Phụ kiện Máy chiếu

Phụ kiện Máy chiếu

Màn chiếu 3 chân Inox vuông TRS240F 135" 244x244 cm

Màn chiếu 3 chân Inox vuông TRS240F 135" 244x244 cm

Màn chiếu 3 chân Inox vuông TRS240F 135" 244x244 cm..

2.100.000

Màn chiếu 3 chân Inox vuông TRV240F 120" 244x182 cm

Màn chiếu 3 chân Inox vuông TRV240F 120" 244x182 cm

Màn chiếu 3 chân Inox vuông TRV240F 120" 244x182 cm..

2.100.000

Màn chiếu 3 chân Inox vuông TRV300F 150" 305x225 cm

Màn chiếu 3 chân Inox vuông TRV300F 150" 305x225 cm

Màn chiếu 3 chân Inox vuông TRV300F 150" 305x225 cm..

4.300.000

Màn chiếu 3 chân sắt tròn TRS160R 80" 152x152 cm

Màn chiếu 3 chân sắt tròn TRS160R 80" 152x152 cm

Màn chiếu 3 chân sắt tròn TRS160R 80" 152x152 cm..

1.080.000

Màn chiếu 3 chân sắt tròn TRS180R 100" 178x178 cm

Màn chiếu 3 chân sắt tròn TRS180R 100" 178x178 cm

Màn chiếu 3 chân sắt tròn TRS180R 100" 178x178 cm..

1.100.000

Màn chiếu 3 chân sắt tròn TRS220R 120" 213x213 cm

Màn chiếu 3 chân sắt tròn TRS220R 120" 213x213 cm

Màn chiếu 3 chân sắt tròn TRS220R 120" 213x213 cm..

1.600.000

Màn chiếu 3 chân sắt tròn TRV220R 100" 213x160 cm

Màn chiếu 3 chân sắt tròn TRV220R 100" 213x160 cm

Màn chiếu 3 chân sắt tròn TRV220R 100" 213x160 cm..

1.600.000

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMS160 80" 152x152 cm

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMS160 80" 152x152 cm

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMS160 80" 152x152 cm..

860.000

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMS180 100" 178x178 cm

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMS180 100" 178x178 cm

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMS180 100" 178x178 cm..

860.000

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMS220 120" 213x213 cm

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMS220 120" 213x213 cm

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMS220 120" 213x213 cm..

1.200.000

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMS240 135" 244x244 cm

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMS240 135" 244x244 cm

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMS240 135" 244x244 cm..

1.680.000

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMS300 170" 305x305 cm

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMS300 170" 305x305 cm

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMS300 170" 305x305 cm..

3.000.000

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMV220 100" 213x160 cm

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMV220 100" 213x160 cm

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMV220 100" 213x160 cm..

1.200.000

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMV240 120" 244x183 cm

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMV240 120" 244x183 cm

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMV240 120" 244x183 cm..

1.680.000

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMV300 150" 305x225 cm

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMV300 150" 305x225 cm

Màn chiếu treo tường Trắng mờ DMV300 150" 305x225 cm..

2.360.000

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELS360 200" 360X360 cm

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELS360 200" 360X360 cm

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELS360 200" 360X360 cm..

10.900.000

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELS400 225" 406X406 cm

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELS400 225" 406X406 cm

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELS400 225" 406X406 cm..

14.100.000

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELV360 180" 355x260 cm

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELV360 180" 355x260 cm

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELV360 180" 355x260 cm..

8.700.000

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELV400 200" 400x300 cm

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELV400 200" 400x300 cm

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELV400 200" 400x300 cm..

9.900.000

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELV500 250" 502x380 cm

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELV500 250" 502x380 cm

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELV500 250" 502x380 cm..

33.500.000

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELV600 300" 600x450 cm

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELV600 300" 600x450 cm

Màn chiếu điện Hộp 6 cạnh ELV600 300" 600x450 cm..

48.500.000

Màn chiếu điện Hộp 8 cạnh ELS300 170" 305x305 cm

Màn chiếu điện Hộp 8 cạnh ELS300 170" 305x305 cm

Màn chiếu điện Hộp 8 cạnh ELS300 170" 305x305 cm..

4.100.000

Màn chiếu điện Hộp 8 cạnh ELV300 150" 305x225 cm

Màn chiếu điện Hộp 8 cạnh ELV300 150" 305x225 cm

Màn chiếu điện Hộp 8 cạnh ELV300 150" 305x225 cm..

3.300.000

Màn chiếu điện Hộp vuông ELS180V 100" 178x178 cm

Màn chiếu điện Hộp vuông ELS180V 100" 178x178 cm

Màn chiếu điện Hộp vuông ELS180V 100" 178x178 cm..

1.620.000

Màn chiếu điện Hộp vuông ELS220V 120" 213x213 cm

Màn chiếu điện Hộp vuông ELS220V 120" 213x213 cm

Màn chiếu điện Hộp vuông ELS220V 120" 213x213 cm..

1.900.000

Màn chiếu điện Hộp vuông ELS240V 135" 244x244 cm

Màn chiếu điện Hộp vuông ELS240V 135" 244x244 cm

Màn chiếu điện Hộp vuông ELS240V 135" 244x244 cm..

2.360.000

Màn chiếu điện Hộp vuông ELV220V 100" 213x160 cm

Màn chiếu điện Hộp vuông ELV220V 100" 213x160 cm

Màn chiếu điện Hộp vuông ELV220V 100" 213x160 cm..

1.900.000

Màn chiếu điện Hộp vuông ELV240V 120" 244x183 cm

Màn chiếu điện Hộp vuông ELV240V 120" 244x183 cm

Màn chiếu điện Hộp vuông ELV240V 120" 244x183 cm..

2.360.000

Ống kính cho máy chiếu sony FH6 & FHZ6 VPLL-Z3010

Ống kính cho máy chiếu sony FH6 & FHZ6 VPLL-Z3010

Ống kính cho máy chiếu sony FH6 & FHZ6 VPLL-Z3010..

44.850.000

Ống kính cho máy chiếu sony FH6 & FHZ6 VPLL-Z3024

Ống kính cho máy chiếu sony FH6 & FHZ6 VPLL-Z3024

Ống kính cho máy chiếu sony FH6 & FHZ6 VPLL-Z3024..

40.250.000

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-4008

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-4008

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-4008..

125.350.000

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-4016X

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-4016X

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-4016X..

22.425.000

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4015

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4015

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4015..

100.625.000

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4019

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4019

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4019..

69.230.000

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4025

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4025

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4025..

104.650.000

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4045

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4045

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4045..

115.000.000

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4107

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4107

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4107..

75.900.000

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4111

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4111

Ống kính cho máy chiếu sony FHZ9/10/13 VPLL-Z4111..

58.305.000

Bộ chia HDMI 1 vào 2 ra

Bộ chia HDMI 1 vào 2 ra

Sử dụng cho việc chia tín hiệu âm thanh, hình ảnh cho nhiều màn hình Chia tín hiệu HDMI 1080P - 2 ngõ ra HDMI 1080P với chức năng khuếch đại - Đèn báo tín hiệ..

370.000

Bộ chia HDMI 1 vào 4 ra

Bộ chia HDMI 1 vào 4 ra

Sử dụng cho việc chia tín hiệu âm thanh, hình ảnh cho nhiều màn hình Chia tín hiệu HDMI 1080P - 4 ngõ ra HDMI 1080P với chức năng khuếch đại - Đèn báo tín hiệ..

560.000

Hiển thị 1 đến 40 trong tổng số 51 (2 Trang)

Phụ kiện Máy chiếu

Quý khách đang xem sản phẩm trong danh mục Phụ kiện Máy chiếu bảo hành chính hãng.

Được sự ủy quyền làm đại lý cung cấp, lắp đặt và là công ty phân phối Phụ kiện Máy chiếu, cho nên công ty cam kết sẽ là nơi bán Phụ kiện Máy chiếu giá rẻ, cùng với chiều chính sách và chế độ hậu mãi tốt nhất.

Công ty có cửa hàng bán Phụ kiện Máy chiếu giá rẻ và hỗ trợ giao tận nơi tại Tp HCM, nhanh chóng.

Quý khách cần mua Phụ kiện Máy chiếu hoặc cần tư vấn xem Phụ kiện Máy chiếu nào chất lượng tốt vui lòng liên hệ phòng Kinh Doanh

Nếu cần lắp đặt Phụ kiện Máy chiếu chúng tôi có đội ngũ lắp đặt với chi phí thỏa thuận ( Xem Chính sách lắp đặt ).

Quý khách cần tìm hướng dẫn cài đặt sử dụng Phụ kiện Máy chiếu vui lòng download tại: Hướng dẫn sử dụng

Ngoài sản phẩm Phụ kiện Máy chiếu


Liên hệ mua Phụ kiện Máy chiếu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP DỊCH VỤ KHÁNH AN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP DỊCH VỤ KHÁNH AN

Camera quan sát, Báo trộm, Tổng đài điện thoại, wifi, Điện thông minh đại lý phân phối lắp đặt giá rẻ

50 Tân Trang, P9, Q. Tân Bình, Tp HCM, Tp Hồ chí minhViệt nam700000

50 Tân Trang, P9, Q. Tân Bình, Tp HCM

Tư vấn sản phẩm: 0987 982 782 chat zalo (Mr Bình)

Bán hàng: 0982 539 027 chat zalo (Ms Thủy) 0888 506060 chat zalo (Ms Hân)

Tư vấn lắp đặt: 0987 982 782 chat zalo (Mr Bình)

Tư vấn kỹ thuật: 0918 329 968 chat zalo (Mr Hải) 0948 554 993 chat zalo (Mr Giang)

Tư vấn giải pháp: 0987 982 782 chat zalo (Mr Bình)

Hotline bán hàng: 0888 506060 chat zalo

sale01.khanhan@gmail.com

Thứ 2 - 7Thời gian từ 08:30 AM đến 17:30PM

Tư vấn sản phẩm:0987 982 782 chat zalo

Hiện tại công ty hỗ trợ ship COD thanh toán chuyển khoảngiao hàng tại bến xe đi các tỉnh. : Đồng Tháp - Đồng Nai - Điện Biên - Đắk Nông - Đắk Lắk - Cao Bằng - Cà Mau - Bình Thuận - Bình Phước - Bình Dương - Bình Định - Bến Tre - Bắc Ninh - Bạc Liêu - Bắc Kạn - Bắc Giang - Bà Rịa - Vũng Tàu - An Giang - Hà Nội - Hải Phòng - Đà Nẵng - Cần Thơ - Phú Yên - Yên Bái - Vĩnh Phúc - Vĩnh Long - Tuyên Quang - Trà Vinh - Tiền Giang - Thừa Thiên Huế - Thanh Hóa - Thái Nguyên - Thái Bình - Tây Ninh - Sơn La - Sóc Trăng - Quảng Trị - Quảng Ninh - Quảng Ngãi - Quảng Nam - Quảng Bình - Phú Thọ - Ninh Thuận - Ninh Bình - Nghệ An - Nam Định - Long An - Lào Cai - Lạng Sơn - Lâm Đồng- Lai Châu - Kon Tum - Kiên Giang - Khánh Hòa - Hưng Yên - Hòa Bình - Hậu Giang - Hải Dương - Hà Tĩnh - Hà Nam - Hà Giang - Gia Lai.

Facebook Comments ()

Sản phẩm nổi bật

Bộ lưu điện cho 4 Camera TORA CCTV-4

Bộ lưu điện cho 4 Camera TORA CCTV-4

Bộ lưu điện cho 4 Camera TORA CCTV 4 - CCTV POWER BANK là dòng sản phẩm máy lưu điện được thiết kế chuyên dụng cho Hệ thống Camera giám sát an ninh cho dân dụ..

5% OFF
3.277.500 3.450.000

Bộ lưu điện cho 8 camera TORA CCTV-8

Bộ lưu điện cho 8 camera TORA CCTV-8

Bộ lưu điện cho 8 Camera TORA CCTV 8 - CCTV POWER BANK là dòng sản phẩm máy lưu điện được thiết kế chuyên dụng cho Hệ thống Camera giám sát an ninh cho dân dụ..

5% OFF
5.652.500 5.950.000

Camera Ezviz C3WN 1080P CS-CV310-A0-1C2WFR Wifi KHÔNG Đèn + còi

Camera Ezviz C3WN 1080P CS-CV310-A0-1C2WFR Wifi KHÔNG Đèn + còi

Camera Ezviz CS-CV310 C3WN 1080P Wifi ngoài trờilt;span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" c..

37% OFF
820.000 1.299.000

Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM không dây

Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM không dây

Khi có trộm đột nhập vào vùng kiểm soát, hệ thống Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM sẽ kích hoạt hú còi tất cả các còi có trong hệ thống, đồng thời th..

22% OFF
1.950.000 2.500.000

Thiết bị chống trộm AL-858GSM dùng SIM điện thoại

Thiết bị chống trộm AL-858GSM dùng SIM điện thoại

Tại Việt Nam sản phẩm bộ báo trộm thông minh TORA AL-858GSM được coi là sản phẩm có tính năng cao và đặt được sự ổn định nhất trong các dòng sản phẩm báo trộm k..

20% OFF
5.296.000 6.620.000

Tủ báo động dùng SIM, APP điện thoại AL-W20WIFI-GSM hỗ trợ cảm biến báo trộm không dây

Tủ báo động dùng SIM, APP điện thoại AL-W20WIFI-GSM hỗ trợ cảm biến báo trộm không dây

Hệ thống báo động W20 áp dụng các cảm biến kỹ thuật số và công nghệ chuyển đổi hiện đại, tích hợp chống trộm và chống cháy / khí cho hệ thống báo động thông mi..

20% OFF
3.840.000 4.800.000

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM01, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM01, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cửa điện tử quẹt thẻ - dùng cho cửa gỗ, nhôm, thép Thích hợp dùng cho chung cư văn phòng, cao ốc, nhà kho, gia đình, trường học, công cộng, v..v..Sử dụng ..

6% OFF
1.550.000 1.650.000

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM02, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM02, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cửa điện tử quẹt thẻ - dùng cho cửa gỗ, nhôm, thép Thích hợp dùng cho chung cư văn phòng, cao ốc, nhà kho, gia đình, trường học, công cộng, v..v..Sử dụng ..

5% OFF
1.850.000 1.950.000

Bộ chuông reng báo giờ làm việc tự động KST-BG28 (Linh kiện Hàn quốc, siêu bền, ổn định)

Bộ chuông reng báo giờ làm việc tự động KST-BG28 (Linh kiện Hàn quốc, siêu bền, ổn định)

Chuông báo giờ làm việc tự động cho nhà xưởng trường học văn phòng KST-BG28 đơn giản dễ sử dụng, thích hợp cho nhà xưởng, công ty, trường học. ... reo tiếng ch..

0% OFF
1.950.000 1.951.000

Bộ phát nhạc điệu tự động DC80A, 16 kiểu nhạc báo giờ

Bộ phát nhạc điệu tự động DC80A, 16 kiểu nhạc báo giờ

Bộ phát nhạc điệu tự động DC80A, 16 kiểu nhạc điệu là chuông báo giờ tự động chuyên dùng cho các công ty, xí nghiệp, cơ quan, trường học, bệnh viện báo giờ ra ..

17% OFF
1.000.000 1.200.000

Bộ chuông reng báo giờ tự động 80 lần/ngày KST-DC80AB

Bộ chuông reng báo giờ tự động 80 lần/ngày KST-DC80AB

Đây là chuông báo giờ tự động chuyên dùng cho các công ty, xí nghiệp, cơ quan, trường học, bệnh viện báo giờ ra vào của nhân viên. Cài đặt 80 lần ra vào ca. Kế..

15% OFF
1.150.000 1.350.000

Bộ còi cảnh báo nhắc quên chưa đóng cửa KSA-AL10

Bộ còi cảnh báo nhắc quên chưa đóng cửa KSA-AL10

Thiết bị cảnh báo nhắc quên chưa đóng cửa KSA-AL10 được sử dụng gắn ở 2 bên mép cánh cửa. Khi có người mở cửa sau thời gian cho phép tối đa 5 phút (tự cài đặt t..

31% OFF
340.000 490.000

Thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11

Thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11

Thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11 được sử dụng gắn ở 2 bên mép cánh cửa. Khi có người mở cửa sau thời gian cho phép từ 1 giây đến 999 giờ (tự cài đặt tùy..

4% OFF
950.000 990.000

Máy bộ đàm Lisheng LS-2000

Máy bộ đàm Lisheng LS-2000

Máy bộ đàm LISHENG cầm tay là thiết bị liên lạc không dây thường được sử dụng cho bảo vệ các tòa nhà, tầng hầm, công trình xây dựng, nhân viên sân bay, những ng..

4% OFF
820.000 850.000

Máy bộ đàm Lisheng LS-5500

Máy bộ đàm Lisheng LS-5500

Máy bộ đàm LISHENG cầm tay là thiết bị liên lạc không dây thường được sử dụng cho bảo vệ các tòa nhà, tầng hầm, công trình xây dựng, nhân viên sân bay, những ng..

5% OFF
1.090.000 1.150.000

Máy dò kim loại MD-3003B1

Máy dò kim loại MD-3003B1

Tính năng kêu và rung khi phát hiện ra kim loại; có báo đèn; âm thanh lớn, độ nhạy cao. Sử dụng đơn giản và An toàn cho người sử dụng. Đồng bộ gồm: Thân máy..

15% OFF
550.000 650.000

Bộ combo 4 Loa hộp cho quán cafe nhỏ

Bộ combo 4 Loa hộp cho quán cafe nhỏ

Hệ thống loa bose nghe nhạc quán cafe sử dụng phát nhạc nền với số lượng 8 loa bose 101 chất lượng cao?Bạn đang có nhu cầu lắp đặt âm thanh quán cafe mà chưa bi..

Bộ combo 4 Loa âm trần cho quán cafe nhỏ

Bộ combo 4 Loa âm trần cho quán cafe nhỏ

Hệ thống loa quán cafe sử dụng 4 loa âm trần cho quán cafe nhỏ giúp giải bài toán tìm kiếm một hệ thống phát nhạc nền chất lượng cao. Với bộ khuếch đại Amply AP..

Camera IMOU WIFI IPC-C22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IMOU WIFI IPC-C22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IP dùng cho gia đình IPC-C22EP-IMOU (IMOU CUE 2) thiết kế nhỏ gọn nhẹ, độ phân giải 2 megapixel. Tầm quan sát xa 10m với công nghệ hồng ng..

45% OFF
640.000 1.160.000

Camera IMOU WIFI IPC-A22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IMOU WIFI IPC-A22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IMOU IPC-A22EP thiết kế nhỏ gọn, độ phân giải HD 1080P. Tầm quan sát xa 10m cùng các tính năng thông minh khác. Camera IP wifi IMOU t..

45% OFF
770.000 1.400.000


DỊCH VỤ & GIẢI PHÁP
CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát

Công ty Khánh An xin chân thành cảm ơn quý Công ty, Đơn vị, Cá nhân Đã - đang và sẽ ủng hộ chúng tôi... Chúng tôi luôn trân trọng và sẽ cố gắng hơn nữa để thắt chặt tình hữu nghị.....Khánh An luôn mong muốn được hợp tác với các đơn vị, cá nhân tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. , Sau đây là một số công trình tiêu biểu và những khách hàng thân thiết mà Công ty Khánh An đã có cơ hội được hợp tác, ngoài ra còn rất nhiều những khách hàng cá nhân đã ủng hỗ chúng tôi. xem thêm