NICHIETSUCamera AHD dome mini Nichietsu HD NC-101A1M
NICHIETSU NC-101A1M

Camera AHD dome mini Nichietsu HD NC-101A1M

Camera AHD dome mini kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux ..

632,000 vnđ
Camera AHD dome mini Nichietsu HD NC-101A2M/ST
NICHIETSU NC-101A2M/ST

Camera AHD dome mini Nichietsu HD NC-101A2M/ST

Camera AHD dome mini kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux ..

1,184,000 vnđ
Camera AHD dome vỏ kim loại Nichietsu HD NC-1KQA1.3M
NICHIETSU NC-1KQA1.3M

Camera AHD dome vỏ kim loại Nichietsu HD NC-1KQA1.3M

Camera AHD dome vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (I..

808,000 vnđ
Camera AHD dome vỏ kim loại Nichietsu HD NC-1KQA1M
NICHIETSU NC-1KQA1M

Camera AHD dome vỏ kim loại Nichietsu HD NC-1KQA1M

Camera AHD dome vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (I..

736,000 vnđ
Camera AHD dome vỏ kim loại Nichietsu HD NC-1KQA2M
NICHIETSU NC-1KQA2M

Camera AHD dome vỏ kim loại Nichietsu HD NC-1KQA2M

Camera AHD dome vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (I..

896,000 vnđ
Camera AHD dome vỏ kim loại Nichietsu HD NC-1KQA2M/ST
NICHIETSU NC-1KQA2M/ST

Camera AHD dome vỏ kim loại Nichietsu HD NC-1KQA2M/ST

Camera AHD dome vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (I..

1,264,000 vnđ
Camera AHD dome vỏ kim loại Nichietsu HD NC-201A1.3M
NICHIETSU NC-201A1.3M

Camera AHD dome vỏ kim loại Nichietsu HD NC-201A1.3M

Camera AHD dome vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (I..

672,000 vnđ
Camera AHD dome vỏ kim loại Nichietsu HD NC-201A2M/ST
NICHIETSU NC-201A2M/ST

Camera AHD dome vỏ kim loại Nichietsu HD NC-201A2M/ST

Camera AHD dome vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (I..

1,144,000 vnđ
Camera AHD dome vỏ kim loại Nichietsu HD NC-349Z/A1.3M
NICHIETSU NC-349Z/A1.3M

Camera AHD dome vỏ kim loại Nichietsu HD NC-349Z/A1.3M

Camera AHD dome vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (I..

1,008,000 vnđ
Camera AHD dome vỏ kim loại Nichietsu HD NC-349Z/A1M
NICHIETSU NC-349Z/A1M

Camera AHD dome vỏ kim loại Nichietsu HD NC-349Z/A1M

Camera AHD dome vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (I..

936,000 vnđ
Camera AHD dome vỏ kim loại Nichietsu HD NC-349Z/A2M
NICHIETSU NC-349Z/A2M

Camera AHD dome vỏ kim loại Nichietsu HD NC-349Z/A2M

Camera AHD dome vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (I..

1,096,000 vnđ
Camera AHD dome vỏ kim loại Nichietsu HD NC-349Z/A2M/ST
NICHIETSU NC-349Z/A2M/ST

Camera AHD dome vỏ kim loại Nichietsu HD NC-349Z/A2M/ST

Camera AHD dome vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (I..

1,464,000 vnđ
Camera AHD dome vỏ kim loại Nichietsu HD NC-74A1.3M
NICHIETSU NC-74A1.3M

Camera AHD dome vỏ kim loại Nichietsu HD NC-74A1.3M

Camera AHD dome vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (I..

1,128,000 vnđ
Camera AHD dome vỏ kim loại Nichietsu HD NC-74A1M
NICHIETSU NC-74A1M

Camera AHD dome vỏ kim loại Nichietsu HD NC-74A1M

Camera AHD dome vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (I..

1,056,000 vnđ
Camera AHD dome vỏ kim loại Nichietsu HD NC-74A2M
NICHIETSU NC-74A2M

Camera AHD dome vỏ kim loại Nichietsu HD NC-74A2M

Camera AHD dome vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (I..

1,216,000 vnđ
Camera AHD dome vỏ kim loại Nichietsu HD NC-74A2M/ST
NICHIETSU NC-74A2M/ST

Camera AHD dome vỏ kim loại Nichietsu HD NC-74A2M/ST

Camera AHD dome vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (I..

1,584,000 vnđ
Camera AHD dome vỏ nhựa Nichietsu HD NC-103A1.3M
NICHIETSU NC-103A1.3M

Camera AHD dome vỏ nhựa Nichietsu HD NC-103A1.3M

Camera AHD dome vỏ nhựa trong nhà quan sát ngày đêm - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng ..

600,000 vnđ
Camera AHD dome vỏ nhựa Nichietsu HD NC-103A1M
NICHIETSU NC-103A1M

Camera AHD dome vỏ nhựa Nichietsu HD NC-103A1M

Camera AHD dome vỏ nhựa trong nhà quan sát ngày đêm - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng ..

512,000 vnđ
Camera AHD dome vỏ nhựa Nichietsu HD NC-103A2M
NICHIETSU NC-103A2M

Camera AHD dome vỏ nhựa Nichietsu HD NC-103A2M

Camera AHD dome vỏ nhựa trong nhà quan sát ngày đêm - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng ..

648,000 vnđ
Camera AHD dome vỏ nhựa Nichietsu HD NC-103A2M/ST
NICHIETSU NC-103A2M/ST

Camera AHD dome vỏ nhựa Nichietsu HD NC-103A2M/ST

Camera AHD dome vỏ nhựa trong nhà quan sát ngày đêm - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng ..

1,056,000 vnđ
Camera AHD dome vỏ nhựa Nichietsu HD NC-104A1.2M
NICHIETSU NC-104A1.2M

Camera AHD dome vỏ nhựa Nichietsu HD NC-104A1.2M

Camera AHD dome vỏ nhựa trong nhà quan sát ngày đêm. - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Độ phân ..

688,000 vnđ
Camera AHD dome vỏ nhựa Nichietsu HD NC-105A1.3M
NICHIETSU NC-105A1.3M

Camera AHD dome vỏ nhựa Nichietsu HD NC-105A1.3M

Camera AHD dome vỏ nhựa trong nhà quan sát ngày đêm. - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng..

584,000 vnđ
Camera AHD dome vỏ nhựa Nichietsu HD NC-105A1M
NICHIETSU NC-105A1M

Camera AHD dome vỏ nhựa Nichietsu HD NC-105A1M

Camera AHD dome vỏ nhựa trong nhà quan sát ngày đêm. - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng..

496,000 vnđ
Camera AHD dome vỏ nhựa Nichietsu HD NC-105A2M
NICHIETSU NC-105A2M

Camera AHD dome vỏ nhựa Nichietsu HD NC-105A2M

Camera AHD dome vỏ nhựa trong nhà quan sát ngày đêm. - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng..

632,000 vnđ
Camera AHD dome vỏ nhựa Nichietsu HD NC-105A2M/ST
NICHIETSU NC-105A2M/ST

Camera AHD dome vỏ nhựa Nichietsu HD NC-105A2M/ST

Camera AHD dome vỏ nhựa trong nhà quan sát ngày đêm. - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng..

1,040,000 vnđ
Camera AHD dome vỏ nhựa Nichietsu HD NC-107A1M
NICHIETSU NC-107A1M

Camera AHD dome vỏ nhựa Nichietsu HD NC-107A1M

Camera AHD dome vỏ nhựa trong nhà quan sát ngày đêm. - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Độ phân ..

528,000 vnđ
Camera AHD dome vỏ nhựa Nichietsu HD NC-107A2M
NICHIETSU NC-107A2M

Camera AHD dome vỏ nhựa Nichietsu HD NC-107A2M

Camera AHD dome vỏ nhựa trong nhà quan sát ngày đêm. - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Độ phân ..

664,000 vnđ
Camera AHD dome vỏ nhựa Nichietsu HD NC-107A2M/ST
NICHIETSU NC-107A2M/ST

Camera AHD dome vỏ nhựa Nichietsu HD NC-107A2M/ST

Camera AHD dome vỏ nhựa trong nhà quan sát ngày đêm. - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Độ phân ..

1,072,000 vnđ
Camera AHD dome vỏ nhựa Nichietsu HD NC-D100/A1.3M
NICHIETSU NC-D100/A1.3M

Camera AHD dome vỏ nhựa Nichietsu HD NC-D100/A1.3M

Camera AHD dome vỏ nhựa báo khói trong nhà - Độ nhạy sáng: 0.01 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng c..

736,000 vnđ
Camera AHD dome vỏ nhựa Nichietsu HD NC-D100/A1M
NICHIETSU NC-D100/A1M

Camera AHD dome vỏ nhựa Nichietsu HD NC-D100/A1M

Camera AHD dome vỏ nhựa báo khói trong nhà - Độ nhạy sáng: 0.01 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng c..

432,000 vnđ
Camera AHD dome vỏ nhựa Nichietsu HD NC-D100/A2M
NICHIETSU NC-D100/A2M

Camera AHD dome vỏ nhựa Nichietsu HD NC-D100/A2M

Camera AHD dome vỏ nhựa báo khói trong nhà - Độ nhạy sáng: 0.01 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng c..

896,000 vnđ
Camera AHD High Speed Dom Nichietsu HD NC-813/A1.3M
NICHIETSU NC-813/A1.3M

Camera AHD High Speed Dom Nichietsu HD NC-813/A1.3M

Camera AHD High Speed Dome quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Chip 1/3 Sony Exmor IMX225..

9,120,000 vnđ
Hiển thị từ 1 đến 32 trong tổng số 371 (12 trang)

DỊCH VỤ & GIẢI PHÁP

Công ty Khánh An chuyên : Lắp camera quan sát tại tphcm, Lắp báo trộm, Lắp máy chấm công, Lắp kiểm soát cửa ra vào, Lắp tổng đài điện thoại, Lắp mạng nội bộ, Lắp đặt bộ phát sóng wifi, Lắp đặt điện văn phòng, Cung cấp sản phẩm chính hãng, đa dạng cùng với chế độ hậu mãi tốt và lâu bền, chúng tôi hy vọng làm hài lòng với tất cả khách hàng.

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Công ty Khánh An xin chân thành cảm ơn quý Công ty, Đơn vị, Cá nhân Đã - đang và sẽ ủng hộ chúng tôi... Chúng tôi luôn trân trọng và sẽ cố gắng hơn nữa để thắt chặt tình hữu nghị.....Khánh An luôn mong muốn được hợp tác với các đơn vị, cá nhân tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Sau đây là một số công trình tiêu biểu và những khách hàng thân thiết mà Công ty Khánh An đã có cơ hội được hợp tác, ngoài ra còn rất nhiều những khách hàng cá nhân đã ủng hỗ chúng tôi. xem thêm