Fan làm mát CPU

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:

Fan làm mát CPU DeepCool Assassin V2

Asymmetric twin-tower heatsink to power the conductiv...

Fan làm mát CPU DeepCool Fiend Shark

Equipped with multiple clips to support Intel LGA2011...

Fan làm mát CPU DeepCool FrostWin 2.0

Equipped with multiple clips to support Intel LGA2011...

Fan làm mát CPU DeepCool Gabriel (HTPC)

The overall dimension of GABRIEL is 120X120X60mm with...

Fan làm mát CPU DeepCool Gamma Archer

Compatible with Intel LGA775/1151/1150/1155/1156 and ...

Fan làm mát CPU DeepCool Gammaxx 200

Equipped with multiple clips to support Intel LGA1150...

Fan làm mát CPU DeepCool Gammaxx 300

Gammaxx 300 is equipped with a turbine shaped fan and...

Fan làm mát CPU DeepCool Gammaxx 400

Equipped with multiple clips to support Intel LGA2011...

Fan làm mát CPU DeepCool Ice Blade 100

Innovative single Ø8mm heatpipe design Intel : ...

Fan làm mát CPU DeepCool Ice Blade Pro V2.0

Equipped with multiple clips to support Intel LGA2011...

Fan làm mát CPU DeepCool Ice Wind Pro

Equipped with multiple clips to support Intel LGA1366...

Fan làm mát CPU DeepCool Neptwin

Equipped with multiple clips to support Intel LGA...
Bản quyền thuộc Khánh An © 2015. All rights reserved. Phát triển bởi Thanh Bình.