhạc điệu tự động DC80A, 16 kiểu nhạc báo giờ

Bộ phát nhạc điệu tự động DC80A, 16 kiểu nhạc báo giờ

Bộ phát nhạc điệu tự động DC80A, 16 kiểu nhạc điệu là chuông báo giờ tự động chuyên dùng cho các công ty, xí nghiệp, cơ quan, trường học, bệnh viện báo giờ ra ..

0% OFF
1.200.000

Bộ chuông reng báo giờ tự động 80 lần/ngày KST-DC80AB

Bộ chuông reng báo giờ tự động 80 lần/ngày KST-DC80AB

Đây là chuông báo giờ tự động chuyên dùng cho các công ty, xí nghiệp, cơ quan, trường học, bệnh viện báo giờ ra vào của nhân viên. Cài đặt 80 lần ra vào ca. Kế..

0% OFF
1.400.000

Bộ còi cảnh báo nhắc quên chưa đóng cửa KSA-AL10

Bộ còi cảnh báo nhắc quên chưa đóng cửa KSA-AL10

Thiết bị cảnh báo nhắc quên chưa đóng cửa KSA-AL10 được sử dụng gắn ở 2 bên mép cánh cửa. Khi có người mở cửa sau thời gian cho phép tối đa 4 phút (tự cài đặt t..

0% OFF
340.000

Bộ thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11

Bộ thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11

Thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11 được sử dụng gắn ở 2 bên mép cánh cửa. Khi có người mở cửa sau thời gian cho phép từ 1 giây đến 999 giờ (tự cài đặt tùy..

0% OFF
950.000

Máy bộ đàm Lisheng LS-2000

Máy bộ đàm Lisheng LS-2000

Máy bộ đàm LISHENG Máy bộ đàm LISHENG cầm tay là thiết bị liên lạc không dây thường được sử dụng cho bảo vệ các tòa nhà, tầng hầm, công trình xây dựng, nhân viê..

0% OFF
860.000

Máy bộ đàm Lisheng LS-5500

Máy bộ đàm Lisheng LS-5500

Máy bộ đàm LISHENG Máy bộ đàm LISHENG cầm tay là thiết bị liên lạc không dây thường được sử dụng cho bảo vệ các tòa nhà, tầng hầm, công trình xây dựng, nhân viê..

0% OFF
1.150.000

Máy dò kim loại MD-3003B1

Máy dò kim loại MD-3003B1

Tính năng kêu và rung khi phát hiện ra kim loại; có báo đèn; âm thanh lớn, độ nhạy cao. Sử dụng đơn giản và An toàn cho người sử dụng. Đồng bộ gồm: Thân ..

0% OFF
550.000

Camera IMOU WIFI IPC-C22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IMOU WIFI IPC-C22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IP dùng cho gia đình IPC-C22EP-IMOU (IMOU CUE 2) thiết kế nhỏ gọn nhẹ, độ phân giải 2 megapixel. Tầm quan sát xa 10m với công nghệ hồng ng..

0% OFF
550.000

Camera IMOU WIFI IPC-A22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IMOU WIFI IPC-A22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IMOU IPC-A22EP thiết kế nhỏ gọn, độ phân giải HD 1080P. Tầm quan sát xa 10m cùng các tính năng thông minh khác. Camera IP wifi IMOU t..

1.400.000

Tin tức mới

Top 30 loại bình xịt khử trùng không khí, chai xịt khử trùng không khí, thuốc khử trùng tốt nhất hiện nay

Top 30 loại bình xịt khử trùng không khí, chai xịt khử trùng không khí, thuốc khử trùng tốt nhất hiện nay

Đứng trước tình hình dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng. Môi trường sống đang bị ô nhiễm ngày càng kinh khủng hơn. Ai cũng hoang mang không biết nên chọ..

Máy phun thuốc Makita PM7650H (4 thì)

Máy phun thuốc Makita PM7650H (4 thì)

Thông số kỹ thuậtKích thước đóng gói580mm x 580mm x 600mmTốc độ gió85 m/sĐộng cơ4 thìTốc độ vòng quayLàm việc (2.800 vòng/phút), Tối đa (7.400 vò..

Top 5 Máy phun khử khuẩn, xịt thuốc sát trùng, bình xịt điện, máy phun thuốc khử trùng mùa dịch

Top 5 Máy phun khử khuẩn, xịt thuốc sát trùng, bình xịt điện, máy phun thuốc khử trùng mùa dịch

Với lo ngại có thể mắc những dịch bệnh nguy hiểm như Corona, nhiều gia đình đã trang bị những chiếc máy phun thuốc để tiêu diệt và loại bỏ các virus, vi khuẩn c..

Giải pháp máy đo thân nhiệt kết hợp rửa tay tự động trong mùa dịch

Giải pháp máy đo thân nhiệt kết hợp rửa tay tự động trong mùa dịch

Đây là hệ thống máy đo thân nhiệt kết hợp sát khuẩn tự động không tiếp xúc, hoạt động dựa trên cảm biến khoảng cách, tự cảm ứng và điều chỉnh chiều cao người đo..

Giải pháp camera nhận diện khuôn mặt Camera TIANDY

Giải pháp camera nhận diện khuôn mặt Camera TIANDY

Công nghệ nhân diện khuôn mặt VN FACE( Việt Nam Face Recognition Technology) hiện là một công nghệ đang được sử dụng khá phổ biến tại các quốc gia phá..


Công ty Khánh An chuyên : cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan như: lắp đặt camera quan sát , lắp đặt tổng đài điện thoại , Lắp đặt hệ thống báo trộm , thi công mạng nội bộ , Sửa chữa camera quan sát , Lắp đặt điện văn phòng , máy bộ đàm , máy chấm công , Bộ lưu điện , Lắp camera quan sát tại tphcm , Lắp báo trộm , Lắp máy chấm công , Lắp kiểm soát cửa ra vào , Lắp đặt bộ phát sóng wifi , Lắp đặt chuông cửa có hình , Lắp đặt máy chấm công , Lắp đặt hệ thống âm thanh , Bảo trì hệ thống camera an ninh , Sửa chữa camera quan sát , Sửa chữa tổng đài điện thoại ... thiết bị điện tử viễn thông cho gia đình, văn phòng, nhà máy, xưởng sản xuất, khách sạn, showroom, . . . Khánh An đã có nhiều kinh nghiệm và đã thi công cho nhiều công trình cũng như những dự án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, , Cung cấp sản phẩm chính hãng, đa dạng cùng với chế độ hậu mãi tốt và lâu bền, chúng tôi hy vọng làm hài lòng với tất cả khách hàng.


DỊCH VỤ & GIẢI PHÁP
CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát