Tư vấn sản phẩm: 0987 982 782
Vui lòng chat zalo

Camera GSK

Camera GSK

Camera GSK GSK-SP7980Z-FHD hồng ngoại 8.0MP

Camera GSK GSK-SP7980Z-FHD hồng ngoại 8.0MP

CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 8MP - 4K - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngo..

Camera GSK PTZ GSK-SP9720PTZ-25X-FHD hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK PTZ GSK-SP9720PTZ-25X-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK HIGH SPEED DOME PTZ - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 2..

Camera GSK PTZ GSK-SP9720PTZ-25X-IPC hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK PTZ GSK-SP9720PTZ-25X-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK NETWORK HIGH SPEED DOME PTZ - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 4 Array Leds ~ 150 mét..

Camera GSK PTZ GSK-SP9720PTZ-30X-FHD hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK PTZ GSK-SP9720PTZ-30X-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK HIGH SPEED DOME PTZ - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 2..

Camera GSK PTZ GSK-SP9720PTZ-30X-IPC hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK PTZ GSK-SP9720PTZ-30X-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK NETWORK HIGH SPEED DOME PTZ - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 2 Array Leds ~ 150 mét..

Camera GSK PTZ GSK-SP9740PTZ-25X-IPC hồng ngoại 4.0MP

Camera GSK PTZ GSK-SP9740PTZ-25X-IPC hồng ngoại 4.0MP

CAMERA GSK NETWORK HIGH SPEED DOME PTZ - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 4.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 2 Array Leds ~ 150 mét..

Camera GSK PTZ GSK-SP9740PTZ-30X-IPC hồng ngoại 4.0MP

Camera GSK PTZ GSK-SP9740PTZ-30X-IPC hồng ngoại 4.0MP

CAMERA GSK NETWORK HIGH SPEED DOME PTZ - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 4.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 2 Array Leds ~ 150 mét..

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8204E-HVR 5 kênh

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8204E-HVR 5 kênh

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 5 KÊNH - Chuẩn hình ảnh: H.264+ - Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC - Độ phân giải ghi hình: 4HD 1080N + 1IPC 2MP..

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8404E-HVR 5 kênh

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8404E-HVR 5 kênh

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 5 KÊNH - Chuẩn hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC - Độ phân giải ghi hình: 4..

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8408E-FHD 10 kênh

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8408E-FHD 10 kênh

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 10 KÊNH - Chuẩn hình ảnh: H264+ - Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC - Độ phân giải ghi hình: 8HD 1080N + 2IPC 5MP..

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8408E-HVR 10 kênh

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8408E-HVR 10 kênh

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 10 KÊNH - Chuẩn hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC - Độ phân giải ghi hình: ..

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8416E-HVR 18 kênh

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8416E-HVR 18 kênh

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 18 KÊNH - Chuẩn hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC - Độ phân giải ghi hình: ..

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8432E-FHD 32 kênh

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8432E-FHD 32 kênh

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 32 KÊNH - Chuẩn hình ảnh: H264+ - Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC - Độ phân giải ghi hình: 32HD 1080N (16HD + 1..

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8504E-HVR 6 kênh

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8504E-HVR 6 kênh

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 6 KÊNH - Chuẩn hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC - Độ phân giải ghi hình: 4..

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8508E-HVR 12 kênh

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8508E-HVR 12 kênh

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 12 KÊNH - Chuẩn hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC - Độ phân giải ghi hình: ..

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8604E-HVR 6 kênh

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8604E-HVR 6 kênh

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 6 KÊNH - Chuẩn hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC - Độ phân giải ghi hình: 4..

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8604P-HVR 6 kênh

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8604P-HVR 6 kênh

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 6 KÊNH - Chuẩn hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC - Độ phân giải ghi hình: 4..

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8608E-HVR 12 kênh

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8608E-HVR 12 kênh

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 12 KÊNH - Chuẩn hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC - Độ phân giải ghi hình: ..

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8608P-HVR 12 kênh

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8608P-HVR 12 kênh

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 12 KÊNH - Chuẩn hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC - Độ phân giải ghi hình: ..

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8616E-HVR 24 kênh

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8616E-HVR 24 kênh

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 24 KÊNH - Chuẩn hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC - Độ phân giải ghi hình: ..

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8716E-HVR 24 kênh

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8716E-HVR 24 kênh

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 24 KÊNH - Chuẩn hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC - Độ phân giải ghi hình: ..

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8716P-HVR 24 kênh

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8716P-HVR 24 kênh

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 24 KÊNH - Chuẩn hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC - Độ phân giải ghi hình: ..

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8732E-FHD 32 kênh

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8732E-FHD 32 kênh

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 32 KÊNH - Chuẩn hình ảnh: H.264+ - Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC - Độ phân giải ghi hình: 32HD 1080P / 32IPC ..

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8732E-HVR 32 kênh

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8732E-HVR 32 kênh

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 32 KÊNH - Chuẩn hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC - Độ phân giải ghi hình: ..

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8732P-HVR 32 kênh

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8732P-HVR 32 kênh

ĐẦU GHI HÌNH IP 32 KÊNH - Chuẩn hình ảnh: H264+ - Kết nối: 32CH IPC - Độ phân giải ghi hình: 5MP - Video Output: VGA x 1 + HDMI x 1 - Internal HDD: 2 SATA, u..

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8832E-FHD 32 kênh

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8832E-FHD 32 kênh

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 32 KÊNH - Chuẩn hình ảnh: H264+ - Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC - Độ phân giải ghi hình: 32HD 1080P / 32IPC 5..

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8832E-NVR 32 kênh

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8832E-NVR 32 kênh

ĐẦU GHI HÌNH IP 32 KÊNH - Chuẩn hình ảnh: H265 - Kết nối: 32CH IPC - Độ phân giải ghi hình: 4K - Video Output: VGA x 1 + HDMI x 2 - Internal HDD: 4 SATA, up..

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8864E-NVR 64 kênh

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8864E-NVR 64 kênh

ĐẦU GHI HÌNH IP 64 KÊNH - Chuẩn hình ảnh: H265 - Kết nối: 64CH IPC - Độ phân giải ghi hình: 4K - Video Output: VGA x 1 + HDMI x 2 - Internal HDD: 4 SATA, up..

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8932E-FHD 32 kênh

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8932E-FHD 32 kênh

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 32 KÊNH - Chuẩn hình ảnh: H264+ - Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC - Độ phân giải ghi hình: 32HD 1080P / 32IPC 5..

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8932E-NVR 32 kênh

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8932E-NVR 32 kênh

ĐẦU GHI HÌNH IP 32 KÊNH - Chuẩn hình ảnh: H265 - Kết nối: 32CH IPC - Độ phân giải ghi hình: 4K - Video Output: VGA x 1 + HDMI x 2 - Internal HDD: 8 SATA, up..

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8964E-NVR 64 kênh

Đầu ghi camera GSK GSK-SP8964E-NVR 64 kênh

ĐẦU GHI HÌNH IP 64 KÊNH - Chuẩn hình ảnh: H265 - Kết nối: 64CH IPC - Độ phân giải ghi hình: 4K - Video Output: VGA x 1 + HDMI x 2 - Internal HDD: 8 SATA, up..

Đầu ghi camera GSK GSK-SP92128E-NVR 128 kênh

Đầu ghi camera GSK GSK-SP92128E-NVR 128 kênh

ĐẦU GHI HÌNH IP 128 KÊNH - Chuẩn hình ảnh: H265 - Kết nối: 128CH IPC - Độ phân giải ghi hình: 4K - Video Output: VGA x 1 + HDMI x 2 - Internal HDD: 16 SATA,..

Đầu ghi camera GSK GSK-SP9264E-NVR 64 kênh

Đầu ghi camera GSK GSK-SP9264E-NVR 64 kênh

ĐẦU GHI HÌNH IP 64 KÊNH - Chuẩn hình ảnh: H265 - Kết nối: 64CH IPC - Độ phân giải ghi hình: 4K - Video Output: VGA x 1 + HDMI x 2 - Internal HDD: 16 SATA, u..

Đầu ghi camera GSK GSK-SP93256E-NVR 256 kênh

Đầu ghi camera GSK GSK-SP93256E-NVR 256 kênh

ĐẦU GHI HÌNH IP 256 KÊNH - Chuẩn hình ảnh: H265 - Kết nối: 256CH IPC - Độ phân giải ghi hình: 4K - Video Output: VGA x 1 + HDMI x 2 - Internal HDD: 24 SATA,..

Camera GSK GSK-SP6210F-FHD hồng ngoại 1.0MP

Camera GSK GSK-SP6210F-FHD hồng ngoại 1.0MP

CAMERA GSK DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 1.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoạ..

Camera GSK GSK-SP6220F-FHD hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP6220F-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoạ..

Camera GSK GSK-SP6320F-FHD hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP6320F-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoạ..

Camera GSK GSK-SP6320FL-FHD hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP6320FL-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP (White LED báo động) - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR..

Camera GSK GSK-SP6340F-FHD hồng ngoại 4.0MP

Camera GSK GSK-SP6340F-FHD hồng ngoại 4.0MP

CAMERA GSK DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/3'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 4.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại:..

Camera GSK GSK-SP6420D-IPC hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP6420D-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK NETWORK DOME HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH 2.0MP - H.265 - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 24 Leds ~ 30 mét, ..

Hiển thị 1 đến 40 trong tổng số 74 (2 Trang)

Camera GSk


Quý khách đang xem sản phẩm trong danh mục Camera GSK bảo hành chính hãng.

Được sự ủy quyền làm đại lý cung cấp, lắp đặt và là công ty phân phối Camera GSK, cho nên công ty cam kết sẽ là nơi bán Camera GSK giá rẻ, cùng với chiều chính sách và chế độ hậu mãi tốt nhất.

Công ty có cửa hàng bán Camera GSK giá rẻ và hỗ trợ giao tận nơi tại Tp HCM, nhanh chóng.

Quý khách cần mua Camera GSK hoặc cần tư vấn xem Camera GSK nào chất lượng tốt vui lòng liên hệ phòng Kinh Doanh

Nếu cần lắp đặt Camera GSK chúng tôi có đội ngũ lắp đặt với chi phí thỏa thuận ( Xem Chính sách lắp đặt ).

Quý khách cần tìm hướng dẫn cài đặt sử dụng Camera GSK vui lòng download tại: Hướng dẫn sử dụng

Ngoài sản phẩm Camera GSK

Hiện tại công ty chưa ship COD nhưng vẫn hỗ trợ thanh toán chuyển khoảngiao hàng tại bến xe đi các tỉnh. : Đồng Tháp - Đồng Nai - Điện Biên - Đắk Nông - Đắk Lắk - Cao Bằng - Cà Mau - Bình Thuận - Bình Phước - Bình Dương - Bình Định - Bến Tre - Bắc Ninh - Bạc Liêu - Bắc Kạn - Bắc Giang - Bà Rịa - Vũng Tàu - An Giang - Hà Nội - Hải Phòng - Đà Nẵng - Cần Thơ - Phú Yên - Yên Bái - Vĩnh Phúc - Vĩnh Long - Tuyên Quang - Trà Vinh - Tiền Giang - Thừa Thiên Huế - Thanh Hóa - Thái Nguyên - Thái Bình - Tây Ninh - Sơn La - Sóc Trăng - Quảng Trị - Quảng Ninh - Quảng Ngãi - Quảng Nam - Quảng Bình - Phú Thọ - Ninh Thuận - Ninh Bình - Nghệ An - Nam Định - Long An - Lào Cai - Lạng Sơn - Lâm Đồng- Lai Châu - Kon Tum - Kiên Giang - Khánh Hòa - Hưng Yên - Hòa Bình - Hậu Giang - Hải Dương - Hà Tĩnh - Hà Nam - Hà Giang - Gia Lai.


Liên hệ mua Camera GSK


0987 982 782
bottom fix Chat 0987 982 782
Tư vấn sản phẩm:
Mr Bình 0987 982 782 chat zalo
Ms Hân
0888 506060 chat zalo
Ms Thủy
0982 539 027 chat zalo

Tư vấn kỹ thuật


DỊCH VỤ & GIẢI PHÁP
CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát

Công ty Khánh An xin chân thành cảm ơn quý Công ty, Đơn vị, Cá nhân Đã - đang và sẽ ủng hộ chúng tôi... Chúng tôi luôn trân trọng và sẽ cố gắng hơn nữa để thắt chặt tình hữu nghị.....Khánh An luôn mong muốn được hợp tác với các đơn vị, cá nhân tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Sau đây là một số công trình tiêu biểu và những khách hàng thân thiết mà Công ty Khánh An đã có cơ hội được hợp tác, ngoài ra còn rất nhiều những khách hàng cá nhân đã ủng hỗ chúng tôi. xem thêm