Đầu ghi camera ESCORTĐầu ghi hình 16 kênh NVR xuất hình Full HD ESC-7316NVR
ESCORT ESC-7316NVR

Đầu ghi hình 16 kênh NVR xuất hình Full HD ESC-7316NVR

Đầu ghi hình 16 kênh NVR xuất hình Full HD 1080P kết hợp camera IP thương hiệu ESCORT -Hỗ trợ tên ..

19,841,000
Đầu ghi hình 16 kênh TVI -AHD -TVI -Analog ESC-P6816
ESCORT ESC-P6816

Đầu ghi hình 16 kênh TVI -AHD -TVI -Analog ESC-P6816

Đầu ghi hình 16 kênh TVI -AHD -TVI -Analog -IP xuất hình 4K/Full HD. -Đầu ghi hình 5 trong 1 ..

Đầu ghi hình 16 kênh TVI Full HD 1080P ESC-6816
ESCORT ESC-6816

Đầu ghi hình 16 kênh TVI Full HD 1080P ESC-6816

Đầu ghi hình 16 kênh TVI xuất hình Full HD 1080P. -Đầu ghi hình 5 trong 1 kết hợp camera IP/TVI/..

Đầu ghi hình 24 kênh AHD ESC-S8724AHD
ESCORT ESC-S8724AHD

Đầu ghi hình 24 kênh AHD ESC-S8724AHD

Đầu ghi hình 24 kênh AHD xuất hình Full HD 1080P. Kết hợp camera AHD - Analog - IP thương hiệu ESC..

13,958,000
Đầu ghi hình 24 kênh AHD ESC-S8824AHD
ESCORT ESC-S8824AHD

Đầu ghi hình 24 kênh AHD ESC-S8824AHD

Đầu ghi hình 24 kênh AHD xuất hình Full HD 1080P. Kết hợp camera AHD - Analog - IP thương hiệu ESC..

23,374,000
Đầu ghi hình 25 kênh NVR xuất hình Full HD ESC-7325NVR
ESCORT ESC-7325NVR

Đầu ghi hình 25 kênh NVR xuất hình Full HD ESC-7325NVR

Đầu ghi hình 25 kênh NVR xuất hình Full HD 1080P kết hợp camera IP thương hiệu ESCORT. -Hỗ trợ tên..

19,841,000
Đầu ghi hình 32 kênh AHD ESC-S8732AHD
ESCORT ESC-S8732AHD

Đầu ghi hình 32 kênh AHD ESC-S8732AHD

Đầu ghi hình 32 kênh AHD xuất hình Full HD 1080P. Kết hợp camera AHD - Analog - IP thương hiệu ESC..

14,953,000
Đầu ghi hình 32 kênh AHD ESC-S8832AHD
ESCORT ESC-S8832AHD

Đầu ghi hình 32 kênh AHD ESC-S8832AHD

Đầu ghi hình 32 kênh AHD xuất hình Full HD 1080P. Kết hợp camera AHD - Analog - IP thương hiệu ESC..

23,970,000
Đầu ghi hình 32 kênh NVR xuất hình Full HD ESC-7332NVR
ESCORT ESC-7332NVR

Đầu ghi hình 32 kênh NVR xuất hình Full HD ESC-7332NVR

Đầu ghi hình 32 kênh NVR xuất hình Full HD 1080P kết hợp camera IP thương hiệu ESCORT -Hỗ trợ tên ..

19,841,000
Đầu ghi hình 32 kênh TVI Full HD 1080P ESC-6832
ESCORT ESC-6832

Đầu ghi hình 32 kênh TVI Full HD 1080P ESC-6832

Đầu ghi hình 32 kênh xuất hình 4K/ Full HD 1080P. -Đầu ghi hình 5 trong 1 kết hợp camera IP/TVI/..

ESCORT ESC-H6804

Đầu ghi hình 4 kênh ESC-H6804

Đầu ghi hình 4 kênh xuất hình Full HD (2560*1440) -Đầu ghi hình 5 trong 1 kết hợp camera IP(5.0MP)..

Đầu ghi hình 4 kênh TVI Full HD 1080P ESC-6804
ESCORT ESC-6804

Đầu ghi hình 4 kênh TVI Full HD 1080P ESC-6804

Đầu ghi hình 4 kênh TVI xuất hình Full HD 1080P. -Đầu ghi hình 5 trong 1 kết hợp camera IP/TVI/A..

Đầu ghi hình 4 kênh TVI Full HD 1080P ESC-P6804
ESCORT ESC-P6804

Đầu ghi hình 4 kênh TVI Full HD 1080P ESC-P6804

Đầu ghi hình 4 kênh TVI xuất hình Full HD 1080P. -Đầu ghi hình 5 trong 1 kết hợp camera IP/TVI/A..

ESCORT ESC-H6808

Đầu ghi hình 8 kênh ESC-H6808

Đầu ghi hình 8 kênh xuất hình Ultra HD 4K(3840*2160). -Đầu ghi hình 5 trong 1 kết hợp camera IP(5...

Đầu ghi hình 8 kênh TVI Full HD 1080P ESC-6808
ESCORT ESC-6808

Đầu ghi hình 8 kênh TVI Full HD 1080P ESC-6808

Đầu ghi hình 4 kênh TVI xuất hình Full HD 1080P. -Đầu ghi hình 5 trong 1 kết hợp camera IP/TVI/AHD..

Đầu ghi hình 8 kênh TVI Full HD 1080P ESC-P6808
ESCORT ESC-P6808

Đầu ghi hình 8 kênh TVI Full HD 1080P ESC-P6808

Đầu ghi hình 8 kênh TVI xuất hình Full HD 1080P. -Đầu ghi hình 5 trong 1 kết hợp camera IP/TVI/A..

Đầu ghi hình tập trung 32 kênh NVR ESC-S8832NVR
ESCORT ESC-S8832NVR

Đầu ghi hình tập trung 32 kênh NVR ESC-S8832NVR

Đầu ghi hình tập trung 32 kênh NVR xuất hình Full HD 1080P kết hợp camera IP thương hiệu ESCORT -H..

Đầu ghi hình 16 kênh AHD ESC-8116AHD
ESCORT ESC-8116AHD

Đầu ghi hình 16 kênh AHD ESC-8116AHD

Đầu ghi hình 16 kênh AHD xuất hình Full HD 1080P. Kết hợp camera AHD - Analog - IP thương hiệu ESC..

Đầu ghi hình 16 kênh ESCORT ESC-8116HVR
ESCORT ESC-8116HVR

Đầu ghi hình 16 kênh ESCORT ESC-8116HVR

Đầu ghi hình 16 kênh ESCORT ESC-8116HVR xuất hình Full HD 1080P. Kết hợp camera Analog - IP thương..

Đầu ghi hình 16 kênh NVR xuất hình Full HD ESC-C7216NVR
ESCORT ESC-C7216NVR

Đầu ghi hình 16 kênh NVR xuất hình Full HD ESC-C7216NVR

Đầu ghi hình 16 kênh NVR xuất hình Full HD 1080P kết hợp camera IP thương hiệu ESCORT. -Hỗ trợ tên..

Đầu ghi hình 4 kênh AHD ESC-S8104AHD
ESCORT ESC-S8104AHD

Đầu ghi hình 4 kênh AHD ESC-S8104AHD

Đầu ghi hình 4 kênh AHD xuất hình Full HD 1080P. Kết hợp camera AHD - Analog - IP thương hiệu ESCO..

Đầu ghi hình 4 kênh AHD xuất hình Full HD ESC-8104AHD
ESCORT ESC-8104AHD

Đầu ghi hình 4 kênh AHD xuất hình Full HD ESC-8104AHD

Đầu ghi hình 4 kênh AHD xuất hình Full HD 1080P. Kết hợp camera AHD - Analog - IP thương hiệu ESCO..

Đầu ghi hình 4 kênh ESCORT ESC-8104HVR
ESCORT ESC-8104HVR

Đầu ghi hình 4 kênh ESCORT ESC-8104HVR

Đầu ghi hình 4 kênh ESCORT ESC-8104HVR xuất hình Full HD 1080P. Kết hợp camera escort và camera qu..

Đầu ghi hình 4 kênh NVR xuất hình Full HD ESC-C7204NVR
ESCORT ESC-C7204NVR

Đầu ghi hình 4 kênh NVR xuất hình Full HD ESC-C7204NVR

Đầu ghi hình 4 kênh NVR xuất hình Full HD 1080P kết hợp camera IP thương hiệu ESCORT -Hỗ trợ tên m..

Đầu ghi hình 9 kênh AHD xuất hình Full HD ESC-8109AHD
ESCORT ESC-8109AHD

Đầu ghi hình 9 kênh AHD xuất hình Full HD ESC-8109AHD

Đầu ghi hình 9 kênh AHD xuất hình Full HD 1080P. Kết hợp camera AHD - Analog - IP thương hiệu ESCO..

Đầu ghi hình 9 kênh ESCORT ESC-8109HVR
ESCORT ESC-8109HVR

Đầu ghi hình 9 kênh ESCORT ESC-8109HVR

Đầu ghi hình 9 kênh ESCORT ESC-8109HVR xuất hình Full HD 1080P. Kết hợp camera Analog - IP thươn..

Đầu ghi hình 9 kênh NVR xuất hình Full HD ESC-C7209NVR
ESCORT ESC-C7209NVR

Đầu ghi hình 9 kênh NVR xuất hình Full HD ESC-C7209NVR

Đầu ghi hình 9 kênh NVR xuất hình Full HD 1080P kết hợp camera IP thương hiệu ESCORT. -Hỗ trợ tên ..

Đầu ghi hình thông minh 128 kênh Camera IP ESC-8128SNVR
ESCORT ESC-8128SNVR

Đầu ghi hình thông minh 128 kênh Camera IP ESC-8128SNVR

Đầu ghi hình thông minh 128 kênh Camera IP ESC-8128SNVR -Ngõ vào tín hiệu : 128 kênh Camera IP. ..

Đầu ghi hình thông minh 16 kênh Camera IP ESC-816SNVR
ESCORT ESC-816SNVR

Đầu ghi hình thông minh 16 kênh Camera IP ESC-816SNVR

Đầu ghi hình thông minh 16 kênh CameraIP -Ngõ vào tín hiệu : 16 kênh Camera IP. Hỗ trợ Camera IP đ..

Đầu ghi hình thông minh 32 kênh Camera IP ESC-832SNVR
ESCORT ESC-832SNVR

Đầu ghi hình thông minh 32 kênh Camera IP ESC-832SNVR

Đầu ghi hình thông minh 32 kênh Camera IP ESC-832SNVR -Ngõ vào tín hiệu : 32 kênh Camera IP. Hỗ ..

Đầu ghi hình thông minh 64 kênh Camera IP ESC-864SNVR
ESCORT ESC-864SNVR

Đầu ghi hình thông minh 64 kênh Camera IP ESC-864SNVR

Đầu ghi hình thông minh 64 kênh CameraIP. -Ngõ vào tín hiệu : 64 kênh Camera IP. Hỗ trợ Camera IP ..

Đầu ghi hình tập trung 16 kênh NVR ESC-S8816NVR
ESCORT ESC-S8816NVR

Đầu ghi hình tập trung 16 kênh NVR ESC-S8816NVR

Đầu ghi hình tập trung 16 kênh NVR xuất hình Full HD 1080P kết hợp camera IP thương hiệu ESCORT -H..

Hiển thị từ 1 đến 32 trong tổng số 32 (1 trang)

DỊCH VỤ & GIẢI PHÁP

Công ty Khánh An chuyên : Lắp camera quan sát tại tphcm, Lắp báo trộm, Lắp máy chấm công, Lắp kiểm soát cửa ra vào, Lắp tổng đài điện thoại, Lắp mạng nội bộ, Lắp đặt bộ phát sóng wifi, Lắp đặt điện văn phòng, Cung cấp sản phẩm chính hãng, đa dạng cùng với chế độ hậu mãi tốt và lâu bền, chúng tôi hy vọng làm hài lòng với tất cả khách hàng.

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Công ty Khánh An xin chân thành cảm ơn quý Công ty, Đơn vị, Cá nhân Đã - đang và sẽ ủng hộ chúng tôi... Chúng tôi luôn trân trọng và sẽ cố gắng hơn nữa để thắt chặt tình hữu nghị.....Khánh An luôn mong muốn được hợp tác với các đơn vị, cá nhân tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Sau đây là một số công trình tiêu biểu và những khách hàng thân thiết mà Công ty Khánh An đã có cơ hội được hợp tác, ngoài ra còn rất nhiều những khách hàng cá nhân đã ủng hỗ chúng tôi. xem thêm

Website Security Test