Đầu ghi camera Dahua

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
Đầu ghi hình 16 Kênh CVI HCVR4116HS-S2 1sata up to 4TB

Đầu ghi hình 16 Kênh CVI HCVR4116HS-S2 1sata up to 4TB

HCVR4116HS-S2, Đầu ghi hình 16 Kênh CVI HCVR4116HS-...
4,725,000
Đầu ghi hình 16 Kênh CVI HCVR5116H-S2 1sata up to 4TB

Đầu ghi hình 16 Kênh CVI HCVR5116H-S2 1sata up to 4TB

HCVR5116H-S2, Đầu ghi hình 16 Kênh CVI HCVR5116H-S2...
7,700,000
Đầu ghi hình 16 Kênh CVI HCVR5216A-S2 2sata up to 4TB

Đầu ghi hình 16 Kênh CVI HCVR5216A-S2 2sata up to 4TB

HCVR5216A-S2, Đầu ghi hình 16 Kênh CVI HCVR5216A-S2...
9,786,000
Đầu ghi hình 16 Kênh CVI HCVR5216AN-S2 2sata up to 4TB

Đầu ghi hình 16 Kênh CVI HCVR5216AN-S2 2sata up to 4TB

HCVR5216AN-S2, Đầu ghi hình 16 Kênh CVI HCVR5216AN-...
9,100,000
Đầu ghi hình 4 Kênh CVI HCVR4104C-S2 1sata up to 4TB

Đầu ghi hình 4 Kênh CVI HCVR4104C-S2 1sata up to 4TB

HCVR4104C-S2, Đầu ghi hình 4 Kênh CVI HCVR4104C-S2 ...
1,666,000
Đầu ghi hình 4 Kênh CVI HCVR4104HS-S2

Đầu ghi hình 4 Kênh CVI HCVR4104HS-S2

HCVR4104HS-S2, Đầu ghi hình 4 Kênh CVI HCVR4104HS-S...
2,100,000
Đầu ghi hình 4 Kênh CVI HCVR5014H-S2 1sata up to 4TB

Đầu ghi hình 4 Kênh CVI HCVR5014H-S2 1sata up to 4TB

HCVR5014H-S2, Đầu ghi hình 4 Kênh CVI HCVR5014H-S2 ...
3,192,000
Đầu ghi hình 4 Kênh CVI HCVR5014HS-S3

Đầu ghi hình 4 Kênh CVI HCVR5014HS-S3

HCVR5014HS-S3, Đầu ghi hình 4 Kênh CVI HCVR5014HS-S...
2,506,000
Đầu ghi hình 4 Kênh IP DHI-NVR4104 1sata up to 4TB

Đầu ghi hình 4 Kênh IP DHI-NVR4104 1sata up to 4TB

DHI-NVR4104, Đầu ghi hình 4 Kênh IP DHI-NVR4104 1sa...
3,290,000
Đầu ghi hình 4 Kênh IP NVR2104HS-S2 1sata up to 6TB

Đầu ghi hình 4 Kênh IP NVR2104HS-S2 1sata up to 6TB

NVR2104HS-S2, Đầu ghi hình 4 Kênh IP NVR2104HS-S2 1...
2,030,000
Đầu ghi hình 4 Kênh IP NVR4104-W 1sata up to 4TB

Đầu ghi hình 4 Kênh IP NVR4104-W 1sata up to 4TB

NVR4104-W, Đầu ghi hình 4 Kênh IP NVR4104-W 1sata u...
4,970,000
Đầu ghi hình 64 Kênh IP NVR5464-4KS2

Đầu ghi hình 64 Kênh IP NVR5464-4KS2

NVR5464-4KS2, Đầu ghi hình 64 Kênh IP NVR5464-4KS2 ...
Đầu ghi hình 8 Kênh CVI HCVR4108C-S2 1sata up to 4TB

Đầu ghi hình 8 Kênh CVI HCVR4108C-S2 1sata up to 4TB

HCVR4108C-S2, Đầu ghi hình 8 Kênh CVI HCVR4108C-S2 ...
2,590,000
Đầu ghi hình 8 Kênh CVI HCVR4108HS-S2 1sata up to 4TB

Đầu ghi hình 8 Kênh CVI HCVR4108HS-S2 1sata up to 4TB

HCVR4108HS-S2, Đầu ghi hình 8 Kênh CVI HCVR4108HS-S...
3,010,000
Đầu ghi hình 8 Kênh CVI HCVR5108H-S2 1sata up to 4TB

Đầu ghi hình 8 Kênh CVI HCVR5108H-S2 1sata up to 4TB

HCVR5108H-S2, Đầu ghi hình 8 Kênh CVI HCVR5108H-S2 ...
4,578,000
Đầu ghi hình 8 Kênh IP DHI-NVR4108 1sata up to 4TB

Đầu ghi hình 8 Kênh IP DHI-NVR4108 1sata up to 4TB

DHI-NVR4108, Đầu ghi hình 8 Kênh IP DHI-NVR4108 1sa...
3,430,000
Đầu ghi hình 8 Kênh IP NVR2108HS-S2 1sata up to 6TB

Đầu ghi hình 8 Kênh IP NVR2108HS-S2 1sata up to 6TB

NVR2108HS-S2, Đầu ghi hình 8 Kênh IP NVR2108HS-S2 1...
2,310,000
Đầu ghi 24 camera Dahua HDCVI DHI-HCVR5424L-S2 1080P

Đầu ghi 24 camera Dahua HDCVI DHI-HCVR5424L-S2 1080P

Thông số kỹ thuật Đầu ghi 24 camera Dahua H...
22,400,000
Đầu ghi 24 camera Dahua HDCVI HCVR4224AN-S2

Đầu ghi 24 camera Dahua HDCVI HCVR4224AN-S2

Thông số kỹ thuật Đầu ghi 24 camera Dahua H...
10,535,000
Đầu ghi 32 camera Dahua HDCVI DHI-HCVR5432L-S2 1080P

Đầu ghi 32 camera Dahua HDCVI DHI-HCVR5432L-S2 1080P

Thông số kỹ thuật Đầu ghi 24 camera Dahua H...
26,600,000
Đầu ghi 32 camera Dahua HDCVI HCVR4232AN-S3

Đầu ghi 32 camera Dahua HDCVI HCVR4232AN-S3

Thông số kỹ thuật Đầu ghi 32 camera Dahua H...
13,286,000
Đầu ghi camera 16 cổng Dahua HDCVI HCVR4116HS-S3

Đầu ghi camera 16 cổng Dahua HDCVI HCVR4116HS-S3

Thông số kỹ thuật Đầu ghi camera 16 cổng...
4,725,000
Bản quyền thuộc Khánh An © 2015. All rights reserved. Phát triển bởi Thanh Bình.