QUESTEK

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:

Camera AHD Dome hồng ngoại QUESTEK QNV-1633AHD

Camera AHD Dome hồng ngoại QUESTEK QNV-1633AHD -C...

Camera thân AHD QUESTEK Win-3701D

- 1/4" Độ Phân giải : 1.0 MP (Cảm biến hình ...

Đầu ghi hình AHD 8 kênh QUESTEK Win-8408HAHD 2.0

Đầu ghi hình AHD 8 kênh QUESTEK Win-8408HAHD 2.0 .....
Camera AHD 1.0 Megapixel QUESTEK QTX 4161AHD

Camera AHD 1.0 Megapixel QUESTEK QTX 4161AHD

Camera AHD QUESTEK QTX-4161AHD có độ phân giải 1....
468,000
Camera AHD 1.3 Megapixel QUESTEK QTX 4162AHD

Camera AHD 1.3 Megapixel QUESTEK QTX 4162AHD

Camera AHD QUESTEK QTX-4162AHD có độ phân giải 1....
756,000

Camera AHD hồng ngoại QUESTEK Win-3803D

Camera AHD hồng ngoại QUESTEK Win-3803D -Cảm ...
Camera AHD QUESTEK Eco-1201AHD 1.0 M

Camera AHD QUESTEK Eco-1201AHD 1.0 M

Camera AHD QUESTEK Eco-1201AHD có độ phân giải 1....
588,000
Camera AHD QUESTEK Eco-1202AHD 1.3 M

Camera AHD QUESTEK Eco-1202AHD 1.3 M

Camera AHD QUESTEK Eco-1202AHD có độ phân giải 1....
686,000
Camera AHD QUESTEK Eco-1203AHD 2.0 M

Camera AHD QUESTEK Eco-1203AHD 2.0 M

Camera AHD QUESTEK Eco-1203AHD có độ phân giải 2....
756,000
Camera AHD QUESTEK Eco-2111AHD 1.0 M

Camera AHD QUESTEK Eco-2111AHD 1.0 M

Camera AHD QUESTEK Eco-2111AHD có độ phân giải 1....
826,000
Camera AHD QUESTEK Eco-2112AHD 1.3 M

Camera AHD QUESTEK Eco-2112AHD 1.3 M

Camera AHD QUESTEK Eco-2112AHD có độ phân giải 1....
882,000
Camera AHD QUESTEK Eco-2113AHD 2.0 M

Camera AHD QUESTEK Eco-2113AHD 2.0 M

Camera AHD QUESTEK Eco-2113AHD có độ phân giải 2....
966,000
Camera AHD Questek QN-2121AHD 1.0 Megapixel

Camera AHD Questek QN-2121AHD 1.0 Megapixel

Cảm biến hình ảnh:  HD 720P Sony HD 1.0 Mp ...
770,000
Camera AHD Questek QN-2122AHD 1.3 Megapixel

Camera AHD Questek QN-2122AHD 1.3 Megapixel

Cảm biến hình ảnh:  HD 960P Sony HD 1.3 Mp ...
1,106,000
Camera AHD Questek QN-2123AHD/H 2.0 Megapixel

Camera AHD Questek QN-2123AHD/H 2.0 Megapixel

Cảm biến hình ảnh: HD 2.0 Mp - Ống kính: 3.6...
1,344,000
Camera AHD Questek QN-3501AHD 1.0 Megapixel

Camera AHD Questek QN-3501AHD 1.0 Megapixel

QN-3501AHD Cảm biến hình ảnh:  HD 720P Sony ...
1,498,000
Camera AHD Questek QN-3502AHD 1.3 Megapixel

Camera AHD Questek QN-3502AHD 1.3 Megapixel

Cảm biến hình ảnh: HD 1.3 Mp - Ống kính: 4 m...
1,666,000
Camera AHD Questek QN-3503AHD/H 2.0 Megapixel

Camera AHD Questek QN-3503AHD/H 2.0 Megapixel

Cảm biến hình ảnh: HD 2.0 Mp - Ống kính: 4 m...
1,806,000
Camera AHD Questek QN-3601AHD 1.0 Megapixel

Camera AHD Questek QN-3601AHD 1.0 Megapixel

Cảm biến hình ảnh:  HD 720P Sony HD 1.0 Mp ...
1,386,000
Camera AHD Questek QN-3602AHD 1.3 Megapixel

Camera AHD Questek QN-3602AHD 1.3 Megapixel

Cảm biến hình ảnh: HD 1.3 Mp - Ống kính: 2,8...
1,512,000
Camera AHD Questek QN-3603AHD/H 2.0 Megapixel

Camera AHD Questek QN-3603AHD/H 2.0 Megapixel

Cảm biến hình ảnh: HD 2.0 Mp - Ống kính: 2,8...
1,666,000
Camera AHD Questek QN-3701AHD 1.0 Megapixel

Camera AHD Questek QN-3701AHD 1.0 Megapixel

Cảm biến hình ảnh:  HD 720P Sony HD 1.0 Mp ...
966,000
Camera AHD Questek QN-3702AHD 1.3 Megapixel

Camera AHD Questek QN-3702AHD 1.3 Megapixel

Cảm biến hình ảnh:  HD 960P Sony HD 1.3Mp ...
1,190,000
Camera AHD Questek QN-3703AHD/H 2.0 Megapixel

Camera AHD Questek QN-3703AHD/H 2.0 Megapixel

Cảm biến hình ảnh: HD 2.0 Mp - Ống kính: 3.6...
1,414,000
Camera AHD Questek QN-3801AHD 1.0 Megapixel

Camera AHD Questek QN-3801AHD 1.0 Megapixel

Cảm biến hình ảnh:  HD 720P Sony HD 1.0 Mp ...
1,106,000
Camera AHD Questek QN-3802AHD 1.3 Megapixel

Camera AHD Questek QN-3802AHD 1.3 Megapixel

Cảm biến hình ảnh: HD 960P Sony HD 1.3Mp - Ốn...
1,330,000
Camera AHD Questek QN-3803AHD/H 2.0 Megapixel

Camera AHD Questek QN-3803AHD/H 2.0 Megapixel

Cảm biến hình ảnh: HD 2.0 Mp - Ống kính: 4 m...
1,512,000
Camera AHD Questek QN-4181AHD 1.0 Megapixel

Camera AHD Questek QN-4181AHD 1.0 Megapixel

Cảm biến hình ảnh: HD 720P Sony HD 1.0 Mp - Ố...
770,000
Camera AHD Questek QN-4182AHD 1.3 Megapixel

Camera AHD Questek QN-4182AHD 1.3 Megapixel

Cảm biến hình ảnh:  HD 960P Sony HD 1.3 Mp ...
966,000
Camera AHD Questek QN-4191AHD 1.0 Megapixel

Camera AHD Questek QN-4191AHD 1.0 Megapixel

Cảm biến hình ảnh:  HD 720P Sony HD 1.0 Mp ...
882,000
Camera AHD Questek QN-4192AHD 1.3 Megapixel

Camera AHD Questek QN-4192AHD 1.3 Megapixel

Cảm biến hình ảnh:  HD 720P Sony HD 1.3Mp ...
1,190,000
Camera AHD Questek QNV-1042AHD 1.3 Megapixel

Camera AHD Questek QNV-1042AHD 1.3 Megapixel

Cảm biến hình ảnh HD 1.3 Mp - Ống kính: 6mm ...
1,470,000
Camera AHD Questek QNV-1212AHD 1.3 Megapixel

Camera AHD Questek QNV-1212AHD 1.3 Megapixel

Cảm biến hình ảnh HD 1.3 Mp - Ống kính: 4 mm...
826,000
Camera AHD Questek QNV-1632AHD 1.3 Megapixel

Camera AHD Questek QNV-1632AHD 1.3 Megapixel

Cảm biến hình ảnh HD 1.3 Mp - Ống kính: 4 mm...
770,000
Camera AHD QUESTEK QTX 4163AHD 2.0 M

Camera AHD QUESTEK QTX 4163AHD 2.0 M

Camera AHD QUESTEK QTX-4163AHD có độ phân giải 2....
938,000
Camera AHD QUESTEK QTX-2121AHD 1.0 M

Camera AHD QUESTEK QTX-2121AHD 1.0 M

Camera AHD QUESTEK QTX-2121AHD có độ phân giải 1....
714,000
Camera AHD QUESTEK QTX-2122AHD 1.3 M

Camera AHD QUESTEK QTX-2122AHD 1.3 M

Camera AHD QUESTEK QTX-2122AHD có độ phân giải 1....
910,000
Camera AHD QUESTEK QTX-2123AHD 2.0 M

Camera AHD QUESTEK QTX-2123AHD 2.0 M

Camera AHD QUESTEK QTX-2123AHD có độ phân giải 2....
1,288,000
Camera AHD Questek QTX-230AHD 1.3 Megapixel

Camera AHD Questek QTX-230AHD 1.3 Megapixel

Cảm biến hình ảnh: HD 960p OV image sensor (1.3Me...
Camera AHD QUESTEK QTX-2611AHD 1.0 M

Camera AHD QUESTEK QTX-2611AHD 1.0 M

Camera AHD QUESTEK QTX-2611AHD có độ phân giải 1....
Camera AHD QUESTEK QTX-2612AHD 1.3 M

Camera AHD QUESTEK QTX-2612AHD 1.3 M

Camera AHD QUESTEK QTX-2612AHD có độ phân giải 1....
Camera AHD QUESTEK QTX-3601AHD 1.0M

Camera AHD QUESTEK QTX-3601AHD 1.0M

Camera AHD QUESTEK QTX-3601AHD có độ phân giải 1....
1,246,000
Camera AHD QUESTEK QTX-3602AHD 1.3 M

Camera AHD QUESTEK QTX-3602AHD 1.3 M

Camera AHD QUESTEK QTX-3602AHD có độ phân giải 1....
1,330,000
Camera AHD QUESTEK QTX-3701AHD 1.0 M

Camera AHD QUESTEK QTX-3701AHD 1.0 M

Camera AHD QUESTEK QTX-3701AHD có độ phân giải 1....
924,000
Camera AHD QUESTEK QTX-3702AHD 1.3 M

Camera AHD QUESTEK QTX-3702AHD 1.3 M

Camera AHD QUESTEK QTX-3702AHD có độ phân giải 1....
1,134,000
Camera AHD QUESTEK QTX-3703AHD 2.0 M

Camera AHD QUESTEK QTX-3703AHD 2.0 M

Camera AHD QUESTEK QTX-3703AHD có độ phân giải 2....
1,358,000
Camera AHD QUESTEK QTX-4191AHD 1.0 M

Camera AHD QUESTEK QTX-4191AHD 1.0 M

Camera AHD QUESTEK QTX-4191AHD có độ phân giải 1....
826,000
Camera AHD QUESTEK QTX-4192AHD 1.3M

Camera AHD QUESTEK QTX-4192AHD 1.3M

Camera AHD QUESTEK QTX-4192AHD có độ phân giải 1....
1,106,000
Camera AHD Questek Win-1201D 1.0 Megapixel

Camera AHD Questek Win-1201D 1.0 Megapixel

1/4" Độ Phân giải : 1.0 Megapixel Cảm biến h...
Camera AHD Questek Win-2121VD 1.0 Megapixel

Camera AHD Questek Win-2121VD 1.0 Megapixel

1/4" Độ Phân giải : 1.0 Megapixel Cảm biến h...
770,000
Camera AHD Questek Win-2123D 2.0 Megapixel

Camera AHD Questek Win-2123D 2.0 Megapixel

1/3" Độ Phân giải : 2.0 Megapixel Cảm biến h...
1,246,000
Camera AHD Questek Win-3601D 1.0 Megapixel

Camera AHD Questek Win-3601D 1.0 Megapixel

1/4 "Độ Phân giải : 1.0 Megapixel Cảm biến h...
1,190,000
Camera AHD Questek Win-3603D 2.0 Megapixel

Camera AHD Questek Win-3603D 2.0 Megapixel

1/3" Độ Phân giải : 2.0 Megapixel Cảm biến h...
1,386,000
Camera AHD Questek Win-3703D 2.0 Megapixel

Camera AHD Questek Win-3703D 2.0 Megapixel

1/3" Độ Phân giải : 2.0 Megapixel Cảm biến h...
1,330,000
Camera AHD Questek Win-4181D 1.0 Megapixel

Camera AHD Questek Win-4181D 1.0 Megapixel

1/4'' Độ Phân giải : 1.0 Megapixel Cảm biến ...
756,000
Camera AHD Questek Win-4181VD 1.0 Megapixel

Camera AHD Questek Win-4181VD 1.0 Megapixel

1/4 " Độ Phân giải : 1.0 Megapixel Cảm biến ...
784,000
Camera AHD Questek Win-4183D 2.0 Megapixel

Camera AHD Questek Win-4183D 2.0 Megapixel

1/4" Độ Phân giải : 2.0 Megapixel Cảm biến h...
1,106,000
Camera AHD Questek Win-4191VD 1.0 Megapixel

Camera AHD Questek Win-4191VD 1.0 Megapixel

1/4'' Độ Phân giải : 1.0 Megapixel Cảm biến ...
826,000
Camera AHD Questek Win-4193D 2.0 Megapixel

Camera AHD Questek Win-4193D 2.0 Megapixel

1/3" Độ Phân giải : 2.0 Megapixel Cảm biến h...
1,176,000
Camera AHD Questek Win-6002AHD 1.0 Megapixel

Camera AHD Questek Win-6002AHD 1.0 Megapixel

, Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel , Độ phâ...
Camera AHD Questek Win-6003AHD 2.0 Megapixel

Camera AHD Questek Win-6003AHD 2.0 Megapixel

, Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel , Độ phâ...
Camera AHD Questek Win-6013AHD 2.0 Megapixel

Camera AHD Questek Win-6013AHD 2.0 Megapixel

, Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel , Độ phâ...
Camera AHD Questek Win-6022AHD 1.0 Megapixel

Camera AHD Questek Win-6022AHD 1.0 Megapixel

, Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel , Độ phâ...
686,000
Camera AHD Questek Win-6023AHD 2.0 Megapixel

Camera AHD Questek Win-6023AHD 2.0 Megapixel

, Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel , Độ phâ...
Camera AHD Questek Win-6032AHD 1.0 Megapixel

Camera AHD Questek Win-6032AHD 1.0 Megapixel

, Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel , Độ phâ...
1,330,000
Camera cháy nổ AHD QTX- 8080AHD 1.3MP

Camera cháy nổ AHD QTX- 8080AHD 1.3MP

Camera chống cháy nổ AHD QTX- 8080AHD 1.3MPCảm bi...
6,160,000
Camera CVI Questek Win-2120CVI 1.0 Megapixel

Camera CVI Questek Win-2120CVI 1.0 Megapixel

, Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel , Độ phâ...
490,000
Camera CVI Questek Win-4160CVI 1.0 Megapixel

Camera CVI Questek Win-4160CVI 1.0 Megapixel

, Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel , Độ phâ...
448,000
Camera CVI Questek Win-6111CVI 1.0 Megapixel

Camera CVI Questek Win-6111CVI 1.0 Megapixel

, Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel , Độ phâ...
588,000
Camera CVI Questek Win-6111SCVI 1.0 Megapixel

Camera CVI Questek Win-6111SCVI 1.0 Megapixel

, Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel , Độ phâ...
686,000
Camera CVI Questek Win-6113SCVI 2.0 Megapixel

Camera CVI Questek Win-6113SCVI 2.0 Megapixel

, Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel (full HD) cho ...
1,078,000
Camera CVI Questek Win-6121CVI 1.0 Megapixel

Camera CVI Questek Win-6121CVI 1.0 Megapixel

, Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel , Độ phâ...
588,000
Camera CVI Questek Win-6121SCVI 1.0 Megapixel

Camera CVI Questek Win-6121SCVI 1.0 Megapixel

, Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel , Độ phâ...
686,000
Camera CVI Questek Win-6123CVI 2.0 Megapixel

Camera CVI Questek Win-6123CVI 2.0 Megapixel

, Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel (full HD) cho ...
1,008,000
Camera CVI Questek Win-6133SCVI 2.0 Megapixel

Camera CVI Questek Win-6133SCVI 2.0 Megapixel

, Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel , Độ phâ...
1,134,000
Camera CVI Questek Win-6142CVI 1.3 Megapixel

Camera CVI Questek Win-6142CVI 1.3 Megapixel

, Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel , Độ phâ...
1,190,000
Camera CVI Questek Win-6143CVI 2.0 Megapixel

Camera CVI Questek Win-6143CVI 2.0 Megapixel

, Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel (full HD) cho ...
1,330,000
Camera CVI Questek Win-6152CVI 1.3 Megapixel

Camera CVI Questek Win-6152CVI 1.3 Megapixel

, Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel , Độ phâ...
1,946,000
Camera CVI Questek Win-6153CVI 2.0 Megapixel

Camera CVI Questek Win-6153CVI 2.0 Megapixel

, Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel (full HD) cho ...
2,086,000
Camera Dome AHD QN-4183AHD/H 2MP

Camera Dome AHD QN-4183AHD/H 2MP

Cảm biến hình ảnh: HD 2.0 Mp - Ống kính: 3.6 m...
1,134,000
Camera Dome AHD QN-4193AHD/H 2MP

Camera Dome AHD QN-4193AHD/H 2MP

Cảm biến hình ảnh: HD 2.0 Mp - Ống kính: 3.6 m...
1,190,000
By: at
QUESTEK | 982782 người xem | | Rating: 4.5
Bản quyền thuộc Khánh An © 2015. All rights reserved. Phát triển bởi Thanh Bình.