T?t c? nh?ng v?n d? c?a X10 d?u b?t ngu?n t? vi?c tín hi?u du?c truy?n chung trên m?ng lu?i di?n nên các công ngh? nhà thông minh hi?n d?i d?u di theo hu?ng x? lý trên m?t m?ng riêng ho?c k?t h?p. Trong khi các thi?t b? X10 v?n còn t?n t?i cho d?n ngày nay, các công ngh? khác b?t d?u n?i lên d? c?nh tranh nhu Sbus, Insteon, ZigBee, Z-Wave…

Vi?c di dây c?a m?ng Sbus có ph?n thay d?i so v?i X10: ch? m?t ít lo?i thi?t b? Sbus k?t n?i tr?c ti?p d?n thi?t b? di?n thông thu?ng trong nhà, vi?c k?t n?i truy?n tín hi?u gi?a các thi?t b? Sbus thông qua m?t du?ng dây riêng tách bi?t hoàn toàn v?i m?ng lu?i di?n.

cong-nghe-nha-thong-minh-sbus-4

D? dàng theo dõi tr?ng thái thi?t b?

Ði?u d?u tiên khi nói d?n nhà thông minh chính là kh? nang qu?n lý h?u h?t thi?t b? trong nhà trên r?t nhi?u thi?t b? ? b?t c? noi nào. Ch? nhà có th? nhanh chóng bi?t du?c tr?ng thái c?a h?u h?t thi?t b? trong nhà thông qua giao di?n ph?n m?m hay hình ?nh th?c (thông qua h? th?ng camera) và di?u khi?n du?c chúng. B?n dã d?n công ty nhung không nh? rõ c?a s? dã dóng h?t chua, máy l?nh dã t?t chua hay mình có quên khóa gas hay không… thì b?n ch? vi?c ki?m tra trên smartphone và di?u khi?n m?i th? nhu b?n mu?n.

H? th?ng Sbus có ph?n m?m tích h?p giúp ch? nhân c?a ngôi nhà cao t?ng ch? v?i m?t chi?c máy tính cung có th? t?t t?t c? bòng dèn và ki?m tra các c?a s?. Ði?u này giúp ch? nhân không ph?i ch?y lên ch?y xu?ng và tránh c? vi?c không ch?y k?p khi các con mua d?n b?t ch?t. R?t nhi?u thi?t b? di?u khi?n có th? tuong tác v?i h? th?ng: nh?ng thi?t b? ki?u truy?n th?ng nhu b?ng di?u khi?n Sbus, remote d?n nh?ng thi?t b? hi?n d?i nhu smartphone, PC. N?u remote ti?n d?ng nhung chua d? sành di?u, gia ch? có th? l?y iPhone (hay Android phone) m? c?a c?ng, b?t nh?c. Chuy?n di?n tho?i h?t pin, remote th?t l?c dâu dó là chuy?n thu?ng và m?i vi?c v?n trong t?m ki?m soát b?ng vi?c s? d?ng b?ng di?u khi?n g?n tu?ng da nang.

N?u kh? nang c?a nhà thông minh ch? d?ng l?i ? vi?c m? r?ng kh? nang di?u khi?n c? v? thi?t b? và kho?ng cách thì cung chua th?c s? “h?p d?n”. Ði?u thú v? còn ? kh? nang t? d?ng hóa và bán t? d?ng: n?u b?n bi?t ? khu v?c nhà mình có mua khi b?n dang ra ngoài thì có th? kéo c?ng gi?ng tr?i l?i t? xa, th? nhung làm sao b?n có th? liên t?c ki?m tra nh?ng tình hu?ng b?t ch?t nhu v?y du?c? Và tu?ng th?ch cao c?a b?n s? tan nát h?t, ti?u c?nh bên du?i cung ng?p nu?c… V?i công ngh? Sbus, khi có mua gi?ng tr?i t? d?ng dóng l?i và m? ra khi tr?i khô ráo. Ð?c bi?t v?i h? th?ng gas, kh? nang t? d?ng ki?m soát trong nh?ng tình hu?ng kh?n c?p là vô cùng c?n thi?t.

cong-nghe-nha-thong-minh-sbus-1

Giao di?n di?u khi?n 3D tr?c quan, ch? c?n ch?m vào th? b?n c?n

Ð? th? hi?n lòng hi?u khách, b?n mu?n dón ti?p nh?ng v? khách v?i di?u nh?c ua thích c?a h?. V? khách là m?t ngu?i thích s? sôi d?ng nên khi bu?c vào phòng s? vang lên ca khúc “Beat it” v?i âm lu?ng l?n cùng ánh sáng r?c r?. Nhung khách là m?t ngu?i thích s? nh? nhàng, giai di?u êm ái “Nocturne” và ánh sáng phòng ch? v?a d? d? t?o nên m?t không gian bình yên. Các “ch? d?” nhu v?y g?i là “ng? c?nh” du?c cài d?t s?n giúp th?c hi?n nh?ng di?u tuy?t v?i dó ch? v?i m?t nút nh?n.

Ch?c nang d?ng h? h?n gi? du?c trang b? trên t?t c? thi?t b? di?n tho?i ngày nay d? nói lên s? c?n thi?t và thông d?ng c?a nó. H? th?ng nhà thông minh cung không n?m ngoài quy lu?t này, giúp ch? nhân du?c dánh th?c dúng gi? b?ng âm nh?c, cafe pha s?n sau khi v? sinh cá nhân xong, máy nu?c nóng s?n sàng khi v? d?n nhà hay TV t? b?t và chuy?n sang kênh th? thao m?i khi d?n gi? phát sóng…

Kh? nang c?a nhà thông minh r?t tuy?t v?i nhung li?u t?t c? m?i ngu?i có th? v?n hành du?c nó hay không là câu h?i nhi?u ngu?i dã d?t ra. Chúng ta cùng xem xét giao di?n thi?t b? tuong tác c?a Sbus ? hai góc d? ngu?i dùng: ch? nhân và khách.

Sbus cho kh? nang tùy bi?n cao d?i v?i giao di?n ph?n m?m di?u khi?n trên các thi?t b? iOS, Android và PC. Do dó, ch? nhà hoàn toàn có th? ch?n cách th?c di?u khi?n cung nhu cách hi?n th? phù h?p v?i mình nh?t nhu giao di?n 2D nh? nhàng, don gi?n ho?c giao di?n 3D tr?c quan sinh d?ng, có th? d?t tên cho các nút di?u khi?n theo ý thích… Giao di?n h? tr? nhi?u ngôn ng?, d?t tên thi?t b? rõ ràng giúp d? di?u khi?n

Tru?ng h?p b?n là m?t v? khách c?a ngôi nhà thông minh thì sao? Ta quay tr? l?i ngôi nhà thông thu?ng v?i các công t?c dèn và remote TV, th?t khó d? khách bi?t công t?c nào b?t dèn chùm, dèn neon tr?n và dèn ? b?n góc phòng hay kênh HBO là s? m?y trên remote. V?i giao di?n di?u khi?n c?a nhà thông minh, khách ch? vi?c click vào cái h? mu?n: b?t - t?t dèn chùm thì click vào bi?u tu?ng dèn chùm, b?t dèn neon tr?n thì click bi?u tu?ng có dòng ch? “neon tr?n”, cung không c?n ph?i nh? kênh HBO s? 13, ESPN s? 31… mà ch? vi?c ch?n bi?u tu?ng HBO, ESPN…d? TV b?t kênh mu?n xem.

Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM, đại lý, phân phối,mua bán, lắp đặt giá rẻ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP DỊCH VỤ KHÁNH AN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP DỊCH VỤ KHÁNH AN

Camera quan sát, Báo trộm, Tổng đài điện thoại, wifi, Điện thông minh đại lý phân phối lắp đặt giá rẻ

50 Tân Trang, P9, Q. Tân Bình, Tp HCM, Tp Hồ chí minhViệt nam700000

50 Tân Trang, P9, Q. Tân Bình, Tp HCM

Tư vấn sản phẩm: 0987 982 782 chat zalo (Mr Bình)

Bán hàng: 0982 539 027 chat zalo (Ms Thủy) 0888 506060 chat zalo (Ms Hân)

Tư vấn lắp đặt: 0987 982 782 chat zalo (Mr Bình)

Tư vấn kỹ thuật: 0918 329 968 chat zalo (Mr Hải) 0948 554 993 chat zalo (Mr Giang)

Tư vấn giải pháp: 0987 982 782 chat zalo (Mr Bình)

Hotline bán hàng: 0888 506060 chat zalo

sale01.khanhan@gmail.com

Thứ 2 - 7Thời gian từ 08:30 AM đến 17:30PM

Tư vấn sản phẩm:0987 982 782 chat zalo

Có thể bạn quan tâm

Facebook Comments ()

Bài viết tương tự

Lắp đặt camera giúp điều khiển ngôi nhà thông minh từ xa

Lắp đặt camera giúp điều khiển ngôi nhà thông minh từ xa

Lắp đặt camera giúp điều khiển ngôi nhà thông minh từ xa Giải pháp ngôi nhà thông minh Wiser Home Control của công ty Clipsal cho phép chủ nhân có thể quản..

Nhà thông minh - một ý tưởng đầy thú vị

Nhà thông minh - một ý tưởng đầy thú vị

Thật kỳ diệu khi ngôi nhà của chúng ta không chỉ để ở mà nó còn có thể thực hiện một số lệnh khi chủ nhân yêu cầu giống như trong chuyện cổ tích. Trong thời đ..

Công nghệ C-BUS trong ứng dụng nhà thông minh của Clipsal

Công nghệ C-BUS trong ứng dụng nhà thông minh của Clipsal

Chuẩn C-BUS là gì? Cbus là một chuẩn giao tiếp được nghiên cứu và phát triển bởi Clipsal Australia (nay là một phần của Scheider Electric) được ứng dụng vào h..

Giải pháp điện thông minh cho căn hộ

Giải pháp điện thông minh cho căn hộ

TÍNH NĂNG CỦA CÁC HỆ THỐNG KẾT NỐI VÀO ĐIỆN THÔNG MINH HE THONG CHONG TROM Điều khiển theo kịch bản: 32 kịch bản khác nhau. Kịch bản toàn bộ nhà. kị..

Lắp đặt camera trọn gói Lắp đặt camera trọn gói giá rẻ TPHCM Lắp đặt camera trọn bộ Lắp camera gia đình giá bao nhiêu Giá lắp đặt camera Dịch vụ lắp camera tại nhà Camera trọn bộ Lắp camera tại nhà

Sản phẩm nổi bật

Bộ lưu điện cho 4 Camera TORA CCTV-4

Bộ lưu điện cho 4 Camera TORA CCTV-4

Bộ lưu điện cho 4 Camera TORA CCTV 4 - CCTV POWER BANK là dòng sản phẩm máy lưu điện được thiết kế chuyên dụng cho Hệ thống Camera giám sát an ninh cho dân dụ..

5% OFF
3.277.500 3.450.000

Bộ lưu điện cho 8 camera TORA CCTV-8

Bộ lưu điện cho 8 camera TORA CCTV-8

Bộ lưu điện cho 8 Camera TORA CCTV 8 - CCTV POWER BANK là dòng sản phẩm máy lưu điện được thiết kế chuyên dụng cho Hệ thống Camera giám sát an ninh cho dân dụ..

5% OFF
5.652.500 5.950.000

Camera Ezviz C3WN 1080P CS-CV310-A0-1C2WFR Wifi KHÔNG Đèn + còi

Camera Ezviz C3WN 1080P CS-CV310-A0-1C2WFR Wifi KHÔNG Đèn + còi

Camera Ezviz CS-CV310 C3WN 1080P Wifi ngoài trờilt;span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" c..

37% OFF
820.000 1.299.000

Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM không dây

Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM không dây

Khi có trộm đột nhập vào vùng kiểm soát, hệ thống Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM sẽ kích hoạt hú còi tất cả các còi có trong hệ thống, đồng thời th..

22% OFF
1.950.000 2.500.000

Thiết bị chống trộm AL-858GSM dùng SIM điện thoại

Thiết bị chống trộm AL-858GSM dùng SIM điện thoại

Tại Việt Nam sản phẩm bộ báo trộm thông minh TORA AL-858GSM được coi là sản phẩm có tính năng cao và đặt được sự ổn định nhất trong các dòng sản phẩm báo trộm k..

20% OFF
5.296.000 6.620.000

Tủ báo động dùng SIM, APP điện thoại AL-W20WIFI-GSM hỗ trợ cảm biến báo trộm không dây

Tủ báo động dùng SIM, APP điện thoại AL-W20WIFI-GSM hỗ trợ cảm biến báo trộm không dây

Hệ thống báo động W20 áp dụng các cảm biến kỹ thuật số và công nghệ chuyển đổi hiện đại, tích hợp chống trộm và chống cháy / khí cho hệ thống báo động thông mi..

20% OFF
3.840.000 4.800.000

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM01, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM01, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cửa điện tử quẹt thẻ - dùng cho cửa gỗ, nhôm, thép Thích hợp dùng cho chung cư văn phòng, cao ốc, nhà kho, gia đình, trường học, công cộng, v..v..Sử dụng ..

6% OFF
1.550.000 1.650.000

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM02, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM02, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cửa điện tử quẹt thẻ - dùng cho cửa gỗ, nhôm, thép Thích hợp dùng cho chung cư văn phòng, cao ốc, nhà kho, gia đình, trường học, công cộng, v..v..Sử dụng ..

5% OFF
1.850.000 1.950.000

Bộ chuông reng báo giờ làm việc tự động KST-BG28 (Linh kiện Hàn quốc, siêu bền, ổn định)

Bộ chuông reng báo giờ làm việc tự động KST-BG28 (Linh kiện Hàn quốc, siêu bền, ổn định)

Chuông báo giờ làm việc tự động cho nhà xưởng trường học văn phòng KST-BG28 đơn giản dễ sử dụng, thích hợp cho nhà xưởng, công ty, trường học. ... reo tiếng ch..

0% OFF
1.950.000 1.951.000

Bộ phát nhạc điệu tự động DC80A, 16 kiểu nhạc báo giờ

Bộ phát nhạc điệu tự động DC80A, 16 kiểu nhạc báo giờ

Bộ phát nhạc điệu tự động DC80A, 16 kiểu nhạc điệu là chuông báo giờ tự động chuyên dùng cho các công ty, xí nghiệp, cơ quan, trường học, bệnh viện báo giờ ra ..

17% OFF
1.000.000 1.200.000

Bộ chuông reng báo giờ tự động 80 lần/ngày KST-DC80AB

Bộ chuông reng báo giờ tự động 80 lần/ngày KST-DC80AB

Đây là chuông báo giờ tự động chuyên dùng cho các công ty, xí nghiệp, cơ quan, trường học, bệnh viện báo giờ ra vào của nhân viên. Cài đặt 80 lần ra vào ca. Kế..

15% OFF
1.150.000 1.350.000

Bộ còi cảnh báo nhắc quên chưa đóng cửa KSA-AL10

Bộ còi cảnh báo nhắc quên chưa đóng cửa KSA-AL10

Thiết bị cảnh báo nhắc quên chưa đóng cửa KSA-AL10 được sử dụng gắn ở 2 bên mép cánh cửa. Khi có người mở cửa sau thời gian cho phép tối đa 5 phút (tự cài đặt t..

31% OFF
340.000 490.000

Thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11

Thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11

Thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11 được sử dụng gắn ở 2 bên mép cánh cửa. Khi có người mở cửa sau thời gian cho phép từ 1 giây đến 999 giờ (tự cài đặt tùy..

4% OFF
950.000 990.000

Máy bộ đàm Lisheng LS-2000

Máy bộ đàm Lisheng LS-2000

Máy bộ đàm LISHENG cầm tay là thiết bị liên lạc không dây thường được sử dụng cho bảo vệ các tòa nhà, tầng hầm, công trình xây dựng, nhân viên sân bay, những ng..

4% OFF
820.000 850.000

Máy bộ đàm Lisheng LS-5500

Máy bộ đàm Lisheng LS-5500

Máy bộ đàm LISHENG cầm tay là thiết bị liên lạc không dây thường được sử dụng cho bảo vệ các tòa nhà, tầng hầm, công trình xây dựng, nhân viên sân bay, những ng..

5% OFF
1.090.000 1.150.000

Máy dò kim loại MD-3003B1

Máy dò kim loại MD-3003B1

Tính năng kêu và rung khi phát hiện ra kim loại; có báo đèn; âm thanh lớn, độ nhạy cao. Sử dụng đơn giản và An toàn cho người sử dụng. Đồng bộ gồm: Thân máy..

15% OFF
550.000 650.000

Camera IMOU WIFI IPC-C22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IMOU WIFI IPC-C22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IP dùng cho gia đình IPC-C22EP-IMOU (IMOU CUE 2) thiết kế nhỏ gọn nhẹ, độ phân giải 2 megapixel. Tầm quan sát xa 10m với công nghệ hồng ng..

45% OFF
640.000 1.160.000

Camera IMOU WIFI IPC-A22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IMOU WIFI IPC-A22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IMOU IPC-A22EP thiết kế nhỏ gọn, độ phân giải HD 1080P. Tầm quan sát xa 10m cùng các tính năng thông minh khác. Camera IP wifi IMOU t..

45% OFF
770.000 1.400.000

Categories

Bộ báo trộm chống leo hàng rào bằng tia laze ABT-100KAS, tiếng hú lớn

Bộ báo trộm chống leo hàng rào bằng tia laze ABT-100KAS, tiếng hú lớn

Đầu beam báo trộm hàng rào 2 tia ABT-100 là thiết bị báo động khi có kẻ đột nhập chắn ngang tia hồng ngoại được truyền giữa 2 đầu của thiết bị, Hàng rào được kế..

Bộ cấp nguồn lưu điện UPS-AX068 cho hệ thống kiểm soát ra vào, Camera,Khóa,Modem wifi..

Bộ cấp nguồn lưu điện UPS-AX068 cho hệ thống kiểm soát ra vào, Camera,Khóa,Modem wifi..

Bộ lưu điện TORA UPS-AX068 cấp nguồn lưu điện cho camera, báo động khóa cổng, modem internet Bộ lưu điện dự phòng UPS-AX068,cho Camera,Khóa,Modem wifi..Bộ lưu đ..

Chính sánh Bảo hành

Chính sánh Bảo hành

  1. Các sản phẩm do Công ty Khánh An cung cấp được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (xin xem thêm các điều kiện bảo hành của nhà sản xuất ..

Thiết bị chống trộm nhà vườn BEAM hàng rào hồng ngoại xa 200 mét ABT Uy tín, Giá rẻ nhất

Thiết bị chống trộm nhà vườn BEAM hàng rào hồng ngoại xa 200 mét ABT Uy tín, Giá rẻ nhất

Thiết bị chống trộm nhà vườn BEAM hàng rào ABT 100 – 150 – 200 thu phát tia hồng ngoại siêu xa GIÁ RẺ nhấtThiết bị chống trộm nhà vườn là công cụ đắc lực giúp b..

Lắp Đặt Thiết Bị Chống Trộm Vườn Cây Hiệu Quả

Lắp Đặt Thiết Bị Chống Trộm Vườn Cây Hiệu Quả

Trên thực tế, công tác bảo vệ vườn cây khỏi kẻ gian trộm cắp phá hoại là nỗi lo thường trực của bà con. Vườn cây giống, vườn hoa quả, vườn cây kiểng, v..


DỊCH VỤ & GIẢI PHÁP
CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát

Công ty Khánh An xin chân thành cảm ơn quý Công ty, Đơn vị, Cá nhân Đã - đang và sẽ ủng hộ chúng tôi... Chúng tôi luôn trân trọng và sẽ cố gắng hơn nữa để thắt chặt tình hữu nghị.....Khánh An luôn mong muốn được hợp tác với các đơn vị, cá nhân tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. , Sau đây là một số công trình tiêu biểu và những khách hàng thân thiết mà Công ty Khánh An đã có cơ hội được hợp tác, ngoài ra còn rất nhiều những khách hàng cá nhân đã ủng hỗ chúng tôi. xem thêm