PSU - Nguồn máy tính

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
Nguồn Acbel CE2 350W

Nguồn Acbel CE2 350W

Nguồn Acbel CE2 350W 20+4pins,3connectort,3SATA,ver2...
512,000
Nguồn Acbel CE2 400W

Nguồn Acbel CE2 400W

Nguồn Acbel CE2 400W 20+4pins,3connectort,3SATA,ver2...
605,000
Nguồn Acbel CE2 450W

Nguồn Acbel CE2 450W

Nguồn Acbel CE2 450W 24 pins,3connectors,4xSATA, ver...
682,000
Nguồn AcBel E2 - 470 Plus

Nguồn AcBel E2 - 470 Plus

24 pins,4connectors,4SATA,ver 2.3ATX,fan 12cm,4+4 pins(f...
759,000
Nguồn AcBel E2 - 510 Plus

Nguồn AcBel E2 - 510 Plus

Nguồn AcBel E2 - 510 Plus 24 pins,2connectors,6SATA,...
880,000
Nguồn Acbel HK 350W

Nguồn Acbel HK 350W

Nguồn Acbel HK 350W fan 8 cm ATX 2.3, Hiệu Suất ...
429,000
Nguồn Acbel HK 400W

Nguồn Acbel HK 400W

Nguồn Acbel HK 400W ATX 2.3, Hiệu Suất 75%, Pass...
468,000
Nguồn Acbel HK 450W

Nguồn Acbel HK 450W

Nguồn Acbel HK 450W ATX 2.3, Hiệu Suất 75%, Passiv...
578,000
Nguồn Acbel I-POWER 90M 500W 80 gold cáp rời

Nguồn Acbel I-POWER 90M 500W 80 gold cáp rời

Nguồn ACBEL I-POWER 90M 500W 80 gold cáp rời Fan ...
1,573,000
Nguồn ACBEL I-POWER 90M 600W 80 gold cáp rời

Nguồn ACBEL I-POWER 90M 600W 80 gold cáp rời

Nguồn ACBEL I-POWER 90M 600W 80 gold cáp rời Fan ...
1,826,000
Nguồn Acbel I-POWER 90M 700W 80 gold cáp rời

Nguồn Acbel I-POWER 90M 700W 80 gold cáp rời

Nguồn Acbel I-POWER 90M 700W 80 gold cáp rời Fan ...
2,046,000
Nguồn AcBel I-power G500

Nguồn AcBel I-power G500

Nguồn AcBel I-power G500 ATX 2.3, Hiệu suất 81%,...
957,000
Nguồn AcBel I-power G550

Nguồn AcBel I-power G550

Nguồn AcBel I-power G550 ATX 2.3, Hiệu suất 81%,...
1,100,000
Nguồn AcBel I-power G600

Nguồn AcBel I-power G600

Nguồn AcBel I-power G600 ATX 2.3, Hiệu suất 81%,...
1,210,000
Nguồn AcBel I-power G650

Nguồn AcBel I-power G650

Nguồn AcBel I-power G650 Hiệu năng 85%,2HDD,6SATA...
1,320,000
Nguồn AcBel I-power G700

Nguồn AcBel I-power G700

Nguồn AcBel I-power G700 ATX 2.3, Hiệu suất 81%,...
1,430,000
Nguồn AcBel I-power G750

Nguồn AcBel I-power G750

Nguồn AcBel I-power G750 Hiệu năng 85%,2HDD,6SATA...
1,540,000
Nguồn Deluxe 500W

Nguồn Deluxe 500W

Thông tin Case Delux .....
242,000
Nguồn máy tính AcBel R9 1100W

Nguồn máy tính AcBel R9 1100W

Nguồn máy tính AcBel R9 1100W Hiệu năng 90%,80 ...
4,400,000
Acbel Ipower 85H 650W

Acbel Ipower 85H 650W

Acbel Ipower 85H 650W Grandma's Holiday Apple Pie ...
Nguồn AcBel I-power G450

Nguồn AcBel I-power G450

Nguồn AcBel I-power G450 ATX 2.3, Hiệu suất 81%,...
Nguồn Acbel KAS PRO 350W

Nguồn Acbel KAS PRO 350W

20+4pins,3connectort, 3SATA,ver2.0ATX, fan 12cm,4+4pins(...
Nguồn Acbel KAS PRO 400W

Nguồn Acbel KAS PRO 400W

20+4pins, 3connectort, 3SATA, ver2.0ATX, fan 12cm, 4+4pi...
Bản quyền thuộc Khánh An © 2015. All rights reserved. Phát triển bởi Thanh Bình.