Wifi IgniteNet

Wifi IgniteNet Hỗ trợ công nghệ quản lý đám mây, Công suất phát cực mạnh lên đến 1000 mW chuyên dùng công nghiệp Giới hạn tốc độ user Báo cáo , thống kê : user, băng thông, tình trạng băng thông.