T?t c? nh?ng v?n d? c?a X10 d?u b?t ngu?n t? vi?c tín hi?u du?c truy?n chung trên m?ng lu?i di?n nên các công ngh? nhà thông minh hi?n d?i d?u di theo hu?ng x? lý trên m?t m?ng riêng ho?c k?t h?p. Trong khi các thi?t b? X10 v?n còn t?n t?i cho d?n ngày nay, các công ngh? khác b?t d?u n?i lên d? c?nh tranh nhu Sbus, Insteon, ZigBee, Z-Wave…

 

Vi?c di dây c?a m?ng Sbus có ph?n thay d?i so v?i X10: ch? m?t ít lo?i thi?t b? Sbus k?t n?i tr?c ti?p d?n thi?t b? di?n thông thu?ng trong nhà, vi?c k?t n?i truy?n tín hi?u gi?a các thi?t b? Sbus thông qua m?t du?ng dây riêng tách bi?t hoàn toàn v?i m?ng lu?i di?n.

 cong-nghe-nha-thong-minh-sbus-4

D? dàng theo dõi tr?ng thái thi?t b?

Ði?u d?u tiên khi nói d?n nhà thông minh chính là kh? nang qu?n lý h?u h?t thi?t b? trong nhà trên r?t nhi?u thi?t b? ? b?t c? noi nào. Ch? nhà có th? nhanh chóng bi?t du?c tr?ng thái c?a h?u h?t thi?t b? trong nhà thông qua giao di?n ph?n m?m hay hình ?nh th?c (thông qua h? th?ng camera) và di?u khi?n du?c chúng. B?n dã d?n công ty nhung không nh? rõ c?a s? dã dóng h?t chua, máy l?nh dã t?t chua hay mình có quên khóa gas hay không… thì b?n ch? vi?c ki?m tra trên smartphone và di?u khi?n m?i th? nhu b?n mu?n.

H? th?ng Sbus có ph?n m?m tích h?p giúp ch? nhân c?a ngôi nhà cao t?ng ch? v?i m?t chi?c máy tính cung có th? t?t t?t c? bòng dèn và ki?m tra các c?a s?. Ði?u này giúp ch? nhân không ph?i ch?y lên ch?y xu?ng và tránh c? vi?c không ch?y k?p khi các con mua d?n b?t ch?t. R?t nhi?u thi?t b? di?u khi?n có th? tuong tác v?i h? th?ng: nh?ng thi?t b? ki?u truy?n th?ng nhu b?ng di?u khi?n Sbus, remote d?n nh?ng thi?t b? hi?n d?i nhu smartphone, PC. N?u remote ti?n d?ng nhung chua d? sành di?u, gia ch? có th? l?y iPhone (hay Android phone) m? c?a c?ng, b?t nh?c. Chuy?n di?n tho?i h?t pin, remote th?t l?c dâu dó là chuy?n thu?ng và m?i vi?c v?n trong t?m ki?m soát b?ng vi?c s? d?ng b?ng di?u khi?n g?n tu?ng da nang.

N?u kh? nang c?a nhà thông minh ch? d?ng l?i ? vi?c m? r?ng kh? nang di?u khi?n c? v? thi?t b? và kho?ng cách thì cung chua th?c s? “h?p d?n”. Ði?u thú v? còn ? kh? nang t? d?ng hóa và bán t? d?ng: n?u b?n bi?t ? khu v?c nhà mình có mua khi b?n dang ra ngoài thì có th? kéo c?ng gi?ng tr?i l?i t? xa, th? nhung làm sao b?n có th? liên t?c ki?m tra nh?ng tình hu?ng b?t ch?t nhu v?y du?c? Và tu?ng th?ch cao c?a b?n s? tan nát h?t, ti?u c?nh bên du?i cung ng?p nu?c… V?i công ngh? Sbus, khi có mua gi?ng tr?i t? d?ng dóng l?i và m? ra khi tr?i khô ráo. Ð?c bi?t v?i h? th?ng gas, kh? nang t? d?ng ki?m soát trong nh?ng tình hu?ng kh?n c?p là vô cùng c?n thi?t.

 

cong-nghe-nha-thong-minh-sbus-1

Giao di?n di?u khi?n 3D tr?c quan, ch? c?n ch?m vào th? b?n c?n

Ð? th? hi?n lòng hi?u khách, b?n mu?n dón ti?p nh?ng v? khách v?i di?u nh?c ua thích c?a h?. V? khách là m?t ngu?i thích s? sôi d?ng nên khi bu?c vào phòng s? vang lên ca khúc “Beat it” v?i âm lu?ng l?n cùng ánh sáng r?c r?. Nhung khách là m?t ngu?i thích s? nh? nhàng, giai di?u êm ái “Nocturne” và ánh sáng phòng ch? v?a d? d? t?o nên m?t không gian bình yên. Các “ch? d?” nhu v?y g?i là “ng? c?nh” du?c cài d?t s?n giúp th?c hi?n nh?ng di?u tuy?t v?i dó ch? v?i m?t nút nh?n.

Ch?c nang d?ng h? h?n gi? du?c trang b? trên t?t c? thi?t b? di?n tho?i ngày nay d? nói lên s? c?n thi?t và thông d?ng c?a nó. H? th?ng nhà thông minh cung không n?m ngoài quy lu?t này, giúp ch? nhân du?c dánh th?c dúng gi? b?ng âm nh?c, cafe pha s?n sau khi v? sinh cá nhân xong, máy nu?c nóng s?n sàng khi v? d?n nhà hay TV t? b?t và chuy?n sang kênh th? thao m?i khi d?n gi? phát sóng…

Kh? nang c?a nhà thông minh r?t tuy?t v?i nhung li?u t?t c? m?i ngu?i có th? v?n hành du?c nó hay không là câu h?i nhi?u ngu?i dã d?t ra. Chúng ta cùng xem xét giao di?n thi?t b? tuong tác c?a Sbus ? hai góc d? ngu?i dùng: ch? nhân và khách.

Sbus cho kh? nang tùy bi?n cao d?i v?i giao di?n ph?n m?m di?u khi?n trên các thi?t b? iOS, Android và PC. Do dó, ch? nhà hoàn toàn có th? ch?n cách th?c di?u khi?n cung nhu cách hi?n th? phù h?p v?i mình nh?t nhu giao di?n 2D nh? nhàng, don gi?n ho?c giao di?n 3D tr?c quan sinh d?ng, có th? d?t tên cho các nút di?u khi?n theo ý thích… Giao di?n h? tr? nhi?u ngôn ng?, d?t tên thi?t b? rõ ràng giúp d? di?u khi?n

Tru?ng h?p b?n là m?t v? khách c?a ngôi nhà thông minh thì sao? Ta quay tr? l?i ngôi nhà thông thu?ng v?i các công t?c dèn và remote TV, th?t khó d? khách bi?t công t?c nào b?t dèn chùm, dèn neon tr?n và dèn ? b?n góc phòng hay kênh HBO là s? m?y trên remote. V?i giao di?n di?u khi?n c?a nhà thông minh, khách ch? vi?c click vào cái h? mu?n: b?t - t?t dèn chùm thì click vào bi?u tu?ng dèn chùm, b?t dèn neon tr?n thì click bi?u tu?ng có dòng ch? “neon tr?n”, cung không c?n ph?i nh? kênh HBO s? 13, ESPN s? 31… mà ch? vi?c ch?n bi?u tu?ng HBO, ESPN…d? TV b?t kênh mu?n xem.

Công nghệ nhà thông minh SBUS
  • Công ty TNHH TM Giải Pháp Dịch Vụ Khánh An
  • 50 Tân Trang, P 9, Q. Tân Bình, Tp HCM
  • sale01.khanhan@gmail.com
  • Mua Hàng :028. 3600 7845  | 0947 982 782
  • Tư vấn lắp đặt
  • 0888 309090 | 0918 329 968 | 0948 554 993 | 0947 982 782
  • Thứ 2 - 7: 8h30 - 17h30
  • Click để xem bản đồ chỉ dẫn

Bài viết liên quan

DỊCH VỤ & GIẢI PHÁP

Công ty Khánh An chuyên : Lắp camera quan sát tại tphcm, Lắp báo trộm, Lắp máy chấm công, Lắp kiểm soát cửa ra vào, Lắp tổng đài điện thoại, Lắp mạng nội bộ, Lắp đặt bộ phát sóng wifi, Lắp đặt điện văn phòng, Cung cấp sản phẩm chính hãng, đa dạng cùng với chế độ hậu mãi tốt và lâu bền, chúng tôi hy vọng làm hài lòng với tất cả khách hàng.

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Công ty Khánh An xin chân thành cảm ơn quý Công ty, Đơn vị, Cá nhân Đã - đang và sẽ ủng hộ chúng tôi... Chúng tôi luôn trân trọng và sẽ cố gắng hơn nữa để thắt chặt tình hữu nghị.....Khánh An luôn mong muốn được hợp tác với các đơn vị, cá nhân tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Sau đây là một số công trình tiêu biểu và những khách hàng thân thiết mà Công ty Khánh An đã có cơ hội được hợp tác, ngoài ra còn rất nhiều những khách hàng cá nhân đã ủng hỗ chúng tôi. xem thêm