I-Tech

So sánh sản phẩm (0)


Bàn khiển PTZ IT-206BK kết nối cổng RS485 RS42

Bàn khiển PTZ IT-206BK kết nối cổng RS485 RS42

Bàn khiển PTZ kết nối cổng RS485 RS422 Kết nối các dạng giao thức PELCO D, PEL..

Bàn khiển PTZ kết nối cổng RS4 IT-205BK

Bàn khiển PTZ kết nối cổng RS4 IT-205BK

Bàn khiển PTZ kết nối cổng RS485 RS422 Theo chuẩn:Pelco-P/Pelco-D Kết nối các ..

Camera I-Tech AHD 720P IT-D30IC10

Camera I-Tech AHD 720P IT-D30IC10

Camera I-Tech AHD 720P IT-D30IC10 Nextchip DSP1.0Megapixel , 0.1Lux/F1.2. OSD,..

Camera I-Tech AHD 720P IT-DM01AC10

Camera I-Tech AHD 720P IT-DM01AC10

Camera I-Tech AHD 720P IT-DM01AC10 Nextchip 1.0Megapixel , 0.1Lux/F1.2. với IR..

Camera I-Tech AHD 720P IT-DM01AC10W

Camera I-Tech AHD 720P IT-DM01AC10W

Camera I-Tech AHD 720P IT-DM01AC10W Nextchip DSP1.0Megapixel , 0.1Lux/F1.2. OS..

Camera I-Tech AHD 720P IT-DM1AC10

Camera I-Tech AHD 720P IT-DM1AC10

Camera I-Tech AHD 720P IT-DM1AC10 Nextchip 1.0Megapixel , 0.1Lux/F1.2. với IR-..

Camera I-Tech AHD 720P IT-DM1AC10W

Camera I-Tech AHD 720P IT-DM1AC10W

Camera I-Tech AHD 720P IT-DM1AC10W Nextchip DSP1.0Megapixel , 0.1Lux/F1.2. OSD..

Camera I-Tech AHD 720P IT-DM4C10

Camera I-Tech AHD 720P IT-DM4C10

Camera I-Tech AHD 720P IT-DM4C10 Nextchip 1.0Megapixel , 0.1Lux/F1.2. với IR-C..

Camera I-Tech AHD 720P IT-DM4C10W

Camera I-Tech AHD 720P IT-DM4C10W

Camera I-Tech AHD 720P IT-DM4C10W Nextchip DSP1.0Megapixel , 0.1Lux/F1.2. OSD,..

Camera I-Tech AHD 720P RX-C6AN10

Camera I-Tech AHD 720P RX-C6AN10

Camera I-Tech AHD 720P RX-C6AN10 Nextchip 1.0Megapixel , 0.1Lux/F1.2. với IR-C..

Camera I-Tech AHD 720P RX-C6AN10W

Camera I-Tech AHD 720P RX-C6AN10W

Camera I-Tech AHD 720P RX-C6AN10W Nextchip DSP 1.0Megapixel , 0.1Lux/F1.2. OSD..

Camera I-Tech AHD 720P RX-T06AN10

Camera I-Tech AHD 720P RX-T06AN10

Camera I-Tech AHD 720P RX-T06AN10 Nextchip 1.0Megapixel , 0.1Lux/F1.2. với IR-..

Camera I-Tech AHD 720P RX-T06AN13W

Camera I-Tech AHD 720P RX-T06AN13W

Camera I-Tech AHD 720P RX-T06AN13W Nextchip DSP1.0Megapixel , 0.1Lux/F1.2. OSD..

Camera I-Tech AHD 720P RX-T34AN10

Camera I-Tech AHD 720P RX-T34AN10

Camera I-Tech AHD 720P RX-T34AN10 Nextchip 1.0Megapixel , 0.1Lux/F1.2. với IR-..

Camera I-Tech AHD 720P RX-T34AN10W

Camera I-Tech AHD 720P RX-T34AN10W

Camera I-Tech AHD 720P RX-T34AN10W Nextchip DSP1.0Megapixel , 0.1Lux/F1.2. OSD..

Camera I-Tech AHD 720P TSC-D03C10

Camera I-Tech AHD 720P TSC-D03C10

Camera I-Tech AHD 720P TSC-D03C10 Nextchip 1.0Megapixel , 0.1Lux/F1.2. với IR-..

Camera I-Tech AHD 720P TSC-D03C10W

Camera I-Tech AHD 720P TSC-D03C10W

Nextchip DSP 1.0Megapixel , 0.1Lux/F1.2. OSD,AWB,AGC,BLC,3D-DNR Độ phân giải: ..

Camera I-Tech AHD 720P TSC-D04C10

Camera I-Tech AHD 720P TSC-D04C10

Camera I-Tech AHD 720P TSC-D04C10 Nextchip 1.0Megapixel , 0.1Lux/F1.2. với IR-..

Camera I-Tech AHD 720P TSC-D04C10W

Camera I-Tech AHD 720P TSC-D04C10W

Camera I-Tech AHD 720P TSC-D04C10W Nextchip DSP1.0Megapixel , 0.1Lux/F1.2. OSD..

Camera I-Tech AHD 720P TSC-DPL04C10

Camera I-Tech AHD 720P TSC-DPL04C10

Camera I-Tech AHD 720P TSC-DPL04C10 Nextchip 1.0Megapixel , 0.1Lux/F1.2. với I..

Hiển thị 1 đến 20 trong tổng số 89 (5 Trang)