I-Tech

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:

Đầu ghi AHD kết hợp 3 trong 1 AHD-6168H

Đầu ghi AHD kết hợp 3 trong 1 AHD-6168H DVR/HVR/N...

Đầu ghi AHD 3 trong 1 kết hợp AHD-616

Đầu ghi AHD 3 trong 1 kết hợp AHD-616 3 trong 1 k...

Đầu ghi AHD 3 trong 1 kết hợp AHD-6108

Đầu ghi AHD 3 trong 1 kết hợp AHD-6108 DVR/HVR/NV...
Đầu ghi 8 kênh HDCVI/Onvif IT-CVR2108

Đầu ghi 8 kênh HDCVI/Onvif IT-CVR2108

- Đầu ghi 8 kênh HDCVI/Onvif IT-CVR2108 HDCVI/Onvif ...
Đầu ghi 8 kênh HDCVI/Onvif 2.4 IT-CVR7208

Đầu ghi 8 kênh HDCVI/Onvif 2.4 IT-CVR7208

Đầu ghi 8 kênh HDCVI/Onvif 2.4 IT-CVR7208 HDCVI/Onvi...
Đầu ghi 4 kênh HDCVI/Onvif IT-CVR7204

Đầu ghi 4 kênh HDCVI/Onvif IT-CVR7204

- Đầu ghi 4 kênh HDCVI/Onvif IT-CVR7204 HDCVI/Onvif ...
Đầu ghi 4 kênh HDCVI/Onvif IT-CVR2104

Đầu ghi 4 kênh HDCVI/Onvif IT-CVR2104

- Đầu ghi 4 kênh HDCVI/Onvif IT-CVR2104 HDCVI/Onvif ...
Đầu ghi 16 kênh HDCVI/Onvif IT-CVR2106

Đầu ghi 16 kênh HDCVI/Onvif IT-CVR2106

- Đầu ghi 16 kênh HDCVI/Onvif IT-CVR2106 HDCVI/Onvif...

Camera I-Tech CVI 720P WRX-970AS10V

Camera I-Tech CVI 720P WRX-970AS10V 1/3" 1.0Megapix...

Camera I-Tech CVI 720P WRX-036AS10VP

Camera I-Tech CVI 720P WRX-036AS10VP 1/3" 1.0Megapi...

Camera I-Tech CVI 720p TXA-TR2EV10

Camera I-Tech CVI 720p TXA-TR2EV10 1/3" 1.0Megapixe...

Camera I-Tech CVI 720p TXA-T330V10

Camera I-Tech CVI 720p TXA-T330V10 1/3" 1.0Megapixe...

Camera I-Tech CVI 720p TXA-T230EV10

Camera I-Tech CVI 720p TXA-T230EV10 1/3" 1.0Megapix...

Camera I-Tech CVI 720P TXA-T06CV10

Camera I-Tech CVI 720P TXA-T06CV10 1/3" 1.0Megapixe...

Camera I-Tech CVI 720p TSC-DPL04C10V

Camera I-Tech CVI 720p TSC-DPL04C10V 1/3" 1.0Megapi...

Camera I-Tech CVI 720P TSC-D0410V

Camera I-Tech CVI 720P TSC-D0410V 1/3" 1.0Megapixel...

Camera I-Tech CVI 720P TSC-D03C10V

Camera I-Tech CVI 720P TSC-D03C10V 1/3" 1.0Megapixe...

Camera I-Tech CVI 720p IT-DM4AC10VP

Camera I-Tech CVI 720p IT-DM4AC10VP 1/3" 1.0Megapix...

Camera I-Tech CVI 720P IT-DM1AV10

Camera I-Tech CVI 720P IT-DM1AV10 1/3" 1.0Megapixel...

Camera I-Tech CVI 720P IT-D30IC10VP

Camera I-Tech CVI 720P IT-D30IC10VP 1/3" 1.0Megapix...

Camera I-Tech CVI 720p HPWL-TZ060XA10V

Camera I-Tech CVI 720p HPWL-TZ060XA10V 1/3" 1.0Mega...

Camera I-Tech CVI 720P HPLTZ120D10V

Camera I-Tech CVI 720P HPLTZ120D10V 1/3" 1.0Megapix...

Camera I-Tech CVI 720P HPL-T80XD10V

Camera I-Tech CVI 720P HPL-T80XD10V 1/3" 1.0Megapix...

Camera I-Tech CVI 720P HPL-T120XD10V

Camera I-Tech CVI 720P HPL-T120XD10V 1/3" 1.0Megapi...

Camera I-Tech AHD  960P WRX-970AH13S

Camera I-Tech AHD  960P WRX-970AH13S 1/3" SONY...

Camera I-Tech AHD 960P WRX-T06AH13S

Camera I-Tech AHD 960P WRX-T06AH13S 1/3" SONY-NVP24...

Camera I-Tech AHD 960P WRX-036AH13S

Camera I-Tech AHD 960P WRX-036AH13S 1/3" SONY-NVP24...

Camera I-Tech AHD 960P TXA-TR2EH13S

Camera I-Tech AHD 960P TXA-TR2EH13S 1/3" SONY-NVP24...

Camera I-Tech AHD 960P TXA-T330H13S

Camera I-Tech AHD 960P TXA-T330H13S 1/3" SONY-NVP24...

Camera I-Tech AHD 960P TXA-T230EH13S

Camera I-Tech AHD 960P TXA-T230EH13S 1/3" SONY-NVP2...

Camera I-Tech AHD 960P TXA-T06EH13S

Camera I-Tech AHD 960P TXA-T06EH13S 1/3" SONY-NVP24...

Camera I-Tech AHD 960P TSC-DPL04AH13S

Camera I-Tech AHD 960P TSC-DPL04AH13S 1/3" SONY-NVP...

Camera I-Tech AHD 960P RX-T34AH13S

Camera I-Tech AHD 960P RX-T34AH13S 1/3" SONY-NVP243...

Camera I-Tech AHD 960P RX-T06AH13S

Camera I-Tech AHD 960P RX-T06AH13S 1/3" SONY-NVP243...

Camera I-Tech AHD 960P RX-C6AH13S

Camera I-Tech AHD 960P RX-C6AH13S 1/3" SONY-NVP2431...

Camera I-Tech AHD 960P IT-DM4C13S

Camera I-Tech AHD 960P IT-DM4C13S 1/3" SONY-NVP2431...

Camera I-Tech AHD 960P IT-DM1AC13S

Camera I-Tech AHD 960P IT-DM1AC13S 1/3" SONY-NVP243...

Camera I-Tech AHD 960P IT-DM01AH13S

Camera I-Tech AHD 960P IT-DM01AH13S 1/3" SONY-NVP24...

Camera I-Tech AHD 960P IT-D30IC13S

Camera I-Tech AHD 960P IT-D30IC13S 1/3" SONY-NVP243...

Camera I-Tech AHD 960P HPWL-TZ060XA13S

Camera I-Tech AHD 960P HPWL-TZ060XA13S 1/3" SONY-NV...

Camera I-Tech AHD 960P HPL-TZ120XH13S

Camera I-Tech AHD 960P HPL-TZ120XH13S 1/3" SONY-NVP...

Camera I-Tech AHD 960P HPL-T80XH13S

Camera I-Tech AHD 960P HPL-T80XH13S 1/3" SONY-NVP24...

Camera I-Tech AHD 960P HPL-T120XH13S

Camera I-Tech AHD 960P HPL-T120XH13S 1/3" SONY-NVP2...

Camera I-Tech AHD 720P WRX-036AS13W

Camera I-Tech AHD 720P WRX-036AS13W Nextchip DSP1.0Megap...

Camera I-Tech AHD 720P TXA-TR2EC10W

Camera I-Tech AHD 720P TXA-TR2EC10W Nextchip DSP1.0Megap...

Camera I-Tech AHD 720P TXA-TR2EC10

Camera I-Tech AHD 720P TXA-TR2EC10 Nextchip  1.0Meg...

Camera I-Tech AHD 720P TXA-TR1EV10W

Camera I-Tech AHD 720P TXA-TR1EV10W Nextchip DSP 1.0Mega...

Camera I-Tech AHD 720P TXA-TR1EC10

Camera I-Tech AHD 720P TXA-TR1EC10 Nextchip 1.0Megapixel...

Camera I-Tech AHD 720P TXA-T330C10W

Camera I-Tech AHD 720P TXA-T330C10W Nextchip DSP1.0Megap...

Camera I-Tech AHD 720P TXA-T330C10

Camera I-Tech AHD 720P TXA-T330C10 Nextchip 1.0Megapixel...

Camera I-Tech AHD 720P TXA-T230EG10W

Camera I-Tech AHD 720P TXA-T230EG10W Nextchip DSP1.3Mega...

Camera I-Tech AHD 720P TXA-T230EG10

Camera I-Tech AHD 720P TXA-T230EG10 Nextchip 1.0Megapixe...

Camera I-Tech AHD 720P TXA-T06EG10W

Camera I-Tech AHD 720P TXA-T06EG10W Nextchip DSP1.3Megap...

Camera I-Tech AHD 720P TXA-T06EG10

Camera I-Tech AHD 720P TXA-T06EG10 Nextchip 1.0Megapixel...

Camera I-Tech AHD 720P TSC-DPL04C10W

Camera I-Tech AHD 720P TSC-DPL04C10W Nextchip DSP1.0Mega...

Camera I-Tech AHD 720P TSC-DPL04C10

Camera I-Tech AHD 720P TSC-DPL04C10 Nextchip 1.0Megapixe...

Camera I-Tech AHD 720P TSC-D04C10W

Camera I-Tech AHD 720P TSC-D04C10W Nextchip DSP1.0Megapi...

Camera I-Tech AHD 720P TSC-D04C10

Camera I-Tech AHD 720P TSC-D04C10 Nextchip 1.0Megapixel&...

Camera I-Tech AHD 720P TSC-D03C10W

Nextchip DSP 1.0Megapixel , 0.1Lux/F1.2. OSD,AWB,AG...

Camera I-Tech AHD 720P TSC-D03C10

Camera I-Tech AHD 720P TSC-D03C10 Nextchip 1.0Megapixel&...

Camera I-Tech AHD 720P RX-T34AN10W

Camera I-Tech AHD 720P RX-T34AN10W Nextchip DSP1.0Megapi...

Camera I-Tech AHD 720P RX-T34AN10

Camera I-Tech AHD 720P RX-T34AN10 Nextchip 1.0Megapixel&...

Camera I-Tech AHD 720P RX-T06AN13W

Camera I-Tech AHD 720P RX-T06AN13W Nextchip DSP1.0Megapi...

Camera I-Tech AHD 720P RX-T06AN10

Camera I-Tech AHD 720P RX-T06AN10 Nextchip 1.0Megapixel&...

Camera I-Tech AHD 720P RX-C6AN10W

Camera I-Tech AHD 720P RX-C6AN10W Nextchip DSP 1.0Megapi...

Camera I-Tech AHD 720P RX-C6AN10

Camera I-Tech AHD 720P RX-C6AN10 Nextchip 1.0Megapixel&n...

Camera I-Tech AHD 720P IT-DM4C10W

Camera I-Tech AHD 720P IT-DM4C10W Nextchip DSP1.0Megapix...

Camera I-Tech AHD 720P IT-DM4C10

Camera I-Tech AHD 720P IT-DM4C10 Nextchip 1.0Megapixel&n...

Camera I-Tech AHD 720P IT-DM1AC10W

Camera I-Tech AHD 720P IT-DM1AC10W Nextchip DSP1.0Megapi...

Camera I-Tech AHD 720P IT-DM1AC10

Camera I-Tech AHD 720P IT-DM1AC10 Nextchip 1.0Megapixel&...

Camera I-Tech AHD 720P IT-DM01AC10W

Camera I-Tech AHD 720P IT-DM01AC10W Nextchip DSP1.0Megap...

Camera I-Tech AHD 720P IT-DM01AC10

Camera I-Tech AHD 720P IT-DM01AC10 Nextchip 1.0Megapixel...

Camera I-Tech AHD 720P IT-D30IC10

Camera I-Tech AHD 720P IT-D30IC10 Nextchip DSP1.0Megapix...

Bàn khiển PTZ kết nối cổng RS4 IT-205BK

Bàn khiển PTZ kết nối cổng RS485 RS422 Theo chu...
Đầu ghi hình I-Tech  IT-AHD-6168H

Đầu ghi hình I-Tech IT-AHD-6168H

Đầu ghi AHD 3 trong 1 kết hợp DVR/HVR/NVR lại v...
Đầu ghi hình I-Tech  IT-AHD-6164H

Đầu ghi hình I-Tech IT-AHD-6164H

- Đầu ghi AHD 3 trong 1 kết hợp DVR/HVR/NVR l...
Đầu ghi hình I-Tech  IT-AHD-616

Đầu ghi hình I-Tech IT-AHD-616

Đầu ghi AHD 3 trong 1 kết hợp DVR/HVR/NVR lại v...
Đầu ghi hình I-Tech IT-AHD568

Đầu ghi hình I-Tech IT-AHD568

Đầu ghi AHD 3 trong 1 kết hợp DVR/HVR/NVR lại v...
Đầu ghi hình I-Tech AHD-6104Q

Đầu ghi hình I-Tech AHD-6104Q

Đầu ghi AHD 3 trong 1 kết hợp DVR/HVR/NVR lại v...
Đầu ghi hình I-Tech  IT-AHD516

Đầu ghi hình I-Tech IT-AHD516

Đầu ghi AHD 3 trong 1 kết hợp DVR/HVR/NVR lại v...
Bản quyền thuộc Khánh An © 2015. All rights reserved. Phát triển bởi Thanh Bình.